Комплекс моделей енергоспоживання регіонами УкраїниСторінка19/19
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.76 Mb.
ТипДиплом
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

На основі енергетичних потреб однієї людини можливо розрахувати енергетичні споживчі кошики для кожної соціально-демографічної групи. Різниця в енергетичних потребах населення залежно від їх соціального приналежності порівняно невелика що і відображено на таблиці у табл. 2.1.:
Таблиця 2.1.

Енергетичні споживчі кошики для соціально-демографічних груп населення, кг умовного палива на 1 людину в рік

Найменування

Працездатне населення

Пенсіонери

Діти

Чоловіки

Жінки

0-6 лет

7-15 лет

1

Продовольча частина

2781,4

2261,1

1797,7

1791,5

2773

2

Непродовольча частина

329,7

359,8

329,8

403

414,7

3

Житлово-комунальні послуги

3900

3900

3900

3900

3900
Разом

7011,1

6520,9

6027,5

6094,5

7087,7

Дані таблиці 2.1. не розходяться зі звичними уявленнями про споживання. Працездатного населення потрібно дещо більше енергії для того, щоб підтримувати себе в нормальній фізичній формі, пенсіонерам та дітям молодшого віку - менше в фізіологічних причин, у дітей з семи до п'ятнадцяти років потреби більше, так як іде період росту і розвитку.

За аналізований період часу в Харківській області збільшилася кількість працездатного населення (причому жінок працездатного віку дещо більше ніж чоловіків), збільшилася кількість пенсіонерів і спостерігається значне зниження народжуваності.

Таблиця 2.2.

Усереднена межа енергоспоживання по соціальній структурі населення в розрахунку на 1 особу та у розрахунку на все населення області
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ЕПК на 1 людину, кг у. т.

6627,9

6634,3

6635,5

6640,4

6643,9

6645,1

6643,5

ЕПК на населення області, тис. тонн у. т.

6705

6689

7124

7120

7096

7076

7048

Також на величині енергоспоживання позначається рівень доходів людини. Згідно рівнем доходів усе населення розділене на 10 груп (див. табл. 2.3.) .


Таблиця 2.3.

Кількість осіб в десятивідсотковий групах, розбитих за рівнем доходів, тис. осібГрупа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2002

1,3

0,9

421,1

285,5

167,2

139,3

41,3

18,3

2,4

0,7

2003

1

1,7

279,7

242,3

180,1

201,1

87,8

59,1

14,9

7,2

2004

1,4

0,9

275,8

256,3

188,7

203,2

82,3

50,1

10,9

4,1

2005

0,3

0,8

72,2

146,1

168,5

280,1

173,1

153,1

49,2

28,8

2006

0,2

1

23

72

109,1

241,4

198,5

234

102,4

86,4

2007

0,4

1,8

15,1

44,2

70,1

173,2

167,4

247,1

143,3

202,2

2008

1,4

2,6

4,1

16,1

30

103

124,6

233,2

173,2

372,6

Усереднена межа енергоспоживання для населення Томської області за рівнем доходів має такий вигляд (див. табл. 2.4.).


Таблиця 4

Усереднена межа енергоспоживання за структурою рівня доходів населення в розрахунку на 1 особу і на все населення області


2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

На 1 людину, кг у. т.

6595,2

6537,4

6541,9

6430,1

6377,7

6368,7

6392,3

На населення області, тис. тонн у. т.

6781

6781,4

6803,7

6894,4

7024

7027

7109,7

Зі збільшенням доходів людей фізіологічно не може споживати більше продуктів харчування. Причиною зменшення цієї складової (див. рис. 1) є те, що він може дозволити собі сервісне обслуговування і харчування поза домом.

Природним є збільшення частки непродовольчих товарів (а, отже, і енергоємності) у людини з великими доходами. Витрата комунально-побутових послуг максимальний у населення з найменшими доходами, зменшується у частини населення із середніми доходами і знову зростає із збільшенням доходів (10 група). У зв'язку з цим крива зміни енергоємності потреб населення від величини доходів має форму параболи.

Дані табл. 2.2. та 2.4. дають уявлення про зміну величини енергоспоживання людиною в залежності від соціально-демографічної групи і від рівня доходів.

Оцінка галузі зміни енергетичних потреб населення регіону дозволяє створити прогнозну модель на найближчу перспективу, яка враховує демографічні та економічні тенденції на території регіону.


Висновок
Аналіз дискримінанта так само, як і кластерний аналіз, відноситься до методів багатовимірної класифікації, але при цьому базується на інших передумовах. Основна відмінність полягає в тому, що в ході аналізу дискримінанта нові кластери не утворюються, а формулюється правило, по якому нові одиниці сукупності відносяться до однієї із вже існуючих множин (класів). Підставою для віднесення кожної одиниці сукупності до певної множини служить величина функції дискримінанта, розрахована по відповідних значеннях дискримінантів.

В результаті побудови комплексу моделей визначено існуючі проблеми підвищення енергоспоживання, обґрунтовано концепцію організаційно-економічної системи енергозбереження в регіонах України, виділено комплекс факторів, що відображають становище України , а також напрямки розвитку й удосконалення.


Список використаних джерел


 1. 1.Український статистичний сбірник. Статистичний сбірник/ Держкомстат України - К.: 2006.-414с.

 2. Паламарчук М. М. Географія України: Підр. для серед. шк. — 2-тє вид., перероблене і доповнене. — К.: Освіта, 2005. — 159 с

 3. Закиров Д.Г. Концептуальные основы энергосбережения в промышленности Украины // Уголь. 2000. № 4. С. 13–16.

 4. Бобряков А.В., Стефанцов А.Г. Разработка информационного портала для сопровождения раздела "Энергоэффективность энергоемких отраслей промышленности" программы "Энергоэффективная экономика" // Современные информационные технологии (Contemporary information technologies)//Труды международной научно-технической конференции (Computer-based conference). - Пенза: Пензенский технологический институт, 2004. с. 8-9.

 5. Денисенко В. Омельченко Ю. Энергосбережение на предприятиях// Сула. 2000. - №1-2. – С.48-49.

 6. Бобряков а.В., Данілов О.Л. Створення проблемно-орієнтованого галузевого інформаційного ресурсу "Енергозбережні заходи" // Енерго- і ресурсозберігання Хх1 вік: Матеріали четвертою міжнародною науково-практичною конференциі/ Під редакцією В.А. Голенкова, Ю.С. Степанова, А.Н. Качанова. - Орел: ОРЕЛГТУ, 2006. 261 с. - с. 17 - 19.

 7. Мішогло Г.О. Економічна географія Україні з основами віробніцтва. - До.,1997. – С.43-54.

 8. Натовський Е.А.,«Прогнозування і планерування економіки», під ред. Борісевіча в.І.Мн.: 2001г. – С. 123-125.

 9. Бокун і.А., Темічев А.М.; «Прогнозування і планерування економіки», МН.: 2002г.- С.12-34

 10. Прузнер с.Л., Златопольський а.А., Некрасов А.М.; «Економіка енергетики», М.: 1984г.10. Ежов А.И. «Статистика промышленности», М.: 2003г. – С.45-46.

 11. Ежов А.И. «Статистика промышленности», М.: 2000г.- С.65-76.

 12. Боровиков В.П. и др. Прогнозирование в системе STATISTICA® в среде Windows. – М.: Финансы и статистика, 2004 – С.35-37.

 13. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования в экономике: Учебное пособие. – М.: МЭСИ, 2002. – 52 с.

 14. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.:Статистика, 1999. – С.45.

 15. Бриллинджер Д. Временные ряды. Обработка данных и теория: М.:Мир, 1999.- 536 с.;

 16. Мхитарян В.С. Эконометрика - М.:Проспект, 2009.- 384 с.;

 17. Тихонов Э.Е..: Методы прогнозирования в условиях рынка.-Невинномысск, 2006.-221с.

 18. Суворов, Антон Олексійович Адаптивна ідентифікація параметрів елементів мережі для задач оперативного керування : Дис. … канд. техн. наук : 05.14.02 Екатеринбург, 2003

 19. Скляров, Денис Володимирович Аналіз утрат эксергии і підвищення ефективності використання палива на ПГУ ТЭЦ з казанами-утилізаторами : Дис. … канд. техн. наук : 05.14.14 Спб., 2003

 20. Середкин, Олександр Олексійович Розробка енергозберігаючих заходів для комплексу "Тэц-потребитель" : На прикладі міста Чіти : Дис. … канд. техн. наук : 05.14.14 Улан-Уде, 2003

 21. Селезньов, Вадим Євгенович Підвищення безпеки й ефективності газопровідних систем ПЕК з використанням методів прямого чисельного моделювання : Дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.03, 05.14.01 Саров, 2003

 22. Попов, Володимир Анатолійович Розвиток методів досліджень несиметричних режимів електроенергетичних систем і їхнє практичне застосування : Дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 Кіров, 2003

 23. Павлюченко, Дмитро Анатолійович Розробка і дослідження генетичних алгоритмів для аналізу й оптимізації режимів електроенергетичних систем : Дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 Новосибірськ, 2003

 24. Булгаков К.В. Енергопостачання промислових підприємств. М-код-л, "Енергія", 2001. – С.43.

 25. Мастепанов A. M. Аспекти енергетичної стратегії України // енергозбереження в областях. - 2001. №4. С.4-10.

 26. Зубіташвілі д.В., Арвеладзе р.Д. Деякі проблеми енергетики. - Тб.: Енергія, 1977. - № 1. - С. 7-16

 27. Зубіташвілі д.В. Полягання і перспективи енергоспоживання в промисловості. - Тб.: Енергія, 2002. - № 1(21). - С. 42-46

 28. Семченков А.С. Можливості зниження паливно-енергетичних затрат// Супутник. - 2000. - № 5. - С. 2-3.

 29. Віккельсо Е., Пледжруп К. Робоча книга енергетичного офісу.Данія, Виборг, 2003. – С. 23-34.

 30. Логинов В. Прості критерії економічної ефективності інвестиційних проектів в області енергозбереження // Інвестиції в Україні. - 2001. - № 10. - С. 24-27.

 31. Волков А.М., Попов Б.Е., Проценко О.Д., Потрясов С. А. Енергозбереження, ефективність ПЕК і економіки України в цілому // Енергетична політика. - 1999. - 1.- С. 31-34.

 32. Дебок Г., Кохонен Т. Аналіз фінансових даних за допомогою карт, що самоорганізовуються, Альпина Паблишер, 2001, 317 стор.

 33. Автономів А.Б. Світова енергетика: стан, масштаби, перспективи, стійкість розвитку, проблеми екології, цінова динаміка паливно-енергетичних ресурсів// Електричні станції. - 2003.-№5.-С. 55-64.

 34. Аракелов В. Е., Кремер А.И. Методичні питання економії енергоресурсів. - М.: Энергоатомиздат, 2005. - 189с.

 35. Бараз В. І. Видобуток нафтового газу - М.: Надра, 2004. -251с.

 36. Батищев В. Е., Мартыненко Б.Г., Розшуків С. Л., Щелоков Я.М. Енергозбереження. - Єкатеринбург, 2004. - 304с.

 37. Черевиків И.А. Регіональна політика підвищення енергетичної эффек-тивности : від проблем до рішень. - М.: ЦЭНЭФ, 2006. - 192с.

 38. Белоусова Т. та ін. Росія у світі, що міняється, - М.: Інститут економічного аналізу, 2007. - 671с.

 39. Богатирьов Л.Л. Рішення електроенергетичних завдань в умовах невизначеності. - Єкатеринбург: УГТУ-УПІ, 2005. - 115с.

 40. Боксерман Ю.И., Бесчинский А.А., Лихачев В. І. Газ в структурі світової енергетики : ресурси, виробництво, ринки// ПЕК. - 2008. -№3-4.-С. 42-50.

 41. Бушуев В. В., Воропай Н.И., Мастепанов A.M., Шафраник Ю.К. та ін. Енергетична безпека Сибіру - Новосибірськ: Наука. Сибірська видавнича фірма РАН, 2008. - 302с.

 42. Бушуев В. В., Голубев B.C. Енергетика в системі: природа-суспільство-людина і еволюційний шлях Росії в XXI столітті// Енергія: економіка, техніка, екологія. - 2002. - №1. - С. 9-17.

 43. Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Чинник чотири/ під ред. Заварницына А.П. -М: Вид-во "Academia", 2000. - 396с.

 44. Вальтух К.К., Дементьев Н.П. Математичний і статистичний аналіз функції споживання. - Новосибірськ: Наука. Сиб. відділ., 2006. - 165, [2]с.

 45. Велихов Е.П. Енергетика XXI віку і Росія// Енергія: економіка, техніка, екологія. - 2003. - №12. - С. 2-8.

 46. Віників В. А., Віників Г. В. Теорія подібності і моделювання (стосовно завдань електроенергетики) : Підручник для Внз, 3-е видавництво, перераб. і доп. - М.: Высш. Школа, 2004. - 439с.

 47. Вентцель Е.С. Теорія Вероятностей.-м.: Наука, 2006.-576 с.

 48. Вплив енергетичного чинника на економічну безпеку регіонів Російської Федерації/ Богатырев Л.Л., Бушуев В. В., Куклин А.А., Мызин А.Л., Татаркин А.И. та ін. - Єкатеринбург: Видавництво Урал, ун-та, 2008. - 288с.

 49. Гаврилин А.И., Карауш С. А. та ін. Нормативно-правова база енергозабезпечення і енергозбереження в Томській області 1997 -2001гг. Збірка документів. - Томськ: ЦНТИ, 2001. - 216с.

 50. Гаврилин А.И., Косяків С. А. та ін. Азбука енергозбереження. - Томськ: ТПУ, 2001.-96с.

 51. Гаврилин А.И., Косяків С. А., Литвак В. В. та ін. Вступ в енергозбереження. - Томськ: Курсив плюс, 2000. - 219с.

 52. Гительман Л.Д. та ін. Економічний механізм регіональною энергетиче-ской Политики.-Єкатеринбург: Союз-169, 2007.-255 с.

 53. Гмурман В. Е. Теорія вірогідності і математична статистика - М.: Вища школа, 2001. - 479с.

 54. Гордеев О. Г. Стан і перспективи розвитку нафтової і газовою про-мышленности// Нафтове господарство - 2003. - №1. - С. 4-7.

 55. Гофман И.В. Побудова і методика складання і аналізу енергетичних балансів промислових підприємств - М.: Металлургиздат, 2002. -- 128с.

 56. Губин В. Е., Косяків С. А. Маловідхідні і ресурсозберігаючі технології в енергетиці. - Томськ: Вид-во НТЛ, 2002. - 252с, мул.

 57. Дмитрівський А.Н. Східні нафтогазові проекти Росії// ТЭК.- 2002.-№2.-С. 9-12.

 58. Дмитрівський А.Н. Природний газ в XXI столітті// Нафтове господарство - 2002.-№12.-С. 14-17.

 59. Долин Ю.Э., Опанасенко С. Н., Зырянов В. П. Проблеми ефективності топливообеспечения теплових електростанцій// Енергетик - 2003. - №3. - С. 2-5.

 60. Дяків А.Ф. Енергетика Росії і світу в 21-м столітті// Енергетик. - 2000. -№7.-С. 2-6.

 61. Дэвинс Д. Енергія/ під ред. Д.Б. Вольфберга. - М.: Энергоатомиздат, 2005. - 360с.

 62. Закон Харківської області "Про порядок розрахунку прожиткового мінімуму в Харківській області" OT15.01.2002. - №12.

 63. Закс Ш. Теорія статистичних виводів/ Під ред. Ю.К. Беляева. - М.: Вид-во "Світ", 2005. - 740с.

 64. Зикань В. М. Вугілля - ефективний і надійний енергоносій// Енергія: економіка, техніка, екологія - 2003. - №4. - С. 17-23.

 65. Іванова В. М., Калинина В. Н., Нешумова Л.А. та ін. Математична статистика: Підручник/ 2-е видавництво, перераб. і доп. - М.: Высш. школа, 2001. -371с, мул.

 66. Клавдиенко В. П. Світова торгівля енергоносіями// Енергія: економіка, техніка, екологія - 2003. - №7. - С. 2-8.

 67. Климов А.А. Електрифікація виробничих процесів в Животноводстве.-м.: Сільгоспгіз, 2005. -2005. - 376с.

 68. Литвак В. В. Прогнозування енергоспоживання на основі даних енергетичного споживчого кошику // Матеріали доповідей дев'ятої всеросійської науково-технічної конференції "Енергетика : екологія, надійність, безпека", м. Томськ, 3-5 грудня, 2003г. - Видавництво ТПУ, 2003, Т. 2 - С. 10-14.

 69. Климова Г. Н., Литвак В. В. Енергоспоживання в регіонах з негативними середньорічними температурами (на прикладі Томської області. - Томськ: Вид-во ГПУ, 2003. - С. 290-292.

 70. Климова Г. Н., Литвак В. В., Алексеева Т. І. Енергетична складова споживчого кошику для Томської області// Ресурси регіонів Росії, 2003. - № 4. - С. 31-35.

 71. Климова Г. Н., Литвак В. В., Яворский М. І. Перспективи енергетичного використання попутного нафтового газу// Промислова енергетика, 2002. - №8.- С. 2-4.

 72. Комплексна методика діагностики енергетичної безпеки террито-риальных утворень Російської Федерації (друга редакція)/ А.И. Та-таркин, А.А. Куклин, А.Л. Мызин, А.В. Калина, В. Г. Литвинов та ін. - Єкатеринбург: Інститут економіки УрО РАН, 2002. -80с.

 73. Комплексна методика оцінки надійності і живучості паливо- і энерго-снабжения територій/ А.И. Татаркин, Н.И. Воропай, А.А. Куклин, А.Л. Мызин, А.В. Калина, СМ. Сендеров, В. Г. Литвинов та ін. -Екатеринбург : Інститут економіки УрО РАН, 2002. - 150с.

 74. Кононов Ю.Д. Вплив енергетичних стратегій на Энергопотребление.-Иркутск: 2005.-106 с.

 75. Конопельник А. Світовий ринок нафти : повернення до епохи низьких цін?// Нафтогазова вертикаль.-2007.-№4.-С. 60-63.

 76. Котлер В. Р. Споживання первинної енергії і структура паливоспоживання у світі// Електричні станції. - 2002. - №7. - С. 71-73.

 77. Котлер В. Р., Макеева Е.Н. Вугілля і проблеми енергетичної безпеки в Західній Європі// Електричні станції - 2002. - №11. - С. 65-66.

 78. Левин А.И., Яркин А.П. Економіка споживання : питання теорії, управління, прогнозування. - М.: Наука, 1984. - 315с

 79. Лисицын Н.В. Аналіз динаміки споживання електричної енергії в Ук-раине за 1990-200ІГГ.// Енергетик - 2003. - №1. - С. 3-7.

 80. Литвак В. В. Основи регіонального енергозбереження (науково-технічні і виробничі аспекти). - Томськ: Вид-во НТЛ, 2002. - 300с.

 81. Литвак В. В. Проблеми енергозбереження і методи їх рішення в регіонах: Автореф. дисс.на здобуття уч. степ, д.т.н. - Томськ, 2003. - 46с.

 82. Литвак В. В., Маркман Г. З., Харлов Н.Н. Електроенергія: економія, якість. - Томськ: STT, 2001. - 195с.

 83. Литвак В. В., Силич В. А., Яворский М. І. Регіональний вектор енергозбереження. - Томськ: STT, 2001.- 342с.

 84. Макаров А.А. Електроенергетика і соціально-економічний розвиток Росії// Енергія: економіка, техніка, екологія. - 2003. - №2. - С. 2-10.

 85. Максаковский В. П. Шляхи розвитку світової енергетики// http://geo. 1 september.ru

 86. Марьяновский Е.Л. Експлуатація електросилового устаткування млинів і Крупозаводов.-м.: Заготиздат, 2004.- 92с.

 87. Мастепанов A.M. ПЕК: проблеми розвитку і взаємодії// ПЕК. - 2003.-№1.-С. 7-Ю.

 88. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Электро-энергетика, електротехнічні системи і комплекси" -Томск : ТПУ 2003. - 323с. (С. 290-293).

 89. Медведєва Е.А., Никитин В. М. Енергоспоживання і рівень життя. -Новосибирск: Наука: - 2003.-135с.

 90. Мелентьев Л.А. Оптимізація розвитку і управління великих систем енергетики : Навчань. посібник. - 2-е видавництво, перераб. і доп. - М.: Высш. школа, 2002. - 319с, мул.

 91. Мелентьев Л.А. Системні дослідження в енергетиці. - М.: Наука, 2003.-454с.

 92. Мелентьев Л.А., Стырикович, Штейнгауз Е.О. Паливно-енергетичний баланс СРСР. - М.: Госэнергоиздат, 2002. - 207с.

 93. Методика складання і аналізу енергетичних балансів промислових підприємств. - Ленінград, 1971. - 134с.

 94. Некрасов А.С., Синяк Ю.В. Довгострокові тенденції розвитку энергетиче-ского комплексу Росії// Економіка і фінанси електроенергетики, 2003. - №1. - С. 99 - 122.

 95. Пуронас В. та ін. Аналіз і моделювання особистого споживання (питання теорії і методології) .- Вільнюс, 2003.-204 с.

 96. Ревайкин А.С. Рівень життя населення : методологія і проблеми регио-нального дослідження. - М.: Наука, 2007. - 143с.

 97. Ревайкин А.З, Трошина Т. В. Регіональні особливості формування і використання громадських фондів споживання. - М.: Наука, 2005.-123с.

 98. Рубан А.Д. Проблеми геотехнології і енергозбереження у вугільної про-мышленности України// ТЭК.-1999.-№1.-С. 50 - 54.

 99. Рунов Б.А., Рунова A.M. Довідник по застосуванню електроенергії в сільському Хозяйстве.-м.:Сельхозгиз, 1958. - 578с, 3 л. вкл.

 100. Савельева Е.А., Канівський М. Ф., Кравецкий А.С. Приклад прогнозу споживання електроенергії за екстремальних погодних умов// Проблеми Енергозбережения.- 2002. - №9 - С. 10-12.

 101. Савенко Ю.Н., Штейнгауз Е.О. Енергетичний баланс (Деякі питання теорії і практики). - М.: Енергія, 1971. - 184с.

 102. Сазонов Н.А. Виробництво і розподіл електроенергії в сільському Хозяйстве.-м.: Сільгоспгіз, 1954.- 416с.

 103. Семенов В. А. Оптові ринки електроенергії за кордоном. - М.: ЭНАС, 1998.-189с

 104. Синютин В. М., Назаров Р. С. На шляху до раціонального споживання непродовольствен-ных товарів. - М.: Економіка, 1964.- 40с.

 105. Соколів А.Я. Технологічне устаткування підприємств по зберіганню і переробці Зерна.-м.: Хлебоиздат, 1958.- 436с.

 106. Довідник норм витрати рідкого Топлива.-м.: Транспорт, 1974.- 102 с.

 107. Довідник по нормах витрати і зберігання палива. - М.: Всесоюзне кооперативне из-дательство, 1955 - 95с.

 108. Довідник по промисловому виробництву енергоресурсів .-м.: Россельхозиздат, 1979.- 539с.

 109. Статистичний щорічник (1992 - 2001гг.). Стат. збірка. - Т.: Томскоблкомстат, 2002. - 272с.

 110. Тамбовцев В. Об'єкт економічної безпеки Росії// Питання економіки. - 1994. - №12. - С. 45-53.

 111. Татаркин А.И., Куклин А.А., Мызин А.Л. Енергетика і економічна безпека ре-гионов Росії. - М.: Вид-во ИНП РАН, 2001. - 38с.

 112. Татаркин А.И., Куклин А.А., Романова О. А., Чуканов В. Н., Яковлєв В. І., Козицын А.А. Економічна безпека регіону : єдність теорії, методології дослідження і практики. - Єкатеринбург: Видавництво Урал, ун-та, 1997. - 240с.

 113. Татаркин А.И., Львів Д.С., Куклин А.А., Мызин А.Л., Богатырев Л.Л., Коробицын Б.А., Яковлєв В. І. Моделювання стійкого розвитку як умова підвищення экономиче-ской безпеки території. -Екатеринбург: Видавництво Урал, ун-та, 1999.- 276с.

 114. Томашпольский Л.М. Нафта і газ : проблеми і прогнози. - М.: "Надра": -1975.-311с.

 115. Паливна політика - погляд РАО ЄЕС// Енергія: економіка, техніка, екологія - 2000. - №9.- С. 2-8.

 116. Паливно-енергетичний комплекс Росії : учора, сьогодні, завтра. - М.: Мінпаливенерго. - 1996. - 35с.

 117. Троицкий А.А. Енергетика і економіка Росії : минуле, сьогодення, майбутнє// Енергія: економіка, техніка, екологія - 2003. - №9. - С. 9-15.

 118. Уварів В. В. Довідник по теплопостачанню сільськогосподарських Предприятий.-м.: Колос, 1983.-319 з, мул.

 119. Вугілля України. Довідник. - М.: Надра, 1975. - 305с.

 120. Рівень життя населення Томської області. Стат. сб. - Т.: Томскоблкомстат, 2002. - 201с.

 121. Федоренко И.Д., Чичасов В. Л. Зрошування овочевих культур і Картофеля.-м.: Сільгоспгіз, 1955. -431с.

 122. Фельд С. Д. Єдиний енергетичний баланс народного господарства (Питання економіки і методології планування) : Автореф. дисс. на здобуття вченого ступеня д-ра екон. наук. - М., 1964. - 31с.

 123. Феоктистов Д.В. Методологія оцінки рівня і якості життя населення// Податки. Інвестиції. Капітал, 2002. - №3-4. - С. 3-17.

 124. Чуракаев A.M. Переробка нафтових газів - М.: Надра, 1983. -279с.

 125. Шафраник Ю.К. Російський нафтогазовий чинник для Європи і Світу// Нафтове хозяй-ство, 2003. - №5. - С. 20-24.

 126. Блазнів И.Н. Особисте споживання при соціалізмі. - М.: Думка, 1972. -258с.

 127. Енергетика світу : Переклади доповідей XII конгресу МИРЭК/ Під ред. П. С. Непорожнього, В. І. Попкова. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 232с, мул.

 128. Енергетична стратегія Росії на період до 2020г.

 129. Литовський Е.И. Потоки енергії і Эксергии.-м.: Наука, 1988.-143 с.

Каталог: data -> 117 -> file doc
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей
file doc -> Рецензія на дипломну роботу ст гр. Ек-03-1 Козиненко О. С. на тему: „Підвищення економічних показників державного підприємства «Дніпропетровські магістральні електричні мережі»
file doc -> Київський національний економічний університет (477)
file doc -> Оптимізація портфелю цінних паперів (з урахуванням ризиків)
file doc -> Глобалістика та глобальне моделювання
file doc -> Перелік позначень та скорочень


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка