Кисень. Оксиген. Склад молекули, фізичні властивостіСкачати 288.86 Kb.
Дата конвертації02.06.2017
Розмір288.86 Kb.
ТЕМА 1: Кисень. Оксиген. Склад молекули, фізичні властивості.
ЦІЛІ УРОКУ: Повторити класифікацію речовин; дати поняття про хімічний

елемент Оксиген і просту речовину Кисень; ознайомити з історією

відкриття кисню, його поширенням в природі, фізичними властивос-

тями та фізіологічною дією. Розвивати євристичний інтелект, інтег –

роване мислення, загальну ерудицію учнів. Сприяти вихованню

екологічної, економічної, соціальної активності й компетентності

учнів, загальнолюдських гуманістичних поглядів, усебічно розвиненої

гармонійної особистості.


ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ: періолична система Д.І.Менделєєва, пробір-

ка, шпатель, скіпка, 3%-й розчин гідроген пероксиду, манган(4) оксид.


БАЗОВІ ПОНЯТТЯ Й ТЕРМІНИ: металічні й неметалічні елементи, прості

та складні речовини, хімічний елемент.


ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ: бесіда, розповідь, колективне обговорення, робота

з опорним конспектом, «мозковий штурм», демонстрація, метод

«Карусель», робота з підручником і дидактичним матеріалом, міні-

семінар.


ХІД УРОКУ.

1. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ


Перевірка готовності до уроку.( «Словесний настрій»)

Актуалізація опорних знань.
Гра «Хрестики– нулики»
1).Виграшний шлях – металічні елементи
Fe ! S ! C

_____!____ !____

N ! Mg ! P

_____!____ !____

! !

Н ! О ! Са


Повторити, які елементи є металічними, а які неметалічними, де вони розташовані в таблиці. Які загальні властивості простих речовин металів ви знаєте?
2) Виграшний шлях - прості речовини Cl ! N ! O

____ !____ !____

O ! HO ! HSO

____ !____ !____

! !

CaO ! NO ! HCl


Які речовини належать до простих? складних?
3) Дати визначення поняття «хімічний елемент». Навести фразу, в якій фігурувало б поняття «хімічний елемент». Наприклад, «До складу молекули води входить хімічний елемент Гідроген і хімічний елемент Оксисен».

2.ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ


Мотивація навчальної діяльності.

Тема «Прості речовини» є візитною карткою до вивчення складу і властивостей великого царства складних речовин. Прості речовини мають велике практичнее значення в житті людини.

- На які дві групи за фізичними властивостями поділяються прості речовини?

- Наведіть приклади відомих вам а) металів; б)неметалів.

Із речовин-неметалів велике практичнее значення мають кисень і водень. Сьогодні ми ознайомимось з елементом Оксигеном і простою речовиною киснем (учні записують тему).

3.ЕТАП ПРОЕКТУВАННЯ.

Колективне планування роботи:


 • назвати склад молекули кисню;

 • схарактеризувати фізичні властивості кисню.

4. ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ.


1) Оксисен – хімічний елемент.( розповідь з елементами демонстрації)

На дошці плакат: Я скрізь навколо тебе є,

Бо Оксисен – імя моє.

Я в деревах, у траві,

У твоїх жилах, у крові.


План характеристики елемента.

Оксисен.


Символ елемента – О.

Відносна атомна маса – 16.

Валентність – 2.

Неметалічний елемент.


Поширення в природіміні-семінар»).

Діти пропонують свої варіанти, учитель все записує на дошці, а потім обговорюються всі варіанти й складається схема:

- 47% від маси земної кори ( SiO , Fe O тощо )

- 65% маси тіла людини

- 80% гідросфери ( НО ).

Утворює сполуки з усіма елементами, крім найлегших інертних елементів.

Входить до складу оксидів, гідроксидів, кислот, солей, білків, жирів, вуглеводів. Зараз ми подивимось, яку інформацію можна отримати про Оксисен, виходячи з таблиці Менделєєва.

Створення асоціативної схеми.

Розташований у 2 періоді (малому), у 4 групі, головній підгрупі.

Символ елемента Порядковий номер

__________________________________________

! 0 8 !

! !


! Оксисен 15,99 !

!_________________________________________ !

Назва елемента Відносна атомна маса

р-8, е- 8, п – 8.

2) Кисень – проста речовина.

Характеристика кисню як простої речовини.

Проста речовина кисень – О .

Відносна молекулярна маса – 32.

Структурна формула О = О.


Робота з підручником (стор.129-131).

Фізичні властивості ( зважаючи на те, що входить до складу повітря, і зі знань, отриманих в побуті). Діти пропонують властивості, які вони знають, учитель доповнює, усе записується в зошит.

Газ, без кольору, смаку й запаху, погано розчинний у воді, важчий за повітря. Товстий шар блакитного кольору. Має парамагнітні властивості (тобто в рідкому і твердому станах притягується магнітом).
Демонструється зберігання кисню в посудинах Дьюара (додатки)

Робота з таблицею.

Колективне обговорення.( Метод Карусель»)

- У який спосіб можливо зібрати кисень, виходячи з його фізичних властивостей?

-Чи можна виділити чистий кисень із повітря дією магніта?

- Як «перелити» кисень з однієї посудину в іншу?

- Чи буде при цьому кисень чистим?

Додаткові завдання ( див. додатки)
5. ЕТАП КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ.
Письмова рефлексія.

1). Задача.

w (O) =72,72% !

w (C) =27,27% !

M ( реч.) = 44 !

________________!

Формула - ? !
Робота з дидактичними картками (імітація)

2). Скласти за валентністю формули речовин NaO, AlO, SiO.

Розташувати ці речовини за зростанням масової частки елемента

Оксисену в речовині.


3). Дві колби за однакових умов наповнені повітрям і киснем. Як визначити вміст кожної колби не відкриваючи їх?
4). Скласти чайнворд, починаючи зі слова «кисень».

Домашнє завдання.

 • Вивчити параграф 17. Виконати впр. 3-6 (стор. 131);

 • Підготувати повідомлення про озон (О);

 • історію відкриття кисню;

 • промисловий спосіб одержання кисню.


Підсумок урокурефлексія.

Учні висловлюють свої думки про урок (сподобався він їм чи ні, що вони дізнались нового ).

Учитель мотивує і виставляє оцінки.
Робота із картками самоосвіти.(див. додатки).
ТЕМА 2: Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття

про каталізатор.
ЦІЛІ УРОКУ: розглянути способи одержання кисню в лабораторії,

сформувати поняття про реакцію розкладу на

прикладі реакції одержання кисню; дати поняття про

каталізатор.Розвивати увагу та швидкість мислення,

вміння спостерігати, аналізувати та робити висновки.

Виховувати почуття колективізму, формувати

культуру поведінки на заняттях, мовлення, записів…
ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ: Періодична система Д.І.Менделєє-

ва, лабораторний штатив, спиртівка, пробірки, газо –

відвідна трубка, велика хімічна склянка, вата, калій

перманганат, гідроген пероксид, манган (4) оксид.


БАЗОВІ ПОНЯТТЯ Й ТЕРМІНИ: Оксиген, кисень, прості та склад-

ні речовини, каталізатор, реакції розкладу.


ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань, практичний
МЕТОДИ НАВЧАННЯ: розповідь, демонстрації, бесіда, лаборато-

ний дослід, розвязування задач, гра, метод «Прес», робота

в групах, самостійна робота..

ХІД УРОКУ:
 1. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ

Перевірка підготовки учнів до уроку. «Ранкова зустріч».
Перевірка домашнього завдання.

-Повідомлення про озон.

-Повідомлення про промисловий спосіб одержання кисню.

-Історія відкриття кисню.

Під час повідомлень вибірково перевіряються зошити учнів

з виконаним домашнім завданням.


-Гра «Так чи ні».

Зараз ми перевіримо, як ви вмієте відрізняти поняття «Оксиген» і «кисень». Якщо вислів неправильний, то плескаємо в долоні.

1.Для дихання потрібний Оксиген? (Ні).

2.До складу води входить Оксиген? (Так).

3.Під час горіння речовин витрачається кисень.(Так).

4.Оксиген – це проста речовина. (Ні).

5.Кисень важчий за повітря.(Так).

6.Оксиген- складова частина багатьох складних речовин.(Так).

7.Відносна атомна маса кисню дорівнює 16.(Ні).
Актуалізація опорних знань..

Бесіда з елементами розповіді.

Кисень в лабораторії одержують і збирають, використовуючи його фізичні властивості.

Як ви вважаєте, в який спосіб можна одержати кисень та як його можна зібрати?

Заслуховуються пропозиції учнів, а потім пропонується розглянути, як це відбувається насправді.

2.ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ і ПРОЕКТУВАННЯ.

Оголошення теми і завдань уроку.
ДЕВІЗ: «Пізнання починається із здивування».
Самостійне формування цілей:


 • наводити приклади реакцій розкладу;

 • оцінювати значення каталізаторів.

Колективне планування роботи.

3.ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ.
Запис на дошці рівнянь.

Учням пропонується їх порівняти. (постановка проблеми)

HgO = Hg + O

KNO = KNO +MnO + O

KNO = KNO + O

KCl = KCl + O

HO = HO + O

Метод «Прес»

Що спільного в цих рівняннях?

Обговорюємо пропозиції дітей.

Робимо висновок, що, по-перше, в усіх цих реакціях продуктом є кисень. Це і є спосіб одержання кисню в лабораторії – одержання шляхом розкладання складних речовин у процесі нагрівання.

По-друге, це реакції, в яких з однієї речовини одержують кілька нових речовин. Записуємо визначення реакції розкладу.
- Демонстрація одержання кисню з калій перманганату шляхом розкладання в процесі нагрівання.

Збираємо двома способами - витісненням повітря й витісненням води.

Під час демонстрації вчитель коментує свої дії, а учні стисло записують їх і замальовують прилад для одержання кисню.

Щоб довести наявність кисню, у склянку із зібраним газом вносимо тліючу скіпку, вона загорається.


- Лабораторний дослід одержання кисню з гідроген пероксиду.

Інструкція щодо виконання досліду.

1.Нагріваючи пробірку, не нагинайтеся над нею.

2.Не струшуйте пробірку, інакше може відбутися вибух.


Виконання досдіду

Наллємо в пробірку 1-2 мл розчину гідроген пероксиду з массовою часткою 3% і поставимо в штатив для пробірок. Реакція протікає дуже повільно. Але якщо в пробірку внести на кінчику шпателя кілька кристалів манган (4) оксиду, то відразу починається бурхливе виділення кисню. Щоб перевірити, що виділяється саме кисень, потрібно внести в пробірку тліючу скіпку.

Яку ж роль відіграє манган (4) оксид у цій реакції?

Робота з підручником (стор. 134-136)

Учитель диктує, а учні порівнюють визначання в підручнику і записують поняття «каталізатор».


Повідомлення учня про фотосинтез.(див. додатки)

5. ЕТАП КОНТРОЛЬНО –ОЦІНЮВАЛЬНЙ.


Письмова рефлексія ( робота в группах)
1група -Розставте в порядку зростання масової частки Оксигену такі речовини: NaNO , HgO, KClO , KMgO . Яку речовину краще використовувати для одержання кисню?
-2 група -Вибрати й порівняти рівняння реакції розкладу.

Fe + HCl = FeCl + H

NO = NO + O

Pb + O = PbO

KBr + Cl = KCl + Br

KCl = KCl + O


Самостійна робота в зошиті.( з взаємоперевіркою)-завдання 1 стор.137.
Колективне обговорення:

 • Назви ті фізичні властивості кисню, які , на твою думку, утруднили його відкриття?

 • Опиши, як можна розпізнавати кисень.Домашнє завдання.

 • Вивчити параграф 18, виконати впр. 2-5 стор.138.

 • Подумати, чому каталізатор прискорює хімічну реакцію, а сам не витрачається? (творче завдання).

Учитель мотивує і виставляє оцінки, підбиває підсумки уроку.Рефлексія: Чи сподобався урок? Чим саме? Чи досягли мети?

Ваші побажання щодо проведення уроків хімії?

ТЕМА 3: Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою,

фосфором, магнієм. Реакція сполучення.

ЦІЛІ УРОКУ: Вивчити хімічні властивості кисню на прикладах взаємодії

з вугіллям, сіркою, фосфором, магнієм; дати уявлення про реак-

ції сполучення й окиснення, про оксиди як продукти окиснення

металів і неметалів; розширити знання про хімічні реакції .

Розвивати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці.

Виховувати бережливість, спостережливість, акуратність в

поводженні з речовинами та хімічним посудом.


ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ: калій перманганат, активоване

вугілля, сірка, фосфор, магнієві ошурки.
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ Й ТЕРМІНИ: хімічні властивості,

прості та складні речовини, реакції сполучення, окиснення.


ТИП УРОКУ: комбінований.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ: розповідь, демонстрація, бесіда, робота в

парах, самостійна робота; складання міні-проекту., сенкану.

ХІД УРОКУ.
1. ЕТАП ОРІЄНТУВАННЯ.

Перевірка готовності учнів до роботи.Перевірка виконання домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань і суб’єктивного досвіду школярів


 1. Двоє учнів виконують біля дошки вправи домашнього завдання.

 2. Заслуховуються версії учнів про вплив каталізатора, а потім вчитель оголошує свою версію.(фронтально)

 3. Учні, крім тих, що працюють біля дошки, на аркушах виконують завдання (індивідуально):

 • Речовина, що прискорює хімічну реакцію - …

 • Які речовини складаються з атомів одного хімічного елемента?

 • Які властивості можна виміряти приладами, побачити, визначити на смак?

 • Як називаються реакції, в яких з однієї речовини виходить кілька нових речовин?

 • Які властивості проявляються у взаємодії з іншими речовинами?

4.Перевірка виконання завдань біля дошки.

.2.ЕТАП ПРОЕКТУВАННЯ І ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ.

Оголошення завдань уроку, мотивація навчання.

Колективне планування роботи:


 • наводити приклади реакцій сполучення та

пояснювати їхню суть;

 • характеризувати хімічні властивості кисню;

 • складати рівняння відповідних реакцій.

3.ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ.


1.Взаємодія простих речовин з киснем. (демонстрація)

На столі – склянка з киснем. Учитель демонструє згорання сірки, фосфору, вугілля й магнію. Учням пропонується зробити висновок про те, де краще згоряє речовина – на повітрі чи в кисні. Чому це відбувається?

Після відповідей дітей учитель підбиває підсумок, учні роблять записи в зошит.
2.Складання реакції горіння простих речовин.

1- У результаті реакції горіння простої речовини виходить речовина, що складається з двох елементів, один з яких Оксисен. Записуємо визначення оксиду.


2- Валентність елементів в оксидах дорівнює номеру групи для неметалів ( виняток - NO, SO ), металів 1-4 груп – 1-4, а в решти металів 5-8 груп – 2.

S + O = SO

P + O = PO

C + O = CO

Mg + O = MgO
Один учень зрівнює рівняння.

Питання до учнів:

Що спільного в цих рівняннях? ( Було кілька речовин, стала одна, взаємодіє з О ).


Учні записують визначення реакції окиснення (горіння).

3-Взаємодія складних речовин з киснем.

Питання до учнів. Метод «Прес»

Як ви вважаєте , що буде продуктами реакції горіння складних речовин?


Висновок: У результаті реакції горіння складних речовин утворюються оксиди всіх елементів, що входять до складу складної речовини.
Демонстрація горіння цукру за участі каталізатора ( цукор натирають попелом, або LiCO ). Тут попел - каталізатор.
C H O + 12O = 12CO + 11H O
Робота ( в парах) з підручником (стор. 140-141).

Створення та розв’язання проблемної ситуації:

Поясніть, які реакції пртилежні реакціям сполучення?
5. ЕТАП КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ.


 1. Робота з навчальним посібником Н.В.Фрадіна ст.36

самостійна робота (№9.1, завдання 1 і 2 варіантів).
2. Дописати рівняння реакцій, порівняти (письмова рефлексія):

PbO + O =

K + O =

ZnS + O =H S +O =

N + O =
3. Виконати завдання 3 біля дошки ( с.36 Н.В.Фрадіна ).Домашнє завдання.

 • Вивчити параграф 19. Виконати впр. 2-4 (стор.145).

 • Скласти сенкан про кисень.

 • Скласти міні-проект «Вода-найважливіший природний оксид».Підсумки уроку:

 • Учитель визначає активних дітей, виставляє їм оцінки, мотивує.

 • Наводить приклад сенкану про воду:

Вода.

Безбарвна, прозора.

Живить, розчиняє, пожвавлює.

Необхідна для життя всього живого.

Незамінна рідина.


 • Начерки на наступний урок.

ТЕМА 4: Поняття про оксиди. Окиснення, горіння.Умови виникнення і припинення горіння.

МЕТА: Сформувати поняття про окиснення і вибух, оксиди . Поглибити . знання учнів про процеси горіння і повільного окиснення,

порівняти їх.Сформувати уявлення про механізм дії засобів пожежо –

гасіння, заходи пожежобюезпеки. Розвивати навики роботи із реакти-

вами. Виховувати цілеспрямованість, наполегливість. Формувати

науковий світоляд.


ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ: зразки оксидів: кальцій оксид, купрум(2)

оксид, магній оксид, силіцій («) оксид, гідроген оксид; газовий

пальник, чашка Петрі, свічка, вапняна вода.
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: кисень, горіння та повільне окиснення,

оксиди.
ТИП УРОКУ: комбінований


МЕТОДИ І ПРИЙОМИ: словесні, наочні, групова робота, індивідуальна

та самостійна робота, лабораторні досліди, демонстрації, метод

«вільний мікрофон».

ХІД УРОКУ.


1. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ

Перевірка готовності учнів до уроку і виконаня ними домашніх завдань.

Клас поділяю на 3 групи. Оголошую завдання і час виконання (10хв.)
Завдання 1 групи.


 • Де в природі поширений елемент Оксиген?

 • Запишіть вирази хімічними символами і формулами:

а)дві молекули кисню; б) молекула речовини, до складу якої входять

два атоми Калію і один атом Оксиґену. • Обчисліть масову частку Оксигену у складі кальцій оксиду (СаО).

 • Напишіть рівняння реакцій. Вкажіть тип:

а) Zn + O = б) HgO =
Завдання 2 групи.

 • Де в природі поширений кисень ? Яка фізіологічна дія його на організм?

 • Запишіть вирази хімічними символами і формулами:

а) девять атомів Оксисену:

б) дві молекули речовини, до складу якої входять два атоми Алюмі –

нію й три атоми Оксисену.


 • Обчисліть масову частку Оксигену в Карбон (4) оксиді.

 • Напишіть рівняння реакцій. Вкажіть тип.

а) P + O = б) Cr + O =
Завдання 3 групи .

 • Якими способами збирають кисень?

 • Запишіть вираз хімічними символами і формулами:

а) чотири атоми Карбону;

б) три молекули речовини, до складу якої входить один атом

Силіцію й два атоми Оксисену.


 • Обчисліть масову частку Оксисену в барій оксиді ( ВаО).

 • Напишіть рівняння реакцій. Вкажіть тип.

а) Са + О = б) КМпО =
Перевірка роботи груп. Оцінювання..

Учні вибирають лідера, він «захищає» роботу групи, ставить питання до учасників групи.

2. ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ І ПРЕКТУВАННЯ.

Мотивація навчальної діяльності. Самостійне формування цілей: • пояснювати суть процессу горіння;

 • аналізувати умови процессу горіння.

Продовжуємо вивчення хімічних властивостей кисню. На минулому уроці ви дізнались , що кисень активно взаємодіє із простими речовинами: металами і неметалами. Продуктами цієї взаємодії є оксиди. На сьогоднішньому уроці ми поглибимо свої знання про хімічні властивості кисню.Постановка проблеми.

- Чи реагує кисень із складними речовинами?

- Що є продуктами взаємодії кисню й складних речовин.?

3.ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ.Експеримент «Горіння в повітрі природного газу (метану).

Запалюємо газовий пальник, природний газ горить синюватим полум’ям. Дослідимо продукти реакції:

а) над горючим газом потримаємо холодний предмет (склянну пластинку). Пластинка вкривається краплинами роси, отже, виділяється водяна пара.

б)змочимо чисту пробірку вапняною водою й потримаємо її над горючим газом. Стінки пробірки мутніють.Це доказ утворення карбон (4) оксилу.

Учні самостійно роблять висновки про продукти реакції горіння метану, записують рівняння:

СН + О = СО + Н

- Що ж сталося з кожним елементом, що входив до складу метану?

Внаслідок реакції кожен елемент сполучився з киснем, утворивши два оксиди. (Учні самостійно дають визначення класу оксидів ).


Лабораторний дослід.

Розгляд зразків оксидів. Пропонуємо скласти формули, назвати оксиди, охарактеризувати фізичні властивості. Процес взаємодії речовин з киснем називають окисненням. Окиснення відбувається під час горіння.

Учні аналізують реакцію окиснення міді й горіння метану. Порівнюють й спів ставляють ознаки. Роблять висновки.
Робота з підручником (самостійно – поділ на 2 віріанти (групи )).


 • 1 варіант: Зясувати умови виникнення горіння.

 • 2 варіант: Зясувати умови припинення горіння.


Повідомлення учня ( з елементами демонстрації) про температуру займання. (див. додаток).
(фронтально).Пояснити за ілюстрацією ( див. додаток ), як аборигени домагаються підвищення температури для видобування вогню.
Повідомлення учня ( з елементами демонстрації ) про засоби пожежогасіння (див.додаток).

4. ЕТАП КОНТРОЛЬНО –ОЦІНЮВАЛЬНИЙ.Бесіда ( рефлексія). Метод «Карусель».

- Що спільного між процесами горіння, дихання, гниття?

- Поясніть, що мають на увазі температуру займання.

Як ви гадаєте, від чого вона залежить?

- Пріле листя або сіно на повітрі можуть спалахнути.

Поясніть, чому це відбувається?

- Як ви гадаєте, чому на повітрі горіння відбувається повільніше, ніж у чистому кисні?

- Чому тліючі вуглинки багаття спалахують яскравим полум’ям, якщо

на них сильно подмухати?

- Яких хімічний процес лежить в процесі:

а) руйнуваня деревини в разі тривалого зберігання;

б) зменшення з часом міцності одягу з бавовни, льону та шовку;

в) самозігріванні волого зерна в зерносховищі;

г) розігрівання грунту після його угноєння.


Домашнє завдання.

- Вивчити параграф 19 підручника (стор.142-144).

- Виконати завдання після параграфа: впр. 5-7 стор.145.

- Підготуватися до практичної роботи( повторити параграфи 2, 18).

ТЕМА 5: Практична робота №3.

Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей.
МЕТА: Оволодіння навичками добування кисню лабораторними методами;

розпізнавання кисню, збирання кисню методами витіснення повітря

та витіснення води. Дослідити властивості кисню. Продовжити фор-

мувати навички практичної роботи та поводження з лабораторним

обладнанням. Розвивати вміння спостерігати, аналізувати й прави-

но зробити висновки. Виховувати самостійність, наполегливість,

культуру навчальної праці.
ОБЛАДНАННЯ Й МАТЕРІАЛИ: Періодична система хімічних елементів

Д.І.Менделєєва; лабораторний штатив з тримачем; нагрівальний

прилад; штатив з пробірками, дві сухі пробірки з газовідвідними

трубками, хімічний стакан для збираня кисню з кришками, тигель-

ні щипці, кристалізатор з водою, вата, довга скіпка, шпатель або

ложка; кристалічний калій перманганат, вугілля, сірка, вапнякова

вода.
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ Й ТЕРМІНИ: кисень, реакція розкладу, горіння, оксид.
ТИП УРОКУ: практичний.
МЕТОДИ Й ПРИЙОМИ: бесіда, розповідь, практична робота.

ХІД УРОКУ.

1. ЕТАП ОРІЄТАЦІЇ

Перевірка готовності учнів до уроку.

Вчитель з лаборантом роздає необхідне обладнання …

.

Актуалізація опорних знань.Мозковий штурм

- В який спосіб можна зібрати кисень? На яких фізичних властивостях це ґрунтується?

- В який спосіб можна довести наявність чистого кисню?

- Пригадайте методи добування кисню в лабораторії.


2.ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ і ПРОЕКТУВАННЯ.Оголошення завдань уроку, мотивація.

Пояснюю принцип оформлення результатів практичної роботи в зошитах.


Проводить інструктаж з правил безпеки.

- Пригадайте прийоми поводження з лабораторним обладнанням, посудом і нагрівальними приладами.

3. ЕТАП ОРАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ.Підготовка до проведення роботи:

 • складання приладу;

 • наповнення пробірки на ¼ її місткості кристалічним калій перманганатом;

вмонтовування в лапку штатива;
Робота з інструкцією практичної роботи ( див. додаток)
Проведення роботи:

 • нагрівання, розклад калій перманганату при нагріванні;

 • збирання кисню способом витіснення повітря;

 • перевірка наявності кисню;

 • горіння речовин у кисні ( вугілля, сірки ).

Складання звіту про виконану роботу (робота з таблицею).Назва досліду

Що робили?

Що спостерігали?

Різниця реакцій

Висновок4.ЕТАП КОНТРЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ.

Оцінки за виконання практичної роботи виставляються в журнал.

Домашнє завдання.


 • Повторити параграфи 17-20 підручника, впр.7-9 стор. 153.

 • (творче завдання ) Одному учневі підготувати коротке повідомлення на тему: «Яку функцію виконує азот, кисень, вуглекислий газ і водяна пара в атмосфері Землі?

 • Повідомлення «Значення кисню в пироді -біологічна роль»

 • Повідомлення «Застосування кисню»

Підбиття підсумків уроку..

Робота з таблицею самоосвіти.

ТЕМА 6: Повітря та його склад. Охорона повітря від забруднення.Кругообіг і поширення Оксигену в природі. Застосування кисню.

МЕТА УРОКУ: Вивчити склад повітря, значення чистого повітря для життя,

процес саморегуляції вмісту кисню в повітрі. Виявити зв'язок між

властивостями кисню та його застосуванням. Розвивати поняття про

колообіг Оксисену в природі, а також уявлення про біологічну роль

кисню. Виховання та розвиток культури розумової праці.


ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ: прилад для демонстрації обємної частки

кисню в повітрі, червоний фосфор, зразки оксидів, періодична

система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ: кисень, Оксисен, колообіг хімічних речовин,

фотосинтез.


ТИП УРОКУ: інтегрований урок (біологія, природознавство, фізика)
ФОРМИ РОБОТИ: індивідуальне та фронтальне опитування, робота з

підручником, опорною схемою, демонстрації, бесіда, розв’язування

задач, метод «вільний мікрофон».

ХІД УРОКУ:

1.ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ.

Перевірка готовності до уроку («Словесний настрій»)Перевірка домашнього завдання.
Індивідуальне опитування.

Біля дошки працюють 4 учні , які виконують наступні завдання:

- Напишіть не менше двох рівнянь добування кисню;

- Намалюйте прилад для добування кисню.

Якими способами його збирають?

- Напишіть по два рівняння взаємодії кисню з металами і неметалами.

- Напишіть не менше двох рівнянь взаємодії кисню із складними

речовинами.


Фронтальне опитування. (Метод «Вільний мікрофон»)

- Який елемент утворює просту речовину – кисень?

- Де поширений цей елемент у природі?

- Опишіть фізичні властивості кисню?

- Яка дія кисню на живі організми?

- Які способи добування кисню вам відомі?

- До якого типу належать реакції, що лежать в основі добування кисню?

- Якими способами збирають кисень?

На основі яких властивостей кисню їх застосовують?

- Як практично перевірити наявність кисню?

- Як називаються реакції взаємодії речовин з киснем?

- Чому реакції горіння відносяться до реакцій окиснення?

- Порівняйте, чим відрізняються окиснення і горіння?

- Як називаються сполуки елементів з Оксисеном?

- Назвіть приклади відомих вам оксидів.

- Обчисліть об’єм кисню кількістю речовини 0.3 моль?

- Обчисліть кількість молекул та атомів у кисні кількістю речовини 0.5 моль.
Перевірка та обговорення індивідуальних завдань.
Актуалізація опорних знань і суб’єктивного досвіду.

Метод «Мозковий штурм»

- Назвіть умови виникнення горіння.

- Назвіть умови припинення горіння.

- Назвіть принцип дії основних моделей вогнегасників ( пінного.

порошкового, вуглекислотного )

- Чим дихають живі організми?

- Що відбувається в організмі внаслідок дихання?

- Чому, на вашу думку повітря підтримує життя?


2.ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ Й ПРОЕКТУВАННЯ.

Тож завданням уроку є вивчення складу повітря та його значення для розвитку живої природи й практичної діяльності людини..
Самостійне формування цілей:


 • описати поширеність Оксисену в природі;

 • пояснити колообіг Оксисену;

 • обґрунтувати застосування кисню;

 • оцінити роль кисню в життєдіяльності організмів.

Колективне планування роботи.

3. ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ.


Робота з підручником.

За таблицею 5 «Склад повітря» ознайомитися з назвами газів, що входять до складу повітря, їх формулами, обємними та масовими частками цих газів .


Метод «Прес»

- Кому із вчених вдалося визначити склад повітря?

- Опишіть дослід А. Лавуазьє.
Демонстрація

У посудину наливаємо води і встановлюємо скляний дзвін, об’єм якого поділено на 6 рівних частин мітками. Вода, налита в посудину, займає 1\6 обєму дзвону, п’ять частин – залишаються вільними. У корок вмонтовуємо ложку для спалювання речовин, насипаємо червоного фосфору, запалюємо останній і закриваємо дзвін.

Через кілька хвилин фосфор погасне, Утворений осад розчиниться у воді. Після охолодження дзвона, вода піднімається до другої мітки тобто на 1\5 вільного простору.
Висновки з демонстрації (Рефлексія)

Метод «Мозковий штурм»

- Які гази входять до складу повітря?

- Яких газів в повітрі найбільше?

- Зівдки походить назва газу «азот»

- Які гази утворюють групу інертних газів?

- Як практично переконатися, що кисень займає 1\5 частину повітря?

Звідки ж береться в повітрі приблизно однаковий вміст кисню?
- Що називають «Фотосинтезом»?

Робота з таблицею : » Кругообіг кисню в природі» ( див. додатки ).
Робота в групах.

1група:. Застосування кисню й повітря .

Учні в зошиті опрацьовують опорну схему, стор 117.

(асоціативні схеми)


2група:. Охорона повітря від забруднення: (робота з підручником), пар.20

 • створення безвідходних технологічних процесів;

 • винесення великих потужних підприємств за межі міст;

 • створення заміських кільцевих шляхів для транспорту;

 • переведення міського транспорту на електротранспорт;

 • встановлення на заводських і фабричних трубах пило газовловлювачів;

 • озеленення міст і сіл.

Підкреслити важливість останнього.

Робота з діаграмою ( див. додатки )

Проаналізуйте зміст діаграм та визначте масову частку кисню в повітрі.


Повідомлення учнів: ( див. додатки)

 • Біологічна роль Оксисену і кисню.

 • Застосування кисню.

 • Цікавинки.

4.ЕТАП КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ


Письмова рефлексія («хімічний диктант»):

Написати формули оксидів: CO, CaO, NO, SO, CuO, MgO.


Колективне обговорення ( усна рефлексія): підручник впр.1-4 стор.157.
Підсумок уроку.

Аналіз роботи учнів, оцінювання і мотивація.Домашнє завдання

 • Вивчити параграф 21 підручника.

 • Виконати завдання в зошиті стор.52, 53.

 • Творче завдання – підготувати повідомлення

« Способи охорони повітря від забруднення»
Каталог: sites -> files -> himiy
himiy -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
himiy -> Загальна характеристика вуглеводів. Моно-, ди- і полісахариди. Будова, властивості, застосування Гальчук Н. П
himiy -> Додаток 2 Рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 1
himiy -> Методичні рекомендації для проведення уроків з використанням цієї технології. Для учителів природознавства
himiy -> Історія відкриття кисню
himiy -> Оцінювання професійної майстерності вчителя
himiy -> Відділ освіти районний методичний кабінет Організація зміст роботи та орієнтовне ведення документації шкільної
himiy -> Надання першої (долікарської) медичної допомоги

Скачати 288.86 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка