Колісник Марина Володимирівна, учитель української мови та літературиСкачати 208.5 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації28.10.2018
Розмір208.5 Kb.
1   2   3   4

Ключ. З других букв має скластися кінцівка вислову М. Рильського: „До могил героїв...“.
Завдання № 97**

Запишіть прислівники за розрядами в три колонки:

1) способу дії, міри і ступеня; 2) місця; 3) часу.

Дощенту, звідкись, де-небудь, зрання, зліва, взаємно, ледве, де-не-де, допізна, удосвіта, сміло, глухо, хтозна-куди, знадвору, нині, нізвідки, безвісти, зверху.Ключ. З других букв має скластися вислів

П. Тичини.


Завдання № 98**

Запишіть прислівники в дві колонки:

1) з вставленим -н-;

2) з вставленими -нн-.

Прихова..о, істи..о, відда..о, удава..о, страше..о, щоде..о, знеможе..о, пружи..о, вогне.о, знаме..о, шале..о, чаву..о.Ключ. 3 других букв повинен скластися початок прислів'я: „… — мати, чужа мачуха“.

Завдання № 99**Словосполучення запишіть у три колонки залежно від того, як пишуться прислівники: 1) разом; 2) окремо; 3) через дефіс.

Уявляю (в)основному, плив (по)тиху, люди (з)далека, усе (по)простому, (по)вечірньому тихо, (зблизька роздивився, знітився (по)дитячому, окреслено (в)цілому, (до)пізна засидівся, оцінять (по)справжньому, (з)висока зиркнув, перепочив (по)солдатськи.Ключ. З других букв перших слів повинен
скластися початок вислову В. Симоненка: „…світу відкриває безмежну велич людської краси“.
Завдання № 100**

Словосполучення запишіть у дві колонки:

1) з прийменником по (пишеться окремо);

2) з префіксом по­ пишеться через дефіс).

Спішили (по) курному шляху, переїхав (по) новому мосту, спитав (по) англійськи, пишу (по) українськи, брів (по) росяному лузі, зшив (по) старому, переробив (по) новому, (по) українському звичаю.Ключ. З других букв повинні скластися два слова, пропущені в прислів'ї: „Не…, а розум“.

Завдання № 101**Запишіть прислівники в три колонки залежно від написання:

1) одним словом;

2) через дефіс;

3) двома і більше словами.

Кінець/кінцем, все/одно, з/на/двору, не/само/хіть, їжакувато/гостро, видимо7невидимо, в/основному, з/боку/на/бік, у/мить, раз/у/раз, стиха7помаленьку, в/цілому, стук/грюк, сяк/так, рік/у/рік, на/швидку/руч.Ключ. У кожному прислівнику підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте закінчення прислів'я: „Без праці…“.
Завдання № 102**

Слова і вислови запишіть у три колонки залежно від того, Як пишуться частини, розділені рискою:

1) разом;

2) через дефіс;

3) окремо.

У/трьох селах, у нас по/простому, зменшив у/двоє, поговорили по/просту, оживає степ у/день, не сьогод­ні/завтра, сніг падає з/гори, брів по/твоєму сліду, змагаємося по/дружньому, по/перше, перебігає по/осінньому полю, зжовкле по/осінньому листя, збігає з/гори тої, знане з давніх/давен, радились у/трьох, хай буде по/твоєму, заглянув у/двоє дверей.Ключ. З других букв має скластися закінчення вислову

В. Сухомлинського: „Треба тонко відчувати три речі:...“.


Завдання № 103**

Сполучення слів запишіть у три колонки залежно від написання прислівників:

1) одним словом;

2) двома і більше словами;

3) через дефіс.

Обміркував (до)ладу, знає (аби)як, узяв (хтозна)де, (на)силу підвівся, пропав (без)вісти, давай (по)простому, звик як(не)як, зустрілись сам (на) сам, розділив (на)четверо, (з)давна відомо, зжовк (по)осінньому, здійсниться кінець (кінцем), (з)малку вчися, (від)тоді все змінилося, деренчить раз (у) раз, одягнений як(не-будь), ойкнув (с)проквола, видадуть (на)гора.Ключ. З других букв перших слів прочитаєте вислів В. Симоненка.
Завдання № 104**

Слова й словосполучення запишіть у три колонки:

1) написані окремо (двома і більше словами);

2) написані разом (одним словом);

3) написані через дефіс.

О/півночі, по/доброму, прийшов/би, раз/у/раз, із/за, один/на/один, з/рання, сніжно/білий, кі­нець/кінцем, усе/ж/таки, наче/б/то, о/цей, каз­на/коли, який/небудь, значно/більше, рано/вранці, таки/зробив, рясно/листий. 2. Скільки/завгодно, ані/скільки, в/основному, неначе/б/то, із/під, у/шістьох, крок/за/кроком, вряди/годи, тим/часом, вугле/видобуток, по/батьківськи, все/одно, с/краю, на/впростець, хтозна/з/ким, з'єднати/ся, адміністра­тивно/територіальний, під/час, будь/як.Ключ. У кожному першому слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте:

1) початок вислову Ю. Яновського: „... творчості“ (між другим і третім словами треба поставити тире);

2) закінчення вислову Лесі Українки: „Герой...“.

Завдання № 105**Слова й словосполучення запишіть у три колонки залежно від того, як треба написати частини, що в дужках:

1) разом;

2) окремо;

3) через дефіс.

(В)щерть наповнений, (на)випередки мчимо, здіб-ний(таки), зрадів (по)справжньому, квіти (не)полито, (з)серёдини вийшов, (будь)яка погода, (на)добраніч вам, (із)за лісу, (хто)зна з якого боку, віч(на)віч з літом, (чим)скоріш, зміцнювати день (у) день.Ключ. З других букв перших слів прочитаєте побажання. Запишіть його


Завдання № 106**

Випишіть словосполучення в дві колонки:

1) з непохідними прийменниками;

2) з похідними.

Здибався з другом, поклав у шухляду, присів коло мене, уболіває за справу, росте навпроти школи, збори наприкінці літа, зрубав при корені, держав про запас, виглянув з-за рогу.Ключ. З других букв перших слів повинен скластися початок прислів'я: „..., добре й буде“.
Завдання № 107*

Випишіть у колонки окремо словосполучення, у яких прийменники вжито:

1) з родовим відмінком;

2) із знахідним;

3) з орудним;

4) з місцевим.

Став біля порога, виріс над морем, трапилось у травні, лишився без грошей, надіятися на випадок, обіч дороги, експеримент у лабораторії, ішов з батьком, виглянув з вікна, росте на горі, абстрагуймося від частковостей, агітація за кандидатів.Ключ. З перших букв перших слів повинно скластися закін­чення прислів'я: „Не кидай...“.

Завдання № 108*Запишіть словосполучення у дві колонки:

1) з встав­леним варіантом прийменника в;

2) з вставленим варіантом прийменника у.

Щодня ... роботі, озимина ... полі, риба .:. воді, багаж... автобусі, обвал ... горах, ураган ... океані, ніде … світі, зсипав ... засік, ураган ... пустелі, іскра ... попелі, міст ... майбутнє, був ... театрі, йдуть ... інститут, ударив ... дзвін, виступала ... філармонії.


Ключ. З перших букв перших слів повинно скластися закін­чення прислів'я: „На те голова,...“.
Завдання № 109*

Запишіть словосполучення в дві колонки:

1) ті, у яких прийменники пишуться одним словом;

2) ті, у яких прийменники пишуться через дефіс.

Спуститися (з)над хмар, один (з)перед одного, са­дять (по)над яром, виріс (по)серед поля, лине (з)посеред гаю, один (з)поміж усіх, об'єднатися (за)ради справи, яскравий (по)над міру, мружитися (з)під брів, атака (з)за лісу.Ключ. З перших букв повинен скластися початок прислів'я: „... м'якша від чужої подушки“.

Завдання № 110*

Словосполучення запишіть у дві колонки:

1) із сполучником а;

2) із сполучником і.

Рада (й, і) розрада, орачі (й, і) сіячі, щука (й, і) йорж, епос (й, і) лірика, дим (й, і) чад, згода (й, і) лад, автобус (й, і) таксі, літо — (й, і) зима, учитель (й, і) учні, мама (й, і) тато, іній (й, і) сніг.Ключ. 3 перших букв перших слів повинно скластися закін­чення прислів'я: „Бачить око далеко, а...“.
Завдання № 111

Випишіть сполучення слів у дві колонки залежно від того, як пишеться частина сполучника, що в дужках:

1) окремо;

2) разом.

Хоч(би) вродив хліб, як(би) був лід, ніби(то) літо, все(ж) віри не йму, неначе(б)то гриб, (не)зважаючи на вітер, коли(б) то брат, та(ж) кажи, то(ж) будь обачним,


сміх та(й) тільки.

Ключ. З останніх букв останніх слів повинна скластися друга частина вислову Б.-І.Антонича: „Найбільше щастя — ...“.

Завдання № 112**Випишіть сполучення слів у дві колонки залежно від того, як пишеться частина, що в дужках:

1) разом;

2) окремо.

Усі за(те) проголосували; звернувся те(ж); тісно, за(те) не холодно; вдав, неначе(б) не почув; плануй, як(би) встигнути; що(б) Де могло означати; клич, що(б) разом іти; виходь, та(ж) дощ перестав; схотів ,те(ж) піти; то(ж) приходь; свідчить про(те) саме; оглянувся про(те); мов(би) випадково; та(ж) стежка.Ключ. З других букв першого слова мають скластися три
слова, пропущені в прислів'ї: „Від меча рана загоїться, а …ніколи“.


Завдання № 113**

Випишіть вислови в дві колонки:

1) з частками, написаними через дефіс;

2) з частками, написаними окремо.

Слухати кого (небудь), любив (таки), збудуй (но), злякався хтозна (й) чого, сюди (ж), вигадав (казна) що, адже (то) був я, отакий (то) він, ніби (то) все гаразд, перемогла та (ж) команда, зробив (аби) як, кинув (будь) як, ойкнув (би).Ключ. З других букв перших слів повинно скластися закін­чення вислову О. Гончара: „Це таки щастя—...“.
Завдання № 114**

Пригадайте, які ще слова (прислівники, приймен­ники) пишуться через дефіс, і подані сполучення слів запишіть у дві колонки:

1) ті, у яких частини, що в дужках, пишуться разом;

2) ті, у яких/ці частини пишуться через дефіс.

Ущух врешті (решт), що (небудь) придумаємо, осна­щено (аби) як, (як)найшвидше зроби, (з)над хмар, переробив (по)своєму, обладнав (по)новому, начеб (то) правда, був тільки (но) тут, оживає (по) малу, виросли (як)над дорогою,

з давніх (давен), сьогодні (таки).

Ключ. З других букв перших слів прочитаєте початок вислову давньогрецького мислителя Сократа: „ ..., щоб я тебе поба­чив“.
Завдання № 115**

Словосполучення запишіть у дві колонки:

1) з префіксом не-;

2) з заперечною часткою не.

Сказав (не)впевнено, розгулялась (не)года, клас (не) прибраний, сюди (не)підемо, вжито (не)гайних заходів, здивувався (не)випадково, писав (не)думаючи, зник (не)сподівано, давно (не)здужає, книжку (не/прочи­тано, такого ще (не)чувано.Ключ. З других букв перших слів повинні скластися два слова з вислову Григора Тютюнника: „...неповторна“.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Горенко М.І. Різнорівневі комбіновані завдання під час вивчення самостійних частин мови// Вивчаємо українську мову та літературу, 2008. - №27. – С. 29 – 34

2. Скоромовська Н. Завдання і вправи до теми „Морфологія“ 6 – й клас// Українська мова та література, 2003. - №38. – С.13 – 20

3. Скоромовська Н. Матеріали до підсумкового кроку з морфології // Українська мова та література, 2005. - №10. – С.9 – 104. Ющук І.П. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. – К.: Арт – Освіта, 2004. – 288с.

5. Ющук І.П. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. – К.: Арт – Освіта, 2004. – 256с.
Каталог: tbkp
tbkp -> За час роботи на кск надія Анатоліївна розробила для дітей ряд вправ, що сприяють поліпшенню їх фізичного стану. В планах на майбутнє критий манеж, та взаємодія з медичними закладами
tbkp -> Урок конференція, урок подорож, урок турнір знавців, інтегрований урок, урок концерт
tbkp -> Урок №35 Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. 7 Урок №36
tbkp -> Міжнаро́дний день рі́дної мо́ви — день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000
tbkp -> Пошук інформації в Інтернеті
tbkp -> Методичний вісник: портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості
tbkp -> Програма біологія 9 11 класи Учитель Кобець Наталія Михайлівна Борзна 2015 рік
tbkp -> Гребінка Євген Павлович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка