Книжкова палата україниСторінка1/24
Дата конвертації26.01.2019
Розмір0.68 Mb.
#80812
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

17

2006

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"


Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний покажчик України

№ 17

Серпень 2006(13331—14096)

Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року

Київ • 2006

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION

"IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE"

National


Bibliography of Ukraine

THE NEWSPAPER

ARTICLES CHRONICLE

State Bibliographic Index of

Ukraine

№ 17


August, 2006

(13331—14096)


Appears twice a month

Published from 1937

Kyiv • 2006

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.

Укладачі: І.М.Кічкін, А.О. Омельченко, О.А. Рудь

Редагування З.А.Медведєвої

Коректура В.Д.Одрини

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 19.09.2006. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 3,97. Обл.-вид.арк. 4,77.

Тираж 169 пр. Зам. № 102.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27

Тел. 552-82-69

З питань придбання звертатися за тел. 552-02-94

Ó Книжкова палата України, 2006ЗМІСТ


0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

050 Серіальні видання 5

06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 5

070 Газети. Преса. Журналістика 6

1 Філософські науки. Психологія 7

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 7

3 Суспільні науки 7

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 7

316 Соціологія 7

32 Політика. Політологія 8

33 Економіка. Економічні науки 12

34 Право. Юриспруденція 16

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 18

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 21

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 22


  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 24

  1. Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук 24

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.

Геодезія 25

53 Фізика 25

55 Геологія. Науки про Землю 25

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 25

60 Біотехнологія 25

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 29

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 31

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 31

654 Електрозв’язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.

Телекомунікації 32

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені

галузі 32

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 33

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 33

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.

Театр. Ігри. Спорт 33

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 45

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 45

82 Художня література. Літературознавство 46

9 Географія. Біографії. Історія 52

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 52

908 Краєзнавство 52


  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 53

929 Біографічні та подібні дослідження 53

93/94 Історія 53

Іменний покажчик 56

Географічний покажчик 64

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" № 17 66

___________________________________

У номері зареєстровано матеріали з газет за червень 2006 року.

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці


13331. Романець Д. Жіноча логіка в історії науки / Дана Романець // Україна мо-лода. — 2006. — 8 черв. (№ 103). — С. 14.

Див. 13345


004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет


Див. 13469

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство


13332. Голяєва І. Тендер є, а книжки залишаються за бортом: [Щодо пробл. ком­плектування фондів б-к] / Ірина Голяєва // Одес. вісті. — 2006. — 7 черв.

13333. Кирей В. Що може сучасна бібліотека: [Про Черкас. обл. універс. б-ку ім. Тараса Шевченка] / Владислав Кирей // Уряд. кур'єр. — 2006. — 8 черв. (№ 106). — С. 8.

13334. Кононенко Ю. Знакова подія в житті українців Москви: [Про відкр. нового приміщення Б-ки укр. л-ри в Москві] / Юрій Кононенко // Укр. Слово. — 2006. — 21—27 черв. (№ 25). — С. 3.

13335. Косаренко Р. Літературні романтики "зони UA": [Бесіда з упоряд. інтернет-б-ки "Поетика" Романом Косаренком і Юрієм Мачухою / Записав Тарас Паньо] // Дзеркало тижня. — 2006. — 3—9 черв. (№ 21). — С. 18.

13336. Партач Н. Найближча бібліотека — в Торонто: [Про електрон. б-ки] / На-таля Партач, Тарас Паньо // Дзеркало тижня. — 2006. — 3—9 черв. (№ 21). — С. 18.

13337. Романюк М. Книжки не "на винос": [Бесіда з дир. Львів. наук. б-ки ім. Ва­силя Стефаника НАН України Мирославом Романюком / Записала Тетяна Вергеліс] // Дзеркало тижня. — 2006. — 10—16 черв. (№ 22). — С. 17.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка