Комунальний вищий навчальний закладСторінка2/4
Дата конвертації19.11.2018
Розмір482 Kb.
#64815
1   2   3   4

РОБОЧІ ЗОШИТИ


 1. Голобородько Е. П. Русский язык. 3 класс (по программе И. Ф. Гудзик, И. Н. Лапшиной) : рабочая тетрадь-пособие / Е. П. Голобородько, Е. А. Павлик, Ю. Ю. Мельничук, И. А.  Бондаренко. – Х. : Изд. группа «Основа», 2013. – 175, [1] с. : ил.СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ


 1. Агачева Ю. А. Аттракция как предпосылка и следствие совместно-распределенной учебной деятельности: имплицитные концепции педагогов / Юлия Анатольевна Агачева // Современный научный вестник. – 2013. – № 15 (154). – С. 70-75. – (Серия: Педагогические науки, психология, социология).

 2. Агачева Ю. А. Концептуализация феномена совместно-распределительной деятельности в современной психологии / Юлия Анатольевна Агачева // Современный научный вестник. – 2013. – № 29 (168). – С. 55-64. – (Серия: Педагогические науки, психология, социология).

 3. Вострікова В. В. Використання інтерактивних технологій як засобу підвищення рівня мовленнєвої компетенції вчителів іноземної мови / Вікторія Володимирівна Вострікова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 19. – С. 130-134.

 4. Гаврилюк Г. М. Використання робочих зошитів у проектно-технологічній діяльності учнів основної школи / Галина Михайлівна Гаврилюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. Випуск 34 / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ–Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – С. 54-57.

 5. Гаврилюк Г. М. Інноваційний зміст освітньої галузі «Технології» / Галина Михайлівна Гаврилюк // Международный научный альманах. Выпуск 18. Сборник статей преподавателей, аспирантов и магистрантов / под ред. М. В. Воронцовой, Н. С. Пивневой. – Таганрог–Актюбинск : Изд-ль А. Н. Ступин, 2013. – С. 23-27.

 6. Гаврилюк Г. М. Метод проектів у навчально-виховній діяльності учнівської молоді: ретроспективний огляд / Галина Михайлівна Гаврилюк // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 57-62.

 7. Голобородько Є. П. Діяльність сільської школи на сучасному етапі: з досвіду роботи / Є. П. Голобородько, С. В. Волошина // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 27-32.

 8. Жорова І. Я. Детермінанти професійного розвитку педагогів у системі післядипломної освіти України (60-ті роки ХХ століття) / Ірина Ярославівна Жорова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 19. – С. 299-304.

 9. Жорова І. Я. Джерельна база проблеми впровадження передового педагогічного досвіду (II половина XX століття) / Ірина Ярославівна Жорова // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 242-246.

 10. Жорова И. Я. Методологические подходы к исследованию профессионального развития педагога / Ирина Ярославовна Жорова // Научный поиск / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Шуйский государственный педагогический университет. – 2013. – № 2.1. – С. 68-70.

 11. Жорова І. Я. Організаційні засади становлення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в УРСР (40-50-ті pp. XX століття) / Ірина Ярославівна Жорова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 250-256.

 12. Жорова І. Я. Професійний розвиток педагогів у системі післядипломної освіти України у 80-х роках ХХ століття / Ірина Ярославівна Жорова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 20. – С. 291-298.

 13. Жорова І. Я. Професійний розвиток учителя у світлі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Ірина Ярославівна Жорова // Наукові записки / ред. кол. : В. В. Радул, С. П. Величко та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Випуск 123. – Том 1. – С. 156-160.

 14. Жорова І. Я. Розвиток професіоналізму педагогів у середовищі системи післядипломної освіти / Ірина Ярославівна Жорова // Zbіоr rароrtоw naukowych. «Wplyw badan naukowych. (28.04.2013 -30.04.2013 ) – Вуdgszcz: Wydawca: Sр. z о.о. «Dіаmond trading tour», 2013. – S. 74-78.

 15. Жорова І. Я. Структурно-функціональний аналіз системи післядипломної освіти педагогів в Україні / Ірина Ярославівна Жорова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 110-116.

 16. Коновал А. А. Инновационные подходы к организации педагогического самообразования / А. А. Коновал, Т. И. Туркот // Optimizarea procesului de predare a limbilor straine iu contextul metodologilor clasice si moderne. Actele Couferitiei Stiintifice Internationale 22 mai 2012 / Coord. Tamara Gogu. – Chisinau.: Sn., «Caromont-Studio». – Р. 185-192.

 17. Коновал А. К вопросу о верификации некоторых физических моделей в методике изучения электродинамики / А. Коновал, Т. Туркот // Studia universitatis: Revista stiiutifica. – 2012. – № 7 (57). (Anul VI). Chisinau. – CEP USM. – Р. 56-61.

 18. Коновал А. А. Сравнительный анализ методики преподавания электродинамики в высших педагогических учебных заведениях / А. А. Коновал, Т. И. Туркот // Вестник АлтГПА: Естественные и точные науки 2012-13. – Барнаул : Концепт, 2013. – С. 58-61.

 19. Коновал О. А. Теоретико-методологічні підходи до організації самостійної роботи студентів / О. А. Коновал, Т. І. Туркот // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 19. – С. 88-94.

 20. Котова О. В. Множини дійсних чисел з [0;1] із забороною на вживання окремих цифр в їх s-адичному розкладі / О. В. Котова, О. М. Журавльова // Магістерські студії. Альманах. Вип. 13 (2). – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 72-73.

 21. Кузьменко В. В. Формирование чувства патриотизма у дошкольников Украины в 60-80-е годы ХХ века / В. В. Кузьменко, В. С. Мусиенко // Международный научный альманах. Выпуск 18. Сборник статей преподавателей, аспирантов и магистрантов / под ред. М. В. Воронцовой, Н. С. Пивневой. – Таганрог–Актюбинск : Изд-ль А. Н. Ступин, 2013. – С. 41-45.

 22. Кузьменко В. Василь Сухомлинський про розвиток творчої особистості учня / В. Кузьменко, Н. Слюсаренко // Наукові записки / ред. кол.: В. В. Радул, С. П. Величко та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Випуск 123. – Том І. – С. 64-67. – (Серія: Педагогічні науки).

 23. Kuzmenko V. V. PYTANIE FORMOWANIA NAUKOWEGO OBBRAZU SWIATA USZNIOW W TWORCZOSCI W.SUCHOMLINSKIEGO / Kuzmenko V.V. // Zbior raportov naukowych «Science - od teorii do praktyki». (29.03.2013– 31.03. 2013) – Sopot: Wudawca: Sp.Z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 9-15.

 24. Кузьменко Ю. В. Правова культура учнівської та студентської молоді – сучасна вимога суспільства / Юлія Василівна Кузьменко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 23-27.

 25. Кузьменко Ю. В. Модернізація освіти та розвиток людського капіталу / Юлія Василівна Кузьменко // Международный научный альманах. Выпуск 18. Сборник статей преподавателей, аспирантов и магистрантов / под ред. М. В. Воронцовой, Н. С. Пивневой. – Таганрог–Актюбинск : Изд-ль А. Н. Ступин, 2013. – С. 201-205.

 26. Кузьміч Т. О. Директор школи як керівник навчально-виховної роботи (педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського) / Тетяна Олександрівна Кузьміч // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXIII. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 72-76.

 27. Кузьмич Т. А. Психолого-педагогические основы формирования социальной компетентности старшеклассников / Татьяна Александровна Кузьмич // Вестник академии знаний. – Краснодар, 2013. – С. 133-135.

 28. Моїсеєв С. О. Колектив як провідний засіб морального розвитку дітей в оздоровчих таборах України / Сергій Олександрович Моїсеєв // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 20. – С. 33-38.

 29. Моїсеєв С. О. Порівняльна характеристика робочого, відкритого та конкурсного уроків фізичної культури / Сергій Олександрович Моїсеєв // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал / редкол. А. Лавренчук (голова та ін.). – Рівне : Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2013. – № 4. – С. 154-158.

 30. Мусієнко В. С. Особливості формування почуття патріотизму в дітей у сучасному дошкільному навчальному закладі України / Вікторія Сергіївна Мусієнко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 21-25.

 31. Мусієнко В. С. Соціально-педагогічні чинники формування почуття патріотизму в дітей у дошкільних навчальних закладах України в 60-80 роках XX століття / Вікторія Сергіївна Мусієнко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 275-279.

 32. Назаренко Л. М. Використання управлінських підходів А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського в організації роботи з молодими спеціалістами / Людмила Миколаївна Назаренко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 229-234.

 33. Назаренко Л. М. Духовні орієнтири освіти з огляду на педагогічну спадщину В. О. Сухомлинського / Людмила Миколаївна Назаренко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 279-283.

 34. Несін Ю. М. Педагогічне застосування коміксів на курсах підвищення кваліфікації вчителів у Франції / Юрій Миколайович Несін // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 19. – С. 170-175.

 35. Одайник С. Ф. Формування іміджу сучасного навчального закладу / Світлана Федорівна Одайник // Теорія та методика управління освітою: Електронне наукове фахове видання. – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України, 2013. – Листопад.

 36. Примакова В. В. Андрагогічний підхід до професійного розвитку вчителів початкових класів у післядипломній освіті / Віталія Володимирівна Примакова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2013. – Вип. 1 (8). – С. 347-351.

 37. Примакова В. В. Дистанційне навчання як перспективна форма підвищення кваліфікації вчителів в Україні / Віталія Володимирівна Примакова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 19. – С. 181-187.

 38. Примакова В. В. До питання періодизації розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні / Віталія Володимирівна Примакова // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень: зб. наук. пр. Вип. 1 (4) / редкол. : Р. С. Гуревич (голова) [та ін.] ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – С. 222-225.

 39. Примакова В. В. Етапи розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття) / Віталія Володимирівна Примакова // Професійна підготовка педагога: історичний досвід і виклики сучасності: збірник наукових праць / за ред. Н. Скотної, М. Чепіль. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 81-89.

 40. Примакова В. В. Історико-педагогічні аспекти розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів / В. В. Кузьменко, В. В. Примакова // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол. : Огнев’юк В. О., Хоружа Л. Л., Беспалько О. В. [та ін.]. – К. : Ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – № 19. – С. 14-18.

 41. Примакова В. В. Науково-педагогічні аспекти розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів / Віталія Володимирівна Примакова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 175-181.

 42. Примакова В. В. Педагогічна спадщина В. Сухомлинського як джерело професійного розвитку вчителя початкових класів / Віталія Володимирівна Примакова // Наукові записки / ред. кол. : В. В. Радул, С. П. Величко та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Випуск 123. – Том 1. – С. 267-270. – (Серія: Педагогічні науки).

 43. Примакова В. В. Підготовка вчителів початкових класів до реалізації освітніх реформ в Україні (60-70 роки ХХ століття) / Віталія Володимирівна Примакова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 20. – С. 308-315.

 44. Примакова В. В. Проблеми професійного розвитку учителів початкових класів в історії післядипломної освіти України / Віталія Володимирівна Примакова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 283-290.

 45. Примакова В. В. Проблема розвитку післядипломної освіти вчителів у дослідженнях сучасних науковців / Віталія Володимирівна Примакова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Вип. 35 / редкол.: І. А. Зязюн (голова) [та ін.] ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – С. 396-400.

 46. Примакова В. В. Этапы развития последипломного образования учителей начальных классов в Украине (середина ХХ – начало ХХІ века) / Виталия Владимировна Примакова // Международный научный альманах. Выпуск 18. Сборник статей преподавателей, аспирантов и магистрантов / под ред. М. В. Воронцовой, Н. С. Пивневой. – Таганрог – Актюбинск : Изд-ль А. Н. Ступин, 2013. – С. 49-57.

 47. Раєвська І. М. Діагностика дослідницьких умінь учителів початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти / Ірина Миколаївна Раєвська // Сборник научных трудов Sworld. – Одесса : Куприенко, 2013. – Выпуск 2. – Том 14. – С. 36-42.

 48. Раєвська І. М. Психолого-педагогічні підходи до розуміння сутності дослідницьких умінь педагога / Ірина Миколаївна Раєвська // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 181-186.

 49. Слюсаренко Н. В. Класифікація джерельної бази дослідження з трудової підготовки дівчат / Ніна Віталіївна Слюсаренко // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 658-664.

 50. Слюсаренко Н. В. Проблеми національного виховання підростаючого покоління / Ніна Віталіївна Слюсаренко // Проблеми українського національного виховання: збірник наукових праць / за ред. Н. Скотної, М. Чепіль. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013 – С. 32-37.

 51. Слюсаренко Н. В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання / Ніна Віталіївна Слюсаренко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 32-37.

 52. Слюсаренко Н. В. Становление и развитие в школах Украины трудовой подготовки девочек / Нина Витальевна Слюсаренко // Международный научный альманах. Выпуск 18. Сборник статей преподавателей, аспирантов и магистрантов / под ред. М. В. Воронцовой, Н. С. Пивневой. – Таганрог–Актюбинск : Изд-ль А. Н. Ступин, 2013. – С. 68-79.

 53. Slysarenko N. V. Problemy przygotowania mlodziezy do pracy zawodowej w tworczej spusciznie ukrainskich pedagogow / N.V Slysarenko // Zbior raportov naukowych «Science - od teorii do praktyki». ( 29.03.2013 – 31.03. 2013) – Sopot: Wudawca: Sp.Z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 19-25.

 54. Стребна О. В. Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках природознавства в 1 класі / Ольга Володимирівна Стребна // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 19. – С. 72-77.

 55. Стребна О. В. Соціопедагогічні погляди Г. С. Сковороди / Ольга Володимирівна Стребна // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 256-261.

 56. Туркот Т. І. Комп'ютерне моделювання як засіб підтримки самостійної роботи студентів при вивченні теоретичної фізики / О. А. Коновал, Т. О. Туркот // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2013. – Вип. 17. – С. 56-68.

 57. Устинова Н. В. Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя учнів / Наталія Валентинівна Устинова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 203. – Т. 215. Педагогіка. – С. 52-55.

 58. Устинова Н. В. Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах західної Європи / Наталія Валентинівна Устинова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2013. – Вип. 1 (8). – С. 396-400.

 59. Устинова Н. В. Фахова компетентність як вагомий елемент структурної єдності всіх складових діяльності вчителя / Наталія Валентинівна Устинова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 19. – С. 224-230.

 60. Філончук З. В. Підготовка вчителів географії до професійної діяльності в умовах профільної школи / Зоя Володимирівна Філончук // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 20. – С. 168-175.

 61. Чумак Л. В. Педагогічний інструментарій полікультурного виховання майбутніх фахівців туристичної галузі / Лариса Володимирівна Чумак // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 19. – С. 236-242.

 62. Шарко В. Д. Підготовка вчителя до застосування модульної технології навчання учнів фізики як одного з шляхів упровадження нового державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти / Валентина Дмитрівна Шарко // Науковий часопис № 40. – К. : Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова. – № 32. – С. 281-290.

 63. Шарко В. Д. Підготовка вчителя до розвитку пізнавальної активності учнів засобами віртуального фізичного експерименту як методична проблема / Валентина Дмитрівна Шарко // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2013. – Випуск 12. – С. 49-53.

 64. Шарко В. Д. Про навчально-методичний комплекс «Зелений пакет» як засіб формування екологічної компетентності учнів при вивченні фізики / В. Д. Шарко, Н. В. Куриленко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – Випуск 109. – С. 133-137.

 65. Шарко В. Д. Система профессиональных компетентностей учителя и особенности их развития в последипломный период / Валентина Дмитриевна Шарко // Сборник научных трудов SWorld [научный журнал]. – 2013. – Том 17. Педагогика, психология и социология. – С. 56-60.

 66. Юзбашева Г. С. Особливості диференційованого навчання шкільної освіти / Галина Сергіївна Юзбашева // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 86-93.

 67. Юзбашева Г. С. Профільне навчання як один із ключових напрямів модернізації системи освіти України / Г. С. Юзбашева, О. Г. Ярошенко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 20. – С. 46-51.СТАТТІ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ЖУРНАЛАХ


 1. Ворона О. І. Соціальні та психологічні умови виявлення та виховання творчо обдарованих дітей / Оксана Іванівна Ворона // Таврійський вісник освіти. 2013. № 3. С. 259-264.

 2. Воронюк І. В. Використання комп'ютерних технологій в організації творчості молодших школярів: психолого-педагогічний аспект / І. В. Воронюк, І. М. Мовенко // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1. – С. 229-233.

 3. Воронюк І. В. Психологічні і методичні аспекти підготовки учнів до творчої життєдіяльності та активної взаємодії з вчителем / Ірина В’ячеславівна Воронюк // Практична психологія та соціальна робота. 2013. № 4. С. 12-20.

 4. Воронюк И. В. Психологические особенности сферы отношений старшеклассников как условие успешности педагогического взаимодействия / И. В. Воронюк, Л. Г. Коротыч // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1. – С. 285-292.

 5. Голобородько Я. Ю. Вона розповідає не людські історії – вона розповідає життя / Я.Ю.Голобородько // Віче: Журнал Верховної Ради України. – 2013. – № 23. – С. 28-29.

 6. Голобородько Я. Ю. Література, футбол, Європа / Ярослав Юрійович Голобородько // Зарубіжна література в школі. 2013. – № 6. С. 36-39.

 7. Голобородько Я. Ю. Микола Хвильовий очима сучасника (З есею Івана Дніпровського «Микола Хвильовий») / Ярослав Юрійович Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. 2013. № 12 С. 32-36.

 8. Голобородько Я. Ю. Поетичні цінності Тумаса Транстрьомера. Есей про лауреата Нобелівської премії з літератури 2011 року / Ярослав Юрійович Голобородько // Всесвітня література в сучасній школі. 2013. № 1. С. 29-33.

 9. Голобородько Я. Ю. Тумас Транстрьомер: життєпростір поетичного мислення (есей про володаря літературного Нобеля – 2011) / Ярослав Юрійович Голобородько // Зарубіжна література в школі. 2013. № 4. С. 12-18.

 10. Гончаренко Л. А. Доцільність використання методу «Метаплан» у викладанні гуманітарних дисциплін в умовах профільного навчання / Любов Анатоліївна Гончаренко // Таврійський вісник освіти. 2013. № 3. С. 21-26.

 11. Гончаренко Л. А. Формування підприємницької компетентності учнівської молоді в межах реалізації проекту «Шкільна академія підприємництва» / Л. А. Гончаренко, З. В. Філончук // Таврійський вісник освіти. 2013. № 3 С. 191-198.

 12. Гора Т. В. Вивчаємо англійську в 1-му класі / Т. В. Гора, О. І. Равкіна, О. І. Софієнко // Методичний вісник «Іноземні мови». – Х. : Ранок, 2013. – C. 3-12.

 13. Гусь Т. Й. Освітній моніторинг – технологія рефлексивної діяльності педагога та вихованця / Т. Й. Гусь, Н. М. Курдюк // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1. – С. 51-57.

 14. Казанцева О. П. Методика викладання теми «Графічний редактор» в 5-му класі / Ольга Павлівна Казанцева // Комп'ютер у школі та сім'ї. 2013. № 1 С. 18-23.

 15. Казанцева О. П. Методика викладання теми «Графічний редактор» в 5-му класі / Ольга Павлівна Казанцева // Комп'ютер у школі та сім'ї. 2013. № 2 С. 17-23.

 16. Казанцева О. П. Методика викладання теми «Графічний редактор» в 5-му класі //Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2013. – № 3. – С.22-27.

 17. Казанцева О. П. Методика викладання теми «Графічний редактор» в 5-му класі // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2013. – № 5. – С.21-25.

 18. Казанцева О. П. Спогади про конкурс «Учитель року». Всеукраїнський конкурс «Учитель року 2013» у номінації «Інформатика» / Ольга Павлівна Казанцева // Комп'ютер у школі та сім'ї. 2013. № 4. С. 7-9.

 19. Казачкова Л. М. Навчально-методичне забезпечення кабінету предметів художньо-естетичного циклу / Лариса Миколаївна Казачкова // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4. – С. 144-149.

 20. Киричук Т. В. Особистісно орієнтований підхід до дитини в освітньому просторі ДНЗ / Тетяна Вадимівна Киричук // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4. – С. 28-33.

 21. Клюєва Т. М. Реалізація принципу наочності на уроках у початковій школі засобами інформаційних технологій навчання / Таміла Миколаївна Клюєва // Таврійський вісник освіти. 2013. № 3. С. 10-17.

 22. Комінарець Т. В. Гуманістичний аспект фахової підготовки вчителів у післядипломній освіті відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти / Тетяна Вільямівна Комінарець // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1. – С. 87-94.

 23. Комінарець Т. В. Гуманістичні ідеї Г. С. Сковороди в поглядах на виховання особистості / Т. В. Комінарець, О. А. Кучер // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1. – С. 5-10.

 24. Kotova O. V. Properties of sets of solutions of equations containing fractal functions // 9-th International Algebraic Conference in Ukraine: abstracts of talks: 8–13 July, 2013, / O. Kotova. – L'viv. – P. 95.

 25. Кузьменко В. В. Болонський процес в університетах зарубіжжя / Василь Васильович Кузьменко // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1. – С. 10-15.

 26. Кузьменко В. В. Підготовка майбутнього вчителя до суб'єкт-суб'єктного управління педагогічним процесом / Василь Васильович Кузьменко // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 2. – С. 64-68.

 27. Кузьменко В. В. Формування конфліктологічної культури в майбутніх дільничних інспекторів МВС / Василь Васильович Кузьменко // Таврійський вісник освіти. 2013. № 3. С. 73-78.

 28. Кузьменко В. В. Вогонь серця професора В. К. Сидоренка / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4. – С. 278-280.

 29. Кузьменко В. В. Постать професора М. І. Сметанського / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4. – С. 284-286.

 30. Кузьменко В. В. О. І. Гедвілло – фундатор професійної підготовки вчителів трудового навчання на Херсонщині / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, В. С. Блах // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4. – С. 280-284.

 31. Кузьменко В. В. Становлення суб’єктивності в освітньому просторі / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, В. В. Примакова // Педагогічна газета.  2013. № 1. С. 2.

 32. Кузьменко Ю. В. Роль громадянського виховання у формуванні національно свідомої учнівської молоді / Юлія Василівна Кузьменко // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 2. – С. 21-25.

 33. Кузьменко Ю. В. Школа імені вчительки / Ю. В. Кузьменко, В. Б. Паргачова // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 2. – С. 285-288.

 34. Кузьмич Т. А. Русичи из Причерноморья: вехи становления / Татьяна Александровна Кузьмич // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. 2013. № 2. С. 52-54.

 35. Кузьмич Т. А. Соотношение личностного и коллективного в процессе этновоспитания / Татьяна Александровна Кузьмич // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1. – С. 15-21.

 36. Марецька Л. П. Критерії та рівні сформованості соціокультурної компетентності вчителів української мови / Людмила Петрівна Марецька // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 2. – С. 75-80.

 37. Мусієнко В. С. Створення умов педагогічної наступності дошкільної та початкової освіти / Вікторія Сергіївна Мусієнко // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4. – С. 37-41.

 38. .Несін Ю. М. Співпраця української школи з «Французьким Альянсом» / Юрій Миколайович Несін // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4. – С. 64-68.

 39. Одайник С. Ф. Моніторинг освітньої діяльності навчального закладу / С. Ф. Одайник, Л. А. Дементєєва // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4. – С. 41-48.

 40. Примакова В. В. Вимоги до особистості вчителя початкових класів у працях педагогів-класиків / Віталія Володимирівна Примакова // Таврійський вісник освіти.  2013.  № 3.  С. 5-10.

 41. Примакова В. В. Педагогічні погляди В. П. Вахтерова на професійний розвиток учителя початкової школи / Віталія Володимирівна Примакова // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4. – С. 5-10.

 42. Примакова В. В. Погляди В. О. Сухомлинського на здоров'язбережувальний напрям діяльності вчителя початкових класів / Віталія Володимирівна Примакова // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 2. – С. 10-14.

 43. Рідкоус О. В. Підготовка вчителя початкових класів до самоосвітньої діяльності як складова його професійного розвитку / Олеся Володимирівна Рідкоус // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 2. – С. 94-102.

 44. Сагач Г. М. Христианская жертва любви Софии Богдановны Фальц-Фейн, великой благоустроительницы таврических степей (к 95-летию со дня трагической гибели в 1919 г.) / Галина Михайловна Сагач // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4. – С. 286-295.

 45. Слободенюк Л. І. Психолого-педагогічна корекція шкільної неуспішності / Л. І. Слободенюк, О. В. Слободенюк // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 2. – С. 28-34.

 46. Туркот Т. І. Вища екологічна освіта в Україні та Центрально-Азійському регіоні: порівняльний аналіз / А. О. Василенко, Т. І. Туркот // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 2. – С. 5-10.

 47. Туркот Т. І. Теоретичні та методичні аспекти превентивного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Т. І. Туркот, Я. В. Гайчева // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4. – С. 102-109.

 48. Туркот Т. И., Коновал А. А. Индивидуально-дифференцированный подход к студентам в инновационной системе организации самостоятельной работы // Cultura profesională cadrelor didactice. Exicenţe actuale: Materiale Simpozionului Stintific International. Republica Moldova (Chişinău, 2013). Univ. Pedagogică de Stat «I. Creangă», 2013. – P. 86-89.

 49. Філончук З. В. Ринок праці / Зоя Володимирівна Філончук // Економіка в школах України. – 2013. – № 1. – С. 19-21.

 50. Філончук З. В. Синергетичний підхід у реалізації Стратегії освіти для сталого розвитку / Зоя Володимирівна Філончук // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4. – С. 48-54.

 51. Шарко В. Д. Навчання учнів проектувальної діяльності з фізики в контексті нової програми / Валентина Дмитрівна Шарко // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 6-9.

 52. Шарко В. Д. Навчання учнів проектувальної діяльності з фізики в контексті нової програми / Валентина Дмитрівна Шарко // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 19-22.

 53. Шарко В. Д. Навчально-методичний комплекс «Зелений пакет» як засіб формування екологічної компетентності учнів / В. Д. Шарко, Н. В. Куриленко // Фізика та астрономія в школі. – 2013. – № 6. – С. 13-17.

 54. Шарко В. Підготовка вчителя до впровадження елективних курсів з фізики в основній школі / В. Шарко, О. Алексєєв, Д. Грабчак // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 28-33.

 55. Шарко В. Розвиток пізнавального інтересу під час вивчення механіки в основній школі / В. Буряк, В. Шарко // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 12-19.

 56. Шарко В. Тренінг як технологія вивчення елективних курсів з фізики / В. Шарко, Д. Грабчак // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 26-31.

 57. Шарко В. Д. Kształtowanie u uczni doświadczenia heurystyki działalności podczas ćwiczebnej praktyki po fizyce Uczen zdolny i jego educacja Koncepcie. Формирование у учащихся опыта эвристической деятельности во время учебной практики по физике Badania. Praktyka. – Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa 2013. – С. 358- 268.

 58. Шарко В. Д., Грабчак Д. В. Trening jako nowa metoda realizaji zajec fakultatywnych z fiziki. Тренінг як нова педагогічна технологія навчання елективних курсів з фізики. Uczen zdolny i jego educacja Koncepcie. Badania. Praktyka. – Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa 2013. – С. 346 – 358.

 59. Юзбашева Г. С. Диференційоване навчання хімії в гімназії / Галина Сергіївна Юзбашева // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 13-16.

 60. Юзбашева Г. С. Підготовка вчителя хімії до упровадження диференційованого навчання / Галина Сергіївна Юзбашева // Біологія і хімія в сучасній школі – 2013. – № 5. – С. 20-22.

 61. Юзбашева Г. С. Дифференцированное обучение решению расчетно-экспериментальных задач. Химия / Г. С. Юзбашева, М. В. Письменна // Все для учителя! – 2013. – № 2. – С. 2-5.

 62. Yuzbasheva G. DIFFERENTIAL TEACHING IN SCHOOL SCIENCE EDUCATION: CONCEPTUAL PRINCIPLES Chemistry: Bulgarian journal of science ducation ISSN 0861-9255 SJR (2011) = 0.192 Volume 22, Number 6, November-December 2013. – Р. 824-831.

 63. Yuzbasheva G. Forming of content of differential teaching of chemistry in school education of Ukraine Chemistry: Bulgarian journal of science education ISSN 0861-9255SJR (2011) = 0.192 № 1 2013. – Р. 436-444.Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка