Конференцій з актуальних проблем міжнародного права української асоціації міжнародного права на 2013-2016 роки


Соціальні права в механізмах захисту і забезпечення прав людиниСторінка4/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір3.46 Mb.
1   2   3   4   5   6

Соціальні права в механізмах захисту і забезпечення прав людини

Дата: 22 січня 2013 року.
Проблематика:


 1. 1.Місце і роль соціально-економічних прав у міжнародній системі захисту прав людини

 2. Еволюція міжнародних універсальних механізмів захисту та забезпечення соціальних прав. Актуальні проблеми їх ефективного функціонування

 3. Захист соціальних прав в Європі. Соціальна політика Європейського Союзу

 4. Діяльність Ради Європи в сфері захисту соціальних прав. Доповідь: «Захист соціальних прав в рамках Європейської конвенції з прав людини» 

 5. Захист соціальних прав в Україні та європейські соціальні стандарти 


Основна доповідь:
«Захист соціальних прав в рамках Європейської конвенції з прав людини»


Доповідач:
Алла Леонідівна Федорова, доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


У 1998 році закінчила Донецький національний університет/економіко-правовий факультет/ отримала диплом з відзнакою зі спеціальності “Правознавство” та здобула кваліфікацію юриста.

У 2003 році закінчила аспірантуру Інституту міжнародних відносин Київського Національного Університету ім.Тараса Шевченка та того ж року захистила кандидатську дисертацію на тему “Міжнародно-правові зобов’язання України з Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод”. Отримала науковий ступень кандидата юридичних наук зі спеціальності міжнародне право.

З 2000 року почала працювати в Інституті міжнародних відносин асистентом кафедри міжнародного права, з 2006 – доцент кафедри порівняльного і європейського права.

Брала участь у багатьох міжнародних програмах, зокрема, Регіональній програмі з захисту прав людини Інституту Рауля Валленберга (Лунд, Швеція), навчальному курсі «Міжнародні асиметричні відносини» (Йорский університет, Торонто, Канада), Літньому Університеті демократії Шкіл політичних студій Ради Європи (Страсбург, Франція), «Верховенство права» програми Відкритий світ (Вашингтон, Хантсвілль, США).

Брала участь у проектах Координатора проектів ОБСЄ в Україні в якості місцевого експерта. Зокрема, у проекті «Розвиток стандартів правових засобів захисту у сфері відповідальності держави у справах про порушення прав людини», проекті «Сприяння сталій імплементації національного превентивного механізму проти катувань та неналежного поводження в Україні».

Викладала в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, Міжнародному Соломоновому університеті.Має більше 50 наукових публікацій з різноманітних питань європейського права, міжнародного захисту прав людини, порівняльного трудового та соціального права. Є співавтором таких праць:

 • Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи. Навчальний посібник (у співавторстві з Заблоцькою Л.Г., Шинкаренко Т.І.). — Київ: Фенікс. — 2007;

 • Дослідження практики Європейського суду з прав людини для визначення національних стандартів компенсації порушення державою прав людини. Інформаційно-аналітичний звіт (у співавторстві з Гнатовським М.М., Красовським К.Ю., Власенко О.В.). — Київ: Атіка, 2011;

 • Право Європейського Союзу. Розділ у підручнику./ За ред. Муравйова В.І. — Київ : Юрінком Інтер, 2011;

 • Курс лекцій з питань законотворчості. Розділ у навчальному посібнику. - За ред. Копиленко О.Л., Богачової О.В. Київ: МП Леся, 2011;

 • The Implementation of Human Rights Universality Principle in Ukraine./Alla Fedorova, Olena Sviatun.// The Universalism of Human Rights./Arnold, Rainer (Ed.). – Heidelberg, New York, London: Springer Dordrecht, 2013.

 • Государственное, политическое и правовое пространство современной Европы. Пензенский государственный университет. – Пенза, 2013

 • Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство / За ред. О.Л. Копиленко. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 546с.

Основні статті з теми конференції:

 • Федорова А., Святун О. Історія становлення і розвитку науки європейського права в Україні – Частина ІІ. Історія становлення та розвитку науки права Ради Європи в Україні// Європейське право (додаток до журналу «Право України»), 2013. - № 1-2;

 • Федорова А. Захист соціальних прав у рамках Європейської конвенції з прав людини. Значення для України// Право України, 2012, № 11-12;

 • Федорова А. Проблеми застосування в Україні практики Європейського суду з прав людини у сфері захисту соціальних прав// Зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини». Одеса, 15 вересня, 2012р.// Націон. Ун-т Одеська юридична академія. — Одеса: Фенікс, 2012;

 • Федорова А., Кушинська О. Україна та Рада Європи: здобутки та перспективи у контексті завершення головування України у Комітеті міністрів Ради Європи// Європейське право (додаток до журналу «Право України»).- 2012, №1;

 • Федорова А. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права як складова універсальної системи захисту прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук.пр. — К.: ІМВ, 2011, Вип. 96, ч.1.;

 • Федорова А. Європейські стандарти пенсійного забезпечення та українське законодавство: порівняльний аспект// Проблеми порівняльного законодавства. Зб. наук. доп. ІІІ Міжнар.наук. конф. «Компаративістські читання». — Львів: ЛьвДУВС, 2011;

 • Федорова А. Членство України в Раді Європи: нові перспективи співробітництва // Право України, 2011, № 4;

 • Федорова А. Венеціанська комісія та Україна: правові аспекти співпраці // Право України 2011, № 7;

 • Федорова А., Святун О. Правові питання виконання Україною зобов’язань за Європейською соціальною хартією (переглянутою)// Юридична Україна, № 6.- 2010;

 • Захист прав працівників у випадку банкрутства роботодавця: європейський досвід та українське законодавство/ Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2010;

 • тощо.


Визнання в сучасному міжнародному праві

Дата: 12 лютого 2013 року.
Проблематика:


 1. Виникнення нової держави в сучасних міжнародних відносинах.

 2. Критерії державності в теорії та практиці міждержавних відносин.

 3. Сучасні тенденції в розвитку інституту визнання держав.

 4. Політико - правова сутність «невизнаних держав».

 5. Кодифікація інституту визнання в сучасному міжнародному праві.

 6. Діяльність КМП з кодифікації інституту визнання (1949 р.) і проблеми розробки універсального міжнародно -правового акту про визнання в умовах нового тисячоліття.

 7. Розвиток теорії колективного визнання держав у міжнародно - правовій доктрині.


Основна доповідь:
«Інститут визнання держав в сучасному міжнародному праві»


Доповідач:
Ліліана Олексіївна Тимченко, професор, завідувач кафедри міжнародного права Національного університету Державної податкової служби України.


Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права Національного університету Державної податкової служби України.

У 1994 р. закінчила юридичний факультет Державного університету Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова). У червні 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора права за спеціальністю 12.00.10 — міжнародне право. Тема дисертації : «Політико-правові аспекти міжнародного тероризму». У період з 1995 по 1999 рр. викладала історію міжнародних відносин, право міжнародних організацій, міжнародне публічне право на кафедрі міжнародного права і зовнішньоекономічних зв’язків Міжнародного незалежного університету Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова ). У 1995 р. в рамках участі в програмі АBA CEELI NIS Law Training Program здійснювала дослідження в Університеті Ратгерс (Нью-Арк, Нью-Джерсі, США). З 1996 по 1999 рр. — запрошений викладач програми «Управління бізнесом» Університету Нью-порт (відділення в Молдові) . З 1997 по 2001 рр. — викладач проекту «Громадянська освіта» (США). 1998-1999 рр. — запрошений викладач в Йельському центрі міжнародних і регіональних досліджень (Нью-Хейвен, Коннектикут, США). 2004 р. — запрошений викладач Женевського університету (м. Женева, Швейцарія). З 2006 р. — запрошений викладач Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва).

Автор близько 70 наукових і навчально-методичних публікацій, учасниця та організатор понад 100 міжнародних комунікативних заходів.

Член Української асоціації міжнародного права, член Європейської асоціації міжнародного права.Сфера наукових інтересів: історія міжнародного права, визнання держав у міжнародному праві, міжнародно-правове співробітництво у сфері освіти.


Каталог: archives
archives -> Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин кафедра міжнародного права збірка тез наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів
archives -> Кампанія декларування доходів громадянами на фінішній прямій
archives -> Розпорядження голови райдержадміністрації від 03 листопада 2014 року №402 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Артемівського району на 2015 рік»
archives -> Київ – 2013 Доповідач: Федорова Алла Леонідівна
archives -> Розпорядження голови райдержадміністрації від 18 вересня 2015 року №271«Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Артемівського району на 2016 рік»
archives -> О программе экономического и социального развития Артёмовского района на 2014 год и основные направления развития на 2015 и 2016 годы
archives -> Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка