Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури


Подані прикметники згрупуйте і запишіть у дві колонкиСкачати 208.5 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації28.10.2018
Розмір208.5 Kb.
1   2   3   4

Подані прикметники згрупуйте і запишіть у дві колонки:

а)якісні;

б)відносні.

Чистий, паперовий, річний, уважний, осінній, живий, оранжевий, глухий, скляний, особливий, атомний.Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочи­тайте закінчення вислову: „Не сунь носа до....
Завдання № 31**

Згрупуйте прикметники і запишіть їх у три колонки:

а) якісні;

б) відносні;

в) присвійні.

Узбецький, дзвінкий, Остапів, дріб­ний, добрий, слонячий, Амурський, духовий, вовчий (хвіст), убогий, Охтирський, Андріїв, сильний, пись­мовий, заячий (слід), свіжий.Ключ. Із других букв прочитаєте фразеологічний зворот. Як ви розумієте цей вислів?
Завдання № 32*

Запишіть подані прикметники в три колонки:

а) якісні;

б) відносні;

в) присвійні.

Грошовий, солодкий, оборонний, Васьчин, легкий, родинний, онуків, овоче­вий, братній, лікарів, огрядний, цент­ральний, Олегів, вузький, електрон­ний, мамин, охайний, металевий.Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву Повинно скластися три слова, пропущені у вислові:

... вилетить., а повернеться....

Визначте, від яких слів утворені прикметники третьої колонки.
Завдання № 33*

Згрупуйте прикметники і запи­шіть у дві колонки:

а) ті, що належать до твердої групи;

б) ті, що належать до м'якої групи.

Лимонний, античний, сусідній, гіркий, літній, історичний, останній, довічний, вечірній, народний, осінній, енергійний.Ключ. Із перших букв прочитаєте поча­ток приказки: ... — ключ до серця.

Серед поданих прикметни­ків знайдіть якісні. Утворіть ви­щий і найвищий ступені порів­няння.


Завдання № 34**

Запишіть подані словосполучення у дві колонки:

а) відносні і присвійні прикметники;

б) якісні прикметники.

Гусяча шкіра, крокодилячий хвіст, вовча натура, крокодилячі сльо­зи, мамина каблучка, мамин синок, гусячі крила, бабусині яблука, осине гніздо, бабські вигадки, вовче виття.Ключ. Підкресліть у другому слові дру­гу від початку букву. 3 цих букв прочитайте слова замість крапок у відомому вислові: Без... і... немає України.

Поясніть, у якому значенні вжиті прикметники другої колонки. Складіть два речення.


Завдання № 35**

Подані словосполучення згрупуй­те і запишіть у такому порядку:
якісні — відносні — присвійні:

(Дівча) коса, (золото) весілля, (лиси­ця) хвіст, (дівча) врода, (золото) перстень, (лисиця) вдача.Ключ. Розкриваючи дужки, утворіть прикметники. Підкресліть у дру­гих словах другу від початку букву. Повинна бути відгадка до загадки: Літом одежу одягає, а на зиму скидає.

Утворіть від поданого слова-відгадки відносний прикметник. Складіть з ним два словосполу­чення.


Завдання № 36**

Розкрийте дужки, утворіть подані словосполучення і запишіть їх у дві колонки:

а) з якісними прикметниками;

б) з відносними прикметниками.

(Камінь) ядро, (дуб) учень, (срібло) ніж, (камінь) серце, (золото) осінь, (липа) аналіз, (золото) злиток, (сріб­ло) весілля, (дуб) кора.Ключ. Підкресліть у кожному другому слові другу букву. З цих слів прочитайте початок вислову: … - роби сміло.

Поясніть значення словосполу­чень першої колонки.


Завдання № 37**

Розкриваючи дужки, утворіть сполучення прикметників з іменниками, згрупуйте їх і запишіть у дві колонки:

а) відносні;

б) присвійні.

(Птах) дзьоб, (батько) університе­ти, (птах) переліт, (лисиця) нора, (песець) убір, (батько) брат, (лиси­ця) комір, (песець) ніжки.Ключ. У кожному другому слові під­кресліть другу від початку букву. Відгадайте загадку: „На синьому килимі жовті зерна посіяні“.

Зробіть фонетичний розбір сло­ва дзьоб.


Завдання № 38*

Утворіть від поданих іменників присвійні прикметники і запишіть їх у дві колонки:

а) із суфіксом -ин-;

б) із суфіксом –ів.

Петро, Параска, Ірина, Роман, соболь, Андрій, невістка, циган, Явдоха, Яшко.Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву. Повинно скласти­ся два слова на початку вислову І. Я. Франка: ... і ... — великі дві сили.
Завдання № 39**

Розкриваючи дужки, складіть, подані словосполучення і запи­шіть їх у три колонки:

а) прикметники із суфіксом -ів-;

б) із суфіксом -ов-;

в) із суфіксом -ев-:

(Сват) іменини, (батько) охоронець, (секретар) адреса, (кум) сміх, (дід) ласка, (Кармелюк) слава, (сторож) замок, (лікар) порада, (брат) риба, (Шевченко) край, (зять) ощадкниж­ка, (сусід) айва, (Кайдаш) син.Ключ. У наявних іменниках підкресліть другу від початку букву. Про­читайте закінчення приказки: „З великої...“.

Серед іменників знайдіть ті, що належать до І відміни.


Завдання № 40**

Подані словосполучення перебудуйте так, щоб із неузгоджених означень утворились узгод­жені. Запишіть їх у дві колонки:

а) прикметники із суфіксом -ин-;

б) прикметники із суфіксом -ів-:

Псевдонім Панаса, олівець Галі, сюр­тук Миколи, хлів Михайла, молот коваля, одяг Марійки, лист Ольги, сво­як Василя, розум Петра, онук Натал­ки, сміх Андруся, сапка Параски.Ключ. Підкресліть у кожному друго­му слові другу букву. Повин­но скластися закінчення ви­слову „Бджола жалить жалом, а... — ...“.
Завдання № 41*

Від поданих іменників утворіть нові прикметники і запишіть їх у дві колонки:

а) ті, що мають суфікс -ов-;

б) ті, що мають суфікс -ев-:

Березень, ліс, ізюм, рющ, алюміній, поле, шахи, тюль, акація, електро­іскра.Ключ. Із перших букв прочитайте закінчення, прислів'я: „Добрий сусід...“.

Завдання № 42**Утворіть від поданих іменників прикметники, які мають суфікс -нн- (1 колонка) і суфікс -н- (2 колонка):

Ягода, оборона, сукно, солома, глина, злидні, чавун полотно, хвилина, звір, лимон, листя.Ключ. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. Повинні скластися два слова, пропущені у вислові: „До … треба й…“.

Завдання № 43*Розкрийте й утворіть словоспо­лучення. Запишіть їх у дві ко­лонки:

а) прикметники, що мають суфікс –н-;

б) прикметники, що мають суфікс -нн-.

(Дерево) короб, (лимон) сироп, (вікно) отвір, (птах) літ, (осінь) ліс, (глина) ідол, (солома) тюк, (туман) острів, (сукно) відріз, (просо) колос, (ціна) ячмінь, (весна) аромат.Ключ. Від перших букв іменників про­читайте два слова, пропущені у вислові: „Золота.... не тішить“. Поясніть значення цього ви­слову.
Завдання № 44**

Утворіть прикметники, розкри­ваючи дужки. Запишіть їх у дві колонки:

а) із суфіксом -ов-;

б) із суфіксом -ев-.

(Снігур) зграя, (іграшка) набір, (дощ) погода, (ситець) блузка, (сталь) прокат, (слива) джем, (окунь) ікра, (акт) зала, (щавель) борщ, (казка) герой.Ключ. Підкресліть другу букву від по­чатку в новоутворених прикмет­никах. Повинно скластися два слова, пропущені у прислів'ї: „Яка..., така …“.
Завдання № 45**

Від іменників, що в дужках, утворіть прикметники і подані словосполучення запишіть у дві колонки:

а) із суфіксом -ян-;

б) із суфіксом -ов-.

(Мед) збір, (калина) сопічка, (лис­тя) оксамит, (колір) олівець, (пшоно) суп, (сосна) дошка, (вода) слід, (дуб) стіл, (трава) килим, (полотно) ска­терть, (береза) каша.Ключ. Від других букв других слів повинні скластися два слова, пропущені у вислові: „Всяк... до свого... звик“.

Зробіть фонетичний розбір сло­ва олівець.


Завдання № 46*

Згрупуйте подані прикметники за значенням і запишіть у дві колонки слова, які стосуються:

а) матеріалу;

б) призначення:

Тракторний, вугільний, олов'яний, електричний, вишневий, картонний, лексичний, ярмарковий, алюмінієвий, технічний.Ключ. Підкресліть першу букву. Про­читайте пропущені два слова із приказки: „Поставили … …сте­регти“.

Як ви розумієте цей вислів?


Завдання № 47*

Від поданих іменників утворіть прикметники і запишіть у дві колонки ті, що стосуються:

а) матеріалу;

б) місця.

Село, глина, область, ліс, ізумруд, округ, рис, держава, кислота, клас, овочі, Одеса.Ключ. Від перших букв повинні склас­тися два слова, пропущені у при­слів'ї: „... зробиш — ... з'їси“.
Завдання № 48**

Запишіть складні прикметники у дві колонки:

а) ті, що пишуться разом;

б) ті, що пишуться через дефіс:

Круго/світній, Східно/Китайське (море), світло/голубий, жовто/гаря­чий, азотно/кислий, кисло/солодкий, судно/будівний, блідо/рожевий, зимо­во/весняний, зміє/подібний, англо/ український, мовно/літературний, сніго/очисний, чорно/морський, лют­нево/березневий.Ключ. Підкресліть другу від початку бук­ву. Прочитайте два слова замість крапок у вислові: „... жити — ... дорожити“.
Завдання № 49**

Утворіть складні прикметники від поданих сполучень слів.
Запишіть їх у дві колонки:


а) із вставним -є-;

б) із вставним -о-:

Слабий, сила; весь, світ; людина, подібний; окунь, подібний; насіння, очищати; один, кімната; мир, люби­ти; сніг, очищати; праця, любити; кислий, молоко; зброя, носити.Ключ. Підкресліть другу від початку букву. Прочитайте закінчення відомого вислову: „Розум — ...“.

Зробіть фонетичний розбір слова насіння.


Завдання № 50*

Згрупуйте подані словосполу­чення слів, утворіть складні прикметники і запишіть їх у дві колонки:

а) ті, що пишуться разом;

б) ті, що пишуться через дефіс.

Спорт/маси, три/рік, електрика/музика, вокал/інструмент, машина/будувати, риба/конберви, історія/культура, ясний/око, темний/синій, вісім/метр, лірика/драма, ультра/червоний, Америка/Росія.Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву. Повинні скластися два слова, пропущені у прислів'ї: „Хто в... дивиться, той од… кри­виться“.

Знайдіть сполучення слів, де є числівники й іменники. Побу­дуйте з ними речення.


Завдання № 51*

Від поданих сполучень утворіть складні прикметники. Згрупуйте їх і запишіть у дві колонки:

а) із вставним -и-;

б) із вставним -о- (-ьо-):

2 сторони, 12 складів, 7 літ, 3 еле­менти, 1 рік, 4 око, 5 відер, 2 дні, 8 екранів, З електроди, 1 час, 6 чле­нів, 4 кути, 3 кімнати, 3 окиси, 4 осі.Ключ. Знайдіть першу букву вказаних іменників, підкресліть і прочитайте два слова, які пропущені у вислові: „Гостре... коле...“.

Визначте відміну, до якої належать ці слова.

Розберіть за будовою два за ви­бором прикметники.
Завдання № 52***

Випишіть прикметники.***

Синій, добре, дорога, вчорашній, вранці, завтрашній,


книжковий, високо, спереду, пізній, вночі, ранній, впер­ше, пташиний.

Ключ. З третіх букв виписаних слів складеться слово.
Завдання № 53**

Випишіть словосполучення з якісними прикмет­никами.**

Сміливий вчинок, сонячний день, журавлиний ключ. холодний вечір, глибока криниця, дерев’яний будинок, довгий стіл, паперові іграшки, золоте перо, скромна людина, гострий ніж.Ключ. Із других букв прочитаєте слово.
Завдання № 54**

Із поданих словосполучень випишіть словосполу­чення з відносними прикметниками.**

Квартальних звіт, гарячий суп, красива дівчина, березневий день, молода людина, великий сад, братова со­рочка, вчорашній гість, дрібний дощ, хімічний препарат, грушевий сік.Ключ. Із других букв прочитаєте слово.
Завдання № 55***

Випишіть словосполучення з присвійними прикметниками.***

Гарний подарунок, мавпячий хвіст, ведмежий суд, крокодилячі сліди, добра людина, крокодиляча сумка, ведмежа послуга, крокодилячі сльози, ведмежа лапа, братня послуга, яскраве світло братова сорочка.Ключ. Із третіх букв прочитаєте слово.
Завдання № 56***

Випишіть у першу колонку словосполучення з якісними прикметниками, у другу — з присвійними прик­метниками, у третю — з відносними.***

Добра людина, мовознавча дискусія, смачний обід, котячий хвіст, прибережні села, солодкий чай, старий човен, міська площа, слонові бивні, вовча лапа, біологічний факультет, щедрий чоловік, літні канікули, братова сороч­ка, пташиний крик, блакитна сукня, журавлине крило.Ключ. Із третіх букв прочитаєте слова.

Завдання № 57***Випишіть у першу колонку прикметники твердої групи, у другу — прикметники м'якої групи.***

Передній, древній, поперечний, гарячий, книжний, самотній, всесвітній, посередній, народний, колишній, продажний, відповідний, сторонній, старіший.Ключ. Із третіх букв прочитаєте слова.

Завдання № 58***

Випишіть займенники.***

Блакить, допомога, високо, казна-що, середа, хтось, велич, наш, лівша, степ, подорож, біг, абищо, північ, сестра, котрий, білий, вода, дружба.Ключ. Із третіх букв прочитаєте слово.
Завдання № 59**

Утворіть подані сполучення із зай­менниками третьої особи, розкрийте дужки і запишіть у дві колонки:

а) займенники без приставного я-;

б) із приставним я-:

Сказав (він), змирився з (він), ходив до (вони), покохав (вона), зрозумів (вони), слідкував за (воно), носив (воно), командував (вони), звільнив (він), скосив з (він), написав (вони), говорив до (вона).Ключ. У перших словах підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте два слова із прислів'я: ... в теплі — ... на столі“.

Визначте, у якому відмінку вжи­ваються займенники другої ко­лонки.

Завдання № 60**

Розкриваючи дужки, запишіть і подані сполучення у дві, колонки:

а) без приставного н-; б) із пристав­ним н-.

Співати без (вони), спекти (він), ті­кати від (він), ліпити (вони) сватати (вона), усиновити без (вона), знайти біля (він), знати (він), тягнути до (воно), няньчити (воно).Ключ. Підкресліть у перших словах другу букву. Повинні скластися два слова, пропущені у прислів'ї: „У дурного... дурна й...“.
Завдання № 61**

Запишіть, розкриваючи дужки, сполучення із особовими займен­никами у дві колонки: а) ті, що вживаються в однині; б) ті, що вжи­ваються в множині:

Їхати з (він), зловити (воно), покли­кати (ми), сісти біля (я), рвати з (вони), зв'язати (вона), летіти до (ви), берегти (ти), оцінити (вони), зцідити (воно), сьорбати без (ми), тьохкати з (я).Ключ. З других букв перших слів прочитаєте два пропущені слова із прислів'я: „Чужий… не годує...“.
Завдання № 62**

Подані сполучення із особовими займенниками згрупуйте і запишіть у дві колонки: а) ті, що мають фор­му однини; б) ті, що мають форму множини.

Взяти (ми), звеліти (він), везти (я), мити (вони), осідлати (він), умити (ви), знати (вона), кохати (ми), носити (воно), нюхати (вони), люби­ти (ти).Ключ. Підкресліть у перших словах другу від початку букву. Повинні скластися два слова замість крапок у прислів'ї: „Проспиш... — заплачеш…“.

Чого вчить нас цей вислів? Запишіть, які подібні прислів'я ви вже знаєте


Завдання № 63*

Розкрийте дужки й утворіть з особових займенників присвійні. Запишіть словосполучення у дві колонки: а) ті, що вживаються в однині; б) ті, що вживаються у множині.

(Ви) гроші, (воно) мати, (вони) речі, (ти) ідея, (ви) імена, (я) шафа, (ти) штани, (він) олівець, (ти) очі, (вони) кінь, (ми) козак.Ключ. З перших букв іменників прочи­таєте пропущені слова із прислів'я: „Пустий... введе в...“.Знайдіть серед іменників ті, що мають тільки форму множини. Складіть з ними речення.
Завдання № 64***

Згрупуйте спочатку іменники згідно алфавіту і запишіть їх разом із займенниками у дві колонки: а) з літерою я; б) з літерою с: їхнє плем'я, твій пейзаж, ваш Сибір, мій стаж, наша пам'ять, їхній сарай, ваш Петербург, моя порада, його сотня, їхній пеан, наша свобода, його пес, її сковорода.

Ключ. Підкресліть у кожному іменнику третю від початку букву. Повин­ні скластися слова, яких бракує у прислів'ї: «Який..., така й...».

Зробіть звуко-буквенний аналіз сло­ва пам 'ять.

З двома будь-якими словосполу­ченнями складіть речення.
Завдання № 65**

Подані словосполучення згрупуйте і запишіть у певному порядку
у дві колонки: а) присвійні займен­ники; б) вказівні займенники.

Цей огірок, наш успіх, моє свято, ота казка, оцей одяг, їхня вишня, ті люди, ваші книги, ця школа, твій дядько, ці сани.Ключ. Знайдіть у других словах другу від початку букву. З цих букв складуться два пропущених слова із прислів'я: „Простий, як…, а лукавий, як …“.

Завдання № 66**Запишіть сполучення дієслів з не­означеними займенниками у дві колонки:

а) ті, що пишуться разом;

б) ті, що пишуться окремо:

Згодувати де/з/чим, збирати з/де/ яким, носити де/кому, ловити аби/ з/ким, зрубати що/сь, уродити де/ в/чому, ущільнити аби/чим, ощади­ти аби/в/якому, писатиде/що, лити аби/на/кого, скаржитись де/про/що, сказати аби/кому.Ключ. Підкресліть у перших словах другу букву. Повинні скластися два слова, пропущені у прислів'ї: «Доб­рий..., та поганий...».
Завдання № 67*

Згрупуйте подані словосполу­чення і запишіть у дві колонки зай­менники, які пишуться: а) разом; б) через дефіс:

Будь/яка пісня, казна/хто розуміє, чий/сь брат, кого/небудь об'єднати, аби/яка афіша, ні/чий голос, хтозна/чия хата, де/який автобус, будь/чий атестат, який/небудь чобіт, ні/який чоловік.Ключ. У других словах підкресліть пер­шу букву.

З цих букв прочитаєте пропущені слова у прислів'ї: „Восе­ни..., а навесні...“. Зробіть фонетичний розбір сло­ва розуміє.


Завдання № 68*

Згрупуйте подані словосполучення у дві колонки, де неозна­чені займенники пишуться: а) через дефіс; б) окремо.

Косити хтозна/на/чому, нарвати хтозна/чого, адресувати будь/кому, опалювати будь/в/чому, дати кому/ небудь, міняти казна/на/що, взяти хтозна/кого, опинитися будь/у/кого, охороняти казна/що, робити хтозна/ в/чому, різати будь/чим, іти будь/ з/ким, інвестувати в будь/що.Ключ. Від перших букв перших слів прочитаєте два слова, яких бракує у прислів'ї: „Роби…- буде й у…“.
Завдання № 69*

Подані словосполучення із неоз­наченими та заперечними займенниками запишіть у дві колонки: а) ті, що пишуться разом; б) ті, що пишуться окремо.

Учити де/кого, одягти ні/в/чому, мо­лоти де/в/кого, нести ні/чого, зганя­ти ні/з/ким, укрити аби/кого, вари­ти ні/в/кого, снідати аби/з/ ким, казати ні/кому лягти ні/на/що, сту­кати де/чим, стати де/з/чим, пита­ти ні/про/кого, мити ні/чим.Ключ. Підкресліть у перших словах другу від початку букву. Повинно скластися із цих слів прислів'я: ...погано, а... ще гірше.
Завдання № 70**

Згрупуйте подані сполучення і запишіть у дві колонки, де займен­ники виступають: а) у ролі озна­чень; б) у ролі додатків:

Її онук, скинути її, зловити його, його липа, рубати їх, їхній стіл, наш актор, збирати нас, ростити вас, ваш рукав, скопати його.Ключ. У поданих іменниках і дієсловах з других букв вичитаєте два слова із прислів'я: „Знайдеш... — знай­деш і...“.
Завдання № 71**

Випишіть відносні займенники.

Мене, наш, скільки, їх, кожний, що, я, себе, хто, чия, жодний, його, які, вона, будь – хто.Ключ. У кожному слові підкресліть другу букву й прочитаєте нове слово.
Завдання № 72**

Випишіть присвійні займенники.

Цей, твій, воно, який, мій, їхній, такий, самий, наш, ніякий, дехто, жодний, що – небудь.Ключ. У кожному слові підкресліть другу букву й прочитаєте нове слово.
Завдання № 73**

Випишіть означальні займенники.

Дехто, всякий, скільки, цей, кожний, ваш, його, який, інший, я, вона, ніхто, жодний.Ключ. У кожному слові підкресліть другу букву й прочитаєте нове слово.
Завдання № 74**

Випишіть неозначені займенники.

Вона, їхня, абищо, всякий, будь – який, кожний, скільки – небудь, деякий, нічий, хтось.Ключ. У кожному слові підкресліть другу букву й прочитаєте нове слово.

Завдання № 75*Каталог: tbkp
tbkp -> За час роботи на кск надія Анатоліївна розробила для дітей ряд вправ, що сприяють поліпшенню їх фізичного стану. В планах на майбутнє критий манеж, та взаємодія з медичними закладами
tbkp -> Урок конференція, урок подорож, урок турнір знавців, інтегрований урок, урок концерт
tbkp -> Урок №35 Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. 7 Урок №36
tbkp -> Міжнаро́дний день рі́дної мо́ви — день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000
tbkp -> Пошук інформації в Інтернеті
tbkp -> Методичний вісник: портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості
tbkp -> Програма біологія 9 11 класи Учитель Кобець Наталія Михайлівна Борзна 2015 рік
tbkp -> Гребінка Євген Павлович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка