Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиСкачати 487.5 Kb.
Сторінка4/6
Дата конвертації20.11.2018
Розмір487.5 Kb.
#65143
1   2   3   4   5   6

Підпис члена журі

У заявках на ІІІ етап обов’язково вказується мова програмування та її версія.


Критерії оцінювання та підведення результатів
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з інформатики в 2018-2019 навчальному році

Кожне завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики складається з 10 тестів, правильне виконання кожного тесту оцінюється в 1 бал. Максимальна оцінка одного виконано завдання 10 балів. Максимальне оцінювання завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 50 балів.

Критерії оцінювання олімпіадних завдань будуть надіслані в день проведення олімпіади в 13.00.Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з інформатики в 2018-2019 навчальному році

Акцентуємо увагу на переліку розділів, які доцільно опрацювати з учнями-учасниками IІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з інформатики, з метою підготовки: основні поняття алгоритмізації, мови

Продовження додатка 12

програмування, робота у середовищі програмування, лінійні алгоритми, введення та виведення даних, алгоритми з розгалуженнями, алгоритми з повтореннями, масиви, сортування масивів, рядкові величини, підпрограми, процедури та функції, основи теорії графів, теорія чисел, елементи обчислювальної геометрії, динамічне програмування. Зокрема, у 8 класі – основні поняття алгоритмізації, мови програмування, робота у середовищі програмування, лінійні алгоритми, введення та виведення даних, алгоритми з розгалуженнями; у 9-11класах – основні поняття алгоритмізації, мови програмування, робота у середовищі програмування, лінійні алгоритми, введення та виведення даних, алгоритми з розгалуженнями, алгоритми з повтореннями, масиви, сортування масивів, рядкові величини, підпрограми, процедури та функції, основи теорії графів, теорія чисел, елементи обчислювальної геометрії, динамічне програмування.

З метою підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики в 2018-2019 навчальному році рекомендуємо опрацювати такі інтернет-джерела: 1. http://www.soippo.edu.ua/ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (розділ «Учнівські олімпіади»).

 2. www.oi.dp.ua Дніпропетровські олімпіади з інформатики.

 3. http://www.uoi.in.ua Матеріали українських олімпіад з інформатики.

 4. http://www.olymp.vinnica.ua/ Центр підтримки та проведення олімпіад школярів з використанням можливостей Internet.

 5. http://www.ioinformatics.org/ Сайт міжнародних олімпіад з інформатики.

 6. http://olymp.sumdu.edu.ua Веб-ресурс підтримки та проведення шкільних та студентських олімпіад з інформатики.

 7. http://www.iitzo.gov.ua Сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.


Додаток 13

до листа Сумського ОІППО

від 05.10.2018780Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики

у 2018-2019 навчальному році
Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2018-2019 навчальному році
Порядок організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2018-2019 навчальному році здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018
№ 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.01.2011
за № 1318/20056).

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики відбудеться


9 грудня 2018 року.

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики беруть участь учні 6-11 класів, що стали переможцями І етапу. За бажанням учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших класів (порівняно з класом навчання).

Наголошуємо, що оргкомітети та журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики не мають права змінювати (повністю або частково) завдання, оприлюднювати їх зміст раніше, ніж це визначено графіком, умовами проведення олімпіади.

Звертаємо особливу увагу, що учасники олімпіади виконують роботу на аркушах в клітинку, які заздалегідь необхідно підготувати оргкомітетам та поставити на них штамп закладу загальної середньої освіти, у якому проводиться олімпіада (на чернетках також).

Перед початком олімпіади рекомендуємо організаторам провести інструктаж для учнів щодо вимог оформлення роботи, терміну її виконання та правил поведінки під час олімпіади (заборонено спілкування між учасниками олімпіади, користування мобільним телефоном, використання цифрових пристроїв).

Нагадуємо, що для виконання завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики кожен учень повинен мати ручку, олівець, лінійку, гумку, циркуль.

Час виконання роботи в 6 класі – 3 астрономічні години, у 7-11 класах –
4 астрономічні години.
Продовження додатка 13

Наголошуємо, що учасники олімпіади повинні сидіти за партами по одному.

Комплект завдань для 6 класу складається з 5 завдань, для 7-11 класів –
6 завдань.

Максимальна оцінка за виконання одного завдання – 7 балів. Максимально можлива кількість набраних балів у 6 класі – 35 балів, у 7-11 класах – 42 бали.

Оргкомітетам необхідно забезпечити однакові умови для виконання учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці робіт, згідно з критеріями оцінювання.

Завдання необхідно ксерокопіювати з розрахунку: 6-11 класи – 1 сторінка (формату А-4) на учня.

Рекомендуємо під час проведення олімпіади для керівників команд передбачити теоретико-практичні заняття з розв’язування олімпіадних задач, розмістивши їх в аудиторії, діаметрально протилежній розташуванню учасників олімпіади.

З метою удосконалення проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики та якісної підготовки до ІІІ етапу, доцільно здійснити аналіз змісту завдань, ступінь їх виконання учасниками олімпіади та надіслати аналітичні матеріали до 28 грудня 2018 року методисту математики СОІППО Свєтловій Т.В. на електронну адресу (svet7svet77@ukr.net).


Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з математики у 2018-2019 навчальному році
З метою здійснення якісної неупередженої перевірки завдань розроблено єдині критерії оцінювання (табл. 1), де відображено всі кроки (просування) розв’язування кожної задач учасниками олімпіади.

Таблиця 1

Критерії оцінювання завдань


Бали

Критерії оцінювання

7

Завдання розв’язано правильно, супроводжується докладними поясненнями, містить необхідні обґрунтування

6

Відповідь вказано правильну, обґрунтування містить деякі недоліки: правильні, але недостатньо обґрунтовані логічні кроки, які легко обґрунтовуються; помилки обчислювального характеру, що не призводять до порушення логіки виконання

5

Завдання в основному розв’язано, але допущена механічна помилка, яка не вплинула корінним чином на відповідь, чи наявний інший недолік, який легко усунути

4

Чітко виражена не менше як половина розв’язання завдання, або наявний рівносильний їй частковий випадок, або із двох складових завдання розв’язано складніше

3

Відповідь вказано правильну, але відсутнє обґрунтування основних етапів або із двох складових завдання розв’язано простіше

Продовження додатка 13

2

Запропонована ідея розв’язання, зроблено деякі кроки в її реалізації або розглянуто деякий нетривіальний частковий випадок

1

Виражена ідея розв’язання чи записана правильна відповідь при обов’язковій наявності спроб, можливо, й невдалих

0

Завдання розв’язано цілком неправильно, або записано лише готову відповідь, одержання якої не є очевидним, або завдання не розв’язувалося взагалі

Наголошуємо, що розв’язання завдань учасником оцінюється лише цілою кількістю балів. Під час оцінювання олімпіадних робіт не враховується раціональність або нераціональність розв’язань, метод розв’язання, обсяг написаного.

Знаходження декількох способів правильного виконання одного завдання не призводить до збільшення максимальної кількості балів (7 балів) за виконання даного завдання.

Звертаємо увагу, що журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади; чернетка членами журі не розглядається. За неналежне оформлення розв’язання, журі може прийняти окреме рішення щодо зниження загального балу за виконання відповідного завдання.
Завдання та методичні рекомендації щодо підвищення якості підготовки учнів до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2018-2019 навчальному році
У процесі підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики рекомендуємо ознайомити учнів із:


 • методами розв’язування задач підвищеної складності, безпосередньо пов’язаними зі змістом шкільної програми (нестандартні рівняння, системи рівнянь, нерівності, побудова графіків функцій, зображення на координатній площині множин, визначених певними умовами, тригонометричні задачі тощо);

 • спеціальними методами та прийомами розв’язування олімпіадних задач (для відповідних вікових груп);

 • нестандартними підходами, якi дають змогу розв’язувати складнi й нестандартнi задачi зi значним евристичним навантаженням,

 • додатковими теоретичними знаннями, передбаченими програмами математичних гуртків, курсів за вибором та факультативних курсів, що розширюють та поглиблюють наявні знання з математики.

Доцільно опрацювати такі розділи математики, як теорія множин, математична логіка, комбінаторика, теорія ймовірностей, теорія графів.

У процесі підготовки до олімпіади рекомендуємо цілеспрямовано та систематично розв’язувати: • задачі комбінаторно-логічного змісту (клітчасті дошки, таблиці, графи, допоміжні «розфарбування», числові набори, математичні ігри, принцип «крайнього елемента», інваріанти, напівінваріанти, принцип Діріхле);

 • теоретико-числові задачі;

Продовження додатка 13 • задачі на доведення нерівностей, функціональних співвідношень;

 • задачі на властивості функцій;

 • задачі на властивості цілої та дробової частини числа;

 • різнопланові геометричні задачі.

З метою якісної підготовки учнів до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2018-2019 навчальному році рекомендуємо передбачити організацію самоосвітньої діяльності учнів, використовуючи:

 • навчально-методичну літературу, рекомендовану листом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 1/9-503 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти»;

 • інформаційно-аналітичні бюлетені минулих років Сумського ОІППО;

 • Інтернет-ресурс «Математичні олімпіади в Києві» (http://matholymp.com.ua/).

Для удосконалення підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики рекомендуємо:

 • керівникам Р(М)МО, ОТГ спланувати науково-методичні заходи щодо вдосконалення навичок учителів та учнів із розв’язування задач підвищеної складності та олімпіадних задач, налагодити співпрацю з науковими співробітниками закладів вищої освіти у напрямку роботи з обдарованими учнями;

 • учителям математики використовувати можливості Інтернет-ресурсів для підготовки учнів до олімпіади, у тому числі участь в Інтернет-олімпіадах.

Комплексна теоретична, практична та психологічна підготовка школярів до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики передбачає:

 • особистісне цілеспрямування учнів;

 • максимальну самостійність;

 • випереджальний рівень складності навчального матеріалу;

 • аналіз завдань минулих олімпіад;

 • аналіз та самоаналіз виконання олімпіадних завдань;

 • оцінку власних результатів (рефлексія).


Додаток 14

до листа Сумського ОІППО

від 05.10.2018780Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі в

ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії

у 2018-2019 навчальному році
Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), яким повинні керуватися оргкомітети та журі під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2018-2019 навчальному році.
Інструктивні рекомендації щодо проведення
ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії

в 2018-2019 навчальному році

 1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії беруть участь учні 8-11 класів, що стали переможцями І етапу.

 2. Учні 8-10 класів виконують завдання 10-го класу, 11 класу – завдання 11-го класу.

 3. ІІ етап олімпіади проходить у ІІІ тури: тур віртуальних спостережень
  (20 хвилин), теоретичний та практичний тури (2 години 40 хвилин).

 4. Під час проведення туру віртуальних спостережень учні відповідають на запитання за зображеннями, розміщеними на слайдових презентаціях; теоретичного – розв’язують розрахункові задачі та виконують практичне завдання.

 5. Завдання кожного туру учні виконують на окремих аркушах. Доцільно розпочати олімпіаду з виконання завдань туру віртуальних спостережень, а потім проведення теоретичного туру. Під час виконання учнями завдань теоретичного туру члени журі можуть перевірити виконання завдань туру віртуальних спостережень.

 6. Оргкомітетами забезпечуються однакові умови виконання запропонованих завдань для всіх учасників та дотримання однакових вимог при перевірці робіт.

 7. Звертаємо увагу, що довільне самостійне корегування змісту завдань неприпустиме. Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії (відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності) розроблені Сумським інститутом післядипломної педагогічної освіти та є його інтелектуальною власністю.

Продовження додатка 14 1. Оргкомітетами здійснюються всі необхідні заходи щодо забезпечення секретності змісту завдань та публічного оголошення тексту завдань.

 2. Зміст завдань теоретичного туру копіюється індивідуально для кожного учня (з розрахунку: по 1 аркуші формату А-4 чорно-білого друку з двох сторін; по 2-3 аркуші формату А-4 кольорового друку малюнків до завдань). Оприлюднюють його безпосередньо перед початком теоретичного туру олімпіади.

 3. Для проведення туру віртуальних спостережень необхідно забезпечити роботу особи, яка буде проводити цей тур, мультимедійним проектором, екраном та секундоміром. Завдання цієї особи – перемикати слайди презентації через час, відведений на виконання завдання. Час буде вказано на слайді відповідного завдання.

 4. Під час виконання завдань не дозволяється користуватися довідковою літературою, таблицями. Картою зоряного неба учні можуть користуватися лише тоді, коли у змісті задачі зазначено, що учень повинен виконати завдання за допомогою карти. Для обчислень учні можуть використовувати калькулятор.

 5. Для виконання завдань кожен учень на початок олімпіади повинен мати: ручку, олівець, лінійку, гумку.

 6. Усі роботи підлягають шифруванню, тому учням забороняється використовувати будь-які позначки, ручки різних кольорів, які сприяли б дешифруванню роботи.

 7. Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.

 8. Перед початком змагання оргкомітет повідомляє учасників про строки подання апеляцій.


Критерії оцінювання завдань
ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії
в 2018-2019 навчальному році

Критерії оцінювання кожного окремого завдання олімпіади з астрономії журі ІІ етапу розробляє самостійно.

При оцінюванні виконаних завдань максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ІІ етапу олімпіади:


 • тур віртуальних спостережень – 15 балів;

 • теоретичний тур – 25 балів;

 • практичний тур – 10 балів.

Усього – 50 балів.
Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки учнів
до ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії

в 2018-2019 навчальному році

Для успішного виконання завдань на момент проведення олімпіади учні 10 (8-9)-ого та 11-ого класів повинні опрацювати такі розділи програми


Продовження додатка 14

Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії (питання, виділені напівжирним шрифтом, пропонуються тільки учням 11-го класу): 1. Зоряне небо та рухи світил.

  1. Зоряне небо.

Зоряне небо та небесна сфера. Сузір’я та найяскравіші зорі на небі й у північній півсфері. Добове обертання небесної сфери. Зміна вигляду зоряного неба в різні пори року. Орієнтування за Сонцем, сузір’ями і Полярною зорею на місцевості й за часом.

Одиниці відстаней в астрономії. Паралакс: річний, добовий. Видима зоряна величина, абсолютна зоряна величина та зв’язок між ними.  1. Небесна сфера і добовий рух світил.

Точки і лінії небесної сфери. Залежність висоти полюса світу від географічної широти місця спостереження.

Горизонтальна та екваторіальні системи координат. Явища, пов’язані з добовим обертанням Землі: схід та захід світил, кульмінації світил (моменти кульмінацій та висоти). Рефракція. Зоряні каталоги і карти.

Видимий рух Сонця. Екліптика.


  1. Час та календар.

Принципи вимірювання часу (шкали вимірювання і системи відліку). Зоряний час. Сонячний час: справжній і середній. Рівняння часу. Шкала всесвітнього часу. Шкала атомного часу. Координований всесвітній час. Системи відліку: місцевий, всесвітній, поясний час та зв’язок між ними. Лінія зміни дат. Літній та зимовий час. Календар. Сонячні, місячні та місячно-сонячні календарі. Юліанський та григоріанський календарі.

  1. Закони руху небесних тіл.

Закони Кеплера. Елементи орбіт небесних тіл та їх геометричне подання. Узагальнення законів Кеплера. Космічні швидкості на поверхнях небесних тіл та у просторі. Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій.

Видимий рух планет. Планетні конфігурації, синодичні та сидеричні періоди. Рух Місяця. Сонячні та місячні затемнення, частота і умови видимості. Припливні явища.

Використання законів руху для визначення відстаней до тіл Сонячної системи, а також розмірів і мас небесних тіл.


 1. Методи та засоби астрономічних досліджень.

2.1 Електромагнітне випромінювання небесних тіл.

Електромагнітний спектр. Спектри небесних тіл. Поглинання світла в міжзоряному просторі та вікна прозорості атмосфери Землі.

Розвиток всехвильової астрономії: гамма, рентгенівська, ультрафіолетова, оптична, інфрачервона, радіоастрономія.

  1. Засоби астрономічних досліджень.

Оптичні телескопи. Формула збільшення телескопа, а також роздільна здатність та проникна сила. Недоліки оптичних телескопів.

Радіотелескопи. Радіоінтерферометри з наддовгою базою.

Найбільші телескопи в Україні та у світі. Астрономічні обсерваторії.


Продовження додатка 14

Космічні телескопи та обсерваторії. Принцип реєстрації нейтрино. Нейтринні обсерваторії.

  1. Методи астрономічних досліджень.

Астрофотометрія. Основні поняття фотометрії. Зв'язок між освітленістю і видимою зоряною величиною (формула Погсона).

Астроспектроскопія. Основні поняття спектроскопії. Закон випромінювання Планка. Види спектрів космічних об’єктів. Спектральні прилади. Принцип визначення хімічного складу та температури космічних тіл.

Ефект Доплера. Визначення променевої швидкості за спектром.

Приймачі випромінювання в астрономії.

 1. Сонячна система.

3.1 Планети Сонячної системи.

Історія вивчення, склад і будова Сонячної системи.

Подібність та відмінність між планетами земної групи та планетами-гігантами. Планети земної групи. Фізичні та орбітальні характеристики.

Фізичні характеристики Землі. Внутрішня будова Землі. Будова атмосфери. Рухи в оболонках Землі. Полярні сяйва на Землі та інших планетах. Клімат. Причини змін пір року.

Місяць: фізичні характеристики та проблеми походження. Рельєф та фізичні умови на поверхні.
Звертаємо увагу, що до пакету завдань можуть бути включені:


 • розрахункові завдання на застосування теоретичних знань;

 • якісні завдання на розпізнавання астрономічних об’єктів та пояснення астрономічних явищ;

 • практичні завдання на застосування навичок спостережень неозброєним оком та за допомогою простих телескопічних засобів;

 • завдання, що передбачають роботу з каталогами, картою зоряного неба;

 • завдання на ознайомленість учнів з результатами нових астрономічних досліджень.

З метою підготовки школярів до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з астрономії рекомендуємо використовувати завдання, наведені на сайтах:

 • http://astroosvita.kiev.ua/proekty/astroolimpiada/Astroolimp/zavdannj.html;

 • http://www.zhu.edu.ua/mk_school/course/view.php?id=218.


Додаток 15

до листа Сумського ОІППО

від 05.10.2018780Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 487.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка