Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Do BE Teachers Require Knowledge of Their Students'Сторінка16/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.37 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Do BE Teachers Require Knowledge of Their Students'

Specialist Business Subjects?
What level of business subject content knowledge is necessary to train students preparing them to enter their professional business life? Which types of skills are necessary for BE teachers to deliver effective and professional courses for their students?

In traditional, skill-based courses, it has generally been thought that a teacher does not require specialized knowledge of the learners' major subject of study. This is because such training focused on developing language and study skills and not on the academic subject itself. The learners, it is often argued, can deal with complexities of terminology and ambiguities of business subject content that may be beyond the teacher's knowledge of the specialist subject. BE teachers were typically told to exploit queries about business subject content, so as to provide opportunities for the students to develop their fluency, produce extended spoken discourse, and effectively share their knowledge of the specific business field, even if this knowledge goes beyond the teacher's command of the subject. This strategy however, involves a high degree of risk for the teachers, particularly in terms of their credibility with the learners.

It is common knowledge today that Business English is not just a particular kind of specialist vocabulary, which distinguishes BE from other Englishes. The whole international business world finds its reflection and realisation in it. Business English is certainly language: vocabulary, grammar, functions, but also content: marketing, management, finance, etc, and, besides, it is communication skills: telephoning, correspondence, meetings, presentations, etc. and cultural awareness of social and business behaviour. These four parts are inseparable and cutting down any of them is a big mistake.

BE with its communicative and thematic comprehensiveness, reflecting every sphere of human international business relations can stimulate a new spiral in the development (and self-development) of a new generation teacher. That is a teacher who would be able to respond and adapt to the needs of the learners, who could be less dependent on the published course books, while being more creative and flexible in course designing and course accomplishing. It is true that through Business English learners would get a passport into a career in business and teachers would largely enrich their professional arsenal.

Some business English teachers may find it hard to determine what points to focus on when asked to navigate students for that big step into the real world. As the world market becomes smaller and more interdependent, it is imperative that the teacher bear in mind that some of their students may someday have to work for a foreign or international company. It means not only instructing students on how to improve their foreign business language skills, but also helping them come to terms with cultural differences and business styles which may often be more useful resources than impediments.

Business teachers who have not had the opportunity to acquire prior professional work experience may find it difficult to provide effective advice and/or guidance based on their own actual experience.

The trend towards content-based BE training presents a clear challenge to BE instructors. How much longer will BE training be done by instructors who may lack specific background knowledge of their learners' business specialist disciplines? How much longer will the traditional emphasis on training in language and study skills be regarded as adequate in the face of the growing body of persuasive evidence for the effectiveness of business content-based programs? It may therefore be necessary for BE teachers to possess a certain level of background knowledge in their students' business subjects in order to meet this challenge.

Тетяна Ярош

м. Київ
Типові ситуації ділового спілкування для спеціалістів з економіки.

Найширшою категорією тих, хто вивчає ділову англійську мову, є студенти вищих навчальних закладів і факультетів економічного профілю. Ділова іноземна мова стала ключем до міжнародних відносин між науковцями. Курс ділової іноземної мови враховує специфіку оформлення необхідної документації та засвоєння базової ділової лексики й спеціальної термінології.

Можна виділити 7 типів ділових листів: лист-прохання; лист-запит про інформацію; лист-рекомендація; лист-запрошення; лист-замовлення білетів для подорожей; лист замовлення місць у готелі; рекламні листи.
Цим листам властиве широке використання стереотипних виразів. Оволодіння цими виразами дозволить безпомилково написати практично будь-який лист. Студенти-економісти повинні вміти самостійно складати конкретні ділові листи, спираючись на отримані знання і сформовані навички. Тут характерні вправи такого типу: "Write a letter of recommendation for your colleague, who is a very qualified, pleasant and intelligent person"; "You received an invitation to participate in conference but cannot accept it. Thank the Organizing Committee for the invitation".

Писемне ділове спілкування багато важить у сучасному міжнародному бізнесі, тому однією з цілей навчання іноземної мови у ВНЗ має бути оволодіння студентами професійно-спрямованим писемним мовленням. Але в багатьох програмах вищих навчальних закладів з ділової іноземної мови завдання формування в студентів писемного професійного мовлення іноземними мовами навіть не ставиться. Отже, це є істотний недолік у фаховій підготовці студентів вищих навчальних закладів. Складність проблеми, зокрема, полягає в тому, що не вистачає відповідних сучасним освітнім потребам підручників і навчальних посібників, не укладені двомовні термінологічні словники. Тому в таких умовах важливо використовувати міжнародний досвід навчання студентів діловому спілкуванню, враховуючи, звичайно, той фактор, що це спілкування для українських студентів є спілкуванням іноземною мовою.

В останні роки широко використовуються сучасні засоби комунікації, такі як факс та електронна пошта. Велике поширення цих способів обміну інформації можна пояснити їх зручністю та швидкістю. Тому, працюючи над складанням телексів, треба звернути увагу студентів на форму висловлювання, яка повинна бути стислою.Майбутні економісти повинні знати комунікаційні характеристики середовища Інтернет, основні його відмінності від традиційних засобів масової інформації, моделі комунікації Інтернет, можливості систем маркетингу, що постійно збільшуються. Комунікаційна модель "більшість – багатьом", що відображає комунікаційні процеси, які протікають в Інтернеті, визначає "нові правила гри". Наприклад, технології персонального продажу можуть використати інформацію файлів "cookies", що дає додаткові шанси в персоніфікації потенційного покупця. Таким чином, майбутні фахівці, так чи інакше пов’язані з маркетингом, можуть використати численні можливості Інтернету для підвищення конкурентноздатності фірми, інтереси якої вони представляють.

Майбутні фахівці Public Relations, крім своїх базових професійних знань і технологій, повинні також розуміти доцільність використання всього спектру методів реклами в Інтернеті для проведення рекламних кампаній як, скажімо, розміщення платних рекламних оголошень на серверах із високою відвідуваністю, розміщення безкоштовних посилань на сервер у Web-каталогах. І тому природно, що фахівець, який не тільки розуміє доцільність методів реклами, але й володіє технологіями цих методів, має шанс отримати більший попит.Формою ділової комунікації є спілкування по телефону. Мова, що використовується по телефону, повинна бути офіційною. Багато слів та словосполучень вживається тільки при спілкуванні по телефону (can I help you; I’d like to speak to Mr Brown, please; wait a minute, please; this is Mr White speaking; to accept smb’s proposal; as far as I know, remember me Mr. Petrov). Спілкуючись по телефону, потрібно чітко, точно викладати думки і пояснювати незрозумілу інформацію. Отже, в процесі навчання студентів-економістів необхідно визначити типові ситуації ділового спілкування у сфері діяльності економістів і передусім сформулювати практичні вміння та навички розуміння ділового мовлення. Практичний курс ділової англійської мови сприятиме розвитку професійних якостей майбутніх економістів, стане запорукою вільного самовираження особистості в науковій та офіційно-діловій сферах спілкування, важливим етапом процесу формування професійності, яка є складовою частиною конкурентноздатності сучасного економіста.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка