Кодекс України; підручники: Кримінальне право УкраїниСкачати 396.16 Kb.
Сторінка6/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір396.16 Kb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6

Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности / Под ред. проф. В. С. Комиссарова / И. М. Тяжкова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. — 278 с.

 • Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. проф. Е. Л. Стрельцова. — Х.: ООО «Одиссей», 2002. — 672 с.

 • Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий / Отв. ред. С. С. Яценко. — 3-е изд., испр. и доп. — К.: А. С. К., 2004. — 1096 с.

 • Фесенко Є. В. Злочини проти здоров'я населення та системи заходів з його охорони: Монографія / Є. В. Фесенко. — К.: Атіка, 2004. — 280 с.

 • Фесенко Є. В. Кримінально-правовий захист здоров'я населення: Коментар законодавства та судової практики. — К.: Істина, 2001. — 192 с.

 • Харченко В. Б. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Новое законодательство в вопросах и ответах. Конспект лекций / В. Б. Харченко. — К.: Атика, 2002. — 288 с.

 • Чернишова Н. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посіб. / Н. В. Чернишова. — К.: Атіка, 2003. — 288 с.

 • Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ): Монография / Н. Н. Ярмыш. — Х.: Право, 2003. — 512 с

 • Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності в Україні. – К.: ФОРУМ, 2004. – 160 с.

 • Гавриш С.Б., Фесенко Є.В. Концептуальні питання застосування нового кримінального законодавства України // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [Харків] 25-26 жовт. 2001 р. – Київ – Харків: “Юрінком Інтер”, 2002. – С. 11-14.

 • Фесенко Е. Объект преступления с точки зрения ценностной теории // Уголовное право. – 2003. – № 3. – С. 71-73.

 • Фесенко Є. Синергетика не суперечить ціннісній теорії об’єкта злочину // Інформаційно-правовий банк “Юридичний вісник України”. – 2004. – № 6. – 7-13 лютого. – С. 30-32.

 • Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 280 с.

 • Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – 33 с.

 • Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / Андрушко П.П., Шапченко С.Д. та ін.; За ред. С.С. Яценка. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 592 с.

 • Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2005. – 1064 с.

 • Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 256 с.

 • Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с.

 • Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004). Офіційне видання / За загальною редакцією Голови Верховного Суду України В.Т. Маляренка. – Київ: “Видавничий Дім «Ін Юре»”, 2004. – 336 с.

 • Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Бакунін, В.Г. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. за заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. – Х.: ООО “Одиссей”, 2005. – 1154 с.

 • Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий / Отв. ред. Е.Л. Стрельцов. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 864 с.

 • Берзін П.С. Методичні рекомендації щодо порядку обчислення суми кількостей неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у період з 2003 по 2007 роки при кваліфікації злочинів // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2004. – № 4. – С. 46-51.

 • Берзін П.С. Методика обчислення суми кількостей неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у період з 2003 по 2007 роки при кваліфікації злочинів (коментар до п. 5 ст. 22 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р.) // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 158 - 161.

 • Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). – Київ: Атіка, 2001. – 272 с.

 • Терентьєв В.І. Відповідальність спеціального суб’єкта злочину за кримінальним правом України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2003. – 20 с.

 • Дячук С.І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві (основні поняття, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства). – К.: Атіка, 2001. – 176 с.

 • Брич Л., Навроцький В. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 58-61.

 • Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. За загальною редакцією Гончаренка В.Г., Андрушка П.П. – У трьох книгах. Книга 2. Особлива частина. – К.: ФОРУМ, 2005. – 673 с.

 • Шапченко С.Д. Деякі питання тлумачення та застосування статті 28 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 3. – С. 116-124.

 • Андрушко П.П. Кваліфікація злочинів. Поняття та види // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 48-55.

 • Чернишова Н.В. Кримінальне право України: Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.

 • Пинаев А.А. Курс лекций по общей части уголовного права. Книга 1 “О преступлении”. – Харьков: Юридический Харьков, 2001. – 392 с.

 • Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 316 с.

 • Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. Е.Л. Стрельцова. – Х.: ООО “Одиссей”, 2002. – 398 с.

 • Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник. Вид. 2-ге. – К.: Атіка, 2002. – 640 с.

 • Кримінальне право: Особлива частина: Підручник / Відп. ред. В.І. Шакун. – К.: НАВСУ: Правові джерела, 1998. – 896 с.

 • Андрушко П.П. Поняття, види і значення кваліфікації злочинів // Вісник Київського університету: Суспільно-політичні науки. – Випуск 5. – Київ, 2002. – С. 91-93.

 • Малахов И.П. Основы уголовного права: Общая часть. Раздел 1: Основания уголовной ответственности: Учебное пособие. – К.: МУП, 2000. – 242 с.

 • Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 362 с.

 • Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий. – 3-е изд., исправл. и дополн. / Отв. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2003. – 1088 с.

  Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law
  political science and law -> Рекомендована література Базова
  political science and law -> Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
  political science and law -> Рішення щодо створення закладу освіти. Ліцензування та акредитація. Їх організація та проведення у навчальному закладі
  political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять
  political science and law -> Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
  political science and law -> Плани семінарських занять з дисципліни Теорія держави та права
  political science and law -> Правові основи діяльності вищої школи плани семінарських занять та самостійних робіт
  political science and law -> Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
  political science and law -> Тема. Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності
  political science and law -> Перші державні утворення на території України

  Скачати 396.16 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка