Кожна дитина неповторна й унікальна. Якщо створити умови для її розвиткуСкачати 75.78 Kb.
Дата конвертації16.07.2017
Розмір75.78 Kb.
#25985
ТипДовідка
ДОВІДКА

про стан викладання предметів художньо - естетичного

циклу в Кленовецькій загальноосвітній школі I –II

ступенів 2016-2017 н.р.

Кожна дитина неповторна й унікальна.

Якщо створити умови для її розвитку,

в дитині неодмінно відкриються

здібності, закладені в ній природою.

В.Сухомлинський

Згідно з наказом по навчальному закладу від 20.09 .2016 № 90 «Про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними працівниками у 2016/2017 навчальному році», відповідно до розділу ХІ «Координація загальношкільного контролю керівництва, допомоги і взаємодопомоги. Річного плану роботи Кленовецької ЗОШ І-ІІ ст.. на 2016-2017 н. р.»; Переста Т. Й.., заступника директора з навчально-виховної роботи, у жовтні-грудні 2016 року було перевірено стан вивчення предметів художньо-естетичного спрямування , зокрема предметів інваріативної складової «Образотворче мистецтво», «Художня культура», варіативної - «Етика», «Християнська етика»

Основні завдання перевірки:

Вивчення стану виконання програми з предметів «Образотворче мистецтво», «Худложня культура», «Етика», «Християнська етика».

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з даних предметів.

Вивчення роботи вчителя на уроках з формування загальнонавчальних компететнтностей..

Перевірка ефективності використання навчально-матеріальної бази зпредметів.

Забезпечення виконання вимог до ведення шкільної документації.

Дані предмети у навчальному закладі ви11ладає вчитель історії Меденці О. Д. спеціаліст І кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 9 років.

Меденці О. Д. – пройшла курсову перепідготовку з курсів «Образотворче мистецтво» та «Етики» у 2013 році, «Основ християнської етики» - у 2011 році, курсової перепідготовки з предмета «Художня культура» відсутня.

Програми, якими користується вчительНазва предмета

Програма

Видання

1.

«Образотворче мистецтво»

«Образотворче мистецтво»

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

2.

«Художня культура»

«Художня культура»

К.: Ірпінь: Перун, 2005

3.

«Етики»

«Етики»

Київ, «Перун», 2005

4.

«Основи християнської етики»

«Основи християнської етики»

«Літера ЛТД», 2011

Навчальна програма «Образотворче мистецтво», якою користується вчитель, реалізує вимоги освітньої галузі «Мистецтво» (змістова лінія «Образотворче мистецтво») Державного стандарту ї загальної освіти та гармонійно поєднує навчально-виховний потенціал образотворчої культури з її естетично-мистецькою, зображально-моторною і творчо-діяльнісною складовими.

Розробка змісту навчальної програми “Художня культура” (9-11 кл.) здійснювалася відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузі “Естетична культура”. Мета вивчення художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні у процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.

Викладання етики у сучасній школі – це запорука моральності підростаючого покоління. Сучасна школа вимагає нового підходу до виховання особистості, а саме морально-естетичного. Особистості мають бути притаманні наступні риси: освіченість, гуманізм, милосердя, чесність, добропорядність, відповідальність та інші якості.

Курс "Основи християнської етики" є дисципліною християнсько-світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування, який слугує основою для життєвих цінностей сучасної людини. Цей курс не є вченням віри, він не включає релігійних обрядів, не має на меті залучення школярів до певної конфесії. Водночас предмет "Основи християнської етики" передбачає виховання в учнів поваги до релігійних та світоглядних переконань учнів, здатності до життя і співпраці у полікультурному та багатоконфесійному суспільстві.

У ході вивчення стану виконання навчальних планів та програм здійснено перевірку календарно-тематичного планування вчителя, ведення класних журналів, оформлення поурочних планів .

Меденці О. Д. здійснюють викладання навчального матеріалу з даних предметів ставиться відповідально, всі уроки проводить відповідно до календарно-тематичного планування, теми розкриває послідовно, дотримуючись кількості годин, визначених програмою на кожну тему. Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми .

Так на уроках образотворчого мистецтва вчитель відводить для набуття учнями практичних навичок і вмінь для роботи в різноманітних техніках та матеріалах, вчитель пояснює в усіх деталях, як той чи інший художник досягає відчутних результатів у своїй творчій діяльності. На заняттях із опанування практичних навичок учитель допомагає учням знайти « свою техніку » , улюблені матеріали, а можливо і й справжні митецькі захоплення.. Вчитель подає новий матеріал із поясненням послідовності виконання роботи та її практичною демонстрацією. Більшість практичних завдань, учні Ольги Дмитрівни , виконують на уроці , щоб учитель мав змогу спостерігати за розвитком творчого потенціалу вихованця. Якщо учень не закінчив роботу на уроці вчитель дозволяє взяти додому, але не переробляти її.

На уроках художньої культури вчитель використовує такі навчальні посібники: «Художня культура 9 клас» автор Романєєва Ірині Вікторівна. Також використовую Інтернет ресурси: «Освіта в Україні та за кордоном» — Освіта.UA http://osvita.ua та «Вчитель вчителю,учням і батькам»http://teacher. Художня культура як форма образного втілення життя, засіб вираження національної ментальності народу, вивчається в школі як культурологічний курс, забезпечуючи естетичні запити учнів, є важливим чинником формування духовного світу особистості, її художньо – естетичного розвитку. З головою занурюючись в різні епохи . діти шукають відповіді на запитання:якими були люди цієї епохи, що відрізняло їх від представників попередньої епохи , чому саме цей історичний час подарував нам стільки геніїв і стільки світових шедеврів. Готуючись до уроків, учні складають кросворди, готують реферати про життя та творчий шлях поетів, художників, композиторів, слухають музичні твори. Уроки художньої культури вчитель поєднує з історією, літературою, музикою.

Особливо цікавими для учнів є уроки етики у 5-6 класах та основ християнської етики у 5-7 класах. На цих уроках вчитель навчає учнів розрізняти добро і зло, вчить в учнів відповідати за свої вчинки, звертає увагу на мотивацію навчальної діяльності. Ці уроки проходять у тісному взаємозв’язку між вчителем і учнями: учням цікаво, вони активні, а робочі зошити на друкованій основі, якими користуються учні, («Основи християнської етика» : робочий зошит, видавництво «Ранок», автора Жуковського В. Николина М. М., Филипчук С. В., Лахман Н. М (5, 6, 7 кл.), «Етика» - робочий зошит + тематичне оцінювання, авт.. О. Данилевська, видавництво «Ранок».), допомагають їм зосередити увагу на головних поняттях уроку, розвивають їх пошуково-дослідницькі та творчі вміння. На уроках вчитель використовує інформаційно комунікативні технології, зокрема презентації, аудіо- та відео -матеріали.

Враховуючи вищенаведене слід зауважити, що Меденці О. Д. веде ділову документацію систематично, охайно, відповідно до вимог. До роботи Ольги Дмитрівни зауважень не висловлено.

Рекомендації:


  1. Стан викладання та рівень навчальних досягнень з образотворчого мистецтва, художньої культури , етики та основ християнської етики вважати на достатньому та високому рівні.


Вчителю Меденці О. Д. :

2. Активізувати роботу щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей із залученням учнів до участі в різноманітних конкурсах з образотворчого мистецтва.

Протягом року

3. Ефективніше впроваджувати в навчально-виховний процес су­часні інформаційні технології, продовжити роботу щодо програмного, методичного та інфор­маційного забезпечення навчально-виховного процесу з предметів художньо-естетичного циклу.

4. Систематично працювати над підвищенням рівня знань учнів.

5. Формувати здатність сприймати, інтерпретувати та характеризувати твори художнього мистецтва, висловлювати особисте ставлення до них.

6. Направити вчителя художньо-естетичного циклу на курси підвищення кваліфікації з метою вдосконалення професійної майстерності.
Протягом року

28.12.16.Заступник директора школи з навчально-виховної роботи : Т. Й. Переста
Скачати 75.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка