Комунальний заклад херсонської обласної радиСторінка2/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.62 Mb.
1   2

2.1 Невідкладні стани
1. Никонов, В. В. Некоторые замечания по поводу стандартов оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе [Текст]: […по ведению больных с кардиальной патологией] / В. В. Никонов, Е. И. Киношенко // Медицина неотложных состояний. - 2011. - N 1/2. - С. 166-170. - Библиогр.: с. 170.
2. Мусаева, Т. С. Анафилаксия: от протокола лечения к протоколу профилактики [Текст] / Т. С. Мусаева, И. Б. Заболотских // Вестник анестезиологии и реаниматологии. - 2011. - Том 8, N 1. - С. 48-55.

В статье приведены алгоритмы профилактики и лечения анафилаксии.


3. 614.88:35.077.7 Протокольна схема надання екстреної медичної допомоги постраждалим з політравмою на фоні екзогенних інтоксикацій [Текст]: інформаційний лист. Вип.4 з проблеми "Ортопедія та травматологія". - К.: Укрмедпатентінформ, 2012. - 3 с.
4. Рекомендации общества по проблемам трудных дыхательных путей (Великобритания) [Текст] // Медицина неотложных состояний. - 2012. - N 7/8. - С. 147-156.
5. Современные взгляды на синдром злокачественной гипертермии [Текст] / Г. Г. Прокопьев [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2011. - N 7/8. - С. 73-79. - Библиогр.: с. 78-79.

В статье представлен протокол ведения больного с острым эпизодом злокачественной гипертермии.


6. Стандарти серцево-легеневої та мозкової реанімації в Україні [Текст] / Я. М. Підгірний [та ін.] // Главный врач. - 2010. - N 7. - С. 60-61.
2.2 Серцево-судинні захворювання
1. Амосова, Е. Н. Рекомендации Европейского общества гипертензии и Европейского общества кардиологов по ведению пациентов с артериальной гипертензией 2013 года: старые истины и новые перспективы [Текст] / Е. Н. Амо-сова, Ю. В. Руденко // Серце і судини. - 2013. - N 3. - С. 20-24.
2. Артеріальна гіпертензія. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги [Текст] // Новости медицины и фармации. - 2012. - N 11. - С. 11-41.
3. Барнетт, О. Ю. Сучасні рекомендації Європейського товариства кардіологів з фібриляції передсердь: акцент на профілактику тромбоемболічних ускладнень [Текст] / О. Ю. Барнетт // Ліки України. - 2011. - N 5. - С. 51-53.
4. Ватутин, Н. Т. Рекомендации 2014 года по ведению пациентов с высоким артериальным давлением [Текст]: доклад the Eighth Joint National Committee (JNC 8) / Н. Т. Ватутин, Е. В. Ещенко, Ю. П. Гриценко // Практична ангіологія. - 2014. - N 1. - С. 5-19.
5. Денисюк, В. І. Стандарти лікування хронічної серцевої недостатності на підставі результатів доказової медицини [Текст] / В. І. Денисюк, О. В. Денисюк // Кровообіг та гемостаз. - 2010. - N 1/2. - С. 29-41.
6. Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ЕSН) та Європейського товариства кардіологів (ЕSС) 2013 року [Текст] // Новости медицины и фармации в мире. -2014. - N 6. -С.15-23.
7. Локальний протокол медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію на амбулаторно-поліклінічному етапі [Текст] / Д. Д. Дячук [та ін.] // Главный врач. - 2013. - N 3. - С. 27-40.
8. Пархоменко, А. Н. Стандарты и перспективы лечения острого коронарного синдрома [Текст] / А. Н. Пархоменко // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2010. - Дод. №2 травень: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. - С. 10-11.
9. Протокол профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань у пацієнтів з ХХН V ст. на ГД [Текст] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2010. - N 2. - С. 43-60.

10. Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування клапанних вад серця [Текст] // Український кардіологічний журнал. - 2013. - N 1. - С. 15-32.
11. Рекомендації Асоціації кардіологів України з лікування хронічної серцевої недостатності у дорослих (перегляд 2011) [Текст] // Серцева недостатність. - 2011. - N 1. - С. 101-116.
12. Рекомендации Европейского общества гипертензии и Европейского кардиологического общества по ведению больных с артериальной гипертензией (2013 г.) [Текст] / подгот. Л. Л. Сидорова // Therapia. Укр. мед. вісник. - 2013. - N 10. - С. 66; N 11. - С. 60-61; N 12. - С. 70; 2014. - N 1. - С. 60; N 2/3. - С. 32; N 4/5. - С. 66-69.
13. Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2012 року щодо профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Частина I [Текст] / підгот. Ю. В. Руденко, О. І. Рокита // Серце і судини. - 2013. - N 2. - С. 16-25.

В статті представлена стратегія визначення серцево-судинного ризику, методи візуалізації у запобіганні серцево-судинним захворюванням.


14. Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2012 року щодо профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Частина II [Текст] / підгот. Ю. В. Руденко, О. І. Рокита // Серце і судини. - 2013. - N 3. - С.25-34.

В другій частині наведено рекомендації щодо модифікації поведінки, куріння, харчування та фізичної активності.


15. Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2012 року щодо профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Частина III [Текст] / підгот. Ю. В. Руденко, О. І. Рокита // Серце і судини. - 2013. - N 4. - С. 27-34.

В статті розглянуті питання профілактики серцево-судинних захворювань у хворих на артеріальну гіпертензію, цукровий діабет 2 типу та пацієнтів з дисліпідемією, використання антитромбоцитарної терапії .


16. Рекомендації Європейського товариства кардіологів з діагностики та лікування захворювань периферичних артерій. Частина 1 [Текст] // Серце і судини. - 2011. - N 4. - С. 19-35.

17. Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2012) [Текст] // Серцева недостатність. - 2012. - N 3. - С. 60-96.
18. Стан впровадження в лікарську практику клінічного протоколу з лікування пацієнтів із гіпертонічною хворобою та нагляду за безпекою й ефективністю антигіпертензивних препаратів [Текст] / підгот.: В. Нетяженко [та ін.] // Укр. мед. часопис. - 2014. - N 2. - С. 40-44.
19. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. Ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія напруги. Первинна медична допомога [Текст] // Семейная медицина = Сімейна медицина. - 2012. - N 2. - С. 7-24
2.2.2 Клінічні протоколи надання медичної

допомоги за спеціальністю

«Хірургія серця і магістральних судин»
1. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з А-В блокадою: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р.№ 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 40-41.
2. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на аневризму низхідної аорти і торакоабдомінальну аневризму: наказ МОЗ України від 03.11.2008 № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 9-10.
3. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з аномалією Ебштейна: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 31-32.
4. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з аномалією розвитку коронарних судин: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р.№ 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 39-40.

5. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з атрезією аорти: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р.№ 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 43-44.
6. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з атрезією та стенозом клапана легеневої артерії: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р.№ 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 36-37.
7. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з вадою мітрального клапана: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р.№ 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 35-36.
8. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з відкритою артеріальною протокою: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 41-42.
9. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з вродженим стенозом аортального клапана: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 33-34.
10. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з дефектом аортопульмональної перегородки: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 30-31.
11. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з дефектом міжпередсердної перегородки: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 27-28.
12. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з дефектом міжшлункової перегородки: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р.№ 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 26-27.

13. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з дискордантним шлуночково-артеріальним сполученням - некорегована ТМА: з інтактною міжшлуночковою перегородкою, з дефектом міжшлуночкової перегородки, зі стенозом легеневої артерії і міжшлуночковим дефектом: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 23-24.

14. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з єдиним шлуночком: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 24-25.
15. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з загальним артеріальним стовбуром: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 20.
16. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з коарктацією аорти: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 42-43.

17. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з корегованою транспозицією магістральних судин з інтактною міжшлуночковою перегородкою з дефектом міжшлуночкової перегородки, зі стенозом легеневої артерії і міжшлуночковим дефектом: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р.№ 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 25-26.
18. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з недостатністю аортального клапана: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р.№ 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 34-35.
19. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з синдромом гіпоплазії лівого шлуночка: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р.№ 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 37-38.
20. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з синдромом гіпоплазії правих відділів серця: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 32-33.
21. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з тетрадою Фалло: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 29-30.
22. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з тотальним аномальним дренажем легеневих вен: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р.№ 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 44-45.
23. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з трипередсердним серцем: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 38-39.

24. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на аневризму висхідної аорти: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 9.

25. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на гострий ексудативний перикардит: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 10-11.
26. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на екстрасистолію: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 14-15.
27. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на інфекційний ендокардит нативних та штучних клапанів серця: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 18-19.
28. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на ішемічну хворобу серця: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 12-13.
29. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на ішемічну хворобу серця, ускладнену аневризмою лівого шлуночка: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 13-14.
30. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на мітральний стеноз з недостатністю: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 7.
31. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на мітральний стеноз: наказ МОЗ України від 03.11.008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 6.
32. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на пароксизмальну надшлуночкову тахікардію: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 15-16.

33. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на пароксизмальну шлуночкову тахікардію: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 16.

34. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на пухлини серця: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 11-12.
35. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на ревматичну хворобу аортального клапана: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 8.
36. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на фібриляцію та тріпотіння передсердь: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 17.
37. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на фібриляцію та тріпотіння шлуночків: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р.№ 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 17-18.

38. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічний констриктивний перикардит: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 5.


39. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим при лівому шлуночку з подвійним виходом: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 22.
40. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим при правому шлуночку з подвійним виходом з легеневою гіпертензією або з тетрадним типом: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 21.
41. Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Хірургія серця і магістральних судин": наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 4.
42. Протокол надання медичної допомоги хворим з дефектом атріовентрикулярної перегородки (атріовентрикулярная комунікація): повна, проміжна, часткова: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 [Текст] // Медичний індекс. Хірургія. - 2008. - № 4. - С. 28-29.
2.3. Захворювання крові
1. Ведення хворих із мієлодиспластичним синдромом [1] [Текст] // Therapia. - 2013. - N 4. - С. 66-67.
2. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на фолієводефіцитну анемію [1] [Текст] // Therapia. - 2013. - N 3. - С. 81.
3. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на вітамін B12- дефіцитну анемію [Текст] // Therapia. - 2013. - N 2. - С. 80.

2.4 Захворювання системи травлення
1. Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою [Текст] // Український медичний часопис. - 2014. - N 2. - С. 136-139.

Наведено дії лікаря загальної практики, лікаря-гастроентеролога відповідно до вимог МОЗ України.


2. Клінічний протокол. Антибактеріальна профілактика в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології: наказ МОЗ України від 29/08/08 № 502 [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я. - 2008. - N 10. - С. 95-102.
3. Протоколы организации лечебно-диагностической помощи при неварикозных желудочно-кишечных кровотечениях (из хронических язв желудка, двенадцатиперстной кишки и пептических язв гастроэзофагеального анастомоза)(проект) [Текст] // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2012. – Т. 171, N 5. - С. 94-101.
В основу данных протоколов положены Международные клинические рекомендации по ведению пациентов с неварикозными кровотечениями из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (2010 г.) и протоколы диагностики и лечения острых хирургических заболеваний органов брюшной полости (СПб., 2007 г.).
4. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги пацієнтам з функціональною диспепсією [Текст]: наказ МОЗ України від 03.08.2012 р. № 600 // Therapia. Український медичний вісник. - 2014. - N 6/7. - С.48-49.
2.5 Медична допомога при цукровому діабеті
1. Барна, О. М Сучасні рекомендації щодо профілактики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом [Текст] / О. М Барна, Н. Ю. Гержан, П. І. Погойда // Мистецтво лікування. - 2011. - N 9. - С. 27-30.
2. Кравчун, Н. А. Стандарты медицинской помощи при диабете [Текст]: (по материалам "Standarts of Medical Care in Diabetes", Diabetes Care 2013; 36 Suppl 1:11-66) / Н. А. Кравчун // Проблеми ендокринної патології. - 2013. - N 1. - С. 55-59.
3. Стандарты лечения сахарного диабета. Рекомендации Американской диабетической ассоциации (ADA), 2011 г. [Текст] // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2011. - N 11/12. - С. 34-35.
4. Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете. Американская диабетическая ассоциация [ADА], 2010 [Текст] // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2010. - Дод. №2 жовтень: Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади. - С. 34-38.
5. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу [Текст]: наказ МОЗ України від 21.12.2012 р. № 1118 // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2013. - N 1. - С. 115-165.
6. Ткаченко, В. І. Стандартизована допомога: командний підхід до ведення цукрового діабету 2-го типу [Текст] / В. І. Ткаченко // Сімейна медицина. - 2013. - N 4. - С. 158.

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні» (м. Київ, 24-25 жовтня 2013 р.).


7. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги цукровий діабет 2 типу [Текст] // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2013. - N 1. - С. 116-165.
8. Цукровий діабет 2-го типу [Текст] : витяг з уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 21.12.2012 р. № 1118 // Ліки України. - 2013. - N 9/10. - С. 6-8.

2.6 Щитоподібна залоза

1. Європейський консенсус щодо ведення хворих із диференційованою карциномою щитоподібної залози (Частина І) [Текст] // Онкология. - 2010. – Т. 12, N 2. - С. 199-205. - Библиогр.: с. 204-205.
2. Європейський консенсус щодо ведення хворих на диференційовану карциному щитоподібної залози (частина ІІ) [Текст] // Онкология. - 2010. - Том 12, N 3. - С. 304-310. - Библиогр.: с. 308-310.

3. Клинический протокол послеоперационного ведения больных дифференцированным раком щитовидной железы [Текст] / В. А. Олейник [и др.] // Ліки України. - 2010. - N 10. - С. 73-75.
В клиническом протоколе послеоперационного ведения больных дифференцированным раком щитовидной железы детально рассмотрен алгоритм наблюдения за этими больными после оперативного лечения – все диагностические и лечебные процедуры, их точные термины, согласно с принятым Международным протоколом. В работе детально рассмотрены необходимые условия и методы подготовки для проведения радиойодтерапии, критерий выделения больных в группы «низкого» и «высокого» риска, отличия в их клиническом ведении, методика супресивной терапии тироксином, а также клиническая оценка результатов лечебного применения радиойода. Показана высокая эффективность радиойодотерапии по лечению отдаленных метастазов.

2.7 Нефрологія

1. Діагностика та лікування хворих на гострий неускладнений пієлонефрит [Текст]: [проект клінічного протоколу медичної допомоги] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2012. - N 4. - С. 48-56.
2. Діагностика та лікування інфекції сечовивідних шляхів [Текст]: [проект клінічного протоколу медичної допомоги] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2012. - N 4. - С. 57-62.
3. Діагностика, лікування та профілактика хронічного неускладненого та ускладненого пієлонефриту з рецидивуючим перебігом [Текст]: [проект клінічного протоколу медичної допомоги] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2012. - N 4. - С. 63-72.
4. Иванов, А. П. Оптимизация протокола спиральной компьютерной томографии при диагностике опухолей почки [Текст] / А. П. Иванов, И. В. Чер-нышев, И. А. Тюзиков // Онкоурология. - 2011. - N 2. - С. 18-22.
5. Клінічні практичні настанови KDIGO 2012 щодо визначення та контролю хронічної хвороби нирок [Текст] // Новости медицины и фармации в мире. - 2013. - N 14. - С. 3-4.


6. Колесник, М. Проект національних клінічних настанов з діагностики, профілактики і лікування гострого пошкодження нирок [Текст] / М. Колесник, К. Законь, В. Дударенко // Український журнал нефрології та діалізу. - 2013. -N 1. - С. 51-57.
7. Протокол діагностики, профілактики і лікування гострого пошкодження нирок (ГПН) [Текст] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2010. - N 3. - С. 22-36.
8. Протокол діагностики та корекції недостатності харчування у хворих на ХХН-VД [Текст] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2010. - N 3. - С. 8-21.
9. Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика стану та корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну у хворих, які лікуються методом гемодіалізу [Текст] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2010. - N 2. - С. 39-42.
10. Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: лікування анемії [Текст] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2010. -N 2. - С. 29-38.
11. Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: показання та протипоказання до гемодіалізу, початок гемодіалізу, проведення інтермітуючого гемодіалізу [Текст] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2010. - N 2. - С. 13-22.
12. Стандарт медичної допомоги хворим із хронічною хворобою нирок V стадії, які лікуються гемодіалізом [Текст]: [наказ № 280, 44 від 11.05.2011 р. Про затвердження стандарту та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності "Нефрологія"] // Новости медицины и фармации. - 2011. - №9. –С. 2-7. – (Вкладыш).
13. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги лікування пацієнтів із хронічною хворобою нирок V стадії: «судинний доступ» у хворих, які лікуються методом гемодіалізу [Текст] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2010. - N 2. - С. 23-28; Новости медицины и фармации. - 2011. - № 11-12. – С. 6-11. – (Вкладыш)
14. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги лікування пацієнтів із хронічною хворобою нирок VД стадії: діагностика та корекція недостатності харчування [Текст]: [наказ № 280, 44 від 11.05.2011 р. Про затвердження стандарту та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності "Нефрологія"] // Новости медицины и фармации. - 2011. - №9. – С.7; № 10. – С.1-7; № 11-12. – С. 1-5. – (Вкладыш)

2.8 Неврологія та психіатрія
1. Аневризмальний субарахноїдальний крововилив: Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (проект) [Текст] // Судинні захворювання головного мозку. - 2013. - N2/3. - С. 34-72.
2. Геморагічний інсульт: Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (проект) [Текст] // Судинні захворювання головного мозку. - 2013. - N2/3. - С. 6-33.
3. Діагностика та лікування дорослих пацієнтів з епілепсіями. Проект уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги [Текст] / А. Є. Дубенко [та ін.] // НейроNEWS: психоневрология и нейропсихиатрия. - 2012. - N 1. - С. 59-64.
4. Імплементація національних клінічних настанов з надання допомоги хворим з мозковим інсультом та ТІА у спеціалізованому медичному закладі третинного рівня [Текст] / В. Л. Клочко [та ін.] // Міжнародний неврологічний. журнал. - 2013. - N 5. - С. 137-140.
Пропонується для ознайомлення та дискусії локальний протокол надання допомоги хворим з мозковим інсультом та ТІА , створений на основі чинних нормативних документів (клінічних настанов, уніфікованих клінічних протоколів) в умовах спеціалізованого медичного закладу третинного рівня – Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка. Локальний клінічний протокол (маршрут пацієнта) враховує особливості організації медичної допомоги в певному регіоні, матеріальне та технічне оснащення, рівень кваліфікації персоналу та власний досвід лікування та ведення хворих із мозковим інсультом.
5. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на генералізований тривожний розлад (F 40-48) [Текст] // НейроNEWS: психоневрология и нейропсихиатрия. - 2007. - N 1. - С. 63-64.
6. Клінічний протокол надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на обсесивно-компульсивний розлад (F 40-48) [Текст] // НейроNEWS: психоневрология и нейропсихиатрия. - 2007. - N 1. - С. 64-66.
7. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на панічний розлад (F 40-48) [Текст] // НейроNEWS: психоневрология и нейропсихиатрия. - 2007. - N 1. - С. 61-62.
8. Клінічний протокол надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на посттравматичні стресові розлади (F 40-48) [Текст] // НейроNEWS: психоневрология и нейропсихиатрия. - 2007. - N 1. - С. 66-67.
9. Локальный протокол оказания медицинской помощи пациентам с ишемическим инсультом [Текст] / В.А. Яворская, В.В. Хвисюк, И.П. Артеменко [и др.] // Судинні захворювання головного мозку. - 2013. - N4. - С. 35-43.
10. Протокол надання медичної допомоги хворим на внутрішньомозковий крововилив: наказ МОЗ України від 17.08.2007 р., №487 [Текст] // Ліки України. - 2011. - N 1. - С. 18-19.
11. Материально-техническое обеспечение и описание технологии лечения (протокол применения препаратов, изменяющих естественное течение рассеянного склероза, - ПИТРС) [Текст] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Том 111, вып.2 к №2: Рассеянный склероз. - С. 93-98.
12. Милюхина, Г. Руководство AHA/ASA во вторичной профилактике инсульта: обновление 2010 г. [Текст] / Г. Милюхина // Medicine Review. - 2011. -N1. - С. 24-35.
13. Протокол надання медичної допомоги хворим на генералізований тривожний розлад: наказ МОЗ України від 05.02.2007 р. № 59 [Текст] // Ліки України. - 2011. - N 3. - С. 57-58.
14. Протокол надання медичної допомоги хворим на неврастенію: наказ МОЗ України від 05.02.2007 р. № 59 [Текст] // Ліки України. - 2011. - N 3. - С. 62-63.
15. Протокол надання медичної допомоги хворим на посттравматичні стресові розлади: наказ МОЗ України від 05.02.2007 р. № 59 [Текст] // Ліки України. - 2011. - N 3. - С. 59-60.
16. Протокол надання медичної допомоги хворим на соматизований розлад: наказ МОЗ України від 05.02.2007 р. № 59 [Текст] // Ліки України. - 2011. - N 3. - С. 61-62.
17. Сорокин, Ю. Н. Экспертиза смерти мозга [Текст] / Ю. Н. Сорокин, А. С. Соколов, Н. Б. Сорокина // Міжнародний неврологічний журнал. - 2013. - N 1. - С. 133-138.

В статье представлен алгоритм диагностики смерти мозга.


18. Стандартизація медичної допомоги потерпілим із поєднаною черепно-мозковою травмою в непрофільних лікувальних установах [Текст] / О. Л. Чернов, О. Е. Феськов, О. В. Белецький [та ін.] // Главный врач. - 2010. - N 7. - С. 62-63.

19. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації "Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив)" [Текст]: проект наказу МОЗ України від 2013 р. // Практична ангіологія. - 2013. - N 3. - С. 15-46.


2.9 Травматологія та ортопедія
1. Проект уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам із ревматоїдним артритом [Текст] / В. М. Коваленко [та ін.] // Укр. ревматол. журнал. - 2013. - N 1. - С. 5-11.
У зв’язку з необхідністю оновлення існуючих рекомендацій, у публікації наведено проект Протоколу надання медичної допомоги хворим на ревматоїдний артрит, згідно з новими вимогами МОЗ України.
2. 616.72-002.77-07-085 Ревматология: клинические рекомендации [Текст] / под ред. Е.Л. Насонова. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 738 с. - ISBN 978-5-9704-1374-6.
Издание содержит клинические рекомендации по наиболее распространенным ревматическим заболеваниям и синдромам, подготовленные Ассоциацией ревматологов России. Рекомендации детально описывают действия врача по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации таких заболеваний, как острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца, ревматоидный, ювенильный и псориатический артриты, анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева), реактивные артриты и недифференцированные спондилоартропатии, остеоартроз, подагра, бактериальный артрит и инфекции протезированного сустава, инфекционный эндокардит, Лаймская болезнь, глюкокортикоидный остеопороз, системная красная волчанка, болезнь Шегрена, системная склеродермия, феномен Рейно, идиопатические воспалительные миопатии, системные васкулиты, ревматическая полимиалгия и гигантоклеточный артериит, болезнь Бехчета, фибромиалгия, атеросклероз при ревматических заболеваниях.

Клинические рекомендации по ревматологии предназначены практикующим врачам-ревматологам, терапевтам, врачам всех специальностей, студентам старших курсов медицинских вузов.


3. Клінічний протокол. Антибактеріальна профілактика в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології: наказ МОЗ України від 29/08/08 № 502 [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я. - 2008. - N 10. - С. 95-102.
4. Клінічний протокол профілактики тромботичних ускладнень в хірургії, ортопедії і травматології, акушерстві та гінекології. Частина 1: наказ МОЗ Україні № 329 від 15.06.2007) [Текст] // Мистецтво лікування. - 2008. - N 3. - С. 34-37.
5. Павленко, С. М. Упровадження медичних стандартів в травматології та ортопедії на етапі первинної медичної допомоги [Текст] / С.М. Павленко, О.В. Пе-липенко, Ю. М. Півень // Семейная медицина = Сімейна медицина. - 2012. - N 4. - С. 148-149.

У статті розглянуті та проаналізовані питання стандартів, протоколів з травматології та ортопедії на етапі першої медичної допомоги. Запропоновано поліпшення якості впровадження стандартів у лікувальній практиці та на етапах навчання.


2.10 Акушерство та гінекологія

1. Ведення вагітності та пологів у вагітних із пренатально встановленими вродженими вадами серця плода [Текст]: клінічний протокол з акушерської допомоги: наказ МОЗ України від 01.10.2012 р. № 764 // Репродуктивная эндокринология. - 2012. - N 6. - С. 36-47.
2. Ведення вагітності та пологів у жінок з хворобами серця: наказ МОЗ України від 28.01.2011 р. № 42 "Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги" [Текст] // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2011. - N 2. - С. 27-35.
3. Горовенко, Н. Г. Роль генетического тестирования в диагностике и лечении наследственной тромбофилии в акушерско-гинекологической практике (обзор клинических протоколов и рекомендаций) [Текст] / Н. Г. Горовенко, З. И. Россоха, З. И. Кирьяченко // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2013. - Тематич. №4 грудень: Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія. - С. 41-42.
4. Клінічний протокол. Антибактеріальна профілактика в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології: наказ МОЗ України від 29/08/08 № 502 [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я. - 2008. - N 10. - С. 95-102.
5. Клінічний протокол з акушерської допомоги "Кеcарів розтин": наказ МОЗ України від 27.12.2011 р. № 977 [Текст] // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2012. - N 3. - С. 47-66; Репродуктивная эндокринология. - 2012. - N 2. - С. 18-33.
6. Клінічний протокол "Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності" [Текст] // Здоровье женщины. - 2011. - N 2. - С. 9-20.
7. Клінічний протокол профілактики тромботичних ускладнень в хірургії, ортопедії і травматології, акушерстві та гінекології. Частина 1: наказ МОЗ Україні № 329 від 15.06.2007) [Текст] // Мистецтво лікування. - 2008. - N 3. - С. 34-37.
8. Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги "Ведення вагітності та пологів у жінок з хворобами серця": наказ МОЗ України від 28.01.2011р. №42 [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я. - 2011. - N 3. - С. 79-95.
9. Профілактика, діагностика та лікування вагітних з гострим або рецидивом хронічного пієлонефриту [Текст]: [проект клінічного протоколу медичної допомоги] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2012. - N 4. - С. 44-47.
10. Профілактика, діагностика та лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних [Текст]: [проект клінічного протоколу медичної допомоги] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2012. - N 4. - С. 40-43.
11. Рекомендации по ведению пациенток с патологией вульвы [Текст] // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2014. - N 2. - С. 62-68.
Представлены рекомендации по диагностике и лечению таких заболеваний, как склероатрофический лишай вульвы, красный плоский лишай вульвы, экзема, псориаз вульвы, простой лишай вульвы, интраэпителиальная неоплазия вульвы, вульводиния.
12. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Планування сім'ї". Частина 1 [Текст]: наказ МОЗ України від 21 січня 2014 р. № 59 // Репродуктивная эндокринология. - 2014. - N 1. - С. 92-102.

13. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної [спеціалізованої], третинної [високоспеціалізованої] медичної допомоги "Планування сім'ї" [Текст]: наказ МОЗ України від 21 січня 2014 р. № 59 // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2014. - № 2. - С. 26-39; № 3. – С.10-38; № 4 – С. 23-42.

3. Клінічні протоколи санаторно-курортного лікування
3.1 Нервова система
1. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування поліневропатій та інших уражень периферичної нервової системи: наказ МОЗ України від 6 лютого 2008 р. № 56 [Текст] // Медичний індекс. Терапія. - 2008. - N 4. - С. 24-26.
2. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування мононейропатій, тунельних синдромів: наказ МОЗ України від 6 лютого 2008 р. № 56 [Текст] // Медичний індекс. Терапія. - 2008. - N 4. - С. 22-24.
3. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування ураження лицевого нерва (VII черепного нерва): наказ МОЗ України від 6 лютого 2008 р. № 56 [Текст] // Медичний індекс. Терапія. - 2008. - N 4. - С. 21-22.
4. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування неврастенії (гіпер-, гіпостенічної форм та подразнювальної слабкості): наказ МОЗ України від 6 лютого 2008 р. № 56 [Текст] // Медичний індекс. Терапія. - 2008. - N 4. - С.19-20.
5. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування розсіяного множинного склерозу: наказ МОЗ України від 6 лютого 2008 р. № 56 [Текст] // Медичний індекс. Терапія. - 2008. - N 4. - С. 17-19.
6. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування травм спинного мозку: наказ МОЗ України від 6 лютого 2008 р. № 56 [Текст] // Медичний індекс. Терапія. - 2008. - N 4. - С. 16-17.

7. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування наслідків запальних захворювань центральної нервової системи: наказ МОЗ України від 6 лютого 2008 р. № 56 [Текст] // Медичний індекс. Терапія. - 2008. - N 4. - С. 14-16.
8. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування наслідків черепно-мозкової травми: наказ МОЗ України від 6 лютого 2008 р. № 56 [Текст] // Медичний індекс. Терапія. - 2008. - N 4. - С. 11-13.
9. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування мігрені: наказ МОЗ України від 6 лютого 2008 р. № 56 [Текст] // Медичний індекс. Терапія. - 2008. - N 4. - С. 10-11.
10. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування наслідків цереброваскулярних хвороб: наказ МОЗ України від 6 лютого 2008 р. № 56 [Текст] // Медичний індекс. Терапія. - 2008. - N 4. - С. 8-10.
11. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування церебрального атеросклерозу: наказ МОЗ України від 6 лютого 2008 р.№ 56 [Текст] // Медичний індекс. Терапія. - 2008. - N 4. - С. 7-8.


3.2 Сечостатева система
1. Бондаренко, В. В. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування дисфункції яєчників, вторинної аменореї, вторинної олігоменореї, жіночої безплідності, пов'язаної з відсутністю овуляції [Текст] / В. В. Бондаренко // Медікс. Анти-Ейджинг. - 2011. - N 2. - С. 28.
2. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування патологічного клімаксу [Текст] // Медичний індекс. Акушерство та гінекологія. - 2008. - N 4. - С. 10.
3. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування хронічного сальпінгіту і оофориту, хронічного метриту та ендометриту, хронічного параметриту, тазових спайок очеревини, тазових перітонеальних післяопераційних спайок, неправильних положень матки, жіночої безплідності трубного походження, жіночої безплідності маткового походження, внутрішньоматкових спайок [Текст] // Медичний індекс. Акушерство та гінеколо-гія. - 2008. - N 4. - С. 7-8.
4. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування хронічного циститу [Текст] // Медичний індекс. Акушерство та гінекологія. - 2008. - N 4. - С.11.

4. Стандарти сестринського догляду
1. Івашко, Г. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) із застосування лікарських засобів - мазей [Текст] / Г. Івашко // Журнал головної медичної сестри. - 2014. - N 1. - С. 76-79.
2. Івашко, Г. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з годування пацієнта [Текст] / Г. Івашко // Журнал головної медичної сестри. - 2014.- N 1. - С. 68-76.
3. Івашко, Г. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з взяття матеріалу для лабораторних досліджень [Текст] / Г. Івашко // Журнал головної медичної сестри. - 2013. - N 5. - С. 78-89.
4. Івашко, Г. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з надання допомоги в підтриманні пацієнтом особистої гігієни [Текст] / Г. Івашко // Журнал головної медичної сестри. - 2013. - N 6. - С. 72-96.
5. Івашко, Г. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з оцінки функціонального стану пацієнта [Текст] / Г. Івашко // Журнал головної медичної сестри. - 2013. - N 5. - С. 72-77.
6. Марченко, Ю. Стандарти сестринського догляду [Текст] / Ю. Марченко // Журнал головної медичної сестри. - 2013. - N 4. - С. 26-32.
Наведено проект протоколу медичної сестри (фельдшера, акушерки) із застосування лікарських засобів (крапель).
7. Рубан, О. Є. Стандарти по відбору та доставці біо-матеріалу на лабораторні дослідження і підготовка до інструментальних досліджень [Текст] / О.Є.Рубан // Головна медична сестра. - 2013. - N 8. - С. 37-44.
Представлені стандарти по збиранню мокротиння, взяття мазка із зіва та порожнини носа, взяття крові з вени, збирання сечі та калу для лабораторних досліджень, дослідження шлункового соку зондовим методом, дуоденального зондування. Наведено стандарти підготовки хворого до рентгенологічного обстеження шлунка, холецистографії та холангіографії, оглядової, внутрішньовенної та ретроградної урографії, колоноскопії та цистоскопії, пункції черевної порожнини (лапароцентез), плевральної порожнини (плевроцентез) та спинномозкової (люмбальної), підготовки хворого до гінекологічного обстеження.
8. Рубан, О. Є. Стандарти роботи молодших спеціалістів з медичною освітою державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами. Лікувально-охоронний режим та інфекційний контроль [Текст] / О. Є. Рубан // Головна медична сестра. - 2013. - N 5. - С. 33-43.
9. Рубан, О. Є. Стандарти роботи молодших спеціалістів з медичною освітою державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами. Стандарти виконання лікувальних маніпуляцій [Текст] / О. Є. Рубан // Головна медична сестра. - 2013. - N 7. - С. 31-38.
Описана послідовність дій під час виконання наступних маніпуляцій: очисної, послаблювальної, медикаментозної клізми; катетеризація сечового міхура; промивання шлунку; постановка банок та гірчичників; технологія накладання компресу; вимірювання температури тіла та артеріального тиску; техніка виконання підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкцій та внутрішньовенних ін’єкцій і вливань; штучної вентиляції легень.
10. Рубан, О. Є. Стандарти роботи молодших спеціалістів з медичною освітою Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами. Стандарти медсестринської опіки над пацієнтами [Текст] / О. Є. Рубан // Головна медична сестра. - 2013. - N 6. - С. 31-51.
Наведено загальні правила медсестринської опіки над пацієнтами терапевтичного, інфекційного, хірургічного, неврологічного, гінекологічного, оториноларингологічного та офтальмологічного профілю, правила опіки над пацієнтами в педіатрії, елементи опіки, діяльність сестри медичної в передопераційний та післяопераційний періоди, десмургія в діяльності сестри медичної.

11. Стандарти виконання лікувальних процедур молодшими спеціалістами з медичною освітою Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами [Текст] // Головна медична сестра. - 2013. - N 11. - С. 30-46.

В статті наведено допологовий та післяпологовий патронаж вагітної, догляд за дитиною.


12. Стандарти виконання лікувальних процедур молодшими спеціалістами з медичною освітою Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами [Текст] // Головна медична сестра. - 2013. - N 12. - С. 29-45.

Описана послідовність дій під час виконання наступних процедур: дослідження гостроти слуху за допомогою камертонів та шепітної розмовної мови, діафаноскопія, задня риноскопія, зовнішній огляд ділянки шиї і пальпація реґіонарних лімфатичних вузлів та вуха, непряма ларингоскопія, отоскопія, обстеження молочних залоз, огляд присінка носа і передня риноскопія, пальпація гортані, проведення орофарингоскопії, вимірювання індексу Соловйова. Алгоритм проведення процедури: комп’ютерна периметрія, рефрактометрія, пневмотонометрія, тонометрія по Маклакову, візометрія, автокерактометрія.


13. Стандарти виконання лікувальних процедур молодшими спеціалістами з медичною освітою Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами [Текст] // Головна медична сестра. - 2014. - N 1. - С. 35-48.

В статті наведено стандарти виконання лікувальних процедур: огляд статевих органів в дзеркалах, комбіноване піхвово-черевностінкове дослідження, підготовка пацієнта до рентгенологічного дослідження шлунка, іригоскопії, рентгенологічного дослідження нирок і сечовивідних шляхів (екскреторна урографія), холецистографії, бронхоскопії, ректороманоскопії та колоноскопії, забір матеріалу на онкоцитологічне дослідження, алгоритм виконання обстеження «холтерівського моніторингу електрокардіографії», «електроенцефалографії», «електрокардіографії», алгоритм проведення процедури рефрактометрії, комп’ютерної периметрії, техніка виконання центрифугування крові, етапи серцево-легеневої реанімації, інтенсивна терапія при клінічній смерті та при анафілактичному шоці.


14. Стандарти виконання лікувальних процедур молодшими спеціалістами з медичною освітою Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами [Текст] // Головна медична сестра. - 2014. - N 3. - С. 17-34.

Наведено алгоритми виконання таких лікувальних процедур, як заповнення системи одноразового використання інфузійним розчином і проведення внутрішньовенного вливання (інфузії), підключення заповненої системи для внутрішньовенного крапельного введення ліків до «пацієнта», набирання ліків з ампул та флаконів, проби на чутливість до антибіотиків, розведення антибіотиків, кровопускання, визначення груп крові, проба на індивідуальну сумісність крові донора та реципієнта по групі, проведення проби на індивідуальну резус – сумісність донора та реципієнта, проведення підшкірних ін’єкцій, введення внутрішньошкірно вакцини БЦЖ, проведення щеплення проти вірусного гепатиту В, проби Манту, введення вакцини АКДП, корової вакцини та вакцини проти паротиту.5. Педіатрія
1. Волосовец, А. П. Стандарты антибактериальной терапии пнев-монии у детей: по итогам междисциплинарного круглого стола [Текст] / А.П. Во- лосовец // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2011. - N 9. - С. 27
2. Горачук, В. В. Вдосконалення методичних підходів до створення локальних клінічних протоколів медичної допомоги дітям, хворим на епілепсію [Текст] / В. В. Горачук, О. М. Середа, О. В. Кунта // Практична медицина. - 2011. - Том 17, N 3. - С. 127-132.
3. Діагностика й лікування респіраторних захворювань у дорослих і дітей [Текст] : рекомендації Інституту вдосконалення клінічних систем (січень 2013 р.) // Дитячий лікар. - 2014. - N 1. - С. 36-43.
В першій частині наведено принципи діагностики й лікування респіраторних захворювань.
4. Діагностика й лікування респіраторних захворювань у дорослих і дітей [Текст]: рекомендації Інституту вдосконалення клінічних систем (січень 2013 р.) // Дитячий лікар. - 2014. - N 2. - С. 19-34.
В другій частині розглянуті принципи діагностики й лікування стрептококового фарингіту, в третій частині - принципи діагностики й лікування неінфекційного риніту.
5. Діагностика й лікування респіраторних захворювань у дорослих і дітей [Текст]: рекомендації Інституту вдосконалення клінічних систем (січень 2013 р.), частина 4 // Дитячий лікар. - 2014. - N 3/4. - С. 43-48. - (Закінч. Поч. див.: № 1, 2, 2014)
В частині 4 опубліковано принципи діагностики й лікування бактеріального синуситу у дітей та дорослих.
6. Діагностика і лікування дітей із злоякісною пухлиною сітківки - ретинобластомою (протокол) [Текст] / Н. Ф. Боброва [та ін.] // Офтальмологический журнал. - 2012. - N 1. - С. 80-84.

7. Клінічні настанови з діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей [Текст] / Ю. Г. Антипкин, Т. Р. Уманец, В. Ф. Лапшин [та ін.] // Здоров'я України ХХІ сторіччя : медична газета. - 2010. - Дод. №3 жовтень: Педіатрія. Акушерство. Гінекологія. - С. 39-41.
8. Клінічний протокол надання допомоги новонародженій дитині з дихальними розладами [Текст] // Медичний індекс. Педіатрія: Інформаційний бюлетень. - 2008. - N 4. - С. 4-27.
9. Клінічний протокол діагностики та лікування нового грипу А (Н1N1) (Каліфорнія) у дітей: затверджено наказом МОЗ України від 02.06.2009 р. № 385 [Текст] // Новости медицины и фармации. - 2009. - N 15. – С. 4-6. - (Вкладыш); Современная педиатрия. - 2009. - N 5. - С. 9-10,12.
10. Миронов, П. И. Диагностические и лечебные аспекты сепсиса в педиатрии с позиций SurvivingSepsisCampa [Текст] / П. И. Миронов, А. У. Лекманов // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. - 2013. - Том 3, N 2. - С. 38-47.
Данная статья представляет критический анализ новых международных клинических рекомендаций по ведению больных тяжелым сепсисом и шоком, подготовленный экспертами 30 медицинских ассоциаций, объединенных в сообщество Surviving Sepsis Campaign. Новая версия рекомендательного протокола представляет более аргументированную концепцию интенсивной терапии сепсиса. Основное внимание авторами статьи уделено педиатрическим аспектам сепсиса.
11. Моісеєнко, Р. О. Клінічний протокол лікування мієлодиспластичних синдромів у дітей: наказ МОЗ України від 31.12.2009 р. № 1083 [Текст] / Р.О. Моі-сеєнко // Управління закладом охорони здоров'я . - 2010. - N 3. - С. 105-110
12. Моісеєнко, Р. О. Клінічний протокол лікування хронічної мієлоїдної лейкемії у дітей: наказ МОЗ України від 31.12 2009 № 1083 [Текст] / Р.О. Мої-сеєнко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - N 3. - С. 102-105.
13. Охотникова, Е. Н. Современные рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы у детей в свете последнего международного консенсуса ІCON и обновленного украинского протокола [Текст] / Е.Н.Охот-никова // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2013. - Тематич. №1 лютий: Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія. – С. 7-9; № 2, квітень. - С. 44-46.
14. Про внесення змін до наказу МОЗ України від 29.12.2003 р. №624 "Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча урологія": наказ МОЗ України №394 від 12.05.2010р. [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - N 6. - С. 101-102.
15. Про затвердження клінічного Протоколу з діагностики та лікування краснухи у дітей: наказ МОЗ України від 28.01.2009 р. № 44 [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я. - 2009. - N 4. - С. 81-83.
16. Про затвердження клінічного протоколу санаторно-курортної реабілітації дітей з церебральним паралічем: наказ МОЗ України від 01.12.2009 року № 889 [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - N 1. - С. 98-103.
17. Программная химиотерапия в лечении острого лимфобластного лейкоза у детей: долговременные результаты двух модифицированных версий немецкого протокола COALL-92 [Текст] / Э. Г. Бойченко [и др.] // Педиатрия: Журн. им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Том 90, N 4. - С. 16-26.
В статье представлен сравнительный анализ эффективности двух модификаций немецкого протокола COALL-92 в лечении ОЛЛ у детей в Санкт-Петербурге.

18. Протокол лікування дітей з інфекціями сечової системи і тубулоінтерстиційним нефритом [Текст] // Медичний індекс. Педіатрія: Інформаційний бюлетень. - 2008. - N 4. - С. 28-38.
19. Протокол лікування дітей з ретинопатією недоношених: наказ МОЗ України від 21.09 2009 № 683 [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - N 3. - С. 74-81.
20. Протокол пошаговой терапии внутричерепной гипертензии в остром периоде тяжелой механической травмы [Текст] / И. А. Колыхалкина [и др.] // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. - 2013.- Том 3, N 2. - С. 74-78.
В статье проанализирована эффективность применения Протокола пошаговой терапии внутричерепной гипертензии у детей с тяжелой механической травмой, включающей тяжелую черепно-мозговую травму, разработанного на основе существующих международных рекомендаций.
21. Радионов, В. Г. Замечания к клиническому протоколу оказания медицинской помощи детям с подозрением на врожденный сифилис [Текст] / В.Г. Радионов, А. В. Шатилов, В. Н. Любимцева // Дерматологія та венерологія. - 2010. - N 3. - С. 60-62.
22. Уманець, Т. Р. Клінічні рекомендації з діагностики й лікування алергічного риніту в дітей [Текст] / Т. Р. Уманець, В. Ф. Лапшин // Здоров'я України ХХІ сторіччя : медична газета. - 2011. - Дод. №1 березень: Педіатрія. - С. 13.
23. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям, хворим на ювенільний артрит [Текст]: наказ МОЗ України №832 від 22.10.2012 // Дитячий лікар. - 2013. - N 1. - С. 19-43; Современная педиатрия. - 2012. - N 6. - С. 10-26.
24. Чухрієнко, Н. Д. Упровадження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років у практику сімейних лікарів [Текст] / Н. Д. Чухрієнко, О. І. Гайдук, Н. С. Башкірова // Семейная медицина = Сімейна медицина. - 2012. - N 4. - С. 123-124.
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Методичні стандарти – шлях до забезпечення якісної та ефективної загальнолікарської практики» (м. Київ, 25-26 жовтня 2012 р.).

5.1 Захворювання системи травлення у дітей


1. 616.36-053.2(075.8) Белоусов, Ю. В. Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей у детей (расширенные протокольные характеристики) [Текст]: учебное пособие / Ю. В. Белоусов. - Харьков: Факт, 2012. - 125 с.

В книге рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения распространенных заболеваний гепатобилиарной системы у детей с учетом существующих в Украине «Протоколов и стандартов диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения у детей» (приказ МЗ Украины от 26 мая 2010 г. № 438). Содержатся сведения о хроническом гепатите, циррозе печени наследственных семейных гепатозах, метаболических заболеваниях печени, их основные синдромы у детей, функциональные расстройства и аномалии развития желчного пузыря и желчевыводящих путей, холестаз и желчнокаменная болезнь. Предлагаемое пособие дополняет, расширяет и разъясняет некоторые положения «Протоколов и стандартов…» с целью облегчить практикующему врачу дифференцированный подход к диагностике и лечению больного ребенка.2. Бєлоусов, Ю. В. Захворювання печінки в протоколах і стандартах діагностики та лікування захворювань органів травлення у дітей: [наказ МОЗ України від 26.05.2010 р. за №438] [Текст] / Ю. В. Бєлоусов // Здоров'я України ХХІ сторіччя : медична газета. - 2010. - Дод. №4 листопад: Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія. - С. 26-29
3. Закрепи у дітей та підлітків [Текст]: рекомендації NICE (травень 2010 р.) // Дитячий лікар. - 2010. - N 3. - С. 82-89.
4. Протокол діагностики та лікування функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей. Кишкові кольки [Текст] // Дитячий лікар. - 2010. - N 3. - С. 76-77.
5. Руководство по ведению гастроэзофагеального рефлюкса в клинической педиатрической практике [Текст]: совместные рекомендации Североамериканского и Европейского общества по педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии (2009 г.) // Дитячий лікар. - 2010. - N 3. - С. 78-81.
6. Салтикова, Г. Медичні протоколи та професійна думка лікаря: обираємо "золоту середину" [Текст] / Г. Салтикова // З турботою про дитину. - 2010. - N 6. - С. 30-33.
В статті наведена діагностика і лікування хронічного гастриту, дуоденіту, гастродуоденіту у дітей
7. Стандарты и рекомендации для диагностики и лечения целиакии у детей, предложенные Британским Педиатрическим Обществом Гастроэнтерологии, Гепатологии и Питания (BSPGHAN) [Текст] / S. Murch [и др.] // Сімейна медицина. - 2013. - N 5. - С. 14-20.
8. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із виразковим колітом [Текст] // Дитячий лікар. - 2014. - N 1. - С. 54-59.

9. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки [Текст]: наказ МОЗ України № 59 від 29.01.2013 // Дитячий лікар. - 2013. - N 4. - С. 67-70; Современная педиатрия. - 2014. - N 2. - С. 83-88.
10. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою [Текст] // Дитячий лікар. - 2014. - N 1. - С. 48-53; Современная. педиатрия. - 2013. - N 4. - С. 22-27.
11. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із жовчнокам'яною хворобою [Текст] // Дитячий лікар. - 2013. - N 5. - С. 59-63; Современная педиатрия. - 2013. - N 7. - С. 104-108.
12. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із захворюваннями підшлункової залози [Текст] // Дитячий лікар. - 2013. - N 5. - С. 67-70.
13. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із лактазною недостатністю [Текст] // Дитячий лікар. - 2014. - N 2. - С. 63-64.
14. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із муковісцидозом [Текст] // Дитячий лікар. - 2014. - N 1. - С. 60-62.
15. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із синдромом подразненого кишечника [Текст] // Дитячий лікар. - 2013. – N 6. - С. 71-74.
16. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із функціональними розладами жовчного міхура та сфінктера Одді [Текст]: наказ МОЗ України № 59 від 29.01.2013 // Дитячий лікар. - 2013. - N 4. - С. 71-74; Современная педиатрия. - 2014. - N 2. - С. 79-82.
17. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із функціональною диспепсією [Текст] // Дитячий лікар. - 2013. - N 4. - С. 58-61; Современная педиатрия. - 2013. - N 4. - С. 28-31.
18. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із функціональними гастроінтестинальними розладами [Текст] // Дитячий лікар. - 2014. - N 2. - С. 49-57.
19. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хворобою Крона [Текст]: наказ МОЗ України №59 від 29.01.2013 // Современная педиатрия. - 2014. - N 1. - С. 99-104; Дитячий лікар. - 2014. - N 2. - С. 65-70.
20. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним вірусним гепатитом B [Текст] : наказ МОЗ України № 59 від 29.01.2013 р. // Современная педиатрия. - 2013. - N 8. - С. 83-93
21. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним вірусним гепатитом C [Текст]: наказ МОЗ України № 59 від 29.01.2013 р. // Дитячий лікар. - 2013. - N 6. - С. 81-90; Современная педиатрия. - 2013. - N 8. - С. 94-101.
22. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним гастритом [Текст] // Дитячий лікар. - 2013. - N 4. - С. 62-66; Современная педиатрия. - 2013. - N 5. - С. 19-23.
23. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним гастродуоденітом [Текст] // Дитячий лікар. - 2013. - N 5. - С. 50-52, 54; Современная педиатрия. - 2013. - N 6. - С. 43-46.
24. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним неспецифічним невиразковим колітом [Текст] // Дитячий лікар. - 2013. - N 6. - С. 76-79.
25. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним холециститом [Текст] // Дитячий лікар. - 2013. - N 5. - С. 55-58; Современная педиатрия. - 2013. - N 6. - С. 48-51.
26. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із целіакією [Текст] // Дитячий лікар. - 2013. - N 5. - С. 64-66.


ЗМІСТ

1.

Стандартизація надання медичної допомоги

2

2.

Стандарти лікування захворювань внутрішніх органів

2


2.1

Невідкладні стани

4


2.2

Серцево-судинні захворювання

5


2.2.2

Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю

«Хірургія серця і магістральних судин»
7

2.3

Захворювання крові

10


2.4


Захворювання системи травлення

10

2.5

Медична допомога при цукровому діабеті


11


2.6

Щитоподібна залоза


11

2.7

Нефрологія


12

2.8

Неврологія та психіатрія

14


2.9

Травматологія та ортопедія


15

2.10

Акушерство та гінекологія


16

3

Клінічні протоколи санаторно-курортного лікування

18


3.1

Нервова система

18


3.2

Сечостатева система


19

4.

Стандарти сестринського догляду


19

5

Педіатрія

22


5.1

Захворювання системи травлення у дітей

24

Укладач: Боріскіна О.В.Відповідальний за випуск: Діжур Т.А.

Тираж: 10 прим.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка