Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю


Додаток 1.2 до Моделі НТУ «Дивосвіт»Сторінка2/2
Дата конвертації23.03.2017
Розмір3.27 Mb.
1   2


Додаток 1.2

до Моделі НТУ «Дивосвіт»
Кіровоградський обласний загальноосвітній

навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю


(гімназія-інтернат – школа мистецтв)

НАКАЗ
від 30 вересня 2004 року № 42

Про створення наукового

товариства учнів «Дивосвіт»
На підставі рішення установчих зборів учасників навчально-виховного процесу в гімназії-інтернаті обласного комплексу у складі педагогічних працівників, учнів та батьків від 28.09.2004 р.
НАКАЗУЮ:


 1. Створити у Кіровоградському обласному загальноосвітньому навчально-виховному комплексі гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв) наукове товариство учнів „Дивосвіт”.

 2. Відповідальним за діяльність наукового товариства учнів „Дивосвіт” призначити заступника директора з навчально-виховної роботи гімназії-інтернату ІІІ ступеня обласного комплексу Якимчука О.Н.

 3. Керівниками відділень наукового товариства учнів „Дивосвіт” призначити вчителів:
Назва відділення

Посада

Керівник

Фізико-математичне та економічне

вчитель математики

Свириденко О.Л.

Філологічне та мистецтвознавче

вчитель української мови

і літературиПавленко В.В.

Еколого-природниче

вчитель хімії і біології

Литвин М.Ю.

Історії України та історичного краєзнавства

вчитель історії

Якимчук О.Н.
 1. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Якимчука О.Н.

Директор А.Коротков


Додаток 1.3

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

СТАТУТ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УЧНІВ «ДИВОСВІТ»
І. Загальні положення

Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв) створений у 1996 році як учбовий заклад нового типу для обдарованих дітей та талановитої молоді Кіровоградської області, контингент якого складає близько 1000 учнів.

Головними завданнями обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профі­лю є:

- пошук і відбір обдарованої учнівської молоді, в першу чергу з сільської місцевості Кіровоградської області;

- здійснення довузівської підготовки учнів;

- профільне навчання старшокласників, спрямоване на здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, набуття ними навичок дослідницько-пошукової діяльності.

Гімназія-інтернат обласного комплексу  середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, який готує учнів для вступу у КДПУ імені Володимира Винниченка, а також в інші вузи нашої держави.

Наукове товариство учнів „Дивосвіт” (далі НТУ «Дивосвіт») створене як добровільна громадська організація учнів гімназії-інтернату обласного комплексу. НТУ „Дивосвіт” здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ МОН України №305 від 18.08.1998 р.)

Головною метою НТУ „Дивосвіт” є:


 • залучення до наукових досліджень обдарованої учнівської молоді;

 • розвиток інтелектуальних здібностей учнів, їх творчого мислення, моральних, фізичних та соціальних якостей;

 • прагнення до саморозвитку та самоосвіти, сприяння професійному самовизначенню гімназистів.

НТУ „Дивосвіт” має право на представлення кращих учнівських наукових робіт на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у Кіровоградському територіальному відділенні МАН. До участі у ІІ етапі рекомендуються учні-переможці (як виняток – призери) І етапу. Працюючи над дослідженнями, учні дотримуються рекомендацій Міністерства освіти і науки України про вимоги до написання, оформлення і подання науково-дослідницьких робіт.
ІІ. Організація навчально-виховного процесу.

НТУ „Дивосвіт” здійснює свою роботу на основі річного планування. План роботи товариства затверджується директором обласного комплексу. Прийом учнів до НТУ „Дивосвіт” здійснюється на початку кожного навчального року (з 15 вересня до 1 жовтня). Підставою для зарахування до НТУ „Дивосвіт” є письмова заява учня (учениці) 9-11 класів гімназії-інтернату облкомплексу та рекомендація педагогічної ради закладу.

НТУ «Дивосвіт» працює за напрямами діяльності, визначеними установчими зборами учасників навчально-виховного процесу. З врахуванням профілів навчання учнів 10-11 класів гімназії-інтернату визначені такі напрями діяльності: природничо-математичний, філологічний, еколого-природний, історія України та краєзнавство.

Відповідно до напрямів діяльності створені наукові секції:

– секція математики, фізики та інформатики;

– секція англійської мови;

– секція хімії, біології і географії;

– секція української мови і літератури та зарубіжної літератури;

– секція історії України та краєзнавства.

Старшокласники обирають наукову секцію, в якій бажають працювати, та визначають тему роботи із переліку тем, запропонованих вчителями для дослідження. Вчитель є науковим керівником, який надає учню необхідні консультації.

Наукова робота є важливою та ефективною формою самостійного навчання старшокласника.

Метою написання наукової роботи є: • систематизація, поглиблення і закріплення знань з обраної теми;

 • вироблення і розвиток навичок проведення дослідницької роботи;

 • удосконалення навичок роботи з текстами художніх творів, документами, довідниковою та спеціальною літературою;

 • розвиток умінь, що допомагають узагальнювати різноманітний матеріал, робити висновки, правильно оформлювати роботу згідно вимог.

Після написання робіт учні захищають свої наукові дослідження перед однокласниками і своїми науковими керівниками. Кожна наукова секція визначає кращі роботи, їхні автори виступають з тезами наукових досліджень на щорічній підсумковій конференції, на якій присутні учнівський та педагогічний колективи облкомплексу. Всі учні-переможці нагороджуються пам'ятними грамотами, подяками. Матеріали підсумкової конференції з тезами виступів друкуються у щорічному збірнику.

Учні, які написали найкращі наукові роботи з відповідних напрямів діяльності НТУ «Дивосвіт» та стали у своїх секціях переможцями, за рекомендацією вчителів-наукових керівників мають право на представлення та захист своєї роботи на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у Кіровоградському територіальному відділенні МАН.


ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

Членами наукового товариства Дивосвіт” є учні 9-11 класів гімназії-інтернату Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв). Науковими керівниками учнів – членів НТУ „Дивосвіт” є вчителі гімназії-інтернату, які призначаються з числа найбільш досвідчених педагогічних працівників облкомплексу. Наукові керівники самостійно добирають підручники, навчальні посібники, методично-наукову літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечити якісну реалізацію головних завдань, визначених статутом.


ІV.Управління та керівництво

Управління діяльністю наукового товариства „Дивосвіт” здійснюється його засновником, Кіровоградським обласним загальноосвітнім навчально-виховним комплексом гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв). Безпосереднє керівництво НТУ „Дивосвіт” здійснює заступник директора з наукової та навчально-методичної роботи гімназії-інтернату ІІІ ступеня обласного комплексу або інша особа, визначена установчими зборами учасників навчально-виховного процесу. Керівник призначається терміном на один рік. Призначення та звільнення керівника НТУ „Дивосвіт”, керівників секцій здійснюється на загальних зборах учнів-членів наукового товариства, керівників секцій та вчителів, які є науковими керівниками. Загальні збори учасників навчально-виховного процесу відбуваються один раз на рік у вересні кожного навчального року. На зборах керівник НТУ «Дивосвіт», керівники наукових секцій звітують про роботу за минулий рік та планують роботу на новий навчальний рік.


V. Майно та фінансово-господарська діяльність

Наукове товариство учнів „Дивосвіт” організовує свою основну діяльність на матеріально-технічній базі Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв).Додаток 1.4

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

ПАСПОРТ

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УЧНІВ
1

Назва самостійного наукового товариства

Дивосвіт”

1.1

Засади створення

структурний підрозділ Кіровоградської МАН учнівської молоді

2

На базі якого закладу працює рада

Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв)

3

Адреса

25006, м.Кіровоград, вул. Леніна, 7

3.1

Телефон

тел.: 22-17-44, 22-17-52, факс: 24-96-95

4

Рік створення

2004

5

Напрями діяльності

 1. Фізико-математичний та економічний

 2. Філологічний та мистецтвознавчий

 3. Еколого-природний

 4. Історія України та історичне краєзнавство

6

Перелік секцій

Учнівське наукове товариство має секції:

назва секції

Кількість учнів

математики

19

фізики

21

інформатики та програмування

9

економічної теорії, мікро- та макроекономіки

5

української мови і літератури

36

англійської мови

43

німецької мови

4

зарубіжної літератури

19

мистецтвознавства

3

хімії

5

біології

15

географії

11

психології

2

правознавства

5

історії України

21

історичного краєзнавства

2

7

Всього членів

з них кандидатів в члени МАН - 7,

дійсних членів МАН - 138

Інформація про працівника закладу, який відповідає за цей напрямок роботи:

Прізвище

Кривенко

Ім’я

Андрій

По батькові

Веніамінович

Посада

заступник директора з наукової

та навчально-методичної роботиРобочий телефон

22-17-44, 22-17-52


Додаток 1.5

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв)

кафедра природничо-математичних дисциплін

Інформаційна картка

керівника фізико-математичного та економічного відділення

НТУ «Дивосвіт» (на 1 вересня 2008 р.)

Свириденко

Олена ЛеонідівнаІнформаційні дані

1.

Дата народження

24 квітня 1968 р.

2.

Стать

жіноча

3.

Нагороди

грамоти Міністерства науки і освіти та міськвно

4.

Посада

вчитель математики

5.

Присвоєна категорія, звання

вища,

вчитель-методист6.

Освіта

вища

7.

Назва навчального закладу, який закінчила

КДПІ

ім. А. С. Пушкіна8.

Спеціальність за освітою

вчитель математики і фізики

9.

Загальний педагогічний стаж

16 років

10.

З якого часу працює в даному закладі

з 1 вересня 2003 р.

11.

Предмет, який викладає

математика

12.

Домашня адреса, телефон

пров. Нестерова, 8

т. 37-80-44


Додаток 1.6

до Моделі НТУ «Дивосвіт»


Інформація

про наявність матеріально-технічної бази для проведення пошуково-дослідницької роботи

учнів-слухачів НТУ «Дивосвіт»
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат – школа-мистецтв) має міцну матеріально-технічну базу, необхідну для здійснення всіх напрямків освітньо-виховної діяльності, а саме:

19 навчальних кабінетів, у тому числі хіміко-біологічний, фізико-математичний, 6 кабінетів для вивчення іноземних мов, кабінет українознавства, 2 кабінети інформатики, 2 технічних центри, 2 їдальні, бібліотечно-інформаційний центр із 4 комп`ютерами, принтером, сканером, телевізором, DVD-програвачем, 3 медичні кабінети, гуртожиток для дітей із сільської місцевості на 140 місць, 8 балетних залів та концертний зал на 300 місць із сучасним технічним оснащенням. Заклад має вихід у мережу ІNТЕRNET, активно діючий шкільний портал, власну локальну мережу та всі необхідні технічні засоби навчання (комп’ютери, інтерактивні дошки, проектори, відеомагнітофони, телевізори, відеокамери тощо) для здійснення високоефективного навчально-виховного процесу.

Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв) - бюджетна установа, яка займається навчанням та вихованням обдарованих дітей із області та міста, фінансується з обласного бюджету.

Адміністрація закладу, спеціалісти технічного центру, завідуючі кабінетами виконали значну роботу з оснащення кабінетів, придбання та впровадження в навчально-виховний процес технічних засобів навчання, приладів, дидактичних матеріалів тощо. Протягом року встановлені кондиціонери в балетних залах, аудиторіях №8,9, учительських, методичних кабінетах, актовому залі. Кабінети інформатики, інші навчальні аудиторії, методичні кабінети поповнились новими меблями, комп’ютерами, проекторами, принтерами, сканерами. Для кабінету фізики та математики придбано обладнання для проведення демонстраційного експерименту та лабораторних робіт, встановлено шафи для зберігання обладнання, класифіковано та впорядковано фізичні прилади по класах та темах. Навчальний кабінет хімії та біології поповнився хімічними реактивами, методичними матеріалами, посібниками із завданням для поточного та тематичного оцінювання з хімії та біології, таблицями з хімії, загальної біології.

Сучасною медичною апаратурою облаштовані стоматологічний, медичні кабінети, кабінети фізео- та фітотерапії.

У 2008 році придбано автобус МАРЗ-5277-01.Додаток 1.7

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

Кіровоградський обласний загальноосвітній

навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю


(гімназія-інтернат – школа мистецтв)
НАКАЗ
від 7 жовтня 2008 року № 43

Про узагальнення та затвердження

теми наукових робіт учнів у 2008-2009 н.р.
Згідно термінів, встановлених у річному плані роботи гімназії-інтернату облкомплексу на 2008-2009 н.р. та у відповідності до Статуту НТУ „Дивосвіт” КТВ МАН України, учні 10-11 класів обрали теми наукових творчих робіт з загальноосвітніх предметів. З метою раціональної організації виконання членами наукового товариства „Дивосвіт”, учнями Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв) науково-дослідницьких робіт
НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити теми наукових творчих робіт з загальноосвітніх предметів у відповідності до списків, наведених у додатку 1.

 2. Богданович Л.Б., Литвин М.Ю., Леоновцю А.С., Свириденко О.Л., Якимчуку О.Н., керівникам секцій наукового товариства «Дивосвіт» МАН учнівської молоді:

2.1. забезпечити контроль за дотриманням тематики науково-дослідницьких робіт та термінів їх написання;

  1. . провести захист робіт та надати звіти про результати захисту до 26 грудня 2008 року;

  2. . забезпечити участь авторів кращих науково-дослідницьких робіт в підсумковій конференції наукового товариства учнів „Дивосвіт” КТВ МАН України до 2 лютого 2009 року;

  3. . забезпечити надання тез кращих науково-дослідницьких робіт та фотокарток авторів для публікації у щорічному збірнику науково-дослідницьких робіт учнів наукового товариства „Дивосвіт” КТВ МАН України до 4 лютого 2009 року (додаток 2).

 1. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника директора з наукової та навчально-методичної роботи Кривенка А.В.

Директор А.КоротковДодаток 1.8

до Моделі НТУ «Дивосвіт»


План організаційно-масової роботи

наукового товариства учнів „Дивосвіт” КТВ МАН України

на 2006-2007 н.р.
з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1

Організаційне засідання керівників секцій НТУ „Дивосвіт” з питань планування роботи наукового товариства учнів на 2006-2007 н.р.

серпень

2006 р.


Кривенко А.В.,

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.


2

Робота секцій НТУ „Дивосвіт” по визначенню тем наукових робіт та складу учнів відповідних секцій:

 • секція математики, фізики та інформатики;

 • секція іноземної мови;

 • секція української мови і літератури

та зарубіжної літератури;

 • секція хімії, біології та географії;

 • секція історії України, історії світової художньої культури, краєзнавства;

вересень

2006 р.Свириденко О.Л.

Нікітенко Н.П.

Богданович Л.Б.,

Литвин М.Ю.

Якимчук О.Н.
3

Консультації учнів-членів секцій НТУ „Дивосвіт”, робота учнів над учнівськими дослідженнями

(за індивідуальним планом)жовтень-грудень

2006 р.


керівники

секцій


4

І (гімназійний) етап Всеукраїнського

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робітлистопад-грудень 2006 р.

керівники

секцій


5

Консультації, визначення переможців І (гімназійного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та підготовка учнівських робіт для участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

До 15 січня 2007 р.

керівники

секцій


6

Консультації, ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

До 15 лютого 2007 р.

керівники

секцій


7

Консультації, підготовка заяв і рекомендацій педради облкомплексу для учнів гімназії-інтернату, які бажають навчатися у КТВ МАН України

у 2008 р.

Письмові іспити для абітурієнтів КТВ МАН України


3-14 березня

2007 р.


За графіком КТВ МАН України

керівники

секцій


8

Консультації, ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

квітень

2007 р.


керівники

секцій


9

Підсумки роботи НТУ „Дивосвіт” у 2006-2007 н.р.

Завдання для учнів на період літніх канікул


травень

2007 р.


КривенкоА.В.,

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

керівники

секційДодаток 1.9

до Моделі НТУ «Дивосвіт»


Додаток 1.10

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РОБОТУ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ
НАД ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ТЕМАМИ 1. Мета і задачі дослідницької діяльності учнів

 • формування творчої, різнобічно розвинутої особистості;

 • орієнтація учнів на пізнання як цінність;

 • виявлення пізнавальних інтересів учнів за гімназійним курсом навчальних предметів, які їх цікавлять;

 • набуття учнями вмінь і навичок самостійної експериментальної роботи та дослідницької діяльності;

 • ознайомлення учнів із сучасними досягненнями науки.

2. База досліджень

2.1. 5-8-ті класи – у гімназії в рамках факультативів, гуртків, індивідуальних консультацій із учителями.

2.2. 9-11-ті класи – у секціях НТУ «Дивосвіт», МАН учнівської молоді на базі установ науки і культури м. Кіровограда під керівництвом наукових керівників.


3. Організація роботи учнів над ІДТ

3.1. Діяльність учнів організується по секціях діючого в гімназії НТУ, а саме: • математики, фізики та інформатики;

 • української мови і літератури та зарубіжної літератури;

 • хімії, біології та географії;

 • історії України та краєзнавства;

 • іноземних мов.

3.2. Діяльність учнів диференційована за різними рівнями складності, виходячи з фонду предметних знань, умінь і навичок:

 • для учнів 5-7-х класів;

 • для учнів 8-9-х класів;

 • для учнів 10-11-х класів.

3.3. Учасники роботи над ІДТ можуть бути організовані в групи чи працювати індивідуально.

3.4. Кожен учень 5-11-х класів вибирає тему для індивідуальної дослідницької роботи із запропонованого списку тем, керуючись своїми пізнавальними інтересами і можливостями, а також порадами-рекомендаціями батьків, кураторів класів, учителів-предметників і наукових керівників.

3.5. За підсумками роботи над ІДТ учні представляють творчі звіти за конкретний період часу. Форми звітів можуть бути різними:


 • реферат;

 • звіт про експеримент;

 • модель, макет (приладу, апарата, установки тощо).

 • розробка тематичної екскурсії;

 • створення фотоматеріалів (альбомів, наборів слайдів з анотаціями тощо);

 • розробка презентацій;

 • зразки дитячої художньої творчості (вироби, іграшки, малюнки й ін.).

Звіти представляються на засіданнях секцій НТУ відповідно до графіка роботи НТУ на даний навчальний період.

У процесі роботи учнів над ІДТ НТУ є можливості для проведення виставок, конкурсів, конференцій, диспутів, екскурсій, наукових читань і «ярмарок» наукових досягнень гімназистів.


4. Функції наукових керівників та консультантів із роботи над ІДТ

Консультантами з роботи над ІДТ можуть бути гімназійні вчителі, батьки учнів, керівники факультативів, гуртків і секцій, співробітники музеїв міста, бібліотек.


5. Обов'язки наукових керівників та консультантів

 • представлення програм для індивідуальної діяльності учнів, що включають опис усього процесу навчання в секції (для наукових керівників);

 • надання допомоги учням у підборі літератури і складанні плану роботи над ІДТ.

За підсумками роботи проводиться захист творчих звітів з ІДТ на засіданнях секцій та заключній конференції НТУ «Дивосвіт».

Кращі роботи учнів можуть бути нагороджені: • дипломами, грамотами;

 • пам'ятними значками і символами гімназії;

 • коштовними подарунками.

Учням, чиї роботи виявляться найбільш цікавими, надається право виступити на засіданнях і конференціях наукових учнівських товариств інших навчальних закладів м. Кіровограда й інших міст, а також на семінарах і конференціях, проведених на базі наукових установ м. Кіровограда, взяти участь на ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН учнівської молоді.


Додаток 1.11

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

П О Л О Ж Е Н Н Я


про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів - членів

наукового товариства «Дивосвіт»

 1. Мета та завдання

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів - членів наукового товариства «Дивосвіт» проводиться з метою пошуку та створення умов для підтримки талановитої молоді, задоволення потреб дітей та підлітків у професійному та суспільному самовизначенні.


 1. Місце, час та порядок проведення

І етап проводиться у наукового товариства учнів «Дивосвіт» з 1 грудня – письмовий тур; з 15 до 25 грудня – захист науково-дослідницьких робіт.

Час проведення І етапу визначається оргкомітетом і проводиться у секціях відповідно до наукових секцій наукового товариства учнів «Дивосвіт».

На І етапі конкурсу-захисту використовується комп’ютерна техніка для здійснення мультімедійних презентацій.
3. Керівництво І етапу конкурсу

Керівництво та безпосередню організацію І етапу конкурсу здійснює керівництво НТУ «Дивосвіт» .4. Учасники конкурсу

У конкурсі-захисті беруть участь учні 9-11 класів, які є членами наукового товариства «Дивосвіт».


5. Умови проведення

Програма роботи кожної секції передбачає:

1. Конкурс науково-дослідницьких робіт.

2. Виконання контрольних завдань з базової дисципліни.

3. Захист науково-дослідницьких робіт.

Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу-захисту становить 350 балів.


6. Конкурс науково-дослідницьких робіт.

Робота журі конкурсу з оцінки науково-дослідницьких робіт проводиться протягом 5 днів по закінченні конкурсу.


Під час конкурсу оцінюється:

- складність, науковість, проблемність - 20 балів;

- актуальність теми дослідження - 20 балів;

- новизна отриманих результатів - 20 балів;

- системність і повнота у розкритті теми - 20 балів;

- аргументованість висновків - 10 бали;

- грамотність викладу та культура оформлення - 10 бали.

Максимальна кількість балів - 100 балів.


7. Виконання контрольних завдань із базових дисциплін здійснюється протягом 2-х годин.

Оцінка завдань проводиться за трьома рівнями складності:

1 рівень - 3 завдання по 10 балів (всього - 30 балів);

2 рівень - 2 завдання по 20 балів (всього - 40 балів);

3 рівень - 1 завдання 30 балів (всього - 30 бал).

Максимальна кількість – 100 балів.


8. Оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:


№ з/п

Критерії оцінювання

Кількість балів

1.

аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття з урахуванням власного вкладу дослідника

70

2.

чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу

30

3.

компетентність учасника, вичерпність відповідей

30

4.

етикет та культура спілкування учасника

10

5.

активна кваліфікована участь у веденні дискусії

10

Максимальна кількість балів – 150.
Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 300 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 280 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 260 балів.

При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

Кількість призових (перших, других та третіх) місць становить 50% від кількості учасників з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Оцінки за результатами всіх етапів конкурсу виголошуються після його закінчення. Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо після оголошення результатів не буде подано заяви на ім’я голови журі протягом години після апеляції.


9. Визначення переможців та нагородження

Конкурс-захист носить особистий характер. Кількість призових місць визначається з орієнтовним розподілом 1:2:3.

До участі у ІІ етапі конкурсу-захисту допускається не більше 5 осіб від секції. Учні, які набрали в сумі менше 260 балів до ІІ етапу конкурсу не допускаються. Кількість учнів визначається за рейтингом набраних балів у всіх етапах конкурсу.

Необхідна кількість балів для визначення переможців:

І місце не визначається, якщо не набрано 300 балів;

ІІ місце не визначається, якщо не набрано 280 балів;

ІІІ місце не визначається, якщо не набрано 260 балів.
10. Нагородження

Переможці конкурсу нагороджуються Дипломами Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв)
 1. Оргкомітет та журі

Членами оргкомітету та журі конкурсу є викладачі вищих навчальних закладів м.Кіровограда, вчителі та методисти Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв), керівники секцій МАН учнівської молоді.

Додаток 1.12

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ


НТУ «ДИВОСВІТ»
Метою проведення науково-практичної конференції є виявлення обдарованих дітей, їхня підтримка і заохочення, громадське визначення результатів учнівської дослідницької діяльності.

Організатором науково-практичної конференції є науково-методична рада облкомплексу і рада наукового товариства учнів.


1. Загальні положення

1.1. У науково-практичній конференції беруть участь учні 10-11-х класів гімназії ІІІ ступеня.

1.2. Для участі в конференції претенденти повинні:


 • подати письмову роботу, що відображає учнівське дослідження, яке відповідає тематиці обраної секції, матеріали для демонстрації роботи;

 • подати рецензію наукового керівника на свою роботу (учителя гімназії або вченого з кафедри, що відповідає тематиці вищого навчального закладу, з яким гімназія здійснює співробітництво);

 • виступити з доповіддю на конференції, із публічним захистом отриманих результатів;

 • ознайомити членів журі зі змістом тих матеріалів і джерел інформації, які були використані при виконанні роботи, а також назвати окремих людей та організації, що надавали їм допомогу і керували роботою;

 • у тому випадку, якщо робота над проектом чи дослідженням завершилася публікацією чи отриманням патенту тощо, подати журі всі відповідні документи;

 • вказати необхідні для демонстрації роботи технічні засоби.

Технічні засоби, необхідні для демонстрації роботи, надають учасникам за їхнім проханням організатори конференції.

Не приймаються роботи, які можуть представляти ризик для здоров'я та безпеки людини. Не розглядаються також роботи, що передбачають проведення експериментів над живими тваринами.

Матеріали, надані на конференцію, зберігаються у методичному кабінеті гімназії.

1.3. Письмова робота повинна включати: • письмову презентацію (або дослідження). Дослідження повинно описувати проект і може супроводжуватись оригінальним ілюстрованим матеріалом (графіками, малюнками, фотографіями тощо);

 • не більше 30 сторінок тексту (надрукованого на папері А-4 з одного боку, інтервалом 1,5, шрифтом Times New Roman, розміром 14, сторінки не повинні бути скріплені);

 • резюме обсягом на 1 сторінку. Воно повинно вміщувати основні пункти роботи (мета, матеріали, методику, спостереження і висновки);

 • простий і чіткий опис роботи (не більше однієї сторінки) для опублікування у каталозі конференції. Опис повинен бути зрозумілим та цікавим представникам широкої громадськості, журналістам тощо.

2. Загальні вимоги до дослідницьких робіт гімназистів

2.1. На конференцію приймаються дослідницькі, прикладні та творчі роботи гімназистів за переліченими нижче секціями:


 • література;

 • філософія;

 • математика;

 • іноземні мови;

 • суспільні науки;

 • фізика;

 • інформатика;

 • хімія;

 • біологія;

 • екологія;

 • психологія;

 • економіка.

 • як виняток, інші секції, які є в переліку на ІІІ етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України.

2.2. Для участі у конференції журі секції проводить попередню (первинну) експертизу учнівської дослідницької роботи і за її результатами виносить рішення:

 • допустити роботу до публічного захисту;

 • відхилити роботу.

2.3. Критеріями первинної експертизи роботи є:

 • відповідність змісту роботи обраній темі;

 • самостійний аналіз відібраних відповідно до обраної програми фактів і власні висновки на основі проведеного аналізу;

 • знайомство зі спеціальною літературою;

 • позначені в роботі теоретичні та практичні досягнення автора, галузі їхнього використання. У випадку, якщо результати роботи знайшли застосування, повинні бути додані підтверджувальні матеріали;

 • проблема, висвітлена в роботі, повинна бути, як правило, оригінальною; якщо проблема не оригінальна, то повинно бути оригінальним її вирішення; цінним є творчість, інтелектуальна продуктивність, відкриття і генерація нових ідей, можливо, і незвичайних, але обґрунтованих;

 • композиція роботи.

2.4. Результати первинної експертизи заносяться до протоколу і використовуються при підведенні підсумків. Причини відхилення робіт по кожному випадку, як правило, не обговорюються.
3. Публічний захист роботи

3.1. Публічний захист роботи проходить у вигляді доповіді учасника на засіданні секції конференції. Метою публічного захисту є формування об'єктивної оцінки творчих здібностей та інтелектуального потенціалу учасника конференції.

3.2. Роботою секції керує журі, до складу якого входять представники викладацького закладу вищих навчальних закладів, учителі-предметники, батьки гімназистів, переможці попередніх конференцій із числа гімназистів. Журі секції оцінює доповідь учасника.

3.3. Оцінюючи учнівську дослідницьку роботу в процесі захисту, журі секції керується такими критеріями: • самостійність виконаної роботи;

 • рівень загальної і спеціальної підготовки учасника;

 • логіка викладу (доведеність викладених думок);

 • оригінальність мислення;

 • загальний світогляд, ерудиція автора роботи;

 • відповідність роботи визначеному жанру та грамотне мовленнєве її оформлення;

 • уміння правильно, переконливо, дохідливо розкрити основний зміст роботи в усній доповіді, відповісти на запитання.

3.4. Думка кожного члена журі заноситься до протоколу секції. Підводиться загальний сумарний рейтинг по кожному учаснику.
4. Прийняття рішення і нагородження учасників

4.1. Після публічного захисту роботи журі секції підводить загальний підсумок на підставі: • результатів первинної експертизи роботи;

 • результатів публічного захисту роботи.

4.2. Журі секцій приймає рішення про присудження дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів по кожній секції. Рішення журі є остаточним.

Додаток 1.13

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

Структура наукового товариства учнів «Дивосвіт»


Додаток 1.14до Моделі НТУ «Дивосвіт»

СЦЕНАРНИЙ ПЛАН

щорічної підсумкової конференції

наукового товариства учнів „Дивосвіт” Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв).


8 лютого 2008 року Обласний комплекс,

12-30 вул. Леніна, 7


8 лютого 2008 року учні облкомплексу (гімназії-інтернату – школи мистецтв), автори 16 кращих наукових досліджень презентують тези на щорічній підсумковій конференції, на яку запрошені:

голова Кіровоградської обласної ради Микола Олексійович Сухомлин;

начальник управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації Валентина Іванівна Приліпко;

ректор КДПУ ім. В. Винниченка, президент КТВ МАН учнівської молоді, доктор філологічних наук, професор, академік Академії вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України Клочек Григорій Дмитрович;

директор Кіровоградського ОІППО ім. В.О.Сухомлинського Корецька Людмила Вікторівна;

перший проректор КДПУ ім. В. Винниченка, к.пед.н., професор, заслужений працівник культури України Віталій Іванович Завіна;

проректор з науково-педагогічної роботи КНТУ, к.тех.н., заслужений працівник освіти України Микола Миколайович Петренко;

проректор ДЛАУ з наукової та навчальної роботи, директор інституту аеронавігації, к.тех.н., профессор Сергій Миколайович Неділько;

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків КДПУ ім. В. Винниченка, доктор філологічних наук, професор Олег Анатолійович Семенюк;

проректор з науково-педагогічної роботи КДПУ ім. В. Винниченка, кандидат історичних наук, доцент Ірина Анатоліївна Козир;

керівники та викладацький склад освітніх установ області, президія та викладачі Кіровоградського територіального відділення Малої академії наук учнівської молоді, керівники учнівських наукових товариств області, учнівський та педагогічний колективи облкомплексу.

12-30 – 14-10 - щорічна підсумкова конференція наукового товариства учнів „Дивосвіт” Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв).

12-30 – звучать урочисті позивні

12-30 – 12-35 – вітальне слово директора Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв), народного артиста України, професора Анатолія Єгоровича Короткова:

- Добрий день, високоповажні гості. Сьогоднішній день дійсно добрий і по особливому урочистий - у продовження доброї традиції сьогодні на підсумковій конференції наукового товариства учнів «Дивосвіт» звітуються учні облкомплексу, переможці І етапу етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

До слова запрошується ведучий підсумкової конференції заступник директора облкомплексу з наукової та навчально-методичної роботи, виконавчий директор КТВ МАН учнівської молоді Андрій Веніамінович Кривенко.

12 -35 – 12-45 - представлення гостей, інформація про діяльність наукового товариства учнів „Дивосвіт”. Заступник директора облкомплексу з наукової та навчально-методичної роботи, виконавчий директор КТВ МАН учнівської молоді А. Кривенко.

– Шановні гості, учні та викладачі!5-й рік в обласному комплексі діє добровільна громадська організація - Наукове товариство учнів „Дивосвіт” Кіровоградського територіального відділення МАН учнівської молоді.

У минулому навчальному році 18 учнів нашої гімназії брали участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, 12 з них стали призерами. З 18 юних науковців, які представляли Кіровоградську область на заключному, ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – 4 учні було з нашого навчального закладу, учень 11 класу Грицаєнко Ярослав став призером й був нагороджений дипломом ІІІ ступеня в секції «Німецька мова».

Протягом І семестру 186 учнів 10-11 класів під керівництвом викладачів виконували науково-дослідницькі роботи.

Автори досліджень виступали на уроках, засіданнях секцій перед своїми товаришами і вчителями. Учні успішно представили і захистили 191 творчу роботу.

32 творчих роботи буде представлено у традиційному збірнику, який отримає кожний переможець на святі Останнього дзвоника. Сьогодні 16 із них презентують свої праці шановному зібранню.

Ми раді вітати на нашій конференції почесних гостей. Дозвольте вам їх представити:

– голова Кіровоградської обласної ради Микола Олексійович Сухомлин;

– начальник управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації Валентина Іванівна Приліпко;

– ректор КДПУ ім. В. Винниченка, президент КТВ МАН учнівської молоді, доктор філологічних наук, професор, академік Академії вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України Клочек Григорій Дмитрович;

– директор Кіровоградського ОІППО ім. В.О.Сухомлинського Корецька Людмила Вікторівна;

– перший проректор КДПУ ім. В. Винниченка, к.пед.н., професор, заслужений працівник культури України Віталій Іванович Завіна;

– проректор з науково-педагогічної роботи КНТУ, к.тех.н., заслужений працівник освіти України Микола Миколайович Петренко;

– проректор ДЛАУ з наукової та навчальної роботи, директор інституту аеронавігації, к.тех.н., профессор Сергій Миколайович Неділько;

– проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків КДПУ ім. В. Винниченка, доктор філологічних наук, професор Олег Анатолійович Семенюк;

– проректор з науково-педагогічної роботи КДПУ ім. В. Винниченка, кандидат історичних наук, доцент Ірина Анатоліївна Козир;

Ми раді вітати у наших гостинних стінах керівників та викладацький склад освітніх установ області, президію та викладачів Кіровоградського територіального відділення Малої академії наук учнівської молоді, керівників учнівських наукових товариств області, учасники семінару з проблеми: «Підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями», учнів Кіровоградського територіального відділення Малої академії наук учнівської молоді.

12-45 – 14-10 - автори 16 кращих наукових досліджень презентують тези своїх робіт.

1. “Створення математичного пакету для розв`язування систем лінійних рівнянь” –

Паршенков Віталій, 11-Б кл. (с.Сухий Ташлик, Вільшанський р-н).

Керівники: Ганжела С.І., вчитель І категорії, Свириденко О.Л., вчитель-методист.

2. “Назви одягу та прикрас у місцевому розмовному мовленні” –

Сарданова Наталія, 11-Б кл. (с.Добре, Вільшанський р-н).

Керівник: Богданович Л.Б., вчитель-методист.

3. “Унікальні фізичні властивості води” –

Ковальова Маріанна, 10-Б кл. (м.Знам’янка).

Керівник: Буряк Ю.В., вчитель-методист.

4. “Вплив національного стереотипу на формування особливостей святкування Різдва в англомовних країнах” –

Тарасова Іванна, 10-Б кл. (м.Ульяновка).Керівник: Нікітенко Н.П., вчитель-методист.

5. “Правове регулювання праці жінок в Україні” –

Полякова Юлія, 10-А кл. (м.Кіровоград).

Керівник: Горобець Д.О., вчитель ІІ категорії.

6. “Проблема співвідношення геніальності, мистецтва, краси та моралі в романі Патріка Зюскінда ”Запахи” –

Бурлака Анна, 11-Б кл. (с.Йосипівка, Ульяновський р-н).

Керівник: Малявкіна Т.В., вчитель вищої категорії.

7. “Єлисаветград з моменту його заснування та в період управління О.М.Пашутіна”

Могила Яніна, 11-Б кл. (м.Бобринець).

Керівник: Горобець Д.О., вчитель ІІ категорії.

8. “Явище надпровідності” –

Павлов Антон, 11-А кл. (м.Кіровоград).

Керівник: Буряк Ю.В., вчитель-методист.

9. “Письменники та поети Новоукраїнщини – мої земляки” –

Врадій Марина, 11-В кл. (м.Новоукраїнка).

Керівник: Богданович Л.Б., вчитель-методист.

10. “Музична культура Вірменії ХХ століття” –

Сароян Євпраксія, 11-В кл. (м. Кіровоград).

Керівник: Подгорна Н.А., старший вчитель.

11. “Таємниця творчого успіху С.Далі як представника сюрреалізму”

Фрунзе Яна, 11-А кл. (м.Кіровоград).

Керівник: Головенко К.В., вчитель ІІ категорії.

12. “Застосування чисел Фібоначчі в сучасній науці” –

Тищенко Раїса, 11-Б кл. (с. Володимирівка, Знам’янський р-н).

Керівник: Свириденко О.Л., вчитель-методист.

13. “Найпоширеніші лікарські рослини Кіровоградської області” –

Сушко Олександра, 10-В кл.(с.Мартинівка,Новоархангельський р-н).

Керівник: Литвин М.Ю., вчитель вищої категорії.

14. “Історія походження та розвитку української мови” –

Прокопчук Вікторія, 10-Б кл. (м.Знам’янка).

Керівник: Шепель В.О., вчитель вищої категорії.

15. “Кристали та їх властивості” –

Дьоміна Катерина, 11-Б кл. (с.Захарівка, Новоукраїнський р-н).

Керівник: Литвин М.Ю., вчитель вищої категорії.

16. “Рух опору радянському тоталітаризму на території Гайворонщини у 40-80-х роках ХХ століття”

Пересунчак Ярослав, 11-В кл. (смт.Салькове, Гайворонський р-н).

Керівник: Якимчук О.Н., вчитель-методист, заслужений вчитель України.

14-10 – 14-30 – круглий стіл, в якому беруть участь учасники конференції та керівники учнівських наукових товариств області, учасники семінару з проблеми: «Підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями».

Завідувач відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Олександр Едуардович Жосан.

Додаток 1.15

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

Стаття із гімназійної газети «Пролісок»

Юні науковці гімназії
7-й рік у нашому навчальному закладі діє добровільна громадська організація - Наукове товариство учнів „Дивосвіт” Кіровоградського територіального відділення МАН учнівської молоді.

У минулому навчальному році 18 учнів нашої гімназії брали участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, 12 з них стали призерами. Із 18 юних науковців, які представляли Кіровоградську область на заключному, ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – 4 учні з нашого навчального закладу, учень 11 класу Грицаєнко Ярослав став призером і був нагороджений дипломом ІІІ ступеня в секції «Німецька мова».

У 2007-2008 н. р. 186 учнів 10-11 класів підготували та захистили 190 науково-дослідницьких учнівських робіт: філологічний напрям –71 робота, 9 з них - друкуються у збірнику тез; природничо-математичний - 73 (14); історико-мистецтвознавчий - 46 (8) відповідно.

Захист всіх робіт з математики, фізики та інформатики відбувся з використанням мультимедійних технологій.

Учням - авторам 19 кращих робіт - було надано право взяти участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

8 лютого 2008 року учні облкомплексу, автори кращих наукових досліджень презентували свої праці на підсумковій конференції наукового товариства учнів „Дивосвіт” .

Конференцію відвідали почесні гості: голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та інвеститів Кіровоградської ОДА Ковальчук М.М.; начальник управління освіти і науки Кіровоградської ОДА Приліпко В.І.; ректор КДПУ ім.. В. Винниченка, президент КТВ МАН учнівської молоді, доктор філологічних наук, професор, академік Академії вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України Клочек Г.Д.; декан історичного факультету КДПУ ім.. В.Винниченка Філоретов В.М., декан природничого факультету КДПУ ім. В.Винниченка Клоц Є.О.; декан факультету іноземних мов Білоус О.М.; викладачі КТВ МАН учнівської молоді, керівники наукових товариств учнівської молоді.

Виступи учнів справили яскраве враження на гостей конференції. Під час обговорення пролунало немало гарних теплих слів на адресу учнів, викладачів, адміністрації закладу. Григорій Дмитрович Клочек зауважив, що у гімназії панує не лише краса та затишок, а й культ розуму, високого інтелекту, знань учнів. Президент КТВ МАН учнівської молоді відмітив, що роботи учнів вирізняються розмаїттям тематики, актуальністю, вмінням учнів використовувати мультимедійні засоби.

Приємно й те, що автори кращих учнівських робіт, які взяли участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт стали призерами і отримали дипломи ІІІ ступеня - 9 учнів, ІІ - 3 та І -3 юних науковця.

Дипломанти І ступеня – Могила Яніна, учениця 11-Б класу секція «Права», Ковальова Маріанна, учениця 10-Б класу секція «Фізика» та Сарданова Наталія, учениця 11-Б класу секція «Українська мова» будуть захищати честь Кіровоградської області на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів в м.Києві.

Сподіваємось, що учні нашої гімназії гідно представлять не лише наш навчальний заклад, а й область і повернуться з перемогою.

Тож побажаємо їм удачі та нових творчих звершень!

Кривенко А.В.

Додаток 1.16

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

Орієнтовний план засідань Ради НТУ

Місяць

Тема

Мета

Відповідальні

Форма узагальнення

вересень

Підготовка і проведення організаційних зборів НТУ

Обговорення й затвердження назви, емблеми, девізу

Керівники секцій, рада НТУ

Папка матеріалів

жовтень

Обговорення результатів діагностики. Робота наукових секцій. Зміст тематики секцій

Аналіз діагностичних матеріалів

Психолог, керівники секцій

Матеріали діагностики

листопад

Робота наукових секцій. Участь членів НТУ в олімпіадах

Обговорення тематики наукових робіт учнів. Аналіз результатів участі членів НТУ в олімпіадах.

Керівники секцій, рада НТУ вчителі-предметники

Пам’ятки про роботу секцій.

Методичний бюлетеньгрудень

Підготовка і проведення наукової конференції

Підготовка матеріалів, аналіз готовності секцій до проведення конференції

Рада НТУ, керівники секцій

Папка матеріалів

січень

Підготовка до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

Оформлення робіт, підготовка до контрольних робіт

Рада НТУ

Методичний бюлетень

лютий

Підготовка до ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

Звіти секцій про роботу

Керівники секцій

Методичний бюлетень

березень

Підготовка і проведення інтелектуального марафону учнів 5-11 класів

Підготовка матеріалів і завдань для інтелектуального марафону

Керівники секцій, керівники методичних об’єднань

Збірка матеріалів

квітень

Робота наукових секцій

Обговорення тематики наукових робіт на наступний рік

Керівники секцій

Пам’ятки про роботу секцій


травень

Підсумки роботи за рік

Аналіз результатів роботи за навчальний рік

Рада НТУ

Святкові газетиДодаток 1.17

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ГУМАНІТАРНО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ (ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ-ШКОЛА-МИСТЕЦТВ)

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО “ДИВОСВІТ”


Затверджено на засіданні

науково-методичної ради

облкомплексу ( гімназія-інтернат-

школа-мистецтв)

“___”______________200___р.

Секція “Математика”НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Укладач:

методист Кіровоградського обласного

загальноосвітнього навчально-

виховного комплексу гуманітарно-

естетичного профілю (гімназія-

інтернат-школа мистецтв)

Макарчук Олег Петрович

Відповідно до завдань наукового товариства “Дивосвіт” метою роботи секції “Математика” є створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді, виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, створення додаткової освіти учнів шляхом залучення до творчої діяльності.

Секція веде роботу у двох напрямках: довузівська підготовка та підготовка до математичних олімпіад та конкурсів різного гатунку. Головною метою курсів по довузівській підготовці є формування науково-теоретичної бази та культури математичного мислення. Підготовка до математичних олімпіад та конкурсів реалізується за рахунок функціонування математичного клубу “Симплекс” та передбачає створення умов для розвитку всебічної гармонійно-креативної особистості шляхом залучення до творчого пошуку.

Навчальний процес базується на засадах: • розвитку науково-теоретичної бази та культури математичного мислення, шляхом вдосконалення знань умінь і навичок як в теоретичному так і в практичному плані;

 • створення на заняттях атмосфери невимушеності, яка б дала змогу учням проявити ініціативу та творчо підійти до поставленої проблеми;

 • надання можливості слухачам бути суб’єктами у навчальному процесі;

 • активному впровадженні інтерактивних методів навчання;

 • підготовці слухачів до написання дослідницьких проектів, враховуючи індивідуальні здібності при виборі того чи іншого дослідницького матеріалу;

 • опрацюванні тестового матеріалу;

 • опрацюванні матеріалів математичних олімпіад та конкурсів різного гатунку;

 • виховання якостей охайності, цілеспрямованості, вміння грамотно сформулювати проблему та планування шляхів її розв’язання .

Основні вимоги до знань, умінь і навичок
Теоретичні поняття

Слухачі повинні вміти вести бесіду і робити усні повідомлення у межах вивченої тематики.

Грамотно і чітко пояснювати математичні означення, орієнтуватися в структурно-функціональній побудові системи аксіом.
Практичні навички розв’язування задач

Слухачі повинні вміти аналізувати задачу розділяючи її на структурні компоненти (підзадачі), чітко пояснюючи структуру саме такої диференціації, діалектику процесу розв’язання.


Оформлення робіт
Слухачі повинні чисто та охайно оформляти свої роботи, пояснюючи кожен крок або етап розв’язання тієї чи іншої проблеми, відштовхуватися від нормативних вимог оформлення наукових робіт.

Навчально тематичний план по довузівській підготовці

10- клас алгебра


уроку

Теми, самостійні, тематичні контрольні та інші види письмових робіт

Кількість годин

1

Узагальнення та систематизація матеріалу за основну школу

1

2

Узагальнення та систематизація матеріалу за основну школу

1

3

Правила дій над цілими і раціональними числами порівняння дійсних чисел

1

4

Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10 правила округлення цілих чисел і десяткових дробів

1

5

Означення кореня n-го степенята арифметичного кореня , властивості коренів

1

6

Означення степеня з натуральним, цілим та раціональним показником їх властивості

1

7

Тестування

1

8

Правила виконання відсоткових розрахунків формули простих і складних відсотків

1

9

Змінна, вираз зі змінною та його область визначення, рівність виразів, тотожність

1

10

Многочлени та дії над ними формули скороченого множення алгебраїчні дроби та дії над ними

1

11

Означення і властивості логарифма, десятковий і натуральний логарифми

1

12

Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргументу, співвідношення між тригонометричними функціями одного

й того самого аргументу, формули зведення1

13

Тестування

1

14

Рівняння, корені рівняння, рівносильність рівнянь, рівняння-наслідки, графік рівняння графік рівняння з двома змінними

1

15

Нерівності, рівносильні нерівності, методи розв’язування систем лінійних рівнянь

1

16

Нерівності, рівносильні нерівності, методи розв’язування раціональних, ірраціональних рівнянь

1

17

Тестування

1

18

Означення функції, способи задання функцій, основні властивості та графіки вказаних функцій; функція, обернена до заданої


1

19

Означення арифметичної і геометричної прогресій Формули n-го члена арифметичної і геометричної прогресій

1

20

Розв’язування графічних задач на властивості функцій

1

21

Тестування

1

22

Особливості побудови графіків за допомогою елементарних перетворень, параметричні задачі на властивості функцій

1

23

Формули для обчислення числа кожного виду сполук без повторень, біном Ньютона, означення статистичних характеристик рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення випадкової величини)

1


10- клас геометрія


уроку

Теми, самостійні, тематичні контрольні а інші види письмових робіт

Кількість годин

1

Аксіоми планіметрії означення геометричних фігур на площині та їх властивості

1

2

Властивості трикутників, чотирикутників

і правильних многокутників1

3

Властивості хорд і дотичних означення й ознаки рівності та подібності фігур

1

4

м Довжини, площі геометричних фігур величина кута, вимірювання кутів

1

5

Тестування

1

6

Рівняння прямої та кола• формула для обчислення відстані між точками та формула для обчислення координат середини відрізка

1

7

Аксіоми і теореми стереометрії означення геометричних фігур у просторі та їх властивості взаємне розміщення прямих і площин

1

8

Означення відстані від точки до площини від прямої до паралельної їй площини між паралельними площинами між мимобіжними

1

9

Міри кутів між прямими й площинами формули площ поверхонь, об’ємів многогранників

1

10

Означення та основні властивості векторів Скалярний добуток та його властивості Декартові системи координат

1

11

Розв’язування задач за допомогою декартових систем координат

1

12

Тестування

1

11- клас алгебра


уроку

Теми, самостійні, тематичні контрольні та інші види письмових робіт

Кількість годин

1

Узагальнення та систематизація матеріалу за основну школу

1

2

Узагальнення та систематизація матеріалу за основну школу

1

3

Правила дій над цілими і раціональними числами

1

4

Порівняння дійсних чисел

1

5

Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

1

6

Правила округлення цілих чисел і десяткових дробів

1

7

Означення кореня n-го степенята арифметичного кореня

1

8

Властивості коренів

1

9

Означення степеня з натуральним, цілим та раціональним показникомїх властивості

1

10

Тестування

1

11

Правила виконання відсоткових розрахунків

1

12

Формули простих і складних відсотків

1

13

Формули простих і складних відсотків

1

14

Змінна, вираз зі змінною та його область визначення

1

15

Рівність виразів, тотожність

1

16

Многочлени та дії над ними

1

17

Формули скороченого множення алгебраїчні дроби та дії над ними

1

18

Означення і властивості логарифма, десятковий і натуральний логарифми

1

19

Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргументу, співвідношення між тригонометричними функціями одного

й того самого аргументу, формули зведення1

20

Тестування

1

21

Рівняння, корені рівняння, рівносильність рівнянь, рівняння-наслідки, графік рівняння

1

22

Графік рівняння з двома змінними

1

23

Нерівності, рівносильні нерівності

1

24

Методи розв’язування систем лінійних рівнянь

1

25

Методи розв’язування раціональних, ірраціональних рівнянь

1

26

Тестування

1

27

Означення функції, способи задання функцій, основні властивості та графіки вказаних функцій; функція, обернена до заданої

1

28

Функція, обернена до даної;

1

29

Означення арифметичної і геометричної прогресій формули n-го члена арифметичної і геометричної прогресій

1

30

Формула суми n перших членів прогресій

1

31

Формула суми нескінченної геометричної прогресії

1

32

Означення похідної функції в точці механічний

та геометричний зміст похідної1

33

Таблиця похідних елементарних функцій

1


11-клас геометрія

уроку

Теми, самостійні, тематичні контрольні та інші види письмових робіт

Кількість годин

1

Узагальнення та систематизація матеріалу за основну школу

1

2

Узагальнення та систематизація матеріалу за основну школу

1

3

Аксіоми планіметрії означення геометричних фігур на площині та їх властивості

1

4

Властивості трикутників, чотирикутників

і правильних многокутників1

5

Властивості хорд і дотичних означення й ознаки рівності та подібності фігур

1

6

Міри довжини, площі геометричних фігур величина кута, вимірювання кутів

1

7

Формули довжини кола та його дуги формули для обчислення площ основних геометричних фігур

1

8

Тестування

1

9

Рівняння прямої та кола• формула для обчислення відстані між точками та формула для обчислення координат середини відрізка

1

10

Аксіоми і теореми стереометрії означення геометричних фігур у просторі та їх властивості взаємне розміщення прямих і площин

1

11

означення відстані від точки до площини від прямої до паралельної їй площини між паралельними площинами між мимобіжними

1

12

міри кутів між прямими й площинами формули площ поверхонь, об’ємів многогранників

1

13

формула відстані між точками та формула для обчислення координат середини

1

14

Тестування

1

15

Означення та основні властивості векторів

1

16

Скалярний добуток та його властивості

1

17

Декартові системи координат

1

18

Розв’язування задач за допомогою декартових систем координат

1

19

Тестування

1


Навчально тематичний план роботи математичного клубу “Симплекс ”

7-9 класи. Алгебра.

уроку

Теми

Кількість годин

1

Парність

1

2

Парність

1

3

Парність

1

4

Комбінаторика

1

5

Комбінаторика

1

6

Комбінаторика

1

7

Теорія конгруенцій

1

8

Теорія конгруенцій

1

9

Теорія конгруенцій

1

10

Перевірка знань

1

11

Діофантові рівняння

1

12

Діофантові рівняння

1

13

Принцип Діріхле

1

14

Принцип Діріхле

1

15

Принцип Діріхле

1

16

Теорія графів

1

17

Теорія графів

1

18

Теорія графів

1

19

Класичні нерівності

1

20

Класичні нерівності

1

21

Перевірка знань

1

22

Ігри- жарти.

1

23

Ігри- жарти.

1

24

Ігри, стратегія симетрії

1

25

Ігри, стратегія симетрії

1

26

Ігри, аналіз з кінця

1

27

Ігри, аналіз з кінця

1

28

Метод математичної індукції

1

29

Метод математичної індукції

1

30

Перевірка знань

1

31

Пошук інваріанта


1


7-9 класи. Геометрія.

уроку

Теми

Кількість годин

1

Вписані та описані чотирикутники.

1

2

Вписані та описані чотирикутники

1

3

Чудові точки трикутників ..

1

4

Чудові точки трикутників .

1

5

Многокутники

1

6

Геометричні місця точок

1

7

Геометричні місця точок

1

8

Перевірка знань

1

9

Центральна симетрія

1

10

Осьова симетрія

1

11

Осьова симетрія

1

12

Паралельний перенос

1

13

Поворот

1

14

Поворот

1

15

Нерівність трикутника

1

16

Нерівність трикутника

1

17

Використання векторів

1

18

Використання векторів

1

19

Принцип крайнього

1

20

Принцип крайнього

1

21

Задачі афінного характеру. Теорема Чеви та Менелая

1

22

Задачі афінного характеру. Теорема Чеви та Менелая

1

23

Перевірка знань

1

24

Розфарбування точок та відрізків

1

25

Розфарбування точок та відрізків

1

26

Принцип Діріхле

1

27

Принцип Діріхле

1

28

Площі фігур

1

29

Площі фігур

1

30

Перевірка знань

1


10-11 класи. Алгебра.

уроку

Теми

Кількість годин

1

Парність

1

2

Парність

1

3

Комбінаторика

1

4

Комбінаторика

1

5

Теорія конгруенцій

1

6

Теорія конгруенцій

1

7

Діофантові рівняння

1

8

Діофантові рівняння

1

9

Функціональні рівняння, метод підстановки

1

10

Перевірка знань

1

11

Функціональні рівняння, метод Коші

1

12

Функціональні рівняння, метод Коші

1

13

Принцип Діріхле

1

14

Принцип Діріхле

1

15

Теорія графів

1

16

Теорія графів

1

17

Класичні нерівності

1

18

Класичні нерівності

1

19

Перерозташувальні нерівності

1

20

Перерозташувальні нерівності

1

21

Метод Лагранжа

1

22

Перевірка знань

1

23

Дробово-раціональні нерівності.

1

24

Дробово-раціональні нерівності

1

25

Ігри-жарти

1

26

Ігри, стратегія симетрії

1

27

Ігри, аналіз з кінця

1

28

Метод математичної індукції

1

29

Метод математичної індукції

1

30

Пошук інваріанта

1

31

Пошук інваріанта

1

32

Перевірка знань

1

33

Розфарбування

1

34

Ціла та дробова частина

1

35

Ціла та дробова частина

1

36

Використання теорем Штольця та Тепліця

1

37

Використання теорем Штольця та Тепліця

1

38

Системи рівнянь. Ітераціі

1

39

Системи рівнянь. Ітераціі

1

40

Тригонометричні заміни

1

41

Тригонометричні заміни

1

42

Задачі з параметром

1

43

Задачі з параметром

1

44

Використання похідної та інтеграла

1

45

Перевірка знань

1


10-11 класи. Геометрія


уроку

Теми

Кількість годин

1

Парність

1

2

Парність

1

3

Комбінаторика

1

4

Комбінаторика

1

5

Теорія конгруенцій

1

6

Теорія конгруенцій

1

7

Діофантові рівняння

1

8

Діофантові рівняння

1

9

Функціональні рівняння, метод підстановки

1

10

Перевірка знань

1

11

Функціональні рівняння, метод Коші

1

12

Функціональні рівняння, метод Коші

1

13

Принцип Діріхле

1

14

Принцип Діріхле

1

15

Теорія графів

1

16

Теорія графів

1

17

Класичні нерівності

1

18

Класичні нерівності

1

19

Перерозташувальні нерівності

1

20

Перерозташувальні нерівності

1

21

Метод Лагранжа

1

22

Перевірка знань

1

23

Дробово- раціональні нерівності.

1

24

Дробово- раціональні нерівності

1

25

Ігри- жарти

1

26

Ігри, стратегія симетрії

1

27

Ігри, аналіз з кінця

1

28

Метод математичної індукції

1

29

Метод математичної індукції

1

30

Пошук інваріанта

1

31

Пошук інваріанта

1

32

Перевірка знань

1

33

Розфарбування

1

34

Ціла та дробова частина

1

35

Ціла та дробова частина

1

36

Використання теорем Штольця та Тепліця

1

37

Використання теорем Штольця та Тепліця

1

38

Системи рівнянь. Ітераціі

1

39

Системи рівнянь. Ітераціі

1

40

Тригонометричні заміни

1

41

Тригонометричні заміни

1

42

Задачі з параметром

1

43

Задачі з параметром

1

44

Використання похідної та інтеграла

1

45

Перевірка знань

1Додаток 1.18

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ГУМАНІТАРНО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ (ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ-ШКОЛА-МИСТЕЦТВ)

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО “ДИВОСВІТ”


атверджено на засіданні

науково-методичної ради

облкомплексу ( гімназія-інтернат-

школа-мистецтв)

“___”______________200___р.

Секція “Географії”НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Укладач:

вчитель географії

Кіровоградського обласного

загальноосвітнього навчально-

виховного комплексу гуманітарно-

естетичного профілю (гімназія-

інтернат-школа мистецтв)

Рудас Людмила Ільівна


Відповідно до завдань наукового товариства “Дивосвіт” метою роботи секції “Географія” є створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді, виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, створення додаткової освіти учнів шляхом залучення до творчої діяльності. Вона передбачає ознайомлення слухачів секції із особливостями ефективної та раціональної організації науково-дослідницької діяльності, проведення польових та лабораторних географічних досліджень, методикою та методами наукових дослідницьких робіт з географії, сучасними вимогами до оформлення наукової звітності. Згідно програми слід звернути увагу на джерела та види наукової інформації, способи і методики їх результативного опрацювання та аналізу, особливості збору та систематизації географічної інформації. Важливе значення надається вивченню основ польових географічних досліджень (картографічних, геологічних, геоморфологічних, кліматологічних, гідрологічних, біогеографічних, ландшафтознавчих, геоекологічних та суспільно-географічних), обробці і фіксуванню їх результатів.Певна кількість годин розрахована на розкриття найважливіших теоретичних, прикладних та методологічних проблем географії, розширення географічного кругозору слухачів секції.

При укладанні програми був використаний досвід викладання курсів «Основи наукових досліджень» та «Методи географічних досліджень», які читаються на природничо-географічному факультеті Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Програмою передбачено різні форми роботи: лекції, практичні заняття, семінари, консультації, контрольні роботи, аналіз стану підготовки наукових робіт тощо. Частина годин виділена екскурсії, польові виїзди, а також на підготовку доповідей і написання кваліфікаційних робіт.

Навчальний процес базується на засадах: • розвитку науково-теоретичної бази та культури наукового мислення, шляхом вдосконалення знань умінь і навичок як в теоретичному так і в практичному плані;

 • створення на заняттях атмосфери невимушеності, яка б дала змогу учням проявити ініціативу та творчо підійти до поставленої проблеми;

 • надання можливості слухачам бути суб’єктами у навчальному процесі;

 • активному впровадженні інтерактивних методів навчання;

 • підготовці слухачів до написання дослідницьких проектів, враховуючи індивідуальні здібності при виборі того чи іншого дослідницького матеріалу;

 • опрацюванні тестового матеріалу;

 • опрацюванні матеріалів олімпіад та конкурсів різного ґатунку;

 • виховання якостей охайності, цілеспрямованості, вміння грамотно сформулювати проблему та планування шляхів її розв’язання.

Тематичний план навчальних занять секції «Географія»

9 клас

п/п

Теми навчальних занять

К-ть годин

1.

Вступна бесіда. Тестування зі шкільного курсу географії з метою визначення рівня підготовки учнів та кола їх наукових географічних інтересів.

2

2.

Основи наукових досліджень. Організація науково-дослідницького процесу.

2

3.

Географія як фундаментальна наука: об'єкт, предмет та методи дослідження. Специфіка географічних наукових досліджень.

2

4.

Джерела географічної інформації: картографічні матеріали, періодичні географічні видання, бібліотечні ресурси.

2

5.

Електронні джерела географічної інформації. Географічні інформаційні системи.

2

6.

Визначення тем наукових робіт та головних наукових завдань на семестр. Ознайомлення із особливостями оформлення наукової звітності.

2

7.

Співбесіда по перевірці домашніх завдань. Аналіз стану підготовки науково-дослідних робіт.

2

8.

Основні етапи проведення наукового географічного дослідження.

2

9.

Основи польових геологічних досліджень: специфіка, напрями, методика.

2

10.

Основи польових геоморфологічних досліджень: специфіка, напрями, методика.

2

11.

Основи польових ґрунтознавчих та гідрологічних досліджень: специфіка, напрями, методика.

2

12.

Підсумкова контрольна робота. Визначення завдань щодо виконання науково-дослідних робіт.

2

13.

Основи польових біогеографічних досліджень: специфіка, напрями, методика.

2

14.

Основи польових ландшафтознавчих досліджень: специфіка, напрями, методика.

2

15.

Основи суспільно-географічних досліджень: специфіка, напрями, методика.

216.

Основи польових геоекологічних досліджень: специфіка, напрями, методика.

2

17.

Види наукової географічної інформації. Методика роботи з первинною інформацією. Обробка наукової інформації, зібраної в ході географічного дослідження.

2

18.

Підсумкова контрольна робота. Визначення завдань щодо виконання науково-дослідних робіт.

2

РАЗОМ

36

10-11 класи
п/п

Теми навчальних занять

К-ть годин

1.

Співбесіда по перевірці домашніх завдань. Аналіз стану підготовки науково-дослідних робіт.

2

2.

Наука як специфічна форма суспільної свідомості та особлива сфера людської діяльності.

2

3.

Основні складові науки. Види наукової роботи. Суб'єкти наукової діяльності.

2

4.

Особливості ефективної організації роботи науковця.

2

5.

Організація наукового дослідження. Характеристика основних етапів процесу наукового дослідження в географії.

2

6.

Методологія науки. Методологічний арсенал географічної науки.

2

7.

Наукові географічні організації України.

2

8.

Збір та систематизація наукової інформації. Статистичні та графічні методи обробки зібраної наукової інформації.

2

9.

Підсумкова контрольна робота. Визначення завдань щодо виконання науково-дослідних робіт на семестр.

2

10.

Співбесіда по перевірці домашніх завдань. Аналіз стану підготовки науково-дослідних робіт.

2

11.

Ознайомлення з особливостями роботи в бібліотеці. Бібліотечні каталоги. Екскурсія до бібліотеки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

2

12.

Філософські та загальнонаукові методи наукового дослідження в географії.

2

13.

Конкретно-наукові методи дослідження в географії.

2

14.

Особливості роботи з електронними географічними ресурсами. Екскурсія в комп'ютерну лабораторію природничо-географічного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

2

15.

Системний підхід та системний метод в географії.

2

16.

Спостереження та експеримент як найбільш поширені методи географічного дослідження.

2

17.

Роль соціологічних досліджень в географії.

2

18.

Підсумкова контрольна робота. Визначення завдань щодо виконання науково-дослідних робіт.

2

19.

Співбесіда по перевірці домашніх завдань. Аналіз стану підготовки науково-дослідних робіт.

2

20.

Картографічні методи обробки наукової інформації. Географічні карти в наукових дослідженнях.

2

21.

Особливості природно-заповідного фонду України та Кіровоградщини: проблеми та перспективи.

2

22.

Екскурсія до краєзнавчого музею міста Кіровограда. Бесіда на тему «Природа та культура рідного краю».

2

23.

Мінеральні ресурси Кіровоградщини. Основні родовища корисних копалин.

2

24.

Кліматичні особливості Кіровоградської області. Сучасні зміни клімату.

2

25.

Проблеми взаємодії природи і суспільства. Світові екологічні та економічні кризи, їх дослідження та розв'язання засобами географії.

2

26.

Географічні Іntегnеt-послуги. Використання інтернету під час географічних досліджень.

2

27.

Підсумкова контрольна робота. Визначення завдань щодо виконання науково-дослідних робіт.

2

РАЗОМ

54Додаток 1.19

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ГУМАНІТАРНО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ (ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ-ШКОЛА-МИСТЕЦТВ)

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО “ДИВОСВІТ”

Затверджено на засіданні

науково-методичної ради

облкомплексу ( гімназія-інтернат-

школа-мистецтв)

“___”______________200___р.


ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Укладач:

заступник директора з наукової та навчально-методичної роботи

Кіровоградського обласного

загальноосвітнього

навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв)

Кривенко А.В.Пояснювальна записка

Сучасне суспільство ставить перед нами завдання якомога краще підготувати своїх випускників до майбутньої професійної діяльності. Але оскільки нині процес інтенсивно­го оволодіння знаннями лише починається зі здобуттям середньої освіти, наш навчальний заклад, як заклад нового типу, має од­ним із основних своїх завдань підготувати випускників до навчання у вищих навчальних закладах, ознайомити їх з навичками і прийомами наукової праці в обраній галузі, без яких немислимі ні подальший процес навчання, ні майбутня робота за фахом.

З елементами методики введення наукових досліджень учні знайомляться при підготовці передбачених програмою доповідей (ре­фератів) з української мови на основі вивченої наукової чи науково-по­пулярної літератури. І хоч такі шкільні доповіді пишуться за чужими матеріалами, тобто є компілятивними, при їх підготовці користуються методами наукового опрацювання літератури. Часто відомі теоретичні положення в таких роботах підкріплюються новими, самотужки дібра­ними мовними фактами.

Вищі вимоги висуваються до робіт, які виконуються в учнівських наукових товариствах. Тут юні дослідники мають оволодіти специфічни­ми навичками і прийомами наукової праці, які виробилися в процесі роз­витку науки, а підготовлене ними дослідження має відповідати всім вимогам, які висуваються до робіт такого типу. Воно повинно бути оригі­нальним, актуальним з погляду розвитку сучасної науки. В ньому мають бути нові дані, нові спостереження з обраної проб­леми або оригінальне висвітлення й узагальнення уже відомих фактів. Робота повинна бути добре оформлена. Виконане учнем наукове дослідження є свідченням його серйозної самостійної творчої праці під керівницт­вом учителя. У ході його виконання учень не лише закріплює, а й розширює, систематизує знання, отримані під час вивчення обраної теми, знач­но поглиблює їх.

Однак практика свідчить, що часто учні, які беруться за виконання наукового твору з певної галузі науки, є недостатньо підготовлени­ми в цьому плані. Незнання правил і прийомів наукової роботи є причиною помилок, відхилень від теми і завдань дослідження. А літератури з проблеми ведення наукових досліджень, як правило, недостатньо.

У зв’язку з вищезгаданим, доцільно ввести для учнів 10-х класів факультативний курс «Основи наукових досліджень» за запропонованою нижче програмою.
№ п/п

Тема

Кількість годин

1

2

3

1.

Організація наукового дослідження. Ознайомлення з науковою літературою та її опрацювання. Організація пошуків потрібної наукової літератури. Робота з каталогом у бібліотеці. Пошук матеріалу в мережі Internet. Оформлення бібліографічних карток.

1

2

Структура наукової роботи. Вступ. Основна частина. Висновки. Загальний обсяг роботи та її частин. Основні елементи кожної частини

1

3

Методи наукового дослідження(оглядово). Аналіз фактів, що досліджуються. Відмежування об'єкта дослідження від інших, подібних до нього явиш. Первинне прочитання матеріалу. Виписування всіх фактів, що підлягають аналізу. Обробка одержаних здобутих даних. Створення картотеки фактичного матеріалу.

1

4

Вимоги до вступу. Актуальність роботи, її мета і завдання. Наукова новизна дослідження

1

5

Рекомендації щодо написання основних розділів наукової праці. Композиційна завершеність кожної структурної частини. Відповідність змісту частини тексту її заголовку. Аргументація думки. Ілюстрування думки.

1

6

Вимоги до розділу «Висновки». Виклад результатів дослідження.

1

7

Укладення і застосування списку літератури. Систематизація бібліографічних карток. Оформлення списку літератури згідно з вимогами ЄДСД (Єдина державна система діловодства). Оформлення посилань у тексті роботи.

1

8

Підсумкове заняття. Заслуховування й обговорення підготовлених учнями наукових робіт.

1


Додаток 1.20

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Ради наукового товариства учнів „Дивосвіт”

Кіровоградського територіального відділення МАН України
від 23 жовтня 2007 р.

Про проведення І етапу

конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт членів НТУ „Дивосвіт”Слухали:


 1. Слухали голову Ради НТУ „Дивосвіт” Кривенка А.В. про вимоги до формулювання назв науково-дослідницьких робіт учнів-членів НТУ „Дивосвіт” у 2007-2008 навчальному році.

2. Слухали керівників секцій НТУ „Дивосвіт”: Свириденко О.Л. – керівника секції математики, фізики та інформатики, Нікітенко Н.П. – керівника секції англійської мови, Богданович Л.Б. – керівника секції української мови і літератури та зарубіжної літератури, Литвин М.Ю. – керівника секції хімії, біології та географії про тематику науково-дослідницьких робіт учнів-членів НТУ „Дивосвіт”.

Ухвалили:


 1. Рекомендувати для затвердження запропоновані теми науково-дослідницьких робіт членів наукового товариства учнів „Дивосвіт” Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв). (Додаток 1)

Голова Ради НТУ „Дивосвіт” Кривенко А.В.
Додаток 1.21

до Моделі НТУ «Дивосвіт»


ВИМОГИ

до написання та оформлення тез науково-дослідницьких робіт

учнів-членів НТУ «Дивосвіт» МАН учнівської молоді
Кожний призер І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН учнівської молоді (І-ІІІ місця з предмету) до 11 грудня 2008 року подає тези до своєї науково-дослідницької роботи, які потім будуть надруковані в щорічному виданні НТУ «Дивосвіт» Малої академії наук учнівської молоді «Тези науково-дослідницьких робіт учнів-членів НТУ «Дивосвіт».

Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; клас; прізвище, ім’я, по батькові та посада наукового керівника.

Тези викладаються в довільній формі і дають стислу характеристику змісту науково-дослідницької роботи із визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також в них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

Обсяг тексту тез не більше 1 сторінки, формату А-4, набраний в текстовому редакторі Word шрифтом Тіmеs New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля) - 20 мм.

Тези подаються в друкованому та електронному вигляді, без помилок та обов’язково перевірені та підписані науковими керівниками. Бажано тези всіх робіт від класу подавати на одному електронному носії.

Разом з тезами подається фото учня – автора роботи (в друкованому або електронному вигляді).Додаток 1.22

до Моделі НТУ «Дивосвіт»


Кіровоградський обласний загальноосвітній

навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю


(гімназія-інтернат – школа мистецтв)
НАКАЗ
від 06 жовтня 2008 року № 42

Про роботу наукового товариства

учнів «Дивосвіт» у 2008-2009 н.р.
Згідно річного плану роботи гімназії-інтернату облкомплексу на 2008-2009 н.р. та у відповідності до Статуту НТУ „Дивосвіт” КТВ МАН України учні 9-11 класів будуть працювати над науковими роботами з різних загальноосвітніх предметів, що є ефективною формою навчання та розвитку творчих здібностей учнівської молоді. У зв’язку з цим
НАКАЗУЮ:


 1. Відповідальним за діяльність наукового товариства учнів „Дивосвіт” облкомплексу у 2008-2009 н.р. призначити заступника директора з наукової та навчально-методичної роботи Кривенка А.В.

 2. Провести І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів наукового товариства учнів „Дивосвіт” облкомплексу у листопаді-грудні 2008 р.

 3. Для проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт створити журі з кожного напрямку діяльності НТУ „Дивосвіт”, призначити головами журі керівників відповідних предметних секцій:
Напрями діяльності

Назва

секції


Голова журі

(керівник секції )

Члени

журі


Природничо-математичний

математики,

фізики, астрономії та інформатикиСвириденко О.Л.,

вчитель математикиКривенко А.В., Супрун В.Є.,

Берлін О.А., Мироненко В.А.Філологічний


іноземної мови

(англійська, німецька мова)Леоновець А.С.,

вчитель англійської мовиБиканова Т.В., Нікітенко Н.П.,

Короткова Я.В., Бірюкова О.С., Павлова І.В., Семеняченко Т.Т.
української мови

і літератури та

зарубіжної літератури


Богданович Л.Б., вчитель української мови і літератури

Павленко В.В., Шепель В.О.,

Руденко Л.М, Малявкіна Т.В.,

Момот Н..В., Якимчук Г.В.


Еколого-природний

хімії, біології

та географіїЛитвин М.Ю.,

вчитель хімії і

біології


Рудас Л.І.

Історія України та краєзнавство

історії України, краєзнавства і художньої культури

Якимчук О.Н.,

вчитель історіїПодгорна Н.А., Горобець Д.О., Кравець А.Ю., Кушнєрова С.В.
 1. Кривенку А.В., відповідальному за діяльність НТУ „Дивосвіт”, до 13 жовтня 2008 р. узагальнити теми наукових робіт учнів 2008-2009 н.р. та затвердити їх наказом по закладу.

 2. Журі визначити кращі наукові учнівські роботи з кожної навчальної дисципліни та підготувати учнів-призерів до підсумкової конференції, рекомендувати учнів-переможців І етапу конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт, членів НТУ „Дивосвіт” до участі у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

 3. Конференцію за підсумками захисту наукових робіт учнів провести у лютому 2008 року в концертному залі облкомплексу.

 4. Нагородити грамотами та подяками авторів кращих наукових робіт, видати збірник тез виступів учнів на підсумковій конференції.

 5. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника директора з науково-методичної роботи Кривенка А.В.

Директор А.Коротков
Додаток 1.23

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

Наукове товариство учнів „Дивосвіт” МАН учнівської молоді

Орієнтовна кількість

науково-дослідницьких учнівських робіт

у 9 -11 кл. у 2008-2009 н.р.
ПІБ

9

10А

10Б

10В

11А

11Б

11В

Всього

27

учнів

29

учнів

29

учнів

35

учнів

30

учнів

34

учня

32

учня

216 учнів

1

Богданович Л.Б.
2
51

8

2

Павленко В.В.
3
2

38

3

Шепель В.О.34

2+ (1)

10

4

Школьна О.О.

55

5

Биканова Т.В.

2
1

2
2
7

6

Короткова Я.В.

2

2

2

6

7

Нікітенко Н.П.2

2
6

3

13

8

Семеняченко Т.Т.

3

339

9

Леоновець А.С.1

2

47

10

Павлова І.Д.
1
1

11

Бірюкова О.С.


1

1

1

1

4

12

Якимчук Г.В.

31
4

4

12

13

Малявкіна Т.В.4

4


8

14

Момот Н.В.

22

15

Свириденко О.Л.
4

4
3

2
13

16

Супрун В.Є.

11

17

Берлін О.А.1

1

18

Мироненко В.А.
1

2

3

19

Ганжела С.І.22+ (1)
5

20

Якимчук О.Н.


5
2

3

10

21

Горобець Д.О.

3

2

3
513

22

Рудас Л.І.

2

5

2

11

11

23

Литвин М.Ю.

2

4

3

2

3

2

3

19

24

Кривенко А.В.


4


4

25

Вовкотруб В.П.3


1

4

26

Буряк Ю.В.

4


4

6 +(1)
15

27

Філянт С.В.1

1

28

Кравець А.Ю.

29

Подгорна Н.А.


22

4

30

Пасічник Н.О.1

1

2

1

1

6

31

Кушнєрова С.В.
4
4

32

Ерніязов А.Д.


14

5

Кількість робіт

27

29

29

35

30

34+(2)

32+(1)

219


Додаток 1.24

до Моделі НТУ «Дивосвіт»


Протокол

засідання наукової секції вчителів іноземної мови

від 20.03.2008 року
Присутні: Леоновець А.С., Биканова Т.В., Семеняченко Т.Т.,

Нікітенко Н.П., Короткова Я.В., Головенко К.В.

Відсутні: Бірюкова О.С.
Порядок денний секції:


 1. Про результати роботи секції у 2007-2008 рр. та шляхи підвищення ефективності діяльності НТУ "Дивосвіт"

(доповідали Нікітенко Н.П., Леоновець А.С.)
По першому питанню слухали Нікітенко Н.П., яка наголосила, що результати роботи секції англійської мови наукового товариства "Дивоствіт" демонструють підвищення ефективності завдяки покращенню рівня науковості учнівських робіт, кращому оформленню, якісному підбору матеріалу для досліджень. Кроком уперед є широке використання ресурсів Інтернету та якісна підготовка комп’ютерних презентацій під час захисту науково-дослідницьких робіт.

Подальшої уваги вимагає підбір та формування тем науково-дослідницьких робіт.

Леоновець А.С. розповів про особливості захисту науково-дослідницьких робіт членів МАНу, критерії оцінки цих робіт. Підкреслив необхідність наявності високої мовної та мовленнєвої компетенції з іноземної мови для кожного члена МАНу, аби одержати високі бали при написанні обов’язкових контрольних робіт.
2. Затвердження тем науково-дослідницьких робіт учнів 9-10 класів на

2008-2009 рр.


По другому питанню заслухали всіх членів наукової секції та затвердили теми науково-дослідницьких робіт учнів 9-10 класів на 2008-2009 рр.

Нікітенко Н.П.:

1. Загадка успіху Гаррі Понтера (Кохно В., 9 кл.)

2. Категорія людяності (Струсинська С., 9кл.)

3. Загальнолюдські цінності у творчості народних поетів

(Топонар Ю., 10 В)

4. Ознаки англійського стереотипу (Антоненко В., 10 В)

5. Художні особливості казок О.Уайльда (Москальчук Я., 10 В)

6. Семантичне наповнення "Nicknames" Сполучених штатів

(Савчук А., 10 Б)

7. Специфіка гумору в оригінальних зразках англійської поезії

(Моргун І., 10 Б)

8. Фразеологія як універсальна мовна категорія (Кінша Т., 10 Б)

9. Комп’ютерний сленг як специфічний мовний феномен

(Мокряк В., 10 Б)

10. Прислів’я – мудрість народу (Кушнєрова В..ю 10 Б)


Биканова Т.В.:

1. Парадокси О.Уайльда (Присяжна Ю., 9 кл. )

2. Історичні традиції святкування Різдва в Україні та Великобританії.

3. Проблеми довкілля та шляхи їх подолання.

4. Розвиток мистецтва у Британії в ХVIII столітті.

5. Роль особистості у суспільстві. Джордж Вашингтон – перший

президент США.

6. Історія святкування Дня подяки у США.

7. Життя молоді у Великобританії.
Короткова Я.В.:


 1. Особливості вживання ідіом та фразеологічних виразів в англійській мові (Ломанова В., 10 Б)

 2. Піднесення та занепад американської поп-музики (Романова О., 10 Б)

 3. Історія університетської освіти Великобританії (Андрусенко К., 10 В)

 4. Культура англійської мови (Горобець Н., 10 Б)

Семеняченко Т.Т.: 1. Конфлікт краси і добра О. Уальда.

 2. Загальнолюдські ідеали та національний колорит у поезії Р. Бернса.

 3. Історія Британії в легендах про короля Артура.

Леоновець А.С.: 1. Особливості вживання абревіатури в англомовних текстах.

 2. Ідіоматичні вирази в мові підлітків Англії та США.

 3. Особливості тематики сонетів В.Шекспіра.

 4. Фонетичні та лексичні варіації американської та британської англійської мови.Додаток 1.25

до Моделі НТУ «Дивосвіт»

1.25.1. ПРЕДСТАВНИЦТВО УЧНІВ ОБЛАСТІ

в гімназії-інтернаті Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю

у 2009-2010 навчальному році


Район

Кількість учнів

Бобринецький

7

Вільшанський

3

Гайворонський

13

Голованівський

2

Добровеличківський

24

Знам’янський

20

Кіровоградський

7

Компаніївський

3

Маловисківський

3

Новгородківський

7

Новоархангельський

-

Новомиргородський

1

Новоукраїнський

7

Олександрівський

6

Олександрійський

5

Петрівський

1

Світловодський

5

Ульяновський

4

Устинівський

3

м. Кіровоград

195


1.25.2. Кількість учнів облкомплексу – переможців

учнівських олімпіад, конкурсів


Рік

ІІІ тур

(обласний) Всеукраїнських учнівських олімпіад

(переможці)ІV тур

Всеукраїнських учнівських олімпіад (учасники/ переможці)Всеукраїнські конкурси

(обласний етап)(переможці)

2005-2006 н.р.

2

0/0

0

2006-2007 н.р.

5

0/0

2

2007-2008 н.р.

6

0/0

1

2008-2009 н.р.

18

2/0

4


1.25.3. Кількість учнів облкомплексу – переможців Всеукраїнського

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів

Малої академії наук учнівської молоді

Рік

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді

ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді (учасники/переможці)

2005-2006 н.р.

4

0/0

2006-2007 н.р.

12

1/1

2007-2008 н.р.

15

2/2

2008-2009 н.р.

21

5/0


1.25.4. Кількість учнів облкомплексу – переможців

учнівських олімпіад, конкурсів

(2005-2009 роки)1.25.5. Учні облкомплексу – переможці III (обласного) етапу

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2008/2009 н.р.


Диплом I ступеня

1

Ковальова Маріанна

11-Б кл.

Фізика

2

Колеснік Богдан

10-Б кл.

інформаційні технології

3

Гаєвська Вікторія

10-Б кл.

інформаційні технології
Диплом II ступеня

1

Музиченко Ірина

9 кл.

Фізика

2

Підкамінний Антон

10-Б кл.

Фізика

3

Прокопчук Вікторія

11-Б кл.

Фізика
Диплом IIІ ступеня

1

Крамаренко Наталія

8 кл.

Фізика

2

Савенко Валерія

9 кл.

Фізика

3

Міхальова Єлизавета

10-А кл.

Фізика

4

Кирилюк Андрій

10-Б кл.

Фізика

5

Кирилюк Андрій

10-Б кл.

Математика

6

Ломанов Родислав

11-Б кл.

Фізика

7

Бузян Анна

11-Б кл.

Фізика

8

Горобець Наталія

11-В кл.

англійська мова

9

Лопушанський Сергій

11-В кл.

Історія

10

Лопушанський Сергій

11-В кл.

Правознавство

11

Пісов Максим

11-В кл.

Правознавство

12

Міцай Владислава

8 кл.

українська мова
Всього: 18 дипломів, 16 учнів-переможців


1.25.6. Учні облкомплексу – переможці III (обласного) етапу

конкурсів у 2008/2009 н.р.


1

Горобець Наталія

11-В кл.

Міжнародний конкурс з укр. мови ім. П.Яцика

2

Міцай Владислава

8 кл.

3

Валента Юлія

5 кл.

4

Бєдна Людмила

11-А кл.

Обласний огляд-конкурс на краще знання положень Конституції України серед учнів 11 кл. шкіл області

Всього: 4 учня


1.25.7. Учні облкомплексу – переможці

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів МАН України у 2008-2009 н.р.

Призери ІІ (обласного) етапу

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів МАН учнівської молоді
І місце (6 учнів)
1. Хоменко Марина, 11-Б кл. (секція нім. мови та літератури);

2. Екштейн Юлія, 11-Б кл. (секція української літератури);

3. Бодян Максим, 11-Б кл. (секція “Комп’ютерні системи та мережі”);

4. Ковальова Маріанна, 11-Б кл. (секція фізики);

5. Бузян Анна, 11-Б кл. (секція математики);

6. Марусенко Аліна, 10-Б кл. (секція економіки).


ІІ місце (4 учня)
1. Златопольська Анастасія, 11-А кл. (секція англ. мови та літератури);

2. Милокоста Ірина, 11А кл. (секція англійської мови та літератури);

3. Лопушанський Сергій, 11-В кл. (секція права);

4. Ломанов Радислав, 11-Б кл.(секція фізики).


ІІІ місце (11 учнів)
1. Обрєзков Євгеній, 11-Б кл. (секція програмування);

2. Красюк Ольга, 11-А кл. (секція англ. мови та літератури);

3. Горобець Наталія, 11-В кл. (секція англійської мови та літератури);

4. Жильцов Дмитро, 11-В кл. (секція мистецтвознавства);

5. Желіба Дарія, 11-А кл. (секція менеджменту);

6. Тимко Ірина, 11-Б кл. (секція менеджменту);

7. Бузян Анна, 11-Б кл. (секція фізики);

8. Колєснік Богдан, 10-Б кл. (секція “Комп’ютерні системи та мережі”);

9. Шамрай Денис, 10-А кл. (секція “Технології програмування ”);

10. Мурована Катерина, 9 кл. (секція української літератури);

11. Музиченко Ірина, 9 кл. (секція хімії).

Всього: 21 переможець1.25.8. Результати участі учнів

у Всеукраїнських заочних конкурсах

Фізичний конкурс "Левеня"

Рік

Кількість учасників

2006-2007

60

2007-2008

145

2008-2009

220

 

 

Всього

450 учнів

Природничий конкурс "Колосок"

Рік

Кількість учасників

2006-2007

0

2007-2008

60

2008-2009

103

 

 

Всього

163 учнів

Математичний конкурс "Кенгуру"

Рік

Кількість учасників

2006-2007

0

2007-2008

0

2008-2009

75

 

 

Всього

75 учнів

1.25.9. Узагальнені результати ЗНО навчальних досягнень учнів

у 2009 році (діаграма)


1.25.10. Узагальнені результати ЗНО навчальних досягнень учнів

у 2009 році (таблиця)


 

Укр.

мова


Математика

Історія

Біолог.

Фізика

Хімія

Англ.

Німецька мова

Всього

%

від


Загальної кількості оцінок

Бали

Кількість учнів

100 - 123,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

124 – 134,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

135 - 150

1

0

4

0

0

0

1

1

7

3,2%

150,5 - 180

54

20

22

4

3

1

19

1

124

58,3%

180,5 -190

31

12

13

1

0

0

7

0

64

30%

190,5 - 200

6

6

3

0

1

0

2

0

18

8,5%

Всього

92

38

42

5

4

1

29

2

213

100 %1.25.11. КДПУ імені Володимира Винниченка

35 випускників (6 факультетів, 10 спеціальностей)
ПІБ учня

Район,

населений пункт

Факультет

Спеціальність

Вільшанський р-н

1

Топонар Юлія

с. Станкувате

Філолології та журналістики

Українська мова і література

2

Гридчин Ірина

смт. Вільшанка

Іноземних мов

Мова і література

(англійська та німецька мови)3

Тімотіна Кароліна

Вільшанський р-н

с. ВівсяникиІсторії та права

Історія

Гайворонський р-н

4

Зам’ятіна Тетяна

м. Гайворон

Іноземних мов

Мова і література

(англійська та німецька мови)5

Горобець Олександр

с. Бандурово

Фізико-математичний

Математика

Добровеличківський р-н

6

Бодян Максим

с. Юріївка

Фізико-математичний

Математика

7

Косач Олена

с. Юріївка

Філолології та журналістики

Українська мова і література

8

Русол Юлія

с. Перемога

Філолології та журналістики

Українська мова і література

Знам’янський р-н

9

Хоменко Марина

с. Володимирівка

Фізико-математичний

Математика

10

Ломанов Радислав

с. Суботці

Фізико-математичний

Математика

Кіровоградський р-н

11

Вернигора Анна

Кіровоградський р-н с.Бережинка

Фізико-математичний

Математика (Статистика)

12

Назаренко Олена

с. Калинівка

Філолології та журналістики

Українська мова і література

Компаніївський р-н

13

Непрозвана Інна

смт. Компаніївка

Філолології та журналістики

Українська мова і література

Маловисківський р-н

14

Мушин Михайло

с. В.Виска

Фізико-математичний

Математика

Новоукраїнський р-н

15

Бобровська Анастасія

м. Новоукраїнка

Філолології та журналістики

Українська мова і література

16

Пилипенко Олена

с.Димино

Філолології та журналістики

Українська мова і література

17

Несин Богдан

Новоукраїнський р-н

с. ГригорівкаІноземних мов

Мова і література

(німецька та англійська мови)Світловодський р-н

18

Савчук Анна

смт. Олександрівка

Іноземних мов

Мова і література

(англійська та німецька мови)19

Обрезков Євгеній

с. Григорівка

Фізико-математичний

Інформатика

20

Островерх Катерина

с. Федірки

Іноземних мов

Мова і література

(англійська та німецька мови)Ульяновський р-н

21

Тарасова Іванна

м. Ульяновка

Іноземних мов

Мова і література

(англійська та німецька мови)22

Шквира Сергій

м. Ульяновка

Іноземних мов

Мова і література

(англійська та німецька мови)м. Кіровоград

23

Ромигайло Анастасія

м. Кіровоград

Іноземних мов

Мова і література

(англійська та німецька мови)24

Романюк Дар’я

м. Кіровоград

Іноземних мов

Філологія. Прикладна лінгвістика (англійська та німецька мови)

25

Милокоста Ірина

м. Кіровоград

Іноземних мов

Філологія. Прикладна лінгвістика (англійська та німецька мови)

26

Полякова Юлія

м. Кіровоград

Психолого-педагогічний

Практична психологія

27

Твердохліб Сергій

м. Кіровоград

Мистецький

Хореографія

28

Романенко Анастасія

м. Кіровоград

Мистецький

Хореографія

29

Юрченко Олена

м. Кіровоград

Мистецький

Хореографія

30

Завадська Олена

м. Кіровоград

Мистецький

Хореографія

31

Гончаренко Руслан

м. Кіровоград

Мистецький

Хореографія

32

Годований Олександр

м. Кіровоград

Мистецький

Хореографія

33

Смірнова Єлизавета

м. Кіровоград

Мистецький

Хореографія

34

Ющенко Денис

м. Кіровоград

Мистецький

Хореографія

35

Маслюков Павло

м. Кіровоград

Мистецький

Хореографія1.25.12. Інші ВНЗ України

ПІБ учня

Район,

населений пунктВищий навчальний заклад

Бобринецький р-н

1

Сабліна Юлія

с.Тарасівка

Одеська національна юридична академія

2

Екштейн Юлія

м. Бобринець

Кіровоградський інститут комерції

Вільшанський р-н

3

Циганков Сергій

с.Дорожинка

Національний університет внутрішніх справ (м.Харків)

4

Ралєв Ігор

смт. Вільшанка

Черкаська академія пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля

Гайворонський р-н

5

Горобець Наталія

с. Могильне

Київський національний лінгвістичний університет

6

Біленька Марина

м. Гайворон

Київський славістичний університет

7

Бойко Єлизавета

м. Гайворон

Київський славістичний університет

8

Шинкаренко Інна

м. Гайворон

Одеська національна юридична академія

9

Сторожук Юрій

Гайворонський р-н

с. МогильнеОдеська національна морська академія

10

Пісов Максим

м. Гайворон

Одеська національна юридична академія

11

Лопушанський Сергій

Гайворонський р-н

с. МогильнеНаціональна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (м.Харків)

12

Морус Тетяна

м. Гайворон

Національний фармацевтичний університет (м.Харків)

13

Комайгородська Руслана

Гайворонський р-н

с. СолгутовеКіровоградський юридичний інститут національного університету внутрішніх справ

Добровеличківський р-н

14

Завертайло Анастасія

с. Маркове

Київський національний авіаційний університет

15

Кінша Тамара

с. Юріївка

Дніпропетровська державна фінансова академія

16

Мокряк Віктор

м. Помічна

Харківський національний університет радіоелектроніки

Долинський р-н

17

Ламанова Вікторія

с. Гурівка

Академія митної служби України (м.Дніпропетровськ)

Знам’янський р-н

18

Ковальова Маріанна

м. Знам’янка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

19

Прокопчук Вікторія

м. Знам’янка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20

Гречко Олена

с.Пантазіївка

Київський національний університет культури і мистецтв

21

Крючихіна Віра

м. Знам’янка

Запорізький державний медичний університет

22

Костовський Святослав

с. Дмитрівка

Кіровоградський юридичний інститут національного університету внутрішніх справ

Компаніївський р-н

23

Комісарук Віталій

с.Червоновершка

Кіровоградський юридичний інститут національного університету внутрішніх справ


Новоархангельський р-н

24

Сушко Олександра

с. Мартинівка

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (м.Київ)

Новоукраїнський р-н

25

Азза Артем

с.Кропивницьке

Київський національний університет внутрішніх справ

26

Моргун Інна

с. Захарівка

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (м.Київ)

27

Бузян Анна

с. Єгорівка

Дніпропетровський національний університет

Олександрівський р-н

28

Тимко Ірина

смт. Олександрівка

Дніпропетровська державна фінансова академія

29

Козенко Іванна

смт. Олександрівка

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (м.Київ)

30

Опанасенко Оксана

с.Івангород

Кіровоградський національний технічний університет

Олександрійський р-н

31

Антоненко Віта

с. Ясиноватка

Українська медична стоматологічна академія (м.Полтава)

Онуфріївський р-н

32

Мишаста Олена

с. Мар’ївка

Національний університет державної податкової служби України (м.Ірпінь)


Світловодський р-н

33

Микитенко Юлія

м. Світловодськ

Київський національний лінгвістичний університет

34

Жильцов Дмитро

с.Микільське

Київський національний університет будівництва

і архітектури35

Норенко Анастасія

м. Світловодськ

Український гуманітарний інститут (м.Київ)

36

Андрусенко Ксенія

м. Світловодськ

Київський національний лінгвістичний університет

37

Владико Валерія

м. Світловодськ

Харківський національний автомобільно-дорожний університет

Ульянівський р-н

38

Радоуцька Крістіна

м. Ульяновка

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (м.Харків)

39

Катаула Олександр

с. Кам’яний Брід

Львівський Національний університет "Львівська політехніка"

40

Брюховецька Марина

м. Ульяновка

Кіровоградський юридичний інститут національного університету внутрішніх справ


м. Кіровоград

41

Ємець Олексій

м. Кіровоград

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

42

Іщенко Діана

м. Кіровоград

Одеська національна академія харчових технологій

43

Красюк Ольга

м. Кіровоград

Одеська національна юридична академія

44

Гочев Іван

м. Кіровоград

Одеська національна юридична академія

45

Гурін Ілля

м. Кіровоград

Державна льотна академія України

46

Желіба Дар’я

м. Кіровоград

Державна льотна академія України

47

Нікуліна Надія

м. Кіровоград

Державна льотна академія України

48

Новак Дмитро

м. Кіровоград

Державна льотна академія України

49

Орлов Костянтин

м. Кіровоград

Державна льотна академія України

50

Повєрєна Анна

м. Кіровоград

Державна льотна академія України

51

Гаврилюк Микола

м. Кіровоград

Кіровоградський національний технічний університет

52

Златопольська Анастасія

м. Кіровоград

Кіровоградський національний технічний університет

53

Нагурний Ярослав

м. Кіровоград

Кіровоградський національний технічний університет

54

Сіліонов Богдан

м. Кіровоград

Кіровоградський національний технічний університет

55

Хворов Андрій

м. Кіровоград

Кіровоградський національний технічний університет

56

Бедна Людмила

м. Кіровоград

Кіровоградський юридичний інститут національного університету внутрішніх справ

57

Гайдук Леся

м. Кіровоград

Кіровоградський соціально-педагогічний інститут «Педакадемія»

Додатки до збірника інформаційно-методичних матеріалів

Модель наукового товариства учнів «Дивосвіт»
Педагогічний колектив Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв) працює над створенням ефективного навчально-виховного простору для формування компетентного випускника. Невід’ємною частиною креативного освітнього соціуму облкомплексу є наукове товариство учнів «Дивосвіт». В роботі розглядаються теоретичні аспекти та механізми створення моделі наукового товариства учнів, вплив науково-дослідницької діяльності учнів на ефективність роботи навчального закладу, умови формування ключових компетентностей учнів гімназії шляхом залучення їх до активної творчої діяльності.У додатках вміщено інформаційні матеріали з нормативного забезпечення, зразки робочих документів, дані про результативність роботи Нту «Дивосвіт».

Надруковано в технічному центрі

Кіровоградського обласного комплексу

(гімназія-інтернат – школа мистецтв)

25006, м.Кіровоград, вул.Леніна, 7

Тел.: (0522) 22-17-52

Факс: (0522) 24-96-95

E-mail: prolisok_ua@kw.ukrtel.net

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка