Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання на основі використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологійДата конвертації09.09.2018
Розмір25 Kb.
Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання на основі використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій
Заяц Ріта Анатоліївна,

учитель хімії Тростянецької

СШ І-ІІІ ступенів № 2

Тростянецької районної ради Сумської області

Для сучасної української освіти залишається актуальною проблема формування в учнів уміння самостійно навчатися, набувати знання, розвивати творче мислення. 

Організовую навчально-виховний процес таким чином, щоб кожен учень мав змогу приймати участь у проектуванні свого власного розвитку та особистого зростання. Саме інформаційно-комунікаційні технології відіграють в цьому неабияку роль, вони можуть стати інструментом вчителя, а сучасні засоби – потужним інструментарієм навчального процесу.

Інформаційно-комунікаційні технології включають:

1. Програмоване навчання

2. Віртуальну лабораторію

3. Електроні бібліотеки

4. Комп’ютерні телекомунікації

5. Мультимедіа

Сучасні мультимедійні методи навчання набувають сьогодні все ширшого застосування. Вони поєднують у собі ознаки таких методів одночасно:


 • словесних (учні слухають, учитель розповідає);

 • демонстраційних (учні спостерігають, учитель демонструє);

 • практичних (учні здійснюють дослідження, учитель керує цим процесом, здійснює інструктаж).

Їх можна назвати комплексними. Однак основною особливістю комплексних (мультимедійних) методів навчання є те, що вони поєднують у собі всі канали передачі інформації, максимально включають всі види пам’яті.
Використовую інформаційно-комунікаційні технології на різних етапах уроку:

 1. Вивчення нового матеріалу (як джерело інформації, наочний посібник).

 2. Відпрацювання умінь і навичок (як тренажер, засіб індивідуальної діагностики розуміння матеріалу).

 3. Узагальнення, систематизація знань (схеми, таблиці, інструкційні картки, плакати, карти, моделі, різноманітні сюжети, тощо).

 4. Контроль знань ( тестові, творчі завдання).

 5. Застосування.

Застосовуючи ІКТ на уроках, слід виділити такі переваги:

Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій для учнів: 1. Робить урок цікавішим, надає більших можливостей для участі в навчальному процесі, розвиває мотивацію.

 2. Учні починають розуміти складні ідеї завдяки більш ясної і динамічної подачі інформації.

 3. Розвиває особистісні і соціальні навички; учні працюють творчо, стають впевненішими у собі.

 4. Естетична емоційність уроку.

Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій для для вчителя:

 1. Унаочнення матеріалу; дозволяє демонструвати готові фрагменти уроку, в повному обсязі використовувати інформацію.

 2. Зручно працювати з класом, або групою учнів. Дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу, швидка обробка інформації;

 3. Інтерактивний контроль знань.

 4. Надихає на пошук нових підходів до навчання, стимулює професійний ріст учителя.

Оскільки сьогодні вчителі хімії зазнають дефіциту хімічних реактивів і не завжди мають можливість провести на уроці потрібну демонстрацію, виконати лабораторний дослід або навіть практичну роботу, то, наприклад, комп’ютерна програма «Віртуальна хімічна лабораторія» надасть неоціненну допомогу в розв’язанні цієї проблеми. Програма дозволяє учневі:

 • демонструвати досліди, детально зупиняючись на методиці виконання;

 • провести досліди, виконання яких має обмеження в часі;

 • продемонструвати небезпечні для здоров’я досліди;

 • кілька раз повторювати найважливіші моменти;

 • змінювати умови реакції та спостерігати зміни, що відбуваються при цьому;

 • вивчати будову та принцип дії приладів та пристроїв, які відсутні в кабінеті;

 • використовувати зорові образи (малюнки, креслення, схеми, знаки).

Програмно-методичний комплекс «Таблиця Менделєєва».  Може бути використаний як при вивченні теми «Періодичний закон. Періодична система елементів. Будова атома», так і при вивченні елементів  металів та неметалів (10 клас), при повторенні курсу хімії в 11 класі.

Важливими додатками є наявність інформації з історії розвитку уявлень про будову атома, біографію Д.І.Менделєєва:

Програмно методичний комплекс «Органічна  хімія,  10-11» може бути використана також у 9 класі при вивченні Органічних сполук: насичених і ненасичених вуглеводнів; спиртів; карбонових кислот; жирів; вуглеводів; також можна використати лабораторні і практичні роботи, якщо 10-11 клас навчається за рівнем стандарту.

Навчальне програмне забезпечення «Хімія 8». Забезпечує підтримку викладання хімії у 8 класі з необхідними дослідами (відеофільми з звуковими доріжками).

Програма Бібліотека електронних наочностей «Хімія 8-9 клас» дозволяє вчителю створити підбірку наочностей до уроку, використовуючи матеріали про:


 • хімічні виробництва ( виробництво чавуну, сталі)

 • історичні довідки (видатні події, закони, вчення, теорії)

 • лабораторні операції (відстоювання, фільтрування, дистиляція нагрівання…)

 • таблиці (основні правила техніки безпеки, періодична система, таблиця розчинності, поширення хімічних елементів, електроліз, корозія металів, кругообіг та застосування кисню, водню, води, …) 

 • моделі (кристалічні решітки, молекули води, хлороводню…)

 • колекції (металів, мінералів

Медіа-посібник «Досліди з хімії» допомагає розвивати мотивацію навчання, робить вивчений матеріал цікавішим, доступнішим. Цікаві досліди доцільно використовувати на різних етапах уроку, що сприятиме кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Для організації інформаційної підтримки під час підготовки і проведення уроків хімії, часто у своїй педагогічній діяльності використовую презентації. Наприклад: «Правила техніки безпеки в кабінеті хімії», «Хімія наука про природу», «Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння», «Кислоти їх склад, назва, класифікація»,  «Органічні речовини», «Твердість води».

Як спрощений варіант проектної діяльності можна використовую учнівські презентації. Вони, на відміну від рефератів, вимагають від учнів не тільки вміння використовувати електронні носії інформації, шукати та обробляти матеріал, виділяти головне, оформляти у вигляді схем, таблиць, створювати презентацію, плакат.

Так, наприклад, метод проектів із застосуванням мультимедійних презентацій можна використати в рамках реалізації проекту «Роль хімії в житті суспільства». У 11 класі (рівень стандарту) при вивченні «Органічних сполук» на семінарських заняттях учні захищають проекти, демонструють презентації. Використовуючи проектну технологію, ставлю перед собою такі завдання:

 • розвиток пізнавальних умінь і навичок учнів;

 • уміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

 • самостійно конструювати свої знання;

 • інтегрувати знання з різних галузей науки;

 • критично мислити.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову), яку вони виконують у відведений для цієї роботи час (від декількох хвилин уроку до декількох тижнів, а іноді й місяців).

В умовах відкритого інформаційно-освітнього простору ІКТ стають невід’ємним атрибутом навчального процесу. Вони відкривають можливості для вдосконалення діяльності вчителя за рахунок організації особистісно-орієнтованого навчання на вищому рівні. Націлює вчителя на творчий пошук нових шляхів реалізації освітніх, виховних і розвиваючих цілей засобами ІКТ.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка