Книжкова палата україниСторінка1/26
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.73 Mb.
#65169
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

12

2006

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"


Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний покажчик України

№ 12

Травень 2006(8651—9452)

Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року

Київ • 2006

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION

"IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE"

National


Bibliography of Ukraine

THE NEWSPAPER

ARTICLES CHRONICLE

State Bibliographic Index of

Ukraine

№ 12


May, 2006

(8651—9452)


Appears twice a month

Published from 1937

Kyiv • 2006

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.

Укладачі: В.В.Гладун, А.О. Омельченко, Ю.Г. Щербак

Редагування З.А.Медведєвої

Коректура В.В.Гладун

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 16.06.2006. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 4,65. Обл.-вид.арк. 5,13.

Тираж 172 пр. Зам. № 72.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27

Тел. 552-30-11

З питань придбання звертатися за тел. 552-02-94

Ó Книжкова палата України, 2006
ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5


  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії,

словники тощо 6

050 Серіальні видання 6

06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 6

070 Газети. Преса. Журналістика 7

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 7

1 Філософські науки. Психологія 7

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 7

3 Суспільні науки 7

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 7


  1. Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція. 7

316 Соціологія 8

32 Політика 8

33 Економіка. Економічні науки 15

34 Право. Юриспруденція 18

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 26

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 28

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 28


  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 30

  1. Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-математичних,

природничих та хімічних наук 31

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 31

53 Фізика 31

55 Геологія. Науки про Землю 31

57 Біологічні науки 31

59 Зоологія 31

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 31

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 31

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 34

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 37

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 39

654 Електрозв’язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.

Телекомунікації 40

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 42

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 43

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 43

7/9 Гуманітарні науки. Предмет мистецтва в цілому 43

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 43

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 55

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 55

82 Художня література. Літературознавство 56

9 Географія. Біографії. Історія 64

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 64

908 Краєзнавство 64  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 65

929 Біографічні та подібні дослідження 65

93/94 Історія 65

Іменний покажчик 68

Географічний покажчик 76

Список газет, матеріали з яких уміщено в "Літописі

газетних статей" 79

___________________________________

У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий 2006 року.

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці


8651. Погрібний А. У Мюнхені, над Ізаром: [Про Укр. Вільний Ун-т] / Анато­лій Погрібний // Літ. Україна. — 2006. — 2 лют. (№ 4). — С. 1, 7.

Див.8782, 8825, 8843, 8883, 8969, 8987, 9006-07, 9011, 9013, 9028, 9060, 9286, 9423, 9425


004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет


Див.8845, 8951

008 Цивілізація. Культура. Прогрес


8652. Волга Л. Культура—явище не другорядне: [Про розшир. засід. колегії М-ва культури і туризму України] / Людмила Волга // Уряд. кур’єр. — 2006. — 28 лют. (№ 40). — С. 4.

8653. Гусак О. День відкритих дверей: [Про Нім. культ. центр Гете-Інститут у Києві] / Олександр Гусак // Культура і життя. — 2006. — 1 лют.

8654. Дорощук Г. "Кожен має возводити істинний собор у собі": [Пробл. в га-лузі культури на Львівщині та методи їхнього розв’язання: Бесіда з начальником упр. культури і туризму Львів. обл. держ. адмін. Галиною Дорощук / Записав Богдан Залізняк] // Літ. Україна. — 2006. — 2 лют. (№ 4). — С. 4.

8655. Жулинський М.Г. Центр управління культурою повідомляє...: [Про Нац. раду з питань культури і духовності при Президентові України: Бесіда з кер. ради Миколою Григоровичем Жулинським / Записала Катерина Щоткіна] // Дзеркало тижня. — 2006. — 4—10 лют. (№ 4). — С. 17.

8656. Коновець О. Інтелектуали і мовно-культурна політика / Олександр Ко­новець // Слово Просвіти. — 2006. — 12—18 січ. (Чис. 2). — С. 6.

8657. Кот С. Ми щиро працювали для України: Діяльн. фундації ім. О.Оль­жи­ча в кінці 2004-го — у 2005 р. відбувалася на тлі бурем. подій в Україні / Сер­гій Кот // Укр. Слово. — 2006. — 4—17 січ. (№ 1—2). — С. 14.

8658. Презентації, творчі зустрічі, вернісажі: [Про роботу Шевченк. ком.] // Літ. Україна. — 2006. — 9 лют. (№ 5). — С. 2.

8659. Рутковська О. Дім з якого видно всю Україну: [Про засн. Укр. центру нар. культури худож., скульптора, народознавця Івана Макаровича Гончара] / Ольга Рутковська // Культура і життя. — 2006. — 8 лют. (№ 6). — С. 1.

8660. Скальська У. Сильвестр Ремеза—останній внук Сильвестра Лепкого: [Про нащадка письм. Богдана Лепкого, мецената Сильвестра Ремезу] / Уляна Скальсь­ка // Галичина. — 2006. — 21 січ. (№ 9). — С. 5.

Див.8667, 8965, 9169

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка