Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участіСкачати 487.5 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації20.11.2018
Розмір487.5 Kb.
#65143
1   2   3   4   5   6

Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі

в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

У 2018-2019 навчальному році
Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії в 2018-2019 навчальному році
Відповідно до Положення «Про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності» (Наказ МОНмолоді та спорту України від 26.03.2012 № 360 «Зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності») у районному/міському етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії беруть участь учні 7-11 класів.

Олімпіадна робота складається із шести завдань: перше – тести трьох видів (з однією правильною відповіддю, на встановлення відповідності та на встановлення послідовності), з другого по шосте – завдання з відкритою відповіддю, які передбачають розв’язок розрахункових задач (теми та типи задач наведено нижче) та виконання завдань на генетичний зв’язок класів сполук. За обсягом, завдання для учнів 7-11 класів займають три-чотири сторінки формату А-4.

Тривалість виконання олімпіадної роботи становить 3 години.

Тести і завдання із відкритою відповіддю виконуються на окремих проштампованих і пронумерованих подвійних аркушах, які після завершення роботи учнем, укладаються черговим учителем до титульної сторінки.Обов’язки членів оргкомітету

 • Попередньо підготувати папір і поставити на ньому штамп навчального закладу, у якому проводиться олімпіада.

 • Передбачити можливість роздрукування завдань на кожного учня з паралелі.

 • Повідомити учнів, що вони при собі повинні мати ручку, олівець, лінійку, гумку, непрограмований калькулятор.

 • Підготувати на кожного учня: таблиці періодичної системи хімічних елементів; розчинності кислот, основ і солей; ряду активності металів. Таблиці не повинні містити іншої інформації, а саме: формул, визначень, формулювань законів тощо.

 • Перед початком виконання олімпіадної роботи ознайомити учнів з Інструкцією до виконання роботи.

Інструкція для учасника олімпіади щодо виконання роботи

 • Перед початком виконання олімпіадної роботи потрібно відключити мобільний телефон і залишити його в супроводжуючого або представника робочої групи.

Продовження додатка 15

 • При виконанні завдань дозволяється користуватися лише предметами, які видали організатори олімпіади. А саме: зошитом; таблицями періодичної системи хімічних елементів; розчинності кислот, основ і солей; ряду активності металів.

 • Дозволяється користуватися власними олівцями, ручками, лінійками, непрограмованими калькуляторами.

 • Користуватися шпаргалками, мобільними телефонами, додатковими довідковими матеріалами, консультуватися з будь-якими особами, окрім голови журі або експерта-консультанта, заборонено.

 • З питаннями щодо правильного розуміння змісту завдань учасник олімпіади може звернутися до голови журі, якого до класу запросить черговий.

 • На розв’язання завдань відводиться 3 години. Час початку та закінчення туру вказується на дошці.

 • Сторінки робочого зошита, окрім титульної сторінки, нумеруються вгорі на полях. Кожна задача розв’язується із нової сторінки.

 • Відповіді на запитання, поставлені в умові задачі, повинні бути повні й аргументовані. Твердження, що не стосуються поставлених у задачі питань, – не оцінюються. Правильна відповідь, не підкріплена логічними аргументами чи розрахунками, оцінюється лише мінімальною кількістю балів.

 • При нестачі паперу учасник олімпіади може одержати додаткові проштамповані аркуші у чергового вчителя.

 • Виконувати олімпіадну роботу можна зручною для учасника мовою. Граматичні помилки не впливають на оцінку роботи.

Обов’язки голови журі

 • Проводить інструктаж з робочою групою вчителів, які беруть участь у проведенні олімпіади, та членами журі.

Питання для обговорення: наявність у закладі медперсоналу, дотримання конфіденційності, об’єктивності та однакового ставлення до всіх учасників олімпіади; оформлення титульної сторінки та кожного завдання в роботі учня; час проведення олімпіади; початок роботи членів журі тощо.

 • Обговорює з членами журі розв’язок завдань, план їх перевірки, розбаловку за кожну дію в межах задачі та наступні особливості: при перевірці робіт враховувати, що окремі завдання можуть мати декілька правильних відповідей; раціональний спосіб розв’язку задачі оцінювати більш високим балом; граматичні помилки не впливають на оцінку роботи.

 • Рекомендує членам журі розподілити задачі між собою і перевіряти в кожній роботі тільки ці задачі, оскільки у такому випадку дотримується єдиний підхід до оцінювання однієї й тієї ж задачі в усіх учнів.

 • Після закінчення виконання завдань, особисто збирає та шифрує роботи учасників. І лише після цього віддає їх на перевірку членам журі.

 • Визначає кількість переможців відповідно до кількості учасників олімпіади. Обчислює кількість І-х, ІІ-х і ІІІ-х місць по кожній паралелі відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади та доводить цифри до членів журі.

Продовження додатка 15 • Після перевірки робіт членами журі відбирає в кожній паралелі роботи, що претендують на місця переможців, і ретельно перевіряє наступне: наявність балів за кожне завдання, підписи усіх членів журі, правильність підрахунків. Ставить власний підпис.


Критерії оцінювання завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з хімії в 2018-2019 навчальному році

Максимальна кількість балів за олімпіадну роботу становить 60 балів, із них: тести оцінюються від 8 до 10 балів (у залежності від класу), а завдання з відкритою відповіддю − від 52 до 50 балів. Максимальна кількість балів за кожне правильно виконане завдання зазначено в тексті олімпіадних завдань. Розбаловку за кожну дію в межах задачі члени журі роблять самостійно.


Завдання та рекомендації щодо підготовки

школярів до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

в 2018-2019 навчальному році

Питання до ІІ етапу олімпіади охоплюють матеріал з різних розділів курсу хімії відповідно до програми для закладів загальної середньої освіти за попередні роки навчання та з тем, які учні повинні опанувати в І семестрі поточного навчального року, а саме:Клас

Тема

Типи розрахункових задач

1

2

3

7

Початкові хімічні поняття.

 1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

 2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині (речовини в суміші).

3. Складання хімічної формули за масовою часткою елементів у сполуці.

4. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

5. Обчислення за законом збереження маси речовини.


8

Теми 7 класу, а також:

 • Прості та складні речовини на прикладі кисню та води (ІІ семестр 7-го класу).

 • Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома.

–  Хімічний зв’язок і будова речовини.

 • Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.

−  Основні класи неорганічних сполук.

6. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси й об’єму води в розчині.

 1. Знаходження хімічного елементу за положенням у періодичній системі.

 2. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.

 3. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою.

 4. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

 5. Обчислення з використанням відносної густини газів.

12. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій.

13. Визначення елемента на основі розрахунків за хімічним рівнянням реакцій.Продовження додатка 15

1

2

3

9

Теми 7-8 класів, а також:

 • Розчини.

 • Хімічні реакції.

14. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів з певною масовою часткою розчиненої речовини (включаючи задачі на кристалогідрати).

15. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій.

16. Розрахунки на встановлення маси чи масової частки компонентів у суміші.


10

Теми 7-9 класів, а також:

 • Найважливіші органічні сполуки (ІІ семестр 9 класу).

 • Теорія будови органічних сполук.

 • Вуглеводні.

 • Оксигеновмісні органічні сполуки.

17. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

18. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

19. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини
реагентів або продуктів реакції. 

20. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

21. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.


11

Теми 7-10 класів, а також:

 • Неметалічні елементи та їхні сполуки.

 • Металічні елементи та їхні сполуки.

 • Органічні сполуки (до карбонових кислот включно).

22. Обчислення маси, об’єму, кількості речовини за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком.

23. Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного.

Література для підготовки до олімпіади:

Підручники і навчальні посібники

1. Ахметов Н.С. Неорганическая химия. – 7-е изд. / Н.С. Ахметов. –


М. : Высшая школа, 2009 (або попередні видання).

2. Боєчко Ф.Ф. Органічна хімія : проб. підр. для 10-11 класів (шкіл) хімічних профілів та класів (шкіл) з поглибленим вивченням предмета /


Ф.Ф. Боєчко, В.М. Найдан, А.К. Грабовий. – К. : Вища шк., 2001. – 398 с.

3. Буринська Н.М. Хімія: підручник для 10 класу загальноосвітнього навчального закладу (профільний рівень) / Н.М. Буринська, В.М. Депутат, Г.Ф. Сударева, Н.Н. Чайченко. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 352 с.

4. Величко Л.П. Органічна хімія : підруч. для 10-11 кл. хім. профілю та з поглибленим вивченням хімії загальноосвітніх навчальних закладів / Л.П. Величко. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 336 с.

5. Величко Л.П. Хімія : підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: профільний рівень / Л.П. Величко, Н.М. Буринська. –


К. : Школяр, 2013. – 384 с.

6. Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – М. : Химия, 1965. – 658 с.

7. Кузьменко Н.Е. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы: В 2-х т. – 14-е изд. / Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. – М. : Экзамен, 2008 (або попередні видання).

8. Кузьменко Н.Е. Химия. 8-11 классы : пособие для средней школы / Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин. – М. : Экзамен, 2002.

9. Лидин Р.А. Химические свойства неорганических веществ /
Р.А. Лидин, В.А. Молочко, Л.Л. Андреева. – М. : Химия, 2000.

10. Некрасов Б.В. Основы общей химии : В 2-х т. / Б.В. Некрасов. –


3-е изд. – М. : Химия, 1973.

11. Попель П.П. Складання рівнянь хімічних реакцій. – К. : Рута, 2000.

12. Турова Н.Я. Таблицы-схемы по неорганической химии : учебно-справочное издание / Н.Я. Турова. – М. : МЦНМО, 2009.

13. Турова Н.Я. Неорганическая химия в таблицах. — М., 1997.

14. Шрайвер Д. Неорганическая химия: в 2-х т. / Д. Шрайвер, П. Эткинс. – М. : Мир, 2009.

15. Химия. 10 класс (профильный уровень) / В.В. Еремин та інші. – М. : Дрофа, 2008.

16. Холин Ю.В. Репетитор по химии / Ю.В. Холин, Л.А. Слета. – Х. : Фолио, 1998.

17. Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів. – К. : Ваклер, 1999. – 480 с.

18. Хомченко И.Г. Общая химия. – М. : Новая Волна, 1999. – 463 с.

Збірники задач

1. Березан О.В. Збірник задач з хімії: Для учнів середніх загальноосвітніх начальних закладів / О.В. Березан. – Тернопіль : підручники та посібники, 2003. – 319 с.

2. Березан О. Енциклопедія хімічних задач / О. Березан. – Тернопіль : підручники та посібники, 2001. – 302 с.

3. Березан О. Збірник ускладнених задач з хімії / О. Березан. – Тернопіль : підручники та посібники, 2004. – 144 с.

4. Гладюк М.М. Розрахункові задачі з хімії. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. – 92 с.

5. Кукса С.П. 600 задач з хімії: Розв’язки. Алгоритми. Самоконтроль. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 143 с.

6. Пігуль В.С. Збірник задач з хімії з розв’язаннями та поясненнями.
9 клас / В.С. Пігуль, Г.Ф. Сударева, Р.Р. Абжалов. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 143с.

7. Пігуль В.С. Збірник задач з хімії з розв’язаннями та поясненнями.


10-11 класи / В.С. Пігуль, Г.Ф. Сударева, Р.Р. Абжалов. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 208 с.

8. Олимпиады по химии. Сбор­ник задач / И.И. Кочерга, Ю.В. Холин, Л.А. Слета, О.А. Жикол, В.Д. Орлов и С.А. Комыхов. – Х. : Ранок, 2002.

9. Олімпіади з хімії. Збірник задач всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з розв’язаннями, вказівками, відповідями / І.І. Кочерга, Ю.В. Холін, Л.О. Слєта та ін. – Х. : Ранок, Веста, 2004.

10.Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии / И.В. Свитанько. – М. : МИРОС, 1995.

11. Сорокин В.В. Задачи химических олимпиад. Принципы и алгоритмы решений / В.В. Сорокин, В.В. Загорский, И.В. Свитанько. – М. : Изд-во МГУ, 1989.

12. Слета Л.А. 2002 задачи по химии / Л.А. Слета, Ю.В. Холин. –


2-е изд. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2006 (або 1-ше вид. – Х. : Фолио, 2003).

13. Слєта Л.О., Чорний А.В., Холін Ю.В. 1001 задача з хімії з


відповідями, вказівками, розв’язками. – Х. : Ранок, 2000.

14. Слета Л.А. 1001 задача по химии с ответами, указаниями, решениями / Л.А. Слета, А.В. Черный, Ю.В. Холин. – М. : Илекса, 2004.

15. Хвалюк В.Н. Олимпиады шко­льников по химии: теоретические задания с решениями : В 2-х ч. / В.Н. Хвалюк, Ю.С. Головко,
Д.Г. Кананович. – Минск : Нар. асвета, 2007–2008.

16. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії / І.Г. Хомченко. – К. : Вища школа, 1992.

17. Хомченко И.Г. Общая химия. Сборник задач и упражнений /
И.Г. Хомченко. – М. : Новая волна, 2007 (або попередні видання).

18. Ярошенко О.Г. Збірник задач і вправ з хімії / О.Г. Ярошенко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 272 с.
Додаток 16

до листа Сумського ОІППО

від 05.10.2018780Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі
в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
у 2018-2019 навчальному році

Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2018-2019 навчальному році

Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099.

1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології беруть участь учні 10-11 класів (9 клас може брати участь, але буде виступати за 10,11), що стали переможцями І етапу.

2. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології є очною формою змагань (пункт 1.11 чинного Положення). Олімпіада проводиться в чотири етапи згідно з пунктом 2.1. Положення.

3. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології буде проведено відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 23.08.2018 № 504-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018- 2019 навчальному році».

4. ІІ етап олімпіади складається з двох турів: теоретичного та практичного. Теоретичний тур олімпіади буде включати тести групи А, Б та В; відкриті завдання, екологічні задачі. Майже 2/3 цих завдань – завдання з екології, де базовим предметом є біологія, а решта – фізика, хімія, географія. Комплект завдань підготовлено окремо для кожного класу. Час написання теоретичного туру – 1 година. Практичний тур необхідно провести у формі стендової сесії – захисту плакатів, виконаних учасниками змагань за індивідуальною тематикою.

5. Стендову сесію рекомендуємо організувати за такою схемою:


 • учасникам необхідно мати при собі стенд – місце, де буде розміщено постер;

 • усім стендам слід надати постійні номери;

 • члени журі розподіляються на групи. Кожна група по одному разу заслуховує захист проекту кожним учасником;

 • усі групи членів журі працюють одночасно, починаючи обхід всіх стендів за номерами з різних точок (наприклад, перша група починає роботу з проекту № 1, друга – з проекту № 6, третя – з проекту № 12, четверта – з проекту № 18);

Продовження додатка 16 • захист проекту триває до 5 хвилин. Протягом наступних 3 хвилин члени журі ставлять запитання учаснику, виставляють оцінки. Кожен член журі оцінює роботи індивідуально, заповнює окремий бланк оцінювання.

Подібна схема дозволяє оперативно провести оцінку проектів кожного учасника індивідуально кожним членом журі.
Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з екології у 2018-2019 навчальному році

Під час оцінювання основна частина балів (до 80 %) буде отримана учасником за рахунок стендової сесії. Теоретичний тур становить до 20 % від всіх набраних під час олімпіади балів (максимальна кількість балів за теоретичний тур – 25 балів).

У процесі оцінювання захисту проектів має бути враховано наступне:


 • наскільки добре учень розуміє свій проект;

 • наскільки добре учень володіє науковою термінологією та методами;

 • детальність і точність документованості дослідження;

 • чи найкращим чином було виконано експериментальні процедури.

Критерії оцінювання проектів

Оригінальність (20 балів)

Наскільки проект оригінальний в:


 • постановці проблеми;

 • підходах до вирішення проблеми;

 • аналізі даних;

 • інтерпретації результатів;

 • використанні існуючого обладнання.

Науковість (30 балів)

 • Чи чітко сформульовано проблему?

 • Чи існує план вирішення проблеми?

 • Чи чітко визначено ті параметри, які потрібно оцінювати?

 • При наявності контрольних дослідів – чи вірно була визначена їх потреба і чи правильно вони були поставлені?

 • Чи відносяться виконані досліди до завдань первинної мети?

 • Наскільки повно розкрито проблему в роботі?

 • Чи реальне втілення проекту в життя?

 • Чи ознайомлений учень з іншими підходами та теоріями, що стосуються проекту?

 • Чи достатньо було часу для виконання проекту?

 • Чи ознайомлений учень з науковою літературою, в галузі, якій було присвячено його проект?

Ясні
Скачати 487.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка