Компаративний аналіз на уроках української та світової літератури ПідготувалиДата конвертації15.11.2017
Розмір28 Kb.

Компаративний аналіз на уроках української та світової літератури

Підготували

Манян Л.В. та Счастливцева Н.І.

( учителі української мови та літератури, світової літератури)

Мистецькі аналогії


Українська література – світова література

Українська література – світова література - музика

Українська література – світова література –– театр

Українська література – світова література – кіно

Українська література – світова література –- архітектура

Українська література – світова література – фольклор

Тема. Поетичні мандри: від західноєвропейських вагантів до мандрівних дяків

Тип уроку: урок-панорама

Шляхи реалізації: проектна технологія, компаративний аналіз, інтерактивні технології.

 • Мандрівка-діалог дослідників вагантської поезії ХІІ-ХІІІ ст. і дослідників поезії мандрівних дяків ХVІІ-ХVІІІ ст. (за планом)
  • Пояснення назви “вагант” і мандрівні дяки.
  • Походження західноєвропейських вагантів і українських мандрівних дяків.
  • Розквіт поезії.
  • Особливості процесу навчання студентів.
  • Мова вагантів і мандрівних дяків.
  • Авторство поезій.
  • Характерні риси поезій вагантів і мандрівних дяків.
  • Тематика західноєвропейської та української поезій.
 • Робота за змістом поезій (у парах)
 • Учні порівнюють анонімний твір ваганта “Бідний студент” і вірш мандрівного дяка “Ой, як мене мати віддала до школи”.

  • Зачитування поезій (робота у парах).
  • Формулювання головної думки віршів “Бідний студент” і “Ой, як мене мати віддала до школи”.
  • Встановлення спільних ознак в поезіях.
  • Постановка запитань до текстів.
 • Захист домашнього міні-проекту
 • П’єр Абеляр – французький письменник і професор вагантської молоді.

  Григорій Сковорода – мандрівний філософ України.

 • Робота у малих групах (теми домашніх міні-проектів)
 • І група. Дібрати поезії про село. Укласти невеличку збірку, ілюструвати її.

  ІІ група. Дібрати фотоматеріали про життя сучасного студентства: навчання, стиль життя, захоплення, відпочинок.

Тема. Міфологічний та філософський зміст вірша Костенко “Бузиновий цар”, балади Гете “Вільшаний король”. Атмосфера твору Гете у музичній баладі Ф.Шуберта “Лісовий цар”. Тип уроку: інтегрований. Шляхи реалізації: використання компаративного аналізу. Виразне читання балади Гете в перекладі М.Рильського. Бесіда за прочитаним. Повідомлення учителя музики. Прослуховування музичної балади Ф.Шуберта “Лісовий цар”. Бесіда за прослуханим твором. Виразне читання вірша Ліни Костенко “Бузиновий цар”. Бесіда за прочитаним. Робота в інтерактивних групах. Завдання: І група. Скласти “Словник символів” – символічні значення, що закріпилися за деревами. ІІ група. Скласти таблицю “Світ уявлень дорослих і дітей” за творами Гете “Вільшаний король” і Ліни Костенко “Бузиновий цар”. ІІІ група. Вичленувати із творів реальне і фантастичне.


Л.Костенко

“Бузиновий цар”

Гете

“Вільшаний король”

Реальне

Фантастичне

Л.Костенко

“Бузиновий цар”

Гете

“Вільшаний король”

Світ дітей

Світ дорослих

Тема. П’єси “Мартин Боруля” Карпенка-Карого, “Міщанин-шляхтич” Мольєра – кращі зразки побутової комедії Тип уроку: інтегрований Шляхи реалізації: використання компаративного аналізу Робота у творчих групах. Завдання: І група. Зібрати матеріал за п’єсою Мольєра “Міщанин-шляхтич” (епоха, проблематика, візитка головного героя, складена з висловів інших героїв). ІІ група. Зібрати матеріал за п’єсою Карпенка-Карого “Мартин-Боруля” (вимоги ті самі). ІІІ група. Підготувати інсценування уривка із п’єси Мольєра “Міщанин-шляхтич”. ІV група.Підготувати інсценування уривка із п’єси Карпенка-Карого “Мартин-Боруля”. Бесіда (шляхом бесіди учні з’ясовують, які проблеми вирішуються авторами п’єс та що спільного в них у сприйнятті проблеми). Складання таблиці-порівняння


Мольєр

“Міщанин-шляхтич”

Карпенка-Карого

“Мартин-Боруля”

Жанр

Тема

Ідея

Композиція

Тема. Класика на екрані та в житті за творами М.Коцюбинського “Тіні забутих предків”, Шекспіра “Ромео і Джульєтта”

Тип уроку: інтегрований

Шляхи реалізації: використання компаративного аналізу, нових інформаційних технологій

 • Перегляд фрагментів кінофільмів Параджанова “Тіні забутих предків” (Україна) і База Лурмана “Ромео і Джульєтта” (США).
 • Пошук істини.
 • Вільна бесіда на етичну тему, актуальну для молоді: “Кохання. Розлука. Стоп! Смерть?”
 • Порівняльний аналіз: спільне і відмінне у творах М.Коцюбинського “Тіні забутих предків” і Шекспіра “Ромео і Джульєтта”.

Тема. Бароко: краса неправильної форми. Бучацька ратуша – галицька перлина пізнього бароко

Тип уроку: урок мистецькі студії

Шляхи реалізації: проектна технологія, використання компаративного аналізу

 • Робота у групах. Завдання з теми: “Бароко: Європа і Україна”.
  • “Історики” – підготувати міні-проект “Історичні події у Європі в ХVІІ ст. та Україні ХVІ – ХVІІІ ст. ”
  • “Науковці” - підготувати міні-проект “Наукові відкриття у Європі в ХVІІ ст. та Україні ХVІ – ХVІІІ ст. ”
  • “Літературознавці” - підготувати міні-проект “Панівні напрямки в мистецтві і літературі в ХVІІ– ХVІІІ ст. ”
  • “Дослідники образотворчого мистецтва” - підготувати міні-проект “Художня манера та особливості стилю художників бароко”.
  • “Знавці скульптури і архітектури” - підготувати міні-проект “Скульптура та архітектура”. Бароко в Україні. Пінзель – архітектор Бучацької ратуші.
  • “Музикознавці ” - підготувати міні-проект “Музика бароко”.
  • “Журналісти” – підготувати запитання на прес-конференцію за вибором:
  • архітектор Пінзель, письменник Іван Вишенський, поет

   Франсіско де Каведо-і-Вільєгас.

Тема. Із джерел народної мудрості. Подібність та своєрідність народних казок про лиху мачуху та бідну пасербицю (“Дідова дочка і бабина дочка” – українська народна казка, “Пані Метелиця” – німецька народна казка).

Тип уроку: інтегрований урок

Шляхи реалізації: використання компаративного аналізу

 • Робота у групах. Завдання:
 • І група. Порівняти становище пасербиці (за казкою “Пані Метелиця”) та рідної доньки (за казкою “Дідова дочка і бабина дочка”) на початку творів і в кінці. У кого з героїнь воно змінилося на краще, а в кого – погіршилося?

  ІІ група. Зіставити поведінку героїнь казок під час випробувань.

  ІІІ група. Дати порівняльну характеристику пасербиці та ледащиці, бабиної та дідової дочки.

  ІV група. З’ясувати, чим пані Метелиця відрізняється від мачухи? (Заповнити таблицю).

 • Особливості побудови казкових історій
 • (“Пані Метелиця”, “Дідова дочка і бабина

  дочка”) за планом:

  • початкова ситуація;
  • поява когось, хто все змінить;
  • розвиток події;
  • розв’язання проблем;
  • кінцева ситуація.

Пані Метелиця

Мачуха

Аналогії з іншими галузями


Українська література - світова література –- народознавство

Українська література - світова література –- історія

Українська література - світова література – основи життєдіяльності

Тема. Порівняльний аналіз творів Котляревського “Енеїда” та Вергілія “Енеїда”

Тип уроку: урок-дослідження

Шляхи реалізації: інтерактивні технології, використання компаративного аналізу

 • Робота у групах. Завдання:
  • “Читці”. Виразно прочитати напам’ять вірш В.Сосюри “Біля портрета І.П.Котляревського” і М. Зерова “Коло портрета Вергілія”.
  • “Літературознавці -1”. Підготувати повідомлення про спільне в “Енеїді” Котляревського та “Енеїді” Вергілія.
  • “Літературознавці -2”. Підготувати повідомлення про відмінне в “Енеїді” Котляревського та “Енеїді” Вергілія.
  • Складання таблиці в зошитах.
 • “Народознавці”. Підготувати міні-проект “Українські традиції і обряди у творі І.П.Котляревського “Енеїда””.
 • “Українознавці”. Інсценування українських вечорниць.
 • Театрали ”. Інсценування уривків із поем Вергілія та Котляревського.
 • Складання плану порівняльної характеристики Енея за поемами Котляревського та Вергілія.

Вергілій “Енеїда”

Котляревський “Енеїда”.

спільне

відмінне

Тема. Бравий лицар Робін Гуд та його українські побратими: Олекса Довбуш та Устим Кармелюк

Тип уроку: заочна подорож

Шляхи реалізації: проектна технологія, використання компаративного аналізу

Робота у групах. Завдання:

  • “Історичний проект”. Описати епоху, стиль життя і життєвий вибір Робін Гуда, Кармелюка, Довбуша.
  • “Мистецький проект”. Намалювати “зеленого брата” і українського опришка. Охарактеризувати їхній побут, зовнішні дані; спільне і відмінне в поведінці, бажаннях, цілях.
  • “Літературний проект”. Дослідити, які письменники і чому зверталися у своїй творчості до опису розбійницького життя.
  • “Журналістський проект”. Взяти інтерв’ю в одного чи двох героїв (Робін Гуда, Кармелюка, Довбуша).
  • “Юридичний проект”. Скласти “Кодекс шляхетного розбійника”.

Тема. “Воля до життя” Олександра Довженка та “Жага до життя” Джека Лондона. Сила волі до життя як один з важливих чинників виживання людини в екстремальних умовах

Тип уроку: інтегрований

Шляхи реалізації: епізодичні вкраплення, використання компаративного аналізу

  • Бесіда за творами “Воля до життя” Олександра Довженка та “Жага до життя” Джека Лондона.
  • Порівняльна характеристика героїв (спільні риси). Складання таблиці.
  • Інсценування уривків, у яких йдеться про бажання людини вижити за будь-яких умов.
  • Складання плану порівняльної характеристики героїв.
  • Поради учителя курсу “Основи здоров’я” щодо поведінки людини в екстремальних ситуаціях.

“Воля до життя” Олександра Довженка

“Жага до життя”

Джека Лондона

спільні риси

Види робіт, через які можна вводити компаративний аналіз

1 .Слово вчителя.

2.Читання типологічне споріднених текстів.

3.Вибірковий переказ з елементами порівняння.

4.Характеристика персонажів з елементами порівняння.

5.Бесіда за художніми творами (або уривками з них) з метою узагальнення порівняння.

6.Твір з елементами порівняння.

Два способи побудови розповіді, яка містить порівняння

1. Матеріал розташовується послідовно, а потім у зіставленні. Наприкінці робиться узагальнення.

2. Паралельне, або одночасне порівняння, що зразу дає можливість показати схожість або відмінність.

Пам'ятка для підготовки до переказу уривка тексту з елементами порівняння

1. Уважно прочитайте тексти та потрібні для порівняння уривки.

2. Подумайте, що є спільним у них( тема, події, герої, опис природи).

3. Чим вони відрізняються?

4. Складіть план переказу.

5. Підберіть цитати, які допоможуть вам у розповіді.

Пам'ятка для підготовки до характеристики літературних героїв з елементами порівняння

1.Уважно прочитайте художні твори

2. Відберіть інформацію, необхідну для характеристики героїв

3. Подумайте, що їх об'єднує

4. Чим вони відрізняються?

 5. Як ви ставитеся до кожного з них? Чому?

6. Складіть план характеристики.

7.Підберіть цитати, прислів'я, приказки, які вам допоможуть у розповіді

Пам'ятка  «Як готуватися до компаративного аналізу на уроках української та світової літератури»

1. Які вічні теми порушені у творах, що порівнюються:

- теми дитинства, підліткового віку, юності, зрілості, старості;

- теми моральності, гріха та праведності, любові та ненависті;

- теми користолюбства та безкорисливості, прагнення влади;

 - теми війни і миру, суспільного й особистого життя?

 2. Наскільки і для кого ця тема актуальна, суспільне значуща чи становить частковий інтерес?

З.Чи є спільні проблеми, порушені авторами в різних творах, які б виникли на основі протиріч в будь-якій із систем відносин:

 - особа - суспільство;

 - творець - мистецтво;

- людина - історія;

 - людина - людина( у тому числі, батьки);

 - людина - природа та інше?

4.Як вирішуються подібні проблеми у творах різних авторів?

5.Що спільного і відмінного бачите в порівнювальних образах:

5.Що спільного і відмінного бачите в порівнювальних образах:

 - зовнішність ( портрет, мова, одяг);

 - характер ( сильний — слабкий, цілісний - суперечливий, вольовий -

безвольний, типовий для свого часу і соціального середовища чи нетиповий?).

 6. Спільне й відмінне у способах розкриття характеру персонажів:

 - самохарактеристика;

 -вчинки;

 -ставлення до інших людей;

 -авторська характеристика;

 - світ речей чи світ природи, в якому живе і діє персонаж.

 7. Як впливає соціальне середовище на дії та вчинки персонажів?

 8. Що є спільного чи відмінного у побудові (композиції) літературних

творів із спільними чи подібними сюжетами.


Каталог: prezent
prezent -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
prezent -> Па Пам`ятки архітектури та образотворчого мистецтва Софійський собор у Києві
prezent -> «Забруднення Світового океану» Введення
prezent -> Ткаченко Валентина Іванівна
prezent -> Реферат на тему: "Кен Томпсон і його внесок у розвиток операційних систем"
prezent -> Інформатика 9 клас Розділ 3 Основи комп'ютерних систем
prezent -> Презентація
prezent -> Сила пружності та сила тертя. Підготувала: вчитель фізики Богдан Л. Ф


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка