Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літературиСкачати 208.5 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації28.10.2018
Розмір208.5 Kb.
  1   2   3   4
Колісник Марина Володимирівна,

учитель української мови та літературиМорфологія (115 завдань із ключами). 5 – 7 класи/ Упорядник

Колісник М. В., Хорол: Хорольська гімназія, 2012. - 52 с.

Упорядник: Колісник М. В. – учитель української мови та літератури Хорольської гімназії

Затверджено методичною радою Хорольської гімназії

(протокол № 7 від 01 квітня 2012року)


Дана робота містить 115 завдань із ключами при вивченні теми „Морфологія“. Творчі завдання мають на меті не лише засвоєння програмового матеріалу з морфології, а й систематизування та закріплення основних орфоепічних, граматичних, пунктуаційних навичок.

Вправи із ключами спрямовані на піднесення культури української мови, їх можна використати як для індивідуальної, так і для фронтальної роботи з учнями, для самостійної роботи учнів із мовним матеріалом.

Для учнів, учителів – філологів та всіх, хто бажає поринути у світ українського слова, збагатити мовний кругозірЗМІСТ


Вступ 4

Іменник 5

Прикметник 15

Займенник 26

Числівник 32

Дієслово 33

Дієприкметник 37

Дієприслівник 40

Прислівник 42

Прийменник 47

Сполучник 49

Частка 51

Список використаних джерел 53
ВСТУП
Одним з найбільш дієвих прийомів, які сприяють вступній мотивації на уроках української мови, є вправи з ключами. Прийом цей не новий, але вдало дібраний мовний матеріал таких вправ значно розширює ефективність його використання. Зокрема, ключі до вправ водночас можуть бути своєрідними епіграфами до тієї чи іншої мовної теми. Пошук таких ключів сприяє концентрації уваги учнів, активізує їхнє мислення, а вчителю дає змогу чітко окреслити мету заняття, використати виховний потенціал вислову.

Крім того, подібні вправи виконують важливу функцію: формують правописну компетенцію школярів, взаємопов'язану з постійним мисленням.

Вправи з пропуском дозволяють формувати в учнів уміння знаходити та виділяти орфограми в різних морфемах написаних слів. Позитивним у завданнях такого типу є те, що вони дозволяють охопити великий обсяг вивчених орфограм та пунктограм. Для кращого засвоєння орфограм та для миттєвої перевірки виконаного завдання самим учнем використовуються закодовані в текстах вправ вислови: скоромовки, прислів'я, приказки, відповіді на загадки, фразеологізми або частини крилатих висловів.

Залежно від мети уроку матеріал вправи може аналізуватися на окремих рівнях мовознавчої науки або комплексно, залучаючись на різних етапах уроку.Ключ: *У всіх вправах, позначених зірочкою, з перших букв виписаних слів складуться слова-ключі; якщо вправа позначена ** — слід брати другі букви, а якщо *** - треті.
Завдання № 1* *

Випишіть подані іменники в чотири колонки за відмінами.

Сходинка, взуття, ясність, блакить, плем’я, стаття, погода, клен, хутір, зустріч, каченя, яйце, вдих, ожеледь, сонце, синь, обличчя, охорона, роззява, старість, курча, учениця, край, лелека, будень, тьмяність.


Ключ. У словах перших трьох колонок підкресліть другу від початку букву. З цих слів повинно скластися закінчення вислову

І. Франка: „Не може при добрі той жить, …“.

Завдання № 2* *

Іменники ІІІ відміни поставте в орудному відмінку однини й запишіть у дві колонки:

1) з подвоєнням букв;

2) без подвоєння букв.

Узгодженість, пристрасть, одіж, жовч, зелень, здатність, щирість, цвіль, старість, тьмяність, подорож, блакить, ясність, лякливість, п’ядь.Ключ. З других букв кожного слова повинен скластися початок вислову Д.Павличка: „…, там загиба зневіра“.
Завдання № 3* *

Згрупуйте подані іменники і за­пишіть у дві колонки:

а) із подвоєнням;

б) із подовженням.

Схвалень, ссавець, юннат, служіння, піддубник, рілля, обличчя, агровідділ, Запоріжжя.Ключ. Підкресліть у кожному слові другу букву. З цих букв повинні скластися два слова, пропущені у вислові: „Де... буде — ... при­буде“.
Завдання № 4***

Подані іменники згрупуйте і за­пишіть за алфавітом у дві ко­лонки:

а) назви істот;

б) назви неістот.

Квартирант, клей, критик, кат, кулак, кішка, ковзанка, кокчетавець, канал, Куяльник (курорт), капітан, кропива.Ключ. У кожному слові підкресліть тре­тю букву. З цих букв прочитайте два слова, пропущені у вислові: „І золота клітка для...“.
Завдання № 5**

Випишіть подані іменники у дві колонки за алфавітом:

а) назви істот;

б) назви неістот.

Дорога, король, болото, дантист, їжа, адреса, двійник, килим, брова, людина, аптекар, ідол, брат.Ключ. У кожному слові підкресліть дру­гу від початку букву. Повинно скластися закінчення вислову: „Що не кажи, а...“.
Завдання № 6**

Визначте, до якого роду належать подані іменники. Запишіть їх у три колонки:

а) іменники чоловічого роду;

б) жіночого роду;

в) середнього роду.

Осінь, світло, с слух, сіно, сорока, семестр, образа, одруження, одяг, сатира, сміття, скатерть, салат, суцвіття, сажа, орган, сховище.Ключ. Із других букв повинні скластися слова, пропущені у прислів'ї „…ховається від роботи, як …“.
Завдання № 7**

Іменники запишіть у три колон­ки залежно від того, до якого роду вони належать:

а) іменники чоловічого роду;

б) жіночого роду;

в) середнього роду.

Озеро, спорт, адреса, грім, совість, сало, дрань, взуття, сад, колосся, слово, молодь, долото, звір, їжа, утворення, участь, одяг, море, кад­риль, народ.Ключ. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. З цих букв повинен скластися вислів.
Завдання № 8**

Поставте подані іменники у Н. в. множини і запишіть у дві колонки:

а) із закінченням -и;

б) із закінченням –і.

Справа, батько, око, вежа, успіх, друг, птах, річ, їдальня, рука, тхір, танець.Ключ. Із других букв повинні скластися два слова, пропущені в прислів'ї: „Який …, така й …“.
Завдання № 9***

Іменники запишіть у дві колон­ки залежно від того, яке число вони мають:

а) ті, що мають форму множини;

б) ті, що мають форму однини.

Брухт, лещата, граблі, тепло, ласо­щі, смалець, молоко, нетрі, кров, Саяни.Ключ. У кожному слові підкресліть тре­тю від початку букву. З цих букв повинні скластися два слова, пропущені у вислові: „Де..., там і приятелів мало“.
Завдання № 10**

Від поданих іменників утворіть кличну форму і запишіть у дві колонки:

а) із закінченням -о;

б) із закінченням -е:

Остап, школа, квочка, юнак, Ніна, доля, утіха, мама, співак, Настя, імператор, хмара, зима, Київ.Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитайте замість крапок два слова: „Весна красна..., а осінь...“.
Завдання № 11***

Подані слова погрупуйте і запи­шіть за алфавітом у дві колонки:

а) іменники;

б) прикметники.

Вишневий, велетень, вовк, вагон, власний, віолончель, взуттєвий, вбо­гість, ведмежий, враження.Ключ. У кожному слові підкресліть тре­тю букву. З цих букв повинні скластися два слова, пропущені в прислів'ї: „Чоловік у домі..., а жінка - …“.
Завдання № 12**

Подані іменники запишіть у три колонки залежно від того, до якої відміни вони належать:

а) іменники І відміни;

б) іменники II відміни;

в) іменники III відміни.

Ліс, слива, осінь, свято, абзац, пере­мога, свідомість, в'ялість, Одеса, Луцьк, надія, удав, стать, учениця, голова, село, сніг, змія, жовч, льон, кухня.Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитайте вислів.
Завдання № 13**

Запишіть у чотири колонки іменники:

а) І відміни;

б) II відміни;

в) ПІ відміни;

г) IV відміни:

Змій, цвіль, яма, їжаченя, Нева, слід, сльоза, жовч, теля, сьомга, мило, ону­ча, Англія, здобич, ведмежа, Микола, онук, ікра, муть.Ключ. Підкресліть другу від початку букву, прочитайте пропущені чотири слова із прислів'я: „Кож­ний... на свій...“.
Завдання № 14**

Подані іменники згрупуйте за відмінами і запишіть у дві колон­ки за алфавітом:

а) іменники І відміни;

б) іменники II відміни.

Кисень, весна, самба, океан, читан­ка, погляд, аплікація, ізюм, еконо­міка, смак, стежка, блузка, дятел, вставка.Ключ. Із других букв кожного слова повинен скластися фразеологіч­ний зворот. Поясніть значення цього ви­слову. Складіть із цим зворотом ре­чення.
Завдання № 15**

Іменники І відміни поставте в О. в. однини й запишіть у дві колонки:

а) із закінченням -ою;

б) із закінченням -ею (-єю):

Груша, іграшка, сльоза, кислота, надія, енергія, абревіатура, миля, погода, стаття, Україна, роса, льонозаготівля.Ключ. У кожному слові підкресліть дру­гу від початку букву. З цих букв прочитайте закінчення вислову: „Слово — не стріла, а...“.

Утворіть кличну форму з імен­ників Україна, груша, надія.


Завдання № 16**

Подані іменники І відміни по­ ставте у Р. в. множини й запишіть
у дві колонки:


а) із уставним -е- в закінченні;

б) із уставним -о- в закінченні:

Свічка, швальня, пісня, спілка, став­ня, ножівка, блузка, гривня, ділянка, шабля.Ключ. Підкресліть другу від початку букву, прочитаєте закінчення вислову: „Шукай..“. Поясніть значення цього ви­слову.

Завдання № 17*Згрупуйте іменники І відміни за групами і запишіть у три колонки:

а) тверда група;

б) м'яка група;

в) мішана група:

Пісня, слива, сажа, коса, унія, лижа, свиня, огорожа, акула, журба, вежа, тополя, ідея, афіша, етика.Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочи­тайте закінчення вислову: „Доб­ра голова не...“.

Зробіть фонетичний розбір сло­ва пісня.


Завдання № 18*

Подані іменники II відміни по­ставте у Р. в. однини й запишіть
у дві колонки:


а) із закінченням -у (-ю);

б) із закінченням -а (-я).

Щавель, обвал, шуп, загін, овід, квад­рат, ананас, народ, жакет, екран, аванс, Єгипет, шлунок, шампунь.Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочи­тайте два слова замість крапок у вислові: Не кажи завжди, ..., а знай завжди, ....

Поясніть, яке явище відбуваєть­ся під час зміни слів: щавель, шлунок, загін, овід.

Зробіть звуко-буквений аналіз слова щавель.

Завдання № 19**Поставте подані іменники II від­ міни в О. в. однини і запишіть
у дві колонки:


а) із закінченням - ем;

б) із закінченням -ом:

Дятел, м'яч, школяр, екватор, обід, кліщ, липень, лісник, оселедець, ескіз.Ключ. Підкресліть у кожному слові другу букву. Повинно скластися два слова, пропущені у вислові: У вічі, ..., а заочі, .... Поясніть значення цього ви­слову.
Завдання № 20**

Запишіть подані іменники у дві колонки:

а) іменники II відміни;

б) іменники Ш відміни.

Їжачок, м'якоть, узгодженість, щавель, милість, хлопець, ситець, активність, доповідь, стілець, смерть, кисень.Ключ. Із других букв прочитаєте фра­зеологічний зворот.

Іменники першої колонки по­ставте у Р. в. однини. Яка відмін­ність у закінченнях? Яке явище відбувається при зміні цих слів?


Завдання № 21**

Подані іменники згрупуйте і за­пишіть у дві колонки:

а) іменники II відміни;

б) іменники IV відміни.

Здоров'я, ім'я, каченя, дитятко, становлення, стриженя, тигренят­ко, ведмежа, знаряддя, орленя, дівча, лисенятко.Ключ. Підкресліть другу від початку букву в кожному слові. З цих букв прочитайте два слова, про­пущені у вислові:У ... заболить пальчик, а у ... серце

Завдання № 22*Випишіть іменники.

Перемога, весело, кожен, орнамент, дорога, високо, прекрасний, одяг, допомагати, творити, робота, по­вільний, острів, великий, три, синій, журба.Ключ. З їхніх перших букв складеться слово.
Завдання № 23*

Випишіть в одну колонку іменники, що познача­ють істот, в другу ті іменники, що позначають неживі предмети.

Дитина, рибалка, двері, учень, одяг, рух, жінка, олівець, брат, автор, гриб, автобус.Ключ. З їхніх перших букв складеться слово.
Завдання № 24*

Випишіть спочатку ті іменники, що можуть вжи­ватися і в однині, і в множині, потім — іменники, що вживаються тільки в однині, і іменники, що вживаються лише в множині.***

Вода, гроно, сум, робота, висівки, гроші, провесінь, дорога, горе, професор, прогрес, вершки, входини, позолота, дитина, Суми, брат.Ключ. З їхніх перших букв складеться слово.
Завдання № 25*

Випишіть іменники першої відміни.*

а) Подорож, змія, енергія, шерсть, кріт, молитва, дівча, лисиця, сіль, яблуня, плющ, вікно.

б) каченя, виставка, етика, крісло, вітер, чай історія, мудрість, робота, сучасність.
Ключ. З їхніх перших букв складеться слово.

Завдання № 26*Випишіть іменники другої відміни.*

а) Земля, оберіг, хмара, сон, дівча, подорож, ніс, обличчя, надія, вітер, круча, сирота, атом;

б) подорож, краса, понеділок, острів, документ, оса, машина, одяг, розум, подорож, теля, обличчя, розвідка, стіл, життя;

(в) сухість, плющ, акварель, екран, ром, елемент, масаж, олівець, гараж, мужність, аналіз.Ключ. З їхніх перших букв складеться слово.

Завдання № 27*Поділіть іменники за відмінами.

Площа, оранжерея, параграф, маля, сіль, обличчя, дорога, осінь, аудиторія, соловей, робота, ім'я, річ, то­вариш, Україна, сім 'я, тінь, наука, успіх, теля, особа, плече, оленя, круча.Ключ. З їхніх перших букв складеться слово.
Завдання № 28***

Випишіть у першу колонку іменники твердої групи, у другу — іменники м'якої групи, у третю — іменни­ки мішаної групи.***

Виставка, книга, буря, дорога, площа, географія, економіка, листоноша, сім я, сітка, їжа, староста, кан­целярія, скатерть.Ключ. З їхніх третіх букв складуться слова.

Завдання № 29***Випишіть у першу колонку іменники твердої гру­пи, у другу — іменники м'якої групи, у третю — іменни­ки мішаної групи.

Газетяр, вікно, носій, орендар, Павло, книш, твір, місце, футболіст, каменяр, декламатор, аптекар, воро­тар, трактор, крий, ткач.Ключ. З їхніх третіх букв складуться слова.

Завдання № 30*Каталог: tbkp
tbkp -> За час роботи на кск надія Анатоліївна розробила для дітей ряд вправ, що сприяють поліпшенню їх фізичного стану. В планах на майбутнє критий манеж, та взаємодія з медичними закладами
tbkp -> Урок конференція, урок подорож, урок турнір знавців, інтегрований урок, урок концерт
tbkp -> Урок №35 Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. 7 Урок №36
tbkp -> Міжнаро́дний день рі́дної мо́ви — день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000
tbkp -> Пошук інформації в Інтернеті
tbkp -> Методичний вісник: портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості
tbkp -> Програма біологія 9 11 класи Учитель Кобець Наталія Михайлівна Борзна 2015 рік
tbkp -> Гребінка Євген Павлович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка