Комунальний позашкільний навчальний закладСторінка5/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.66 Mb.
ТипПротокол засідання
1   2   3   4   5

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Вихованці повинні знати:

Еколого-краєзнавчий блок програми:

 • основні природні, історичні, археологічні пам’ятки України, рідного краю; документацію для проведення краєзнавчої експедиції; основні документи музейної справи;

 • основні вимоги до звіту про краєзнавчу експедицію та туристський похід;

 • краєзнавчу та іншу літературу з природи рідного краю;

 • схему опису маршруту краєзнавчої експедиції;

 • кінофотодокументи та інші джерела про природу рідного краю;

 • фізико-географічні і кліматичні умови місцевості, що вивчається;

 • екологічну термінологію;

 • представників рослинного і тваринного світу місцевості, що вивчається;

 • заповідні природні об’єкти рідного краю і України;

 • закони і нормативні акти, спрямовані на збереження і раціональне використання природних ресурсів України;

 • показники якості (стану) природних об’єктів.

 • основні види і методи краєзнавчої і науково-дослідницької роботи, які можуть з дійснюватися в краєзнавчій експедиції чи туристському поході, при проведенні краєзнавчих досліджень, інструменти (прилади), які при цьому застосовуються;

 • місцеві ознаки погіршення та покращення погоди.

Туристський блок програми:

 • правила безпеки учасників туристських походів та змагань, при подоланні перешкод, організації біваку;

 • права та обов’язки учасників подорожей та змагань;

 • основні положення Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України та Правил змагань із спортивного туризму і спортивного орієнтування;

 • вимоги до походів різного ступеню та категорії складності;

 • особливості особистого, групового і спеціального спорядження і обладнання з пішохідного туризму (інших видів туризму за необхідності);

 • основні види перешкод, що визначають рівень складності походу (відповідно до обраного виду туризму);

 • туристські обов’язки в групі;

 • особливості організації біваку;

 • вимоги до організації харчування туристів;

 • умовні знаки спортивної та топографічної карти, порядок проходження дистанцій на змаганнях зі спортивного орієнтування;

 • туристські можливості регіонів України;

 • симптоми основних видів травм та захворювань, які можуть статися в поході чи на змаганнях;

 • порядок дій в екстремальній (аварійній) ситуації в поході чи на змаганнях, порядок надання першої долікарської допомоги;

 • фізичні, психологічні, тактико-технічні вимоги до учасників подорожей різних рівнів складності.


Вихованці гуртка повинні вміти:

 • самостійно працювати з краєзнавчою та спеціальною літературою, іншими літе­ратурними джерелами;

 • розробляти анкети та запитальники;

 • систематизувати зібраний краєзнавчий матеріал;

 • виконувати дослідження за ви­вченими методиками, вести пись­мову документацію;

 • пояснювати взаємозв'язок між станом досліджуваного об'єкту та факторами природного та антро­погенного характеру;

 • складати звіт про краєзнавчу експедицію, краєзнавче дослідження, технічний опис маршруту;

 • публічно виступати з доповідями, рефератами, пропагувати роботу гуртка;

 • орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрут за легендою, картою, долати дистанцію спортивного орієнтування в заданому напрямку та/або за вибором, по маркованій дистанції;

 • складати план місцевості;

 • розробляти маршрути походів 1 - 3 ступеню складності та 1-ї категорії складності (відповідно до обраного виду туризму);

 • вимірювати відстані та визначати висоту предметів на місцевості різним способами;

 • долати річку вбрід, по колоді, мотузці з перилами, навісній переправі, долати круті трав’яні та піщані схили (спуск спортивним способом та підйом спортивним способом), траверс перешкоди;

 • в’язати вузли, які застосовуються в туристських походах та на змаганнях;

 • організувати бівак, розпалювати вогнище;

 • складати меню для туристського походу;

 • готувати їжу в похідних умовах на вогнищі;

 • дотримуватися правил санітарії, гігієни і техніки безпеки;

 • бережливо ставитися до обладнання та спорядження;

 • оцінювати власні досягнення та досягнення інших гуртківців;

 • співпрацювати з ровесниками під час колективної роботи;

 • надавати першу долікарську допомогу при травмах;

 • володіти навичками пішохідного та, або лижного, водного тощо видів туризму);

 • учні повинні взяти участь в краєзнавчій експедиції, учнівській краєзнавчій конференції, туристському поході.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Азбука туриста-эколога. Методические рекомендации для рук. кружков «Туристы-экологи». – М.: Турист – 1991 – 110 с.

 2. Бардин К.В. Азбука туризма. - М. : Просвещение, 1981.

 3. Байтеряков О.З. Загальна характеристика туристичних ресурсів України // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) - Херсон. Херсонський держ. пед. ун-т. - 1998. - С. 185-187

 4. Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та працівників туризму (аспекти). – Дніпропетр.: Промінь, 2002. - 115 с.

 5. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України. Методологія та методика аналізу, термінологія, районування. - К: ВПЦ „Київський університет", 2001. - 395 с.

 6. Биржаков М.Б. Введение в ТУРИЗМ. - СПб.: „Издательский дом Герда". 2003. - 320 с.

 7. Боплан Г.Л. Опис України. К. : Наукова думка, 1991.

 8. Вечерський В.В. Загальні відомості про історико-культурні ресурси в туристичних регіонах України //Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 2. - К: ЧП Кармаліта. - 1999. - С. 99-122.

 9. Вихристенко Б.І. Сучасний стан і завдання розвитку туристичної галузі України // Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 1. - К: КМ-Трейдинг". - 1998. - Частина перша. - С11-18.

 10. Ганопольский В.І. Уроки туризму .- К .: Шкільний світ.-2004.

 11. Гетьман В.І. Екотуризм в національних парках // Екологічний вісник. – 2002. - №7-8 – с. 24-28

 12. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" від 29.11.2003 . //www.rаdа. goy. Uа.

 13. Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 р.// Урядовий кур'єр. -1995.-№171-172.-С. 5-6.

 14. Історія України. – Знання, 1992.

 15. Історичний, культурний туризм в Україні до 2010 року // Краєзнавство, географія, туризм. – 2001. - №6 – с.8

 16. Конох А.П., Товстопятко Ф.Ф., Некрасов С.А. Екологічний туризм: Навч. пос. для студентів фак. фіз. вих. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005 – 68 с.

 17. Конох А.П., Товстопятко Ф.Ф., Некрасов С.А. Туризм: Навч. пос. для студентів вищих навч. закладів. - Запоріжжя: ЗНУ, 2005 – 135 с.

 18. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота – К. Вища школа, 1995.

 19. Костюшин В.А. Воздействие рекреации на живую природу. – К.: НацЭко, 1997. – 40 с.

 20. Краєзнавство. – К. : Пам’ятки України, 1994.- № 1,2.

 21. Литвинов Д.А. Справочник туриста. - Дніпропетровськ: ЕЦ „Восхождение”, 2005.

 22. Наровлянський О.Д., Наровлянська М.Д., Пустовойт В.О. Шкільний туризм . – К .: Шкільний світ - 2009.

 23. Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді під ред. Ю.В.Штангея. – К.: УДЦТКУМ, 1996. – 368 с.

 24. Панов И.Н. Экологический туризм и его роль в устойчивом
  развитии территорий // Вести МГУ. Сер.5. - 1998. -№ 6.-С. 13-18.

 25. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і
  студентською молоддю України / Наказ Міністерства освіти і науки
  України від 24.03.2006 року 237 // Спортивний туризм. - К.:
  Федерація спортивного туризму України. - 2006. - № 9 - С. 36-57.

 26. Проведение и судейство конкурсов на туристских слетах и соревнованиях. Методические рекомендации. – М.: Турист, 1983. – 52 с.

 27. Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навч. закладів системи МОН України // Інформаційний збірник МОНУ – 2005. - № 19-20. –с. 27-34

 28. Спортивний туризм. Правила змагань – К.: Держ. комітет молод. Політики, спорту і туризму України, 2001. – 69 с.

 29. Стратегія і тактика розвитку туризму в Україні // Краєзнавство, Географія, туризм. –1998. - №36 – с.1-3

 30. Тиждень краєзнавства і туризму // Краєзнавство, Географія, Туризм. – 1997. - №35. – вкладиш

 31. Туристско-краеведческие кружки в школе. Методические указания для руководителей. – М.: Просвещение, 1988. – 156 с.

 32. Шелегеда В.І. До проблеми використання комплексних екологічних проектів у дитячих позашкільних установах. / Збірник наукових праць «Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Київ – Запоріжжя: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2001. – с. 127 – 131.

 33. Шелегеда В.І. Вивчення та збереження біологічної різноманітності в еколого-краєзнавчих гуртках станції юних туристів. / Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної «Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – с.595 – 599.

 34. Шелегеда В.І. Туристсько-краєзнавча експедиція «Зелена мережа Запоріжжя» - мета, зміст, структура, метод. / Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції, присвяченої 20-річчю створення Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – с. 148 – 154.

 35. Шелегеда В.І. Система роботи з екологічного краєзнавства і туризму з учнями в позашкільних закладах системи освіти - Матеріали доповідей та виступів Всеукраїнської педагогічної конференції, присвяченої 90-річчю позашкільної освіти / за ред.. д.п.н. Вербицького В.В. – К.:АВЕРС, 2008. – с.108-116.

 36. Еколог. туризм // Краєзнавство, Географія, Туризм. – 1998. - №11 – с.7

 37. Екологічна освіта учнів у позашкільних закладах // Рідна школа. – 2001. - №5 – с. 13-15.

Каталог: uploads -> editor -> 3550 -> 299615 -> sitepage 183 -> files
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
299615 -> Збірник методичних матеріалів
299615 -> Відділ освіти виконкому інгулецької районної у місті ради заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в навчальних закладах Інгулецького району в 2017 році
299615 -> Інформація про проведені заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 14 лютого ми шануємо пам'ять тих, хто поліг в афганських ущелинах, та кланяємося тим хто прийшов з війни живим, хоча з пораненою душею
299615 -> Збірник методичних матеріалів
299615 -> Збірник методичних розробок квест-гри
files -> Комунальний позашкільний навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка