Кодекс честі студента Університету



Дата конвертації11.09.2018
Розмір31 Kb.
ТипКодекс
КОДЕКС ЧЕСТІ

студента Університету
Преамбула

Визнаючи честь та гідність як найважливіші загальнолюдські цінності;

Прагнучи сприяти формуванню студентів Університету як особистостей та активних членів суспільства;

Підтверджуючи ідею самовдосконалення та утвердження індивіда.

Продовжуючи багаторічні традиції та звичаї Alma Mater та прагнучи до зміцнення партнерських зв'язків між студентами та викладачами;

Ми, студенти Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", приймаємо цей Кодекс.


І. Принципи Кодексу Честі

Чесність – правдивість, принциповість, вірність взятим зобов'язанням, щирість перед іншими та перед самим собою.

Ввічливість – уміння привітно, чемно та доброзичливо поводити себе з іншими людьми.

Толерантністьвластивість поблажливо, терпимо ставитися до чиїхось думок, поглядів, переконань, тощо.

Добросовісність – це сумлінно, добре, чесно, з почуттям відповідальності виконувати свої обов’язки.

Відповідальність – чесність, усвідомлення і готовність діяти раціонально для блага суспільства.

Шанобливість – поважливе ставлення до колег та викладачів, а також вшанування історії Університету та людей, які зробили внесок у його розвиток.

Справедливість – неупереджене ставлення до інших осіб та виконання своїх обов’язків.

Об’єктивністьздатність розглядати питання, що є предметом дискусії, відсторонено, незважаючи на особисті вподобання чи вигоду.

Взаємоповага – взаємне шанобливе ставлення до інших студентів, викладачів, поважати їх погляди, переконання та індивідуальність.

Партнерство – взаємодія між студентами та викладачами задля вирішення спільних задач, які виникають в навчальному процесі.

Студент Університету усвідомлює та пишається своїм званням, підтверджує його своєю свідомою діяльністю та поведінкою, є високоосвіченою та ерудованою особистістю, яскравим прикладом працелюбності та лідерства.


ІІ . Обов’язки та права студентів Університету

1. Студент Університету зобов’язаний:

1. Дотримуватися вимог Статуту Університету;

2. Дотримуватися етичних норм та правил поведінки в університеті;

3. Відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно та добросовісно виконувати завдання, передбачені навчальними програмами та планами;

4. Відвідувати усі лекційні та практичні заняття, що передбачені навчальним планом;

5. Своїм добросовісним навчанням, науковим натхненням та гідною поведінкою берегти та примножувати найкращі традиції Університету;

6. Шанобливо ставитися до надбань, майна Університету;

7. Сприяти розвитку позитивної репутації Університету;

8. Сприяти попередженню і викоріненню різних видів порушень під час навчально-виховного процесу, в тому числі не використовувати заборонені допоміжні засоби під час проведення контрольних заходів у навчальному процесі;

9. Поважати честь та гідність особи, незважаючи на її стать, вік, матеріальний стан, соціальне становище, расову приналежність, релігійні та політичні переконання;

10. Сприяти створенню та розвиткові партнерських відносин між викладачами та студентами Університету;

11. Виконувати та шанобливо ставитися до наказів, розпоряджень Ректора та інших вповноважених керівних працівників Університету;

12. Дотримуватися охайного та стриманого стилю у зовнішньому вигляді; вимикати мобільні телефони або переводити їх у беззвучний режим під час навчального процесу.
2. Студент Університету має право:


  1. На участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

  2. На толерантне ставлення, повагу та розуміння до себе з боку студентів, викладачів, працівників Університету;

  3. На інформацію про навчальний процес в Університеті;

  4. На особисту таємницю щодо успішності, яка є його конфіденційною інформацією;

  5. Бути учасником та очолювати органи студентського самоврядування, громадських та професійних об’єднань;

  6. На об’єктивну оцінку своїх знань викладачем;

  7. На безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів КНЕУ;

  8. Брати участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

  9. Отримувати від структурних підрозділів Університету інформацію щодо ситуації на ринку праці;


Студент Університету окрім обов’язків та прав користується і академічними свободами а саме:

1. Можливість переводу з однієї освітньої програми на іншу;



2. Можливість вивчення однієї і більше іноземних мов;

3. Можливість вибирати місце проходження виробничої практики.


Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка