Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняттяСкачати 48.93 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір48.93 Kb.
КОМЕНТАРІ ДО ТЕМ РЕФЕРАТІВ І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  1. ОРГАНИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття.

Цей термін уперше було використано в праві Європейського Союзу, де існує два визначення поняття «публічна адміністрація»:

- у вузькому сенсі «публічна адміністрація» - це регіональні органи, місцеві та інші органи публічної влади, а також центральні уряди та публічна служба;

- у широкому сенсі до «публічної адміністрації», крім органів публічної влади, відносять ті органи, які не входять до неї організаційно, але виконують делеговані нею функції.

Деякі дослідники під терміном «публічна адміністрація» розуміють сукупність органів виконавчої влади та органів виконавчого самоврядування, підпорядкованих політичній владі, які забезпечують виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські функції. У словнику з державного управління визначено, що публічна адміністрація - це сукупність державних і недержавних суб'єктів публічної влади, ключовими структурними елементами якої є а) органи виконавчої влади; б) виконавчі органи місцевого самоврядування.

Отже, публічна адміністрація - це не проста сукупність державних органів, а сукупність органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування.


Систему державних органів виконавчої влади складають: Кабінет Міністрів України -вищий орган у системі органів державної виконавчої влади; міністерства, державні комітети, центральні органи зі спеціальним статусом - центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації - місцеві органи державної виконавчої влади.
Складовими елементами системи публічної адміністрації виступають органи виконавчої влади, що здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність, та органи місцевого самоврядування, що розв'язують місцеві справи, управляють ними в інтересах суспільства та формуються навколо органів виконавчої влади. Проте, публічні функції виконуються не лише суб'єктами публічної адміністрації, але й іншими суб'єктами, зокрема: державними та комунальними (муніципальними) закладами, організаціями, підприємствами. Такі суб'єкти, що належать до публічного сектору і виконують публічні функції (наприклад, невідкладна медична допомога, рятувальні служби тощо), вимагають особливого режиму праці, відмінного від праці у приватному секторі. Тому залежно від обсягу публічних завдань (якщо за певних умов приватний сектор не повинен або не може виконувати відповідні завдання, які є необхідними для держави та суспільства) поняття публічної служби може розширюватися.

На публічну адміністрацію покладено адміністративно-управлінські функції, а їх метою є служіння інтересам суспільства й забезпечення інтересів держави.


З викладеного слідує, що під поняттям «публічна адміністрація» слід розуміти систему органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та інші суб'єкти, наділені адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому, а також сукупність цих адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом.
(Кравцова Т. М., Солонар А. В.: Форум права 2010 р., № 4, с. 522-525. – Електронний ресурс / Режим доступу: http://firearticles.com/pravo/276-ponyattya-ta-principi-dyalnost-publchnoyi-admnstracyi.html).
Література
1. Білозерська Т. О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції / Т. О. Білозерська // Форум права. - 2007. - № 2. - С. 11-19
2. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. Малиновський. - К. : Центр сприяння інститу-ційному розвитку державної служби, 2005. -254 с.

3. Пухтецька А. «Європейський адміністративний простір» як новела української адміністративно-правової науки: понятійно-термінологічна характеристика / А. Пухтець-ка // Юридична Україна. - 2006. - № 8. - С. 41-45.

  1. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ


Коментар: Неповнолітня особа є спеціальним суб'єктом адміністративної відповідальності. Конвенцією ООН про права дитини (від 20.11.1989 р., ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 р. № 789-XII) визначається, що дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку. При цьому законодавчо в Україні встановлено градацію віку дитини у таких вікових категоріях: малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років, неповнолітньою - у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. У Кодексі України про адміністративні правопорушення віком настання адміністративної відповідальності є шістнадцять років.

Суб'єктом адміністративної відповідальності визнаються саме неповнолітні у віці від 16 до 18 років. Стаття 13 КУпАП передбачає відповідальність неповнолітніх, до яких відносяться особи віком від 16 до 18 років, а у статті 184 йцдеться про вчинення правопорушень неповнолітніми у віці від 14 до 16 років, які ще начебто не є суб'єктами адміністративної відповідальності, утім у цьому разі все ж настає адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу на батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють. Таке притягнення батьків неповнолітніх до адміністративної відповідальності справляє непрямий виховний вплив на неповнолітніх та вказує батькам на недоліки у вихованні.

Для захисту прав та інтересів неповнолітнього правопорушника потрібно, щоб була можливість участі його батьків або законних представників при першому поясненні та складанні протоколу про адміністративне правопорушення; необхідна також участь захисника при провадженні у справах про адміністративні правопорушення неповнолітніх удосконалення провадження у справах про адміністративні правопорушення неповнолітніх, наприклад, складання протоколу про адміністративне правопорушення неповнолітніх у письмовій формі.

Притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності теж є однією з особливостей цього виду їхньої юридичної відповідальності; про це свідчить й перелік заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх (ст. 24-1 КУпАП), які не є адміністративними стягненнями: зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; застереження; догана або сувора догана; передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання. У випадках, якщо неповнолітня особа несе адміністративну відповідальність на загальних підставах, заборонено застосування адміністративного арешту до неї (ст. 32 КУпАП).


Література
1. Адміністративна відповідальність в Україні : навч. посіб. / [за заг. ред. А.Т. Комзюка]. - 2-ге вид., виправл. і доп. - Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. - 103 с.

2. Горбач О.В. Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків, або осіб, які їх замінюють : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Оксана Володимирівна Горбач. - К., 2006. - 215 с.3. Конвенція про права дитини 1989 року: збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів України з питань соціально-правового захисту дітей. - К. : Логос, 2001. - Ч. 1. - С. 42-63.
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»
downloadcenter -> Методичні рекомендації для дистанційного та індивідуального навчання факультативного курсу для 10-11 класів

Скачати 48.93 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка