Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літератури


Запишіть, розкриваючи дужки, у дві колонки словосполученняСкачати 208.5 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації28.10.2018
Розмір208.5 Kb.
1   2   3   4

Запишіть, розкриваючи дужки, у дві колонки словосполучення:

1) з іменниками, у яких закінчення – а;

2) з іменниками, у яких закінчення – и.

Три (село), півтора (ар), чотири (син), три (електрик), півтора (метр), два (озеро), два (балкон), три (ешелон), півтора (градус), половина (обруч).Ключ. З перших букв іменників повинно скластися закінчення давньогрецького вислову: „ Пізнай …“.Завдання № 76*

Випишіть підряд у колонку всі форми дієслова в такому порядку, як вони названі в таблиці: 1) неозначена; 2) способові;

3) дієприкметники; 4) форми на -но, -то;

5) дієприслівники.

Торкнувшись, яснішати, навчений, бачено, елек­трифікований, їжджу, ілюстровано, експериментуючи, молотий, хочемо, ліплено, борючись, кликати, адресо­ваний, екскортуючи, явлено.Ключ. З перших букв повинно скластися закінчення вислову давньогрецького філософа Фалеса: „Про друзів слід пам'я­тати не тільки тоді, коли вони з тобою, а й тоді...“.
Завдання № 77**

Запишіть дієслова в дві колонки:

1) доконаного виду;

2) недоконаного виду.

Здивуватися, зупинити, колихати, сховати, остері­гати, стримувати, торкнутися, звеселити, вражати, торкатися, унеможливити, світити, дихати, дістати.Ключ. З других букв кожного слова
повинно скластися закінчення вислову В. Симоненка: „В океані рідного народу відкривай...!“.

Завдання № 78*Дієслова випишіть у дві колонки:

1) з префіксами;

2) без префіксів.

Нишкнути, підкувати, заіржавіти, екзаменувати, метушитися, відновити, оцінити, агітувати, єднати, пояснити.Ключ. З перших букв коренів повинно скластися закінчення вислову І. Світличного: „Шлях...“.
Завдання № 79**

Усі дієслова на -ся (-сь), крім дивитися, належать до неперехідних. Подані дієслова запишіть у дві колонки: 1) з кінцевим -ся (неперехідні);

2) без кінцевого -ся (тут вони всі перехідні).

Учитимемо, зв'яжешся, осиплеться, купуючи, сте­режете, лякаються, скупчившись, уквітчавши, вихо­пився, зморитесь, бачить, зменшіть.Ключ. З других букв кожного слова повинні скластися про­пущені два слова у прислів'ї: „Не ... вір“.
Завдання № 80**

Подані дієслова запишіть у три колонки —з основою інфінітива:

1) на -а;

2) на -и, -і;

3) на приголосний.

Тріпотіти, тішити, змогти, вселяти, звучати, уда­рити, рокотати, побігти, знітитися, з'єднати, звести, в'їжджати, хотіти, випливти, з'їздити.Ключ. З других букв повинні скластися пропущені три слова у вислові німецького філософа XVHI ст. Йоганна Гердера: „Хто не любить..., не заслуговує на ім'я людини“.

Завдання № 81**Дієслова запишіть підряд у колонку й біля кожного з них допишіть синонім з поданих нижче.

Ослабнути, хитатися, держати, куйовдити, обма­нути, юрмитися, спускатися, схуднути, вештатися, на­смілитися, скиглити.Синоніми: волочитися, зважитися, з'їжджати, змарніти, коливатися, кошлатити, нити, охляти, ошу­кати, товпитися, тримати.

Ключ. З других букв дописаних синонімів повинні скластися два пропущених слова у вислові російського письменника А. Чехова:

Потрібно виховувати в собі смак до...“.


Завдання № 82**

Подані дієслова запишіть у три колонки:

1) у дійсному способі;

2) у наказовому;

3) в умовному.

Встигнув би, клопочемося, зупинись, скажіть, сюр­кочуть, збагнула, пробачте, забудьмо, квітнуло б, з'їж­джай, діткнувся, стихне, пов'язала б, з'юрмилися б, вникніть, зустрінь, тьмяніють.Ключ. З других букв кожного слова повинні скластися про­пущені три слова у вислові В.Сосюри: „Всім серцем...,вічні ми будемо з нею“.
Завдання № 83**

Подані дієслова запишіть у три колонки залежно від того, в якому часі вони вжиті: 1) теперішньому; 2) минуло­му; 3) майбутньому.

Озивається, стямився, вечоріє, забув, стихне, диву­ватимусь, смієшся, скористалася, клубочаться, змерх­не, шелестить, вернемося, кліпнув, смеркає, снити­меться, сюрчали, збагнула, хочете, підпадьомкатиме, заїжджав, дякуємо.Ключ. З других букв повинно скластися шість недописаних слів у рядку з народної пісні: „Чом, чом„.?“.
Завдання № 84**

Подані дієслова поставте в 2-й особі однини наказо­вого способу й запишіть у дві колонки: 1) з м'яким знаком у кінці; 2) без м'якого знака.

Тратити, порадити, одрізати, зблизити, покликати, збільшити, кинути, привабити, повірити, удоскона­лити, розсунути, убезпечити, рушити, збути, приму­сити, вдарити, переважити, дозволити.Ключ. З других букв кожного слова повинно скластися прислів'я.
Завдання № 85**

Подані дієслова поставте в 2-й особі однини теперішнього або простого майбутнього часу і запишіть у дві колонки:

1) дієслова І дієвідміни;

2) дієслова П дієвідміни.

Одягнути, знаходити, бачити, волокти, оголосити, гримотіти, збороти, брязкотати, тішити, воркотати, змогти, стукотіти, реготіти.


Ключ. З других букв прочитаєте два пропущені слова з вислову

Т. Шевченка: „Раз… серце вік не прохолоне!“ .

Завдання № 85**

Дієприкметники запишіть у дві колонки:

1) доконаного виду;

2)недоконаного виду.

Скривджений, думаючий, змальовуваний, прогнилий, вихований, охриплий, лежачий, знаючий, стис­нений, задубілий, міцніючий.Ключ. 3 других букв кожного слова повинно скластися закінчення вислову Л. Костенко: „І скаже світ: Ти...“.

Завдання № 86**Дієприкметники запишіть у дві колонки:

1) пасивні; 2) активні.

Знемагаючий, заціпенілий, зсунутий, зчорнілий, побілений, гуркочучий, оживаючий, знайдений, киплячий, знепритомнілий, оцінений, переписаний,

діючий.

Ключ. З других букв кожного слова прочитаєте закінчення вислову

Т. Шевченка: „Не гріє...“.


Завдання № 87**

Утворіть активні дієприкметники недоконаного виду й запишіть у дві колонки:

1) з суфіксом -уч (ий);

2) з суфіксом -ач (ий).
Колоти, збільшувати, свистіти, джеркотіти, соко­тати, зв'язувати, сидіти, стояти, в'янути, узагальню­вати, скакати, стриміти, вірити, тихнути.

Ключ. З других букв кожного слова повинно скластися закінчення вислову Ернеста Хемінгуея: „Кожний, хто хо­дить по землі, має свої...“.
Завдання № 88**

Від поданих дієслів утворіть пасивні дієприкметники в називному відмінку чоловічого роду (я к и й ?) і запишіть у дві колонки:

1) з суфіксом -(а)н-;

2) з суфіксом -єн-.

Ознаменувати, оснастити, звабити, загальмувати, знервувати, попередити, об'їздити (коня), надумати, вша­нувати, позолотити, купувати, удосконалити, купити.Ключ. З других букв кожного слова повинно скластися продовження слів гімну. „Душу й тіло ми положим...“.
Завдання № 89**

Випишіть окремо в колонки:

1) прикметники; 2) дієприкметники.

Гнилий, незбагненний, здобутий, попереджений, ужитковий, збудований, прогнилий, здогадливий, кипучий, закипаючий.Ключ. З других букв кожного слова має скластися закінчення вислову Д. Білоуса: „Переконатися пора: зробиш зло ...“.
Завдання № 90

Випишіть у колонки словосполучення:

1) спочатку ті, у яких не пишеться разом;

2) потім ті, у яких не пишеться окремо.

Ніким (не) полагоджений тин, (не) змащений віз, поле (не) зоране, (не) зв'язаний добре сніп, (не) вироблений ще характер, (не) згасаюче вогнище, хата (не) накрита, (не) впольований звір, (не) висохлий досі рукав, (не) зроблений як слід, (не) доплетений тин, (не) закінчена робота, (не) скопані ще грядки.

Ключ. 3 останніх букв останніх слів прочитаєте два слова, пропущені у вислові Т. Шевченка: „У нас нема... … за собою“.
Завдання № 91**

Дієприкметники випишіть у три колонки:

1) активні недоконаного виду;

2) активні доконаного виду;

3) пасивні.
Озвучений, стоячий, знеможений, озлиднілий, перекритий, заржавілий, палаючий, згаслий, вирос­лий, звільнений, підтриманий, зблідлий, ораний, на­грітий, зміцнюючий, замерзлий.

Ключ. З других букв прочитаєте другу частину вислову Д. Павличка: „Де воля родиться, …“.


Завдання № 92**

Визначте вид поданих дієприслівників і випишіть їх у дві колонки:

1) дієприслівники недоконаного виду;

2) діє­прислівники доконаного виду.

Кличучи, встигнувши, допомігши, теревенячи, оклигавши, вживаючи, бачачи, зиркнувши, вразивши, очікуючи, дивлячись, замріявшись.Ключ. З других букв прочитаєте два слова, пропущені у прислів'ї: „... , й ... іржею візьметься“.
Завдання № 93**

Від поданих дієслів утворіть дієприслівники недоконаного виду і запишіть у дві колонки:

1) із суфіксом -учи (-ючи);

2) із суфіксом -ачи (-ячи).

Вносити, свистати, белькотіти, свистіти, іти, палах­котати, клекотати, лізти, ойкати, одужувати, місити, здоровити, волочити, туркотати, очікувати, смалити, ліпити, сипати.Ключ. 3 других букв має скластися закінчення вислову

О. Підсухи (чотири слова): „Щастя не знати спокою, …“.


Завдання № 94**

Випишіть у дві колонки:

1) дієприкметники;

2) діє­прислівники.

Оснащуючи, кліпаючи, здобуваючі, допомагаючи, надихаючі, зволікаючи, кохаючи, увиразнюючі.Ключ. З других букв повинен скластися початок прислів'я: „ ... — дотримай його“.
Завдання № 95**

Утворіть дієприслівники й запишіть у три колонки:

1) дієприслівники недоконаного виду з суфіксом -учи (-ючи);

2) дієприслівники недоконаного виду з суфіксом -ачи (-ячи);

3) дієприслівники доконаного виду.
Сприяти, згадати, мстити, порушити, різати, устиг­нути, оздоблювати, бачити, перенести, вникати, сміти­ти, пахнути, оббігти, ойкати, перемогти, волочити.

Ключ. З других букв, виписаних підряд, прочитаєте три слова з вислову

Г. Сковороди: „..., і ти пізнаєш світ“.

Завдання № 96**

Випишіть прислівники в три колонки:

1) утворені від іменників;

2) утворені від прикметників;

3) утворені від числівників.

Вночі, утрьох, сповна, по-новому, без упину, взим­ку, тричі, звисока, віддавна, наприкінці, зроду, по­одинці, скоса, кволо, повік-віків, рівно, уп'ятеро, скоро, осторонь, сторчака, віддано, зверхньо, без угаву, начетверо.Каталог: tbkp
tbkp -> За час роботи на кск надія Анатоліївна розробила для дітей ряд вправ, що сприяють поліпшенню їх фізичного стану. В планах на майбутнє критий манеж, та взаємодія з медичними закладами
tbkp -> Урок конференція, урок подорож, урок турнір знавців, інтегрований урок, урок концерт
tbkp -> Урок №35 Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. 7 Урок №36
tbkp -> Міжнаро́дний день рі́дної мо́ви — день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000
tbkp -> Пошук інформації в Інтернеті
tbkp -> Методичний вісник: портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості
tbkp -> Програма біологія 9 11 класи Учитель Кобець Наталія Михайлівна Борзна 2015 рік
tbkp -> Гребінка Євген Павлович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка