Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молодіСкачати 181.84 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір181.84 Kb.
ТипКонцепція
Опис моделі превентивної освіти у Млинівській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів Млинівської районної ради Рівненської області

Концепція формування позитивної мотивації
на здоровий спосіб життя у дітей та молоді


І. Актуальність проблеми

Конституція України визнає життя і здоров’я людини найвищими соціальними цінностями. Відповідно до Основного Закону, держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність і зобов’язана ефективно вирішувати завдання виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток суспільства і країни в цілому.

1991 року в Україні набула чинності Конвенція ООН про права дитини. Виконання її умов, а також положень Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей вимагає від Української держави, всього суспільства цілеспрямованих дій щодо створення сприятливих умов для життя дітей та молоді, оскільки стан фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я підростаючого покоління є інтегральним показником суспільного розвитку, дієвим чинником впливу на економічний, культурний, оборонний потенціал країни.

З метою поліпшення здоров’я населення в Україні здійснено відповідні практичні кроки: прийнято ряд законів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, порядку правового регулювання питань, пов’язаних із поширенням СНІДу. Незважаючи на це, серед молоді продовжують поширюватися такі негативні явища як наркоманія, зловживання алкоголем, куріння, що відбуваються, на фоні надмірного психоемоційного навантаження, безпечних статевих стосунків, нераціонального харчування, гіподинамії та інших складових нездорового способу життя.

Соціально-небезпечною проблемою став СНІД (ВІЛ-інфекція): за темпами розвитку цієї епідемії Україна посідає одне з перших місць у світі. Переважна більшість ВІЛ-інфікованих − особи віком від 15 до 30 років; спостерігається зростання ВІЛ-інфекції серед наркоманів і дітей.

В Україні відзначається щорічне погіршення здоров’я підлітків, насамперед, внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних та інших психотропних речовин.

Окрім того, низький стан здоров’я молоді спричиняється падінням суспільної моралі, значним соціальним розшаруванням населення, складною криміногенною ситуацією, комерціалізацією статевих стосунків, раннім початком статевого життя, на що також негативно впливають засоби масової інформації.

Сім’я, школа − найефективніші інституції формування здорового способу життя та культури здоров’я дітей та молоді.2.Критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді.

Поняття „здоровий спосіб життя ” розглядається у співвідношеннях тріади: здоров’я − здоровий спосіб життя − культура здоров’я.

Здоров’я за визначенням ВООЗ − це стан повного фізичного, душевного (духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороби чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається не лише як ресурс, а як мета життя. За Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» визначено: фізичну, інтелектуальну, соціальну, психічну та духовну складові здоров’я.

Поняття „здоров’я” нерозривно пов’язане із поняттям „здоровий спосіб життя” як сценарій життєдіяльності, спрямованої на збереження та покращення здоров’я людей.

Результатом сформованості здорового способу життя є культура здоров’я як якість особистості і показник вихованості, що забезпечує певний рівень знань, умінь і навичок формування, відтворення та зміцнення здоров’я і характеризується високим рівнем культури поведінки стосовно власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Суб’єктами спільної діяльності з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя є: • Відділ освіти Млинівської райдержадміністрації, Млинівська центральна районна лікарня;

 • органи місцевого самоврядування та самоорганізації населення, батьківська громада;

 • Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; дитячі та молодіжні громадські організації (дитяча організація «Самоцвіти», учнівська рада, просвітницька організація «Надія»), ЦСССДМ;

 • засоби масової інформації.

Основними завданнями спільної діяльності з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя дітей та молоді є консолідація зусиль щодо здійснення державної політики у сфері охорони здоров’я, спрямованої на забезпечення прав громадян на якісну і доступну медико-санітарну допомогу та створення умов для формування здорового способу життя.

В основу виконання цього завдання покладено комплексний підхід у діяльності держави, всіх її інституцій до збереження та зміцнення здоров’я кожної людини, незалежно від віку.

Метою Концепції є створення умов для зміцнення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я, психологічного комфорту та соціального добробуту дітей і молоді шляхом визнання пріоритету здорового способу життя як основного чинника збереження та зміцнення здоров’я, утвердження свідомого ставлення та громадянської відповідальності за власне здоров’я.

Стратегії Концепції:


 • надання пріоритетності проблемі формування здорового способу життя дітей та молоді в усіх ланках освіти;

 • залучення учнівської молоді до активної участі у просвітницькій та волонтерській роботі з пропаганди здорового способу життя в середовищі однолітків;

 • підтримка, розвиток національних та родинно-сімейних традицій здорового способу життя та виховання здорової дитини; широке залучення батьків до цього процесу;

 • послідовне формування культури здоров’я як необхідної умови розвитку позитивної мотивації в учнів на здоровий спосіб життя.

Концепція спрямована на виконання таких завдань:

 • створення у школі цілісної системи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

 • розробка і впровадження в практику роботи школи сучасного моніторингу діагностики і корекції стану здоров’я дітей та молоді;

 • впровадження у навчально-виховний процес особистісно орієнтованої моделі формування в учнів навичок здорового способу життя, вміння приймати оптимальні рішення щодо збереження і зміцнення власного здоров’я у різних життєвих ситуаціях;

 • удосконалення форм і методів формування здорового способу життя;

 • формування у дітей та молоді негативного ставлення до шкідливих поведінкових звичок, посилення ефективності механізмів подолання залежності від них;

 • забезпечення якісної підготовки педагогічних кадрів, здатних формувати у дітей та молоді позитивну мотивації на здоровий спосіб життя;

 • визначення пріоритету у педагогічній роботі з батьками і громадськістю формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

3.Зміст, форми і методи позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді.

Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті, чесності і неправди.

Навчити вчитися та цінувати життя і здоров’я − основне завдання сьогодення. Охорона здоров’я має розпочинатися з дієвої профілактики, орієнтації кожної особистості на ведення здорового способу життя.

Тому вся система заходів із збереження і зміцнення здоров’я учнів повинна визначатися таким колом питань: • профілактика шкідливих звичок;

 • попередження розповсюдження СНІДу;

 • статеве виховання (попередження моральної розбещеності, венеричних захворювань, ранньої вагітності та абортів серед неповнолітніх);

 • формування валеологічного світогляду;

 • прищеплення навичок ведення здорового способу життя з дитинства.

Орієнтовні форми роботи з учнями щодо формування навичок здорового способу життя:

 • індивідуальні та колективні бесіди, профілактичні консультації („Алкоголізм та наркоманія”, „Поради лікаря”, «Здоров’я – найбільший скарб», «Шкідливість тютюну»);

 • агітбригада „Молодь за здоровий спосіб життя”;

 • вечори запитань та відповідей „Шкідливі звички - це не модно!”, «Коли ви ризикуєте»;

 • виховні години „Твоє здоров’я в твоїх руках”, «Загальнолюдські моральні цінності»;

 • години міркування «Соціально небезпечні хвороби суспільства», „Що буде зі мною, якщо...”;

 • години спілкування „Правда про наркотики”, «Захисти себе від СНІДу»;

 • декадник профілактики шкідливих звичок;

 • диспути, дискусії, обмін думками та обговорення матеріалів преси, книг „Здоровий спосіб життя − здорові звички”;

 • соціально - педагогічні тренінги по програмі «Рівний – рівному»;

 • анкетування (тестування);

 • спортивні розваги, ігри, турніри „Козацькі забави”;

 • лекторії „Підліток і закон”;

 • зустрічі з працівниками юстиції, ЦРЛ, ЦСССДМ;

 • конкурси, виставки дитячих робіт, залучення учнів до розробок інформаційних матеріалів „Азбука здоров’я”;

 • семінари для фасилітаторів та волонтерів, які працюють з однолітками за програмами „Рівний − рівному”, „Маршрут безпеки” та „Захисти себе від ВІЛ”.

Форми організації родинного виховання як важливої ланки формування навичок здорового способу життя:

 • батьківські збори „Сім’я – як найперше соціально – педагогічне середовище виховання та розвитку дитини”, „Духовний світ дитини та його суперечності”, „Формування загальнолюдських моральних цінностей у дітей”, „Батьки – перші вихователі дитячих душ”;

 • валеологічний всеобуч для батьків „Відповідальність батьків за збереження здоров’я дітей”, „Азбука здоров’я дітей”;

 • круглі столи „Проблеми дитячої наркоманії, токсикоманії і алкоголізму: реалії та перспективи”;

 • практикуми для батьків „Запитуєте − відповідаємо”;

 • скринька довіри „Відверта розмова”;

 • свято сім’ї в школі „Сімейні перегони”, „Армійський ринг”.

Форми роботи з педагогічним колективом щодо формування в учнів навичок здорового способу життя:

 • засідання педагогічної ради: „Удосконалення режиму праці та відпочинку дітей. Пошуки резервів збереження та зміцнення здоров’я дітей”, „Збереження життя та створення безпечних умов праці та навчання учасників НВП”, „Діяльність психологічної служби школи щодо збереження здоров’я та пропаганди ЗСЖ”, „Школа та сім’я: консолідація зусиль”;

 • засідання методичного об’єднання класних керівників та випуск бюлетенів „Методичні рекомендації щодо проведення інструктажів з БЖД з учнівською молоддю”, „Упровадження нових технологій у профілактиці шкідливих звичок підлітків”;

 • засідання семінару-практикуму „Тенета небезпеки”;

 • ярмарка педагогічних ідей класних керівників „Все у твоїх руках”;

 • огляд літератури з питань здорового способу життя „Педагогічна профілактика асоціального змісту наркологічної ситуації в молодіжному середовищі”.

4. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя дітей та молоді.

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді здійснюється шляхом: • нормативно-правового забезпечення реалізації Концепції, що регулюється відповідними нормативними актами: законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, відповідними наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями органів місцевого самоврядування;

 • розробки і впровадження навчальних програм з „Основ здоров’я”, а також варіативних програм „Маршруту безпеки”, „Захисти себе від ВІЛ” орієнтованих на інтеграцію широкого кола питань щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, сексуальної поведінки, репродуктивного здоров’я, вживання наркотиків тощо; забезпечення реалізації цих програм за допомогою високоякісних підручників, посібників, технічних засобів навчання й наочного дидактичного матеріалу;

 • проведення моніторингу стану здоров’я дітей, молоді, педагогічних працівників із залученням сучасних технологій;

 • активного використання засобів масової інформації та інших джерел для пропаганди та розповсюдження новітніх теоретичних розробок, здобутків вчителів-новаторів та вчителів-експериментаторів; забезпечення впровадження сучасних інформаційно-освітніх програм та соціальної реклами з урахуванням особливостей цільових груп;

 • поширення культурно-мистецьких та фізкультурно-оздоровчих акцій для дітей та молоді, спрямованих на формування здорового способу життя, культуру здоров’я;

 • забезпечення якісної підготовки педагогічних кадрів для здійснення завдань, окреслених Концепцією;

 • створення інформаційно – просвітницького видання (сайт школи).

Ефективна реалізація даної Концепції можлива за умови раціонального використання фінансових, технічних, матеріальних, інтелектуальних та інших ресурсів держави, які спрямовуються на формування фізично, психічно, соціально, морально здорової особистості з високим рівнем громадянської відповідальності, готової до самостійного вибору власного місця в житті; високо ерудованої і культурної особистості, яка має гуманістичний світогляд та гуманістичні якості, поважає батьків, інших людей, які її оточують, із сформованою культурою спілкування; веде здоровий спосіб життя, прагне до самовдосконалення; толерантна, доброчесна, милосердна, доброзичлива.

Саме тому паралельно з інформатизацією в освіті запроваджуються педагогічні технології розвитку соціально-психологічних компетентностей (життєвих навичок) учнів, їх мета - поліпшення соціальної адаптації дітей та підвищення їхньої стійкості в сучасному світі. І з цією метою створено в школі освітньо - виховний центр "Основи здоров'я", за допомогою якого:

- Ми даруєм учням особливий час і місце в школі. Запрошуючи дітей сісти в коло і обмінятися думками, ми наслідуємо давні традиції, що існують у багатьох культурах світу організовувати своєрідне коло, де кожен має змогу висловитися з приводу будь-якої події чи проблеми і вислухати думки інших.

- Ми допомогаємо дітям відчути єднання з групою. Багатьом підліткам важко зосередитися на навчанні, якщо вони почуваються самотніми. Це відчуття може підштовхнути їх до компаній, нормою в яких є вживання алкоголю, наркотиків, насилля, інші протиправні дії.

- Ми даємо дітям «точку опори». Допомагаючи усвідомити цінності й пріоритети, ми наставляємо їх на правильний шлях, вчимо уникати невиправданих ризиків і створених ними самими проблем.

- Ми вчимо дітей приймати рішення і діяти з позицій здорового глузду. Розвиваючи і учнів навички критичного мислення, ми вчимо їх всебічно аналізувати ситуації, зважувати альтернативи, робити вибір і брати на себе відповідальність за його наслідки.

- Ми навчаємо дітей протистояти соціальному тиску. Тренуючи навички відмови (вміння сказати "ні"), ми вчимо їх протидіяти маніпуляціям, підвищуємо їхню стійкість до пропозицій, які можуть спричинити проблеми.

- Ми навчаємо дітей долати стреси. В умовах інтенсивного навчального процесу важливо уміти розподіляти час, відпочивати і розслаблятися душею і тілом.

- Ми показуємо дітям, як можна жити у світі без насилля. Навчаючи учнів спілкуватися і розуміти одне одного, ми допомагаємо їм набути досвіду мирного розв'язання конфліктів і пошуку компромісів. Ми здатні пробудити в дітей інтерес до того, що відчувають і як думають інші люди, розвинути у них толерантність і співчуття.

- Ми вселяємо у дітей надію. Розвиваючи у них адекватну самооцінку, ми найбільше допомагаємо дітям, які змушені дорослішати у складних життєвих обставинах. Переконуючи, що їхня доля у їхніх руках, ми захищаємо дітей від негативного впливу оточення, яке, можливо, щодня нагадує про відсутність життєвих перспектив.

Виховний центр «Основ здоров’я» працює за такими загальними положеннями:

 • формування учня як здорової, гармонійно розвиненої особистості, з адекватним мисленням, який володіє цілісною системою знань з поведінкової безпеки, а також може прийняти необхідні обґрунтовані рішення щодо захисту свого життя та здоров'я, способу життя, навчання навичкам вільно орієнтуватися у природному, техногенному, побутовому та соціальному середовищі та вмінню надавати собі, своїм товаришам першу домедичну допомогу.

 • забезпечення оптимальних умов щодо організації навчально - виховного процесу за напрямками формування здорового способу життя;

 • допомога прагненням школяра бути здоровим, з набуттям необхідної життєвої компетентності через систему переконань, практичних умінь і навичок;

 • формуванню поведінкової компетентності учнів;

 • профілактики побутового та виробничого травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

Завдання та організація роботи виховного центру здоров'я та безпеки життєдіяльності наступні:

 • відповідати завданням і меті діючих програм з основ здоров'я, безпеки життєдіяльності та охорони праці;

 • забезпечити набуття учнями практичних навичок здорового способу життя і безпечної життєдіяльності та вміння їх застосовувати;

 • виховувати свідоме та відповідальне ставлення до власного здоров'я і здоров'я інших людей як важливої умови щодо особистого повноцінного життя, гармонійного розвитку і успішного навчання у школі;

 • формувати знання і вміння, що дозволяють орієнтуватися в сутності життєвих ситуацій, поведінкових проблемах, правильно приймати адекватні рішення;

 • формувати психологічні установки, що визначають вибір безпечної моделі поведінки;

 • здійснювати профілактику виробничого, невиробничого травматизму серед навчально- виховного процесу;

 • проведення на базі виховного центру занять за програмами "Основи здоров'я", "Основи безпеки життєдіяльності", навчання і підготовку працівників навчального закладу з питань охорони праці, засідань шкільних методичних об'єднань;

 • забезпечувати методичними та дидактичними матеріалами підготовку вчителя до занять.

Навчально - методичне забезпечення виховного центру здоров'я та безпеки життєдіяльності оформлено згідно з «Типовим положенням» про навчальні кабінети загальноосвітніх закладів. Він оснащується сучасними засобами навчання, шкільним обладнанням і включає наступне:

Діючі програми, підручники, друковані дидактичні матеріали, розробками відкритих уроків, кращі учнівські реферати, фотографії.Досягнення загальноосвітнього закладу з проблем охорони навколишнього середовища, виховної роботи щодо безпеки життєдіяльності (грамоти, відзнаки, опис проведених заходів, результати експериментальної та дослідницької роботи учнів, участь у районних, обласних, всеукраїнських заходах та змаганнях);

Матеріали про роботу екологічних бригад, юних пожежників, юних інспекторів ДАІ ;

Виховний центр може бути обладнаний макетами будинків, механізмами, муляжами та приладами, за допомогою яких досліджується довкілля.

ПЛАН РОБОТИ КАБІНЕТУ

1. Валеологічне благополуччя

• Навички раціонального харчування – підготовити повідомлення про вітаміни; (пошукова група)

 • Навички рухливої активності і загартування – підібрати ряд вправ для ранкової зарядки; (пошукова група)

Санітарно - гігієнічні навички (гігієна школяра) – випустити інформаційний бюлетень;(культурно – просвітницька група)

 • Формування емоційно - вольової компетентності (навички самоконтролю управління стресами та конфліктами); (пошукова група)

Розвиток соціальної компетентності (спілкування, конфлікти, протидія дискримінації, права дитини);

• Валеологічні аспекти життєдіяльності (правила користування комп'ютерними системами, захист від електромагнітного випромінювання, іонізація повітря); (пошукова група)

2. Екологічна безпека

Взаємовідносини людини з природною екосистемою;Екологічне виховання (екологічні напрямки роботи ЗНЗ); (культурно – просвітницька група)

3. Надзвичайні ситуації природного характеру

Безпека поведінки в довкіллі (поведінка у лісі, на воді, льоду) - випустити інформаційний бюлетень; (культурно – просвітницька група)

Безпека поведінки зі свійськими та дикими тваринами, комахами, плазунами; (екскурсоводи);

Безпека поведінки з отруйними рослинами, ягодами, грибами. випустити інформаційний бюлетень; (культурно – просвітницька група)4. Профілактика шкідливих звичок та інфекційних захворювань.

 • Запобігання шкідливим звичкам: тютюнокурінню, вживанню алкоголю, токсичних і наркотичних речовин;

 • Профілактика ВІЛ/СНІД та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом;

 • Статеве виховання (гендерне виховання).

5. Взаємовідносини людини зі створеною урбо-екосистемою.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру (небезпечні техногенні об'єкти селища);

Радіаційна безпека та вплив іонізуючого випромінювання на здоров'я людини; (екскурсоводи);

Профілактика дорожнього травматизму (дорожня розмітка, рух на велосипеді, поведінка в транспорті);

Профілактика пожежної безпеки (умови виникнення пожежі та поведінка під час пожежі):

Безпека поведінки у побуті (електробезпека, газ, вода, медикаменти, миючі засоби); випустити інформаційний бюлетень;(культурно – просвітницька група)6. Соціальна безпека (екскурсоводи)

Держава на захисті життя і гідності людини (закони, нормативне правові акти); • Навички безпечної поведінки у натовпі (мітинг, змагання); (пошукова група)

Навички уникання криміногенних ситуацій (захист своєї честі і гідності);

Навички захисту від насильницьких дій (пограбуванні, здирництві, погрозах, крадіжках, статевому насиллі); • Навички захисту від тероризму та асоціальних угруповань.
  7. Основи першої домедичної допомоги (пошукова група)
  Навички користування:

індивідуальними засобами захисту і рятувальним спорядженням;

візуальної оцінки екстремальної ситуації,стану ураження потерпілого;

медичними засобами щодо надання першої медичної допомоги (аптечка, приклади конструкції шин, обладнання захисту органів дихання та шкіри).

Основи надання першої домедичної допомоги потерпілому під час екстремальної ситуації.


ТЕМАТИКА ЕКСКУРСІЙ

 1. Теорія походження життя на Землі.

 2. Розвиток людини.

 3. Держава і людина.

 4. Вибирай сам - відповідай сам.

 5. Правда про наркотики.

 6. Школа проти СНІДу.

 7. Основи здоров'я.

 8. НС, що загрожують добробуту людини.

 9. Правила поведінки та дії населення під час НС.

 10. Надання першої домедичної допомоги.

Також діють гуртки "Пошук" (керівник Леник В.В.), "Створи себе сам" (керівник Тимофіюк О.О.), спортивні секції, учні яких займають призові місця в районних, обласних, республіканських, міжнародних змаганнях.

В планах виховної роботи передбачено розділ "Формування здорового та безпечного способу життя" з метою сприяння просвітницькій роботі серед підлітків, класними керівниками проводяться виховні заходи з даної теми.

Організовуються зустрічі з працівниками ССМ, ЦРЛ з метою проведення пропаганди медико-гігієнічних знань.

Проводяться психологічною службою школи бесіди, тренінги, ділові ігри з метою формування у підлітків ідеології здорового способу життя, в тому числі фізичного, духовного, психічного. Щорічно проводиться моніторинг щодо раннього виявлення наркотичного узалежнення та соціально-неадекватної поведінки учнів з метою корегування поведінки, шкідливих звичок, моделювання відповідальної поведінки.Згідно річного плану роботи щорічно проводиться Тиждень пропаганди здорового способу життя та Тиждень безпеки дитини, в рамках яких дані проблеми розглядаються детальніше та змістовніше.

З метою заповнення дозвілля учнівської молоді в школі діє "Клуб вихідного дня" в рамках роботи якого проводяться дискотеки, КВН, різноманітні конкурси та вікторини.

Висновки


Проблема здоров`я в широкому його розумінні як в особистому, так й у суспільному вимірі набула в наш час загальнопланетарного значення і розглядається як така, що становить небезпеку подальшому розвитку людства.

Мета просвітницької роботи - сприяти розумінню дітьми та молоддю переваг здорового способу життя; заохочувати до здобуття знань, умінь і навичок здорового спосо­бу життя; стимулювати до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції; формувати особисті мотиви для реалізації моделі «здоровий спосіб життя»; швидко й ефективно поширювати знання про здоров'я, здоровий спосіб життя в сере­довищі неповнолітніх і залучати підлітків до просвітницької діяльності серед однолітків.

Просвітницька робота щодо здорового способу життя - це засіб передачі достовірної, соціально зна­чущої інформації підростаючому поколінню через довірчі взаємини на рівних, від однолітка до однолітка під час нефор­мального або особливим способом організованого спілкування (тренінги, акції).

Поряд з традиційною освітою та іншими підхо­дами, просвітницька освіта є засобом передачі інформації з метою зацікавлення молодих людей їхнім власним здоров'ям і розвитком. Суть полягає в тому, що головну участь у поширенні знань бере сама молодь.


Каталог: upload -> iblock -> 73f
iblock -> Звіт про підсумки роботи за 2014 рік
iblock -> Методична розробка Використання технології критичного мислення на уроках географії з метою формування ключових компетентностей учнів Вчитель географії Тітечко С. Є
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації
iblock -> Конкурсу «Вчитель року -2010»
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет початкової, дошкільної, корекційної та інклюзивної освіти
iblock -> Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет суспільно-гуманітарних предметів Рівненського оіппо комунальна установа «Дубровицький районний методичний кабінет» Дубровицької районної ради

Скачати 181.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка