Київський національний університет імені Тараса Шевченка Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування Презентації лекцій для студентів Інституту журналістикиСкачати 33.56 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір33.56 Kb.
#763

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування Презентації лекцій для студентів Інституту журналістики

Шевченко В. Е. АВТОРСЬКІ ТА ВИДАВНИЧІ ОРИГІНАЛИ Текст лекції

Проблематика теми:

 • Поняття авторського і видавничого оригіналу.
 • Види авторських оригіналів.
 • Вимоги до авторських і видавничих оригіналів за ДСТУ 3772-98 «Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги».
 • Вимоги до оригінал-макету, оригіналів для перевидання.
 • Документація, що супроводжує оригінали.
 • Порядок роботи з оригіналом при використанні редакційно-видавничих систем (РВС).

Повторити:

 • Визначення оригіналів за ДСТУ 3772-98
 • Авторський договір
 • Коректурні знаки відповідно до ГОСТ 7.62-90
 • Види видань за ДСТУ 3017-95

План теми:

 • Види оригіналів. Основні визначення. Порядок роботи з оригіналами.
 • Вимоги до авторського оригіналу видання.
 • Видавничі оригінали.
 • Репродукований оригінал-макет. Вимоги до оригінал-макету і матеріалів, що передаються у друкарню.

Види оригіналів: основні визначення, порядок роботи з ними

опрацьована й оформлена за встановленим порядком текстова та (чи) ілюстраційна інформація, призначена для відтворення друкуванням.

 • опрацьована й оформлена за встановленим порядком текстова та (чи) ілюстраційна інформація, призначена для відтворення друкуванням.
 • Оригінал

Текстовий оригінал

 • оригінал, що містить інформацію у вигляді тексту
 • Ілюстраційний оригінал
 • оригінал, що містить інформацію у вигляді одно- чи ба­гатоколірного зображення.

Оригінал-макет для прямого відтворення

 • оригінал, що містить інформацію у вигляді одно- чи багатоколірного зображення.
 • Кодований оригінал
 • оригінал, записаний на певному носії інформації, опрацьований програмними засобами та призначений для відтворення на друкувальному пристрої.

Авторський текстовий оригінал

 • текстова частина твору, підготовлена автором чи колективом авторів (авторського оригіналу), оформлена відповідно до вимог стандарту і призначена для передачі у видавництво з наступною редакційно-видавничою обробкою

Авторський текстовий оригінал:

 • рукописний;
 • машинописний або роздрукований на комп’ютерних друкувальних пристроях;
 • для перевидання без змін або зі змінами;
 • кодований.

Авторський ілюстраційний оригінал

 • ілюстраційна частина авторського твору, представлена графічними або фотографічними зображеннями, призначеними для виготовлення видавничих оригіналів зображень з метою подальшого поліграфічного відтворення у виданні або безпосереднього поліграфічного відтворення.

Авторський ілюстраційний оригінал:

 • штрихові або півтонові зображення;
 • рукописні тексти;
 • репродукції текстів, що підлягають подальшому факсимільному відтворенню;
 • електронні зображення, створені у комп’ютерних системах, цифровими камерами, а також скопійовані з Інтернету або електронних каталогів.

Видавничий оригінал

 • комплект оригіналів усіх частин видання (тексту, зображень, зовнішнього оформлення, дублікатів), вичитаний, розмічений для макетування та художнього оформлення.

Системи редакційного опрацювання оригіналів:

 • Системи прямого вводу
 • Настільні видавничі системи
 • Автономні набірні системи
 • Набірні системи, що працюють у лінію

Авторські оригінали

Обовязкові елементи авторського оригіналу:

 • Титульна сторінка.
 • Текстова частина оригінала – надрукований повний текст видання.
 • Дублікати текстових елементів, друкарська форма для яких виготовляється іншим способом порівняно із формою для основного тексту
 • Робочий зміст.
 • План оформлення видання.

Вимоги до текстових оригіналів

Послідовність праці з текстовим оригіналом:

 • введення тексту
 • форматування і попередня верстка сторінок
 • редагування
 • виведення

Елементи роздрукованого оригіналу:

 • титульна сторінка
 • основний текст із заголовками, таблицями, формулами, в тому числі авторська передмова, вступ, а також анотація або реферат
 • тексти довідкового характеру та додаткові тексти
 • список літератури і посилання
 • текстівки
 • зміст
 • макет анотованої каталожної картки

Авторські текстові рукописні оригінали:

 • рукописи на мовах, в яких використовуються алфавіти особливих графічних форм
 • рукописи словникові на картках
 • картки для каталогів і бібліотек
 • покажчики на картках
 • оперативні матеріали для газет і журналів
 • складні табличні матеріали

Оригінали ілюстрацій

Авторські оригінали ілюстрацій

 • це плоскі графічні або фотографічні зображення, призначені для поліграфічного відтворення

Штриховий оригінал

 • ілюстраційний оригінал, зображення якого утворюється з крапок, штрихів, ліній чи суцільних площин різних розмірів, але однакової насиченості
 • Півтоновий оригінал
 • ілюстраційний оригінал, зображення якого утворю-ється з окремих ділянок різної насиченості, що поступово переходить від світлого до темного тону

Підготування авторського оригіналу для перевидання

Підвиди перевидання

 • перевидання без змін;
 • доповнене видання;
 • виправлене видання;
 • перероблене видання;
 • розширене видання.

Видавничі оригінали

Робота з текстовою частиною видавничого оригіналу

Позначки для верстання:

 • формат сторінки без полів
 • розмір середника під час складання в декілька шпальт
 • кількість рядків на сторінці
 • гарнітуру, кегель, накреслення, оформлення колонтитулу, розмір проміжку до тексту
 • гарнітуру, кегель, накреслення колонцифри, місце її розташування та відстань до тексту
 • розмір спуску на початкових сторінках
 • розмір проміжків всередині тексту, між різними текстовими блоками та всередині них

Оцінка придатності ілюстраційних оригіналів для відтворення поліграфічними засобами

Дані авторських ілюстративних матеріалів:

 • Назва видавництва.
 • Назва видання чи автор.
 • Вид оригіналу.
 • Номер ілюстрації.

Особливості роботи зі штриховими оригіналами

Непрозорі одноколірні та багатоколірні:

 • рисовані
 • друковані
 • у вигляді фотовідбитків із чіткого штрихового зображення, виконаного на контрастному глянсовому фотопапері
 • оригінали, виконані засобом фотографіки
 • надруковані чи намальовані тексти і знаки із інтенсивним чорним рівномірним вічком шрифту

Особливості роботи з півтоновими оригіналами

Півтонові непрозорі одноколірні оригінали можуть бути рисовані, друковані, у вигляді фотовідбитків.

 • Півтонові непрозорі одноколірні оригінали можуть бути рисовані, друковані, у вигляді фотовідбитків.
 • Півтонові непрозорі багатоколірні оригінали можуть бути рисовані та у вигляді фотовідбитків.
 • друковані

Півтонові прозорі одноколірні оригінали можуть бути у вигляді діапозитивів або негативів.

 • Півтонові прозорі одноколірні оригінали можуть бути у вигляді діапозитивів або негативів.
 • Прозорі кольорові багатоколірні оригінали можуть бути лише у вигляді кольорових діапозитивів.

Підготування оригіналів зовнішнього оформлення

 • Для одноколірного штрихового зображення за ескізом виготовляють один оригінал, для багатоколірного – на кожну фарбу окремий оригінал з мітками суміщення

Підготування оригінал-макетів

Репродукований оригінал-макет (РОМ)

 • оригінал, підготовлений для виготовлення фотоформи чи друкарської форми фотомеханічним способом або скануванням, як зображення

Схема виготовлення РОМ включає:

 • Набір тексту оригіналу (мережа або дискета).
 • Виведення оригіналу на лазерному принтері – коректура і вичитування.
 • Редагування оригіналу.
 • Виведення на лазерному принтері – розмітка оригіналу до набору і верстання.
 • Верстання сторінок.
 • Виведення сторінок на лазерному принтері – коректура і правка верстання технічним редактором.
 • Редагування сторінок.
 • Виведення сторінок на папір (плівку).
 • Підписання до друку.

На оригінал-макеті не допускається:

 • розривів, ореолів, слідів тонера на проміжкових ділянках зображення;
 • знаків, відтворених пошкодженими шрифтоносіями, чи інших гарнітур, кеглів і накрес­лень;
 • дефектів (здвоєних знаків, відсутніх чи завеликих проміжків між літерами в словах, слідів виправлень підчисткою, осипання порошку, нерівномірної оптичної густини шрифту на сторінці видання без полів);
 • більше однієї наклейки у рядку: наклейки однієї літери чи групи літер у слові; більше двох наклеєних рядків на сторінці, відокремлених рядком, що не виправляється;
 • плям або зморшок.

Документація, що супроводжує видавничий оригінал у друкарню

Документація, що супроводжує видавничий оригінал у друкарню

 • Видавництво________________
 • Заказ №___________________
 • Друкарня__________________
 • Заказ №___________________
 • Дата______________________
 • Затверджую:
 • Директор видавництва____________
 • Дата____________________
 • Директор друкарні_____________
 • Дата______________________
 • ВИДАВНИЧА СПЕЦИФІКАЦІЯ
 • ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИКОНАННЯ ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ
 • Автор__________________
 • Назва__________________
 • Серія__________________
 • Мова__________________
 • Обсяг__________________
 • Формат, частка аркуша______________
 • Наклад
 • у палітурці №__________________
 • в обкладинці №_________________
 • на експорт____________________
 • Друкарських аркушів (тис. арк.-відб.)____

Документація, що супроводжує видавничий оригінал у друкарню

 • Набір і верстка
 • Шрифти (гарнітури, кегль, інтерліньяж)
 • Основний текст__________________
 • Графічні виділення_________________
 • Додатковий текст__________________
 • Заголовки__________________
 • Таблиці__________________
 • Формули__________________
 • Текстівки
 • до малюнків__________________
 • до вклейок__________________
 • Кватирки (формат) ________________
 • Виноски________________
 • Зміст (місце, вирівнювання) __________
 • Колонцифра________________
 • Колонтитул________________
 • Норма:
 • текст________________
 • шрифт________________
 • Спосіб складання: Ручний. Монотип. Лінотип. Комп’ютер. Інше_______
 • Формат (однієї шпальти)__________
 • Верстка: _____________кв.
 • Кількість рядків на сторінці______
 • Середник при 2- та 3-шпальтному наборі___
 • Розмір абзац. відступу:
 • осн. тексту__________
 • дод. тексту________
 • Спуск кв. (рядків)
 • до заголовка________
 • до тексту__________
 • Титул: набірний, репродукційний, індивідуальний, серійний, інше______
 • Обкладинка: індивідуальна, серійна, набірна, репродукційна, літоофсетна, глибокого друку
 • Текстівки давати: у гранках, верстці
 • Макет: додається, буде даний

Документація, що супроводжує видавничий оригінал у друкарню

 • Графічний матеріал
 • Оригінали
 • штрих чорні / кольорові
 • кількість фарб ­­­­­­­­­­­­­________
 • сітка ______________
 • штампи
 • Кліше
 • штрих чорні / кольорові
 • кількість фарб ­­­­­­­­­­­­­________
 • сітка ______________
 • штампи
 • Друк
 • Високий
 • Офсет
 • Глибокий
 • Текст на машинах: ротаційних, плоских, аркушних ротаціях
 • з прокладкою, без прокладки
 • кількість фарб
 • Спуск форми на сторінкам
 • для фальц. в 4,3,2 згини
 • Комплектувати:
 • вкладкою, підйомкою
 • Розкладка
 • у корінці, у головці
 • Додаткові вказівки ______________________
 • ______________________
 • Обкладинка: спосіб друку
 • машини
 • кількість фарб, колір
 • вид оригіналу (текст., стереотип, ілюстрац., гальвано)
 • Суперобкладинка: по макету (додається. буде додана)
 • формат
 • спосіб друку__________
 • колірність_________
 • Форзац: спосіб друку, кількість фарб, колір______
 • Титул: вид, кількість фарб____________
 • Вклейки, вкладки, накидки: формат
 • спосіб друку
 • кількість фарб, колір
 • місцерозташування

Документація, що супроводжує видавничий оригінал у друкарню

 • Брошурування
 • Фальцювання:
 • 4, 3, 2 згини
 • Комплектування: вкладкою, підйомкою
 • Шиття: внакидку, втачку, нитками (на марлі, без марлі), проволокою
 • безшвейне скріплення
 • Вклейки:
 • на стрижень
 • на паспарту
 • Накладання обкладинки:
 • звичайне, у розпуск, з кантом
 • Біговка рубчиків
 • Обрізування
 • з 3-х, 2-х сторін, без обрізування
 • Палітурка №
 • Корінець
 • круглий, прямий, оклеювання папером, тканиною, без оклеювання
 • Форзац:
 • приклеєний, прошивний
 • з фальцем, без фальца
 • окантування тканиною, папером
 • без окантування
 • Зафарбування обрізування
 • з усіх боків
 • голівки
 • голівки та передка
 • колір
 • Папка:
 • корінець по блоку, мм
 • матеріал
 • кругом з фаскою
 • без фаски
 • кути прямі, круглі
 • Відділка: блінтувати, не блінтувати
 • Тиснення: з мідних штампів, гальвано
 • блінтом, рельєфне
 • фарбою (колір)
 • фольгою (колір)
 • термофарбою (колір)
 • Кількість штампів
 • Додаткові умови
 • Папір, матеріали
 • Папір № сорт вага 1 м2 формат
 • На текст
 • аркушева, рулонна, глазурована, машин. гладкості, білена, небілена
 • На обкладинку
 • сорт, колір, вага
 • На суперобкладинку
 • сорт, колір, вага
 • На форзац
 • сорт, колір, вага
 • На вклейки, вкладки, накидки
 • сорт, колір, вага
 • Картон (сорт, марка, товщина):
 • для палітурок
 • футлярів
 • Тканини (назва, колір, малюнок):
 • для сторонок
 • корінця
 • оклеювання корінця
 • окантування форзацу
 • Синтетичні матеріали:
 • на палітурку
 • корінець
 • суперобкладинку
 • припресування
 • Додатки
 • Здача оригіналу (факт)
 • Гранки
 • Верстка
 • Звірка
 • Підпис у друк
 • Чисті аркуші (прим.)
 • Сигнал
 • Здача накладу
 • Оригінал:
 • 1.__________________ стор.
 • 2.__________________ стор.
 • 3.__________________ стор.
 • 4.__________________ стор.
 • Дублікати тексту
 • 1.__________________ стор.
 • 2.__________________ стор.
 • 3.__________________ стор.
 • 4.__________________ стор.
 • Оригінали зображень (прим.)
 • Кліше (прим.)
 • Макети
 • титулу
 • спускної полоси
 • Підписи
 • Технічний редактор
 • Художній редактор
 • Дата
 • Візи
 • Начальник виробничого відділу видавництва Дата
 • Начальник виробничого відділу друкарні Дата Начальник технічного відділу друкарні Дата

Література:

 • Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редактирования. - М.: Книга, 1988.
 • ДСТУ 3017-95. Видання. Основі види. Терміни та визначення.
 • ДСТУ 3018 - 95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення.
 • ДСТУ 3772-98. Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги.
 • Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. -М.: Юристь, 1998
 • Пахомов В. В. Книжное искусство: В 2-х кн. – Кн. 1. М., 1961. 424с.; Кн. 2. М., 1962. 432 с.
 • Пикок Дж. Издательское дело / Перев. с англ., 2-е изд. исправл. и доп. - М.: Изд-во ЭКОМ, 2000.
 • Рукопись, художественный редактор, книга: Опыт художественного редактирования изданий / Сост. Е Б. Адамов. – М.: Книга, 1985. – С. 238-245.
 • Сава В. І. Основи техніки творення книги: Навч. посібник. Л.: Каменяр, 2000. – 136 с.
 • Справочник технолога-полиграфиста: В 3-х ч. – М.: Книга, 1981. – Ч.1: Наборные процессы / М. В. Шульмейстер, Г. А. Таль. – 225 с.
 • Стандарты по издательскому делу. М.: Юристъ, 1998. с. 174–191
 • Тимошик М. С. Відносини видавництва і поліграфічного підприємства. Заочний університет видавця. Заняття сьоме // Друкарство, 2002. - № 4. - С. 26 - 29.
 • Шевченко В. Е. Оформлення сучасного газетного видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики / За заг. ред. В. В. Різуна. – К., 2003. – 344 с., табл., рис.
 • Шовгенюк М. В., Білорус В. Є., Дудяк В. О., Миклуша І. З. Ввід і вивід зображень з комп’ютерних видавничих систем. - Л.: Фонд підтримки науки, 1998.
 • Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф.Майcурадзе, А. Э.Мильчин, Э. П.Гаврилов и др. – М.: Юристъ, 1998. – С. 39-44.

Скачати 33.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка