Класична гімназія ужгородської міської ради закарпатської областіДата конвертації28.10.2018
Розмір3.93 Mb.
#55040
 • КЛАСИЧНА ГІМНАЗІЯ
 • УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 • “Єдиний шлях, який веде до успіху - це діяльність” Григорій Сковорода
 • Наша гімназія:
 •        економічно приваблива
 • ( за рахунок фінансової самостійності і системного поповнення бюджету закладу шляхом залученням додаткових коштів)

Наша гімназія:

 •      науково і методично забезпечена
 • (за рахунок систематичної підтримки з боку методкабінету УО; ЗІППО; вищої школи; участі у міжнародних проектах; створення власних науково-дослідницьких лабораторій на базі предметних кафедр)
 • Приклад: стажування вчителів у Польщі, Німеччині.

Наша гімназія:

 •        конкурентоспроможна
 • (за рахунок створення якісної матеріально-технічної та
 • інформаційно-комунікаційної бази)
 • Приклад: оснащення закладу проекційно-мультимедійним обладнанням, технічне оснащення закладу
 • 2012 рік – золота медаль
 • у номінації
 • «Міжнародне співробітництво
 • закладів освіти і наукових установ»
 • 2014 рік – срібна медаль
 • у номінації
 • «Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти»

Наша гімназія:

 •        психологічно комфортна
 • (за рахунок здійснення “політики” стимулювання, раціоналізації праці і зменшення “зайвого” перевантаження учнів і вчителів)
 • Приклад: зменшення кількості та тривалості різного роду нарад, семінарів, зборів, звітів тощо

Наша гімназія:

 •   інформаційно насичена
 • (за рахунок активного застосування учасниками навчально-виховного процесу різноманітних комп’ютерних та комунікаційних систем)
 • Приклад: використання електронних підручників, програм, інтернету, створення власної електронної продукції тощо.

Наша гімназія:

 •        інноваційно-технологічна
 • (за рахунок розробки, експериментування, апробації і системного запровадження інноваційних форм, методів і засобів навчання, виховання й управління)
 • Приклад: впровадження інтерактивних форм, методів, прийомів і засобів навчання у навчально-виховний процес

Наша гімназія:

 •      орієнтована на особистість
 • (за рахунок виявлення і подальшого розвитку особистісних якостей учасників навчально-виховного процесу та їх інтересів).
 • Приклад: реалізація програми “Обдарований учень”, врахування інтересів
 • учнів при формуванні навчальних планів тощо

Філософія гімназії Створення такого освітнього простору, у якому вільно розвиватимуться усі здібності дитини

 • Засновник навчального закладу - Ужгородська міська рада
 • (створена у 1994р. як процес відродження українських гімназій)
 • Гімназія - навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня

Загальні відомості про навчальний заклад …

 • На даний час функціонує 24 класи, у яких навчається 731 учень
 • 18 класів ІІ ступеня
 • 6 класів ІІІ ступеня
 • Навчання - однозмінне
 • Мова навчання - українська
 • Іноземні мови , що викладаються - англійська та німецька

Загальні відомості про навчальний заклад …

 • Будівля гімназії - 10 823 м2
 • 34 приміщення для навчання
 • 12 спеціалізованих кабінетів
 • 30 приміщень із мультимедійним проекційним обладнанням
 • 2 кабінети інформатики
 • 4 спортивні зали
 • Басейн
 • Музей
 • Бібліотека
 • Їдальня
 • Євроклуб

 • Функціонує електронна система ведення журналів та щоденників учнів
 • Функціонує електронна перепусткова система
 • Ефективно використовується:
 • мережа Інтернет
 • сайт навчального закладу
 • можливості ресурсу щоденник.ua
 • готова та власна мультимедійна продукція
 • Загальні відомості про навчальний заклад …

Педагогічний колектив

 • 63 вчителі
 • 1 заслужений вчитель
 • 51 вчитель вищої категорії
 • 32 учителів-методистів
 • 12 старших вчителів
 • 28 відмінників освіти України
 • 8 лауреатів ІІІ етапу конкурсу “ Учитель року ”

Адміністрація та колегіальні органи управляння

 • Директор гімназії - С.Роман
 • Заступник директора з НВР- Н.Мателешка
 • Заступник директора з НВР - Е.Чоповдя
 • Заступник директора з НВР- О.Лабик
 • Заступник директора з ВР- С.Дутко
 • Заступник директора з ГЧ -М.Калінченко
 • Рада гімназії - голова Ф.Брецко
 • Батьківська Рада – голова В.Химинець

Організація освітнього процесу Порядок прийому учнів на навчання

 • Відбір учнів на навчання на конкурсній основі
 • Після 4-го класу вступники складають комплексне конкурсне випробовування з української мови, математики та природознавства.

Організація освітнього процесу

 • Складено навчальний план за принципом підсилення профілю навчання :
 • Математичний напрям (математика , інформатика, економіка, фізика)
 • Природничий напрям (хімія, біологія,географія)
 • Гуманітарний напрям (історія, українська мова, іноземні мови)
 • Навчальний план передбачає поділ учнів на групи при вивченні профільних предметів
 • У варіативній складовій індивідуальні години та курси за вибором
 • ІІ ступінь навчання - допрофільна підготовка
 • Інтенсивний розвиток розумових і творчих здібностей учнів, формування у них
 • різних видів пізнавальної діяльності, накопиченої в соціальному досвіді людства
 • Педагогічні умови розвитку творчих здібностей і природніх задатків гімназистів
 • Електронні підручники,
 • комп’ютерні програми
 • Мультимедійні презентації
 • Розробка змісту процесу навчання, орієнтованого на творчий
 • розвиток гімназистів
 • Використання
 • сучасних педагогічних
 • технологій
 • Співпраця
 • вчителя та учнів
 • Дотримання
 • психологічно- комфортної атмосфери
 • Керування розвитком
 • творчих здібностей
 • гімназистів педагогічними
 • прийомами та засобами
 • Результат: підвищення рівня розвитку творчих здібностей та природніх задатків
 • Педагогічна модель розвитку творчих здібностей учнів

Організація освітнього процесу

 • З метою допрофільної освітньої підготовки
 • у 1-5 класах:
 • математичного напряму - запроваджено вивчення інформатики з 1 класу, також додаткові години математики;
 • філологічного напряму - запроваджено вивчення двох іноземних мов з 1 по 7 клас, а також додаткові години історії;
 • природничого напряму - запроваджено вивчення основ хімічних знань з 1 класу , а також додаткові години географії.

Удосконалення навчально-виховного процесу

 • Впровадження у навчальний процес інтерактивних форм і методів навчання
 • ( широко практикуються уроки -досліди, експерименти, захист проектів, ділові ігри, мета-план тощо)
 • Для проведення уроків у повній мірі
 • використовуються засоби ІКТ
 • Використання нестандартних форм та прийомів роботи на уроках
 • (асоціативне гроно, кольорові капелюшки, опорні схеми,ключові конспекти та ін.)

Організація навчально-виховної та методичної роботи

 • Провідною формою організації науково-методичної роботи у гімназії є предметні кафедри: 1)словесності (зав.кафедрою Вишневська М.М.)
 • 2) суспільно-гуманітарних дисциплін (зав.кафедрою Брецко Ф.Ф.)
 • 3) фізико-математичних дисциплін (зав.кафедрою Кіндюх Т.С.) 4) іноземних мов (зав.кафедрою Янкович Р.Я.) 5) хіміко-біологічних дисциплін (зав.кафедрою Кушнір Г.П.) 6) художньо-естетичних дисциплін (зав.кафедрою П`ятківський І.Я.) 7) фізкультури та спорту (зав.кафедрою Білик Л.) 8) класних керівників (Майор Л.П.)

Впровадження ІКТ

 • Широке використання електронних програмних засобів навчання
 • У навчальному закладі активно використовуються електронні програмні засоби на уроках української мови та літератури, світової літератури, математики, біології, хімії, фізики, географії, історії , екології.
 • Останнім часом популярним стало онлайн тестування

Методична та видавнича діяльність

 • Розробляються власні програми та підручники
 • Вчителями гімназії підготовлено до
 • друку понад 40 методичних видань та підручників (окремі мають гриф МОН України)
 • Видавнича діяльність серед учнів також активна (Дюрик К. 2013р.- переможець у конкурсі учнівської творчості, Малишка В.- 2014р.)

Науково - методична діяльність

 • Проблема пошуку нових шляхів удосконалення освітнього процесу залучила педагогів гімназії до участі у науково-дослідницькій роботі
 • Серед вчителів 5 працюють над дисертаціями на здобуття ступеня кандидат наук
 • 12 вчителів є викладачами у МАН
 • Продуктивно працюють творчі лабораторії вчителів:
 • «Школа інновацій», «Школа педагогічної ворчості»,
 • «Школа молодого вчителя»

Система роботи з обдарованими учнями

 • Налагоджено систему роботи та затверджено
 • програму роботи з обдарованими дітьми “Обдарована дитина”
 • У гімназії створено всі умови для підтримки інтелектуального, академічного, художнього , лідерського та спортивного типів обдарованості

Діагностика та виявлення індивідуальних особливостей учня

 • Результативність
 • письмових робіт
 • Урок
 • Учнівські олімпіади,
 • конкурси
 • Анкетування,
 • тестування
 • Бібліотека
 • Виховна робота
 • Рівень творчості, пізнавального інтересу,
 • нестандартне мислення
 • Інтелект, ерудиція, лексика, природні задатки
 • Неординарність підходів,
 • нестандартне мислення
 • Лідерські риси, неординарність, ерудиція,
 • об”єктивність самоаналізу
 • Визначення інтересів, допитливості
 • Рівень активності, ініціативності
 • Форми і методи
 • Структура організації роботи з обдарованими дітьми у навчально-виховному процесі
 • Конкурсні випробування вступників
 • УРОКИ
 • Факультативи
 • Курси за вибором
 • Індивідуальні заняття
 • Консультації
 • Олімпіади
 • МАН
 • Гуртки
 • Творчі конкурси
 • Турніри
 • Технологія інтерактивного навчання
 • Частково-пошукова діяльність
 • Особистісно-орієнтоване навчання
 • Профільне навчання
 • Проблемне навчання
 • Семестрово-залікове навчання
 • Технологія формування творчої особистості
 • Проектна технологія
 • Технологія життєтворчості особистості
 • Інформаційні технології
 • Розвивальне навчання
 • Технологія групової навчальної діяльності
 • Диференціація та індивідуалізація
 • Науково-дослідницька діяльність
 • Випереджуюче навчання
 • Захист наукових робіт
 • Навчальний екстернат
 • Довузівська підготовка
 • Стажування і педпрактика
 • Математичні бої
 • Аукціони знань
 • Науково-дослідні конкурси
 • Інтелект-шоу
 • Дискусії

Використання сучасних технологій

 • Мультимедійні уроки
 • Презентації
 • Віртуальні екскурсії
 • Інформаційні хвилинки
 • Участь в предметних олімпіадах
 • Робота над пошуковими роботами в МАН
 • Розробка дослідницьких тем в МАН
 • Розробка тематичних проектів
 • Створення презентацій
 • Індивідуально –
 • диференційоване
 • навчання
 • Здоров’я-
 • зберігаючі
 • Інформаційно-
 • комунікаційні
 • Проектно-
 • дослідницька
 • діяльність
 • Музикотерапія
 • Казкотерапія
 • Ігротерапія
 • Релакс

З метою розвитку та підтримки різноманітних типів обдарованості у гімназії функціонують:

 • З метою розвитку та підтримки різноманітних типів обдарованості у гімназії функціонують:
 • танцювальний колектив «Престиж»;
 • команда КВК;
 • учнівське наукове товариство «Пошук»;
 • євроклуб;
 • музей «Берегиня»;
 • щорічний інтелектуальний турнір «Інтелект року» на приз “Мудра сова”;
 • сучасний спортивний комплекс із басейном тощо.

СПІВРОБІТНИЦТВО ГІМНАЗІЇ З ПОЗАШКІЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, ВУЗАМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 • Найкращі зразки співпраці з:
     • Люблінською гімназією № 9 (Польща )
     • спецшколою №19 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
     • навчальними закладами Дармштадту (Німеччина)
     • вищими навчальними закладами міста з метою профорієнтації учнів 7-их класів.
     • Результати співпраці:
     • Участь учнів та вчителів у Міжнародних проектах
     • Покращення матеріально-технічної бази гімназії
     • Підвищення фахового рівня вчителів та адміністрації
     • Впровадження нових прийомів навчання учнів

Каталог: wordpress -> wp-content -> uploads -> 2014
uploads -> Господарству
2014 -> Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів. Розробки сценаріїв виховних заходів
2014 -> Тематика школи, м/о класних керівників та тема самоосвіти, над якою буде працювати класний керівник Тематика школи
uploads -> Програма класичної гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області
2014 -> Збірник завдань з української мови, математики та природознавства за курс початкової школи


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка