Київ 2015 Історичний екскурс пдв був запроваджений в Україні Декретом км україни «Про податок на добавлену вартість»Скачати 402.18 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.07.2017
Розмір402.18 Kb.
  1   2


ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ
В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Олійников Євген

Михайло Соколов

Київ 2015

Історичний екскурс
ПДВ був запроваджений в Україні Декретом КМ України «Про податок на добавлену вартість» №14-92 від 22.12.1992 року. У вигляді, представленому у Декреті, податок існував до 1997 року, коли була запроваджена класична система оподаткування ПДВ.

Особливістю податку в період дії декрету було те, що для його обрахунку використовувались розрахунки собівартості продукції та послуг, реалізація яких обкладалась податком. Фактично, підприємства обраховували розмір створеної доданої вартості, який власне обкладався податком. При цьому податок, сплачений постачальникам, йому не відшкодовувався. Натомість, у випадку експорту відповідної продукції, податок відшкодовувався платникам податків, які його сплатили. Таким чином, хоча при оподаткуванні ПДВ і застосовувались схеми ухилення від оподаткування, що ґрунтувалися на заниженні значень створеної доданої вартості, за рахунок формування фіктивного податкового кредиту (податкового кредиту, що сплачувався покупцем постачальнику, але не сплачувався постачальником до бюджету), проте такі схеми призводили виключно до ненадходження частини ПДВ до бюджету, але не давали можливості його незаконно відшкодовувати (тобто розкрадати за допомогою механізму адміністрування податку бюджетні кошти). Зазначимо, що дана схема є життєздатною лише за умови, що країна експортує лише дуже прості товари низького переділу, а експортером у переважній більшості є виробник таких товарів. По мірі того, як номенклатура експортованих із України товарів стара розширюватись за межі продукції металургії, все гостріше ставало питання про необхідність переходу на класичну модель адміністрування ПДВ.

Ситуація змінилась у 1997 році, коли був ухвалений Закон України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.1997 року. Зазначений Закон запровадив класичну систему адміністрування ПДВ, коли позитивна різниця між надходженням податку від покупців та його перерахуванням постачальникам сплачується до бюджету, а від’ємна – з бюджету відшкодовується. Негативним наслідком цього стала поява можливості незаконного відшкодування з бюджету раніше не сплаченого ПДВ, якою, враховуючи суттєвий рівень тінізації економіки України, одразу почала користуватися значна частина суб’єктів господарювання.

Криміналізації ПДВ сприяв як високий рівень корупції, завдяки чому кримінальні схеми розкрадання ПДВ покривалися на самому високому рівні державної влади, так і той факт, що чинний на той час Закон майже не передбачав механізмів боротьби з незаконним відшкодуванням – наприклад, достатньою підставою для відшкодування вважались данні податкової декларації. При цьому Закон надавав платникам податку чіткі гарантії його відшкодування:

       чітко визначені терміни відшкодування – 1 місяць для відшкодування, що мало експортне походження, та 1 квартал для відшкодування з інвестиційним походженням;

         нарахування пені за несвоєчасне відшкодування ПДВ;

         можливість судового стягнення невідшкодованого своєчасно ПДВ.

Починаючі з 1998 року вживались постійні заходи, спрямовані на пристосування механізму адміністрування ПДВ до поточних реалій. Найбільш перспективним на той час виглядав механізм застосування спеціальних рахунків НДС, які були частково на той момент запроваджені в Болгарії (система не потребувала тотального використання ПДВ-рахунків усіма платниками податків), зі збереженням при цьому гарантій відшкодування ПДВ.

У березні 2004 року було здійснено спробу запровадження таких рахунків, проте, через політичне протистояння влади та опозиції у парламенті, а також через те, що болгарська система продемонструвала свою низьку ефективність, у була на той час скасована самою Болгарією, ця спроба була заблокована. В той же час, вже у Державному бюджеті на 2004 рік було обмежено можливості платників податків своєчасно отримувати відшкодування ПДВ через переведення бюджетного відшкодування до категорії бюджетних видатків (раніше в бюджеті лише планувались надходженням ПДВ у вигляді сальдо між доходами і відшкодуванням).

Потім у 2005 році до Закону були внесені принципові зміни, що значно погіршили умови діяльності платників податків:

         чіткі терміни відшкодування ПДВ було скасовано, замість цього їх поставили у фактичну залежність від того, як оцінить ПДВ контролюючий орган за результатами перевірки;

         пеня за несвоєчасне відшкодування ПДВ була скасована;

Як наслідок, система адміністрування ПДВ остаточно перетворилась на корумпований механізм з повністю ручним керуванням, де питання відшкодування податку вирішувались суто завдяки корупційним зв’язкам, що працює за такою моделлю .

При прийнятті бюджету закладається плановий показник граничного розміру сум, спрямованих на відшкодування ПДВ.

Загальний ліміт розподіляється помісячно і розподіляється між обласними відділеннями податковою інспекцією. Відповідальність за дотримання лімітів покладається на керівника обласного відділення.

Керівники обласних відділень забезпечують дотримання лімітів.

У разі перевищення планових показників на керівника обласного відділення накладається формальне чи неформальне стягнення.

Саме у такому вигляді система була перенесена і до Податкового кодексу України.


За оцінками ряду експертів, результатом дії даної системи стало формування стійких корупційних зв’язків між керівниками обласних відділень з суддівським корпусом, покликаних забезпечити прийняття позитивних рішень по спорах контролюючого органу з платниками податків, що, у свою чергу, забезпечувало виконання спущеного плану з відшкодування (неперевищення лімітів). У свою чергу, джерелом необхідних грошових коштів стало "кришування" "податкових ям" - систем з ряду фірм, що займаються емісією і продажем фіктивного податкового кредиту (обналичкой).

Під час правління Віктора Януковича внаслідок внутрішніх конфліктів в його оточенні (див. Моніторинг ЗМІ), трапився ряд витоків у ЗМІ, що свідчили про формування та інституалізацію вертикально інтегрованої системи так званих "майданчиків", тобто податкових ям, що займаються емісією фіктивного податкового кредиту / «обналічкой». За даними ЗМІ, ця система створювалася і контролювалася керівництвом Міністерства доходів і зборів, більше того, винагорода за здійснення відповідних операцій розподілялося між усіма задіяними контролюючими органами: прокуратурою, СБУ, МВС, Міндоходів, вищим керівництвом країни та бюджетом. Чергові радикальні зміни в адмініструванні ПДВ були ухвалені Верховною Радою України 28.12.2014 року, і набрали чинності з 01.07.2015 року.

Прийнятими змінами до Податкового кодексу України запроваджено систему електронного адміністрування ПДВ (далі СЕА ПДВ), що передбачає, зокрема, процедуру депонування коштів платників податків на рахунках у Державній казначейській службі України. Суть системи полягає в тому, що виписка податкових накладних може здійснюватися платником податку виключно у межах суми отриманого податкового кредиту, задепонованих грошових коштів та фіксованого ліміту, що дорівнює середньомісячному платежу по ПДВ в бюджет.

Завдяки цьому усувається ризик несплати податку постачальником, при одночасному формуванні податкового кредиту покупцем. Таким чином, було ліквідовано головну перешкоду для запровадження в Україні системи автоматичного відшкодування ПДВ, проте, відшкодування ПДВ так і не стало ані автоматичним, ані прозорим. Наведені вище ліміти на відшкодування зберіглися, а податкові органи продовжили практику оскарження формування податкового кредиту, незважаючи на те, що стали програвати близько 70% усіх спорів (див. Наступний розділ).Динаміка змін та наявні тенденції за останні п’ять років

Джерело: Державна фіскальна служба


З початком економічної та військово-політичної кризи 2014 року, відбулося суттєве зростання заборгованості держави з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Заборгованість становила близько 11 млрд гривень у 2010 році, проте знизилася нижче 5 млрд гривень у 2011 та 2012 роках. Після цього відбулося певне зростання у 2013 році (до 7 млрд гривень) та значне зростання у 2014 році (до 13.5 млрд гривень) та у січні-липні 2015 року (до 20 млрд гривень).Джерело: Державна фіскальна служба

Тенденції оскаржень рішень ДФС щодо відшкодування ПДВ в органах ДФС та судах свідчать про те, що у 2014-2015 році кількість та суми оскаржень стрімко скорочувалися, окрім сум оскаржень в органах ДФС (в адміністративному порядку), які залишалися стабільними. При цьому, зросла частка виграних платниками податків судових справ (як у розрізі кількості справ, так і у розрізі сум), у той час, як частка рішень ДФС на користь платників податків у загальній кількості та сумі оскаржень в органах ДФС суттєво не змінилася.

Таким чином, дані свідчать про певне покращення становища платників податків після повалення режиму Януковича. Тепер їм рідше доводиться використовувати суди як засіб вирішення спорів з ДФС, а їхні шанси на перемогу в суді стали вище.

Хоча питання неповернення ПДВ регулярно піднімалося в пресі протягом 2010-2015 рр., в період правління В. Януковича говорити про це могли тільки опозиційні медіа. Офіційні представники бізнесу досить рідко висловлювали своє невдоволення до втечі «сім’ї»; в основному, критика йшла зі сторони експертів та журналістів. Варто зазначити, що, маючи потужне лобі, металурги та хіміки декілька разів вступали у відкритий конфлікт з представниками «сім’ї», вимагаючи активізувати повернення заборгованого державою податку.

Незважаючи на вищесказане, в 2014 році спостерігалося навіть деяке скорочення числа заяв бізнес-ассоціацій та експертів щодо проблем з компенсацією ПДВ та роботою системи стягуваня ПДВ загалом. Найвірогідніше зіграли роль надії на швидку зміну ситуації, проте в 2015 році знову спостерігається зростання числа критичних заяв бізнесу, який перевищив навіть дореволюційні показники:


2010

2011

2012

2013

2014

2015

11

5

16

18

13

25


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 402.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка