Конференцій з актуальних проблем міжнародного права української асоціації міжнародного права на 2013-2016 роки


Актуальні проблеми міжнародного енергетичного праваСторінка6/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір3.46 Mb.
#12429
1   2   3   4   5   6

Актуальні проблеми міжнародного енергетичного права

Дата: 17 грудня 2014 року.
Проблематика:


 1. Визначення місця регулювання енергетичних відносин в рамках системи міжнародного права: теоретичні питання.

 2. Роль міжнародного інституційного механізму у регулюванні енергетичних відносин.

 3. Роль норм і принципів СОТ у забезпеченні торгівлі енергетичними матеріалами.

 4. Питання міжнародно-правового захисту інвестицій в енергетичній галузі.

 5. Вирішення міжнародних спорів пов’язаних з енергетичними матеріалами і ресурсами.

 6. Третій енергетичний пакет ЄС – завершення побудови спільного енергетичного ринку.

 7. Енергетичне співтовариство – шлях для включення України до спільного енергетичного ринку ЄС.

 8. G8 і G20 та їхній внесок в регулювання енергетичних відносин.

 9. Побудова парадигми міжнародної енергетичної безпеки.

 10. Формування міжнародних стандартів використання відновлюваних джерел енергії.

 11. Критерії сталості і розвиток біоенергетики.

 12. Нетрадиційний (сланцевий) газ і створення міжнародних стандартів безпеки його видобутку.

 13. Роль МАГАТЕ і Євратому в створенні міжнародних стандартів ядерної безпеки.

 14. Формування правових засад використання ядерної енергії в космічному просторі.


Основна доповідь:
«Міжнародне право і екологічна енергетика – основні юридичні проблеми»


Доповідач:
Сергій Дмитрович Білоцький, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2000 рік, юрист-міжнародник. Розпочав викладацьку діяльність в Інституті міжнародних відносин у 2008 році. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Міжнародно-правове регулювання співробітництва регіональних організацій колективної безпеки з ООН (на прикладі миротворчих операцій НАТО в Південно-Східній Європі)”.

Основними сферами наукового інтересу С.Д. Білоцького є екологічний аспект міжнародного енергетичного права, право міжнародної безпеки, право міжнародних організацій.

Серед результатів наукової роботи доцента С.Д. Білоцького: Навчальний посібник «Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності». – К.: Вид-во КНУ, 2012. – 207 с., затверджено МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів; співавторство у підручнику «Право международных организаций». Под ред. И.П. Блищенко, А.Х. Абашидзе. – М.: Изд-во РУДН, 2013. – 597 с.; монографія «Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект». - К.: Вид. дім «Промені», 2010. – 270 с.

До числа найважливіших статей доцента С.Д. Білоцького, серед іншого, належать:

Міжнародно-правові проблеми іноземної військової присутності // Міжнародне право. – №1. – 2012. – С. 46-55.

Роль міжнародного права у розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві. Тематичний додаток до українського щорічника міжнародного права. – К.: ПП «Фенікс», 2012. – С. 11-131.

Співвідношення права на воду і погляду на воду як товар в рамках міжнародно-правового регулювання екологічно орієнтованої енергетики // УЧМП. - 2013. - Спецвипуск Права людини. - С. 95-98.

Некоторые теоретические проблемы правового регулирования экологически ориентированной энергетики в рамках международного права // Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку (до 60-ліття проф. В.М. Репецького). – Львів, 2013. – С. 246-259.

ИРЭНА и ИТЭР как регуляторы межгосударственных отношений в сфере альтернативной энергетики // Вестник РУДН. Юридические науки. – 2012. – №4. – С. 242-252.

Проблема прогалин у міжнародному праві і екологічно орієнтована енергетика // Наше право. - № 3. – 2013. – С. 207-212.

Проект Desertec – нове явище в реалізації міжнародно-правового забезпечення екологічно орієнтованої енергетики // Держава і право. – Вип. 59. – 2013. – С. 421-427.

Новітні тенденції в гармонізації енергетичного законодавства ЄС і його вплив на треті країни, щодо розвитку альтернативної енергетики // Право України. - №6. – 2013. - С. 120-135.
Кримінальна відповідальність в сучасному міжнародному праві

Дата: 28 січня 2015 року.
Проблематика:
Міжнародне кримінальне право є однією з найбільш динамічних галузей міжнародного права. Питання її подальшого розвитку викликають значний інтерес як у теоретиків та практиків міжнародного права, так і у політичних і громадських колах.

Яким є поняття кримінальної відповідальності за сучасним міжнародним правом? Якими є перспективи його еволюції? Чи надає нам історія приклади та інструменти для вирішення сучасних проблем кримінальної відповідальності в міжнародному праві? Яким є майбутнє міжнародного кримінального правосуддя? Ці та інші питання перебуватимуть в центрі дискусії.До участі у конференції запрошуються юристи-міжнародники, а також всі, хто цікавиться розвитком міжнародного кримінального права.
Основна доповідь:
«Становлення кримінальної відповідальності в міжнародному праві»


Доповідач:
Дмитро Іванович Кулеба, докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Дмитро Іванович Кулеба, докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2003 р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши диплом магістра міжнародного права (з відзнакою).Кандидат юридичних наук.

У 2005 р. захистив дисертацію на тему «Реалізація міжнародної правосуб’єктності України шляхом участі в міжнародних організаціях». У 2007 р. видав монографію «Участь України в міжнародних організаціях: теорія і практика».

У 2003-2012 рр. працював на різних посадах в системі МЗС України, у т.ч., в Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні. У 2008-2009 рр. брав участь в роботі над проектом Конвенції про правовий статус, привілеї та імунітети ОБСЄ. З січня до листопада 2013 р. – радник Віце-прем’єр-міністра України.Наукові інтереси: міжнародне кримінальне право, міжнародне інституційне право, актуальні проблеми теорії та практики міжнародного права.Останні основні наукові роботи:

 1. Принцип наднаціональності у міжнародному праві // Наукова доповідь. КНУ ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – 2011. – 20 с.;

 2. Про права людини//Український часопис міжнародного права. – 2013. – Спецвипуск «Права людини». – С. 27-29;

 3. Виникнення Версальської системи міжнародного кримінального правосуддя і її поразка в Німеччині//Український часопис міжнародного права. – 2013. – №2. – С. 13-18;

 4. Як це було: визнання правосуб’єктності міжнародних організацій //Європейські перспективи. – 2013. – №8. – С. 180-188;

 5. Прогалини Нюрнберзького і Токійського трибуналів //Наше право. – 2013. – №9. – С. 186-190;

 6. Амністоване козацтво: практика звільнення українських козаків від відповідальності за воєнні злочини // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. – 2013. – №1. – С. 145-152;

 7. Випробовування холодною війною:перші після Нюрнбергуспроби покарання воєнних злочинців //Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – №4. – С. 101-106.


Викладання міжнародного права: методологічні і методичні проблеми

Дата: 25 лютого 2015 року.
Проблематика:


 1. Загальні теоретичні підходи до регулювання міжнародних інформаційних відносин.

 2. Поняття і особливості міжнародного інформаційного права.

 3. Сучасні концептуальні підходи до змісту навчальної дисципліни «Міжнародне інформаційне право».

 4. Структура, зміст і місце «Міжнародного інформаційного права» в програмі викладання курсу міжнародного права.

 5. Навчальна програма курсу «Міжнародне інформаційне право».


Основна доповідь:
«Міжнародне інформаційне право — нова навчальна дисципліна»


Доповідач:
Ігор Миколайович Забара, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Кандидат юридичних наук, доцент, освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1998 р. Дисертація захищена в 2002 р. Наукові інтереси: право зовнішніх зносин, міжнародне морське право, міжнародне право, міжнародне інформаційне право, міжнародне митне право.


Проблеми міждержавного усиновлення

Дата: 25 березня 2015 року.
Проблематика:


 1. Проблеми міжнародно-правового регулювання міждержавного усиновлення.

 2. Уніфікація правового регулювання усиновлення в Європейській конвенції про усиновлення дітей (переглянутій).

 3. Механізми правового регулювання міждержавного усиновлення в Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення.

 4. Досвід застосування міжнародних конвенцій з усиновлення в Україні.

 5. Особливості правового регулювання усиновлення іноземцями в законодавстві України.

 6. Правове регулювання міждержавного усиновлення в законодавстві окремих країн, зокрема на пострадянському просторі.


Основна доповідь:
«Уніфікація правового регулювання міждержавного усиновлення»


Доповідач:
Віктор Ярославович Калакура, доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету.

Народився 7 жовтня 1964 року в м. Коломия Івано-Франківської області.

З 1981 року навчався на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Тараса Шевченка, який закінчив з відзнакою в 1986 році.

Після закінчення університету працював у відділі міжнародного права Інституту держави і права АН України.

Закінчив аспірантуру Київського університету.

У 1993 році захистив дисертацію на здабуття вченого ступення кандидата юридичних наук по темі «Кодифікація міжнародного приватного права в країнах Європи» (спеціальність 12.00.03 -цивільне право; сімейне право; цивільний процес; міжнародне приватне право ; нині - спеціальність 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).

З 1989 року асистент кафедри міжнародного права, а з 1991 — асистент кафедри міжнародного приватного та митного права ІМВ Київського університету.

З 1995 року — доцент кафедри міжнародного приватного та митного права ІМВ Київського університету.

В 1997 році присвоєно вчене звання доцента.

Основні напрями наукової та педагогічної діяльності: міжнародне приватне право ; порівняльне цивільне право; міжнародне сімейне право; страхове право.

З 1994 року до 2003 року - Вчений секретар Робочої групи з підготовки нового Цивільного кодексу України.

З 1997 до 2003 року експерт Спеціальної тимчасової комісії Верховної Ради України з прийняття нового Цивільного кодексу України.

Брав участь в розробці проекту Закону України «Про міжнародне приватне право».

Результати наукової діяльності - автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць з проблем розвитку та кодифікації міжнародного приватного права та порівняльного цивільного права.

Серед них:

Кодифікація цивільного (приватного) права України /За ред. Проф.А.Довгерта. — К.:Український центр правничих студій, 2000. — 336 с. (у співавторстві).

Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України . К.: Видавництво „Істина”, 2004, - 928 с. (у співавторстві).

Міжнародне приватне право / Науково-практичний коментар до закону. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2008, 352 с. (у співавторстві).

Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України ; відп. ред. Я.М.Шевченко. - К.: Ін Юре, 2009, (у співавторстві).

Міждержавне усиновлення як об’єкт колізійного регулювання // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право : зб. Наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.Л.Драгоманова, 2009, с. 134 -141

Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за ред. А.С.Довгерта і В.І.Кисіля. – К.: Алерта, 2012. (у співавторстві).

Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. – К.: Алерта, 2013. (у співавторстві).

Міжнародне сімейне право: принципи та особливості колізійного регулювання. Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 450 с. (рукопис).

Проблеми міжнародно-правового регулювання міждержавного усиновлення дітей // Запорізький національний університет. – Юридичні науки., 2013, (рукопис).
Екологічні та соматичні права людини в міжнародному праві

Дата: 29 квітня 2015 року.
Проблематика:


 1. Місце екологічних та соматичних (репродуктивних) прав людини в системі універсальних стандартів захисту прав та основоположних свобод людини. Третє і четверте покоління прав людини.

 2. Матеріальні (право на сприятливе довкілля) та процесуальні (право на доступ до екологічної інформації, доступ до процесу ухвалення рішень та доступ до правосуддя в питаннях, що стосуються довкілля) екологічні права. Оргуська конвенція 1998 р.: практика імплементації в Україні.

 3. Практика європейської та міжамериканської системи захисту екологічних прав людини.

 4. Соматичні (репродуктивні) права людини: право на аборт, штучне запліднення, сурогатне материнство, евтаназію, клонування, генетичні модифікації: міжінародне право та національне законодавство різних держав. Практика України.

 5. Правовий статус людського ембріону. Правове регулювання використання стовбурових клітин: міжнародне та національне право.


Основна доповідь:
«Місце еко- та біоетичних стандартів у механізмі міжнародно-правового захисту прав людини»


Доповідач:
Марина Олександрівна Медведєва, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003 рік, диплом з відзнакою. Працює на кафедрі міжнародного права з 2007 року. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Міжнародні правові стандарти співробітництва держав у галузі біотехнологій”. У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему “Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища».

Основними сферами наукового інтересу є міжнародне право навколишнє середовище та міжнародне право у сфері біотехнологій.Серед результатів наукової роботи:

 1. Цымбалюк В.И., Медведева М.А. Этические и правовые аспекты использования человеческих или ксеногенных зародышевых и стволовых клеток // Цымбалюк В.И., Медведев В.В. Нейрогенные стволовые клетки. Монография. – К.: Изд-во «Коваль», 2005. – С.537-587.

 2. Міжнародне право та біотехнології. Монографія. – К.: Видавничий дім «Промені», 2006. – 256 с.

 3. Міжнародне право навколишнього середовища: питання віри / Олександру Задорожньому – 50: статті та есе учнів і колег. – Одеса: «Фенікс», 2010. – С.219-247.

 4. Задорожній О.В., Медведєва М.О. Міжнародне право навколишнього середовища: підручник для ВНЗ. – К.: Видавничий дім «Промені», 2010. – 510 с. (з грифом МОН України).

 5. Медведєва М. О. Розділ 31. Основні вимоги законодавства зарубіжних країн щодо охорони навколишнього середовища / М. О. Медведєва // Екологічне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів ; за ред. Каракаша І. І. – Одеса: «Фенікс», 2012. – С. 721-745. (З грифом МОН України).

 6. Медведєва М. О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища: монографія / М. О. Медведєва. – К.: «Фенікс», 2012. – 484 с.


Сучасні тенденції еволюції міжнародного права в епоху глобального інформаційного суспільства

Дата: 27 травня 2015 року.
Проблематика:


 1. Інформаційна сфера як об'єкт міжнародного (інформаційного) права

 2. Цифрове покоління прав людини

 3. Захист національних інтересів і права людини

 4. Глобальна інформаційна інфраструктура як об'єкт міжнародно-правової охорони

 5. Суверенітет і юрисдикція в кіберпросторі

 6. Інформаційна безпека та кібер-злочинність

 7. Кібер-мир і кібер-війна

 8. Міжнародно-правовий режим управління Інтернетом

 9. Мультістейкхолдерізм (multi-stakeholder/ism)


Основна доповідь:
«Міжнародно-правовий вимір свободи в Інтернеті»


Доповідач:
Андрій Валерійович Пазюк, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Закінчив Запорізький державний університет, юридичний факультет у 1996 році. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Міжнародно-правовий захист прав людини на приватність персоніфікованої інформації» за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2002-2006 роках працював юристом-консультантом в Секретаріаті Соціалістичної партії у Верховній Раді України, у 2006-2008 роках — начальник управління аналітичного забезпечення роботи міністра транспорту та зв’язку України; в 2008-2010 роках - перший заступник голови Національного агентства з акредитації України. З вересня 2012 р. - асистент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, проводить дослідження питань міжнародного інформаційного права, кібер-права, управління Інтернетом. Автор понад 30 наукових та науково-методичних робіт, серед них: Міжнародне інформаційне право. Навчальний посібник (у співавторстві, 2013); Свобода інформації, прозорість, електронне урядування: погляд громадянського суспільства (2004); Права людини та Інтернет (2002); Захист прав громадян у зв’язку з обробкою персональних даних у правоохоронній діяльності (2001); Захист прав людини Стосовно обробки персональних даних персональних даних (2000).
Законодавство та міжнародно-правові зобов'язання України у сфері зоозахисту: проблеми відповідності

Дата: 17 червня 2015 року.
Проблематика:


 1. Міжнародно-правові стандарти поводження з тваринами та їх захисту.

 2. Правовий статус тварин та їх захист у міжнародно-правових документах Ради Європи та Європейського Союзу.

 3. Порівняльно-правовий аналіз зарубіжного законодавства у сфері зоозахисту.

 4. Реалізація положень Європейської конвенції про захист домашніх тварин в Україні.

 5. Відповідність цивільного, кримінального та адміністративного законодавства міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері зоозахисту.

 6. Вплив міжнародно-правових стандартів поводження з тваринами на процеси правотворення та право реалізації в Україні.


Основна доповідь:
«Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері зоозахисту»


Доповідач:
Ольга Володимирівна Буткевич, доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Доктор юридичних наук, доцент, освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999 р. Дисертація захищена в 2009 р. Наукові інтереси: історія міжнародного права; міжнародне публічне право


Теорія і практика трансформації міжнародного права у ХХ – на початку ХХІ століть

Дата: 2 вересня 2015 року.
Проблематика:
Тема наукової доповіді та тематика конференції присвячені дослідженню проблематики теорії і практики трансформаційних процесів, що відбуваються в системі міжнародного права в ХХ — початку XXI століть. Основні напрямки доповіді та пропозиції для обговорення виступів учасників конференції охоплюють наступні і питання: 1. Теоретичні основи трансформації підсистеми міжнародного права у системі міжнародних відносин у ХХ – на початку ХХІ століть.

 2. Проблематика застосування сучасних методологій системних досліджень трансформаційних процесів у міжнародному праві.

 3. Юридична сутність процесів трансформації міжнародного права: проблема труднощів, які виникають у зв’язку з диверсифікацією міжнародного права.

 4. Еволюційний розвиток доктрини і практики міжнародної правосуб’єктності акторів сучасного міжнародного права в контексті трансформації міжнародного права.

 5. Трансформації характеристик державного суверенітету у сучасному глобальному правовому порядку.

 6. Людина – первинний суб’єкт міжнародного права: ключова концепція сучасного міжнародного права.

 7. Правові наслідки формування правової системи (sui generis) європейського права ЄС в контексті трансформації загального міжнародного права.

 8. Питання легітимності застосування сили: міжнародно-правові норми та принципи (Стаття 51 Статуту ООН; Глава VII Статуту ООН).

 9. Проблема ефективності механізму міжнародно-правового регулювання міждержавних збройних конфліктів у контексті трансформацій міжнародного права.

 10. Загрози без кордонів та юридичні можливості попередження глобальних конфліктів засобами міжнародного права у взаємозв’язку з трансформаційними процесами.

 11. Концептуальні основи формування міжнародного права транскордонних відносин

 12. Трансформації міжнародного права та формування міжнародно-правовового механізму глобального партнерства.Основна доповідь:
«Теорія і практика трансформації міжнародного права у ХХ – на початку ХХІ століть»


Доповідач:
Георгій Георгійович Динис, завідувач кафедри міжнародного права Ужгородського національного університету, професор кафедри; радник Комітету радників Ради Європи з розвитку транскордонного співробітництва в Центральній та Східній Європі (1998-2001 рр.).


Освіта: закінчив з відзнакою Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка , спеціальність: юрист-міжнародник та перекладача –референта з англійської мови. Знання мов : вільно володію: англійською, українською, російською мовами;розумію (словацьку, чеську, польську, угорську, амхарську )

Після закінчення університету працював на Ближньому Сході та у Африці, в наукових інститутах Академії наук України (молодший/старший науковий співробітник Ужгородського відділу Інституту соціальних та економічних проблем зарубіжних наук АН УРСР (директор-академік НАН України,А.М.Шлепаков); заст. .директора Ужгородської філії .Міжнародного Інституту МІМ-Київ – член-кор.НАН України- О.Г.Білорус.

У 1988р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук (міжнародне право) у Київському державному університеті ім.. Т.Г. Шевченка.

Тема наукового дисертаційного дослідження “Международно-правовая основа приграничных отношений СССР с европейскими странами-членами СЭВ”: науковий керівник проф. Буткевич В.Г.

Проводив наукові дослідження та читав лекції в університетах Джорджія, Орегон, в юридичній школі Еморі (Атланта), США ( 1994-1996);

У 1996—1998.рр. працював в якості юридичного експерта Робочої групи Ради Європи з питань підготовки Європейських Конвенцій захисту гірських регіонів та сільськогосподарських районів (1996—1998 рр.) ( Group, GT-RMEWR ( 97).

Згодом Комітетом Міністрів Ради Європи був обраний Радником Ради Європи в Комітеті Радників Центральної та Східної Європи з питань транскордонного співробітництва (1998–2001 рр.) (CM/Del/Dec(98)631/9.1, CM(98)56 and Addendum, CM(98)58) Heorhiy Dynys).

У 1994 р. закінчив семестр з курсу наукових досліджень державного управління Інституту державного управління ім. Карла Вінсона, університету Джорджія, США.

Сфера наукових інтересів:

- Теорія і практика трансформації міжнародного права ( ХХ – ХХІ ст.).

- Проблематика застосування сучасних методологій системних досліджень трансформаційних процесів у міжнародному праві.

- Юридична сутність процесів трансформації міжнародного права: проблема труднощів які виникають у зв’язку з диверсифікацією міжнародного права.

- Міжнародно-правові механізми регіонального та транскордонного співробітництва у Східній та Центральній Європі.

- Міжнародно-правовий механізм регулювання міждержавних збройних конфліктів (кейси: Росія-Грузія, Косово).

- Міжнародно-правове регулювання відносин транскордонного регіонального співробітництва (міжнародний проект Карпатський Єврорегіон);

- Еволюційний розвиток доктрини і практики міжнародної правосуб’єктності акторів сучасного міжнародного права в контексті трансформації міжнародного права.

- Питання легітимності застосування сили: міжнародно-правові норми та принципи ( Стаття 51 Статуту ООН; Глава VII Статуту ООН);

- Концептуальні основи формування міжнародного права транскордонних відносин.ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Heorhiy Dynys. The Effectiveness of International .Legal Regulatory Mechanism and Globalization Processes During Economical Crises., Р.43-51;-in: GLOBALIZATION AND CRISES IN MODERN ECONOMY, Monograph. The 1th Scientific volume

 • Edited by Vytautas Juščius/ Kaunas. UDK 339.9 Gl-117,2010. / http://www.eeda.termal-podhajska.sk/publikacie/zborniky/Monografia-LITVA-EN.pdf /

 • -Г.ДИНИС. ПРОБЛЕМАТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ (на прикладі міждержавного збройного конфлікту Росії та Грузії). — Європейська та Євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції, 2008р.- С.49-62 (Див.: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Geopolityka/2009_1/.../Dynys.pdf)

 • Г.ДИНИС. Наукова доповідь: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ з СУСІДНІМИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ДЕРЖАВАМИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ---На міжнародній українсько-польській науковій конференції «ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ», 5-6 листопада 2010 року, у Національному університеті «Острозька академія». НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія « Політичні науки», Випуск 4.Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України, Острог-2010,- С 20-39.

 • Г.ДИНИС. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ та НАТО. – В збірнику: Взаємовідносини України з НАТО:Соціально-політичний аспект. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції, Ужгород, 2008р.- С. 95-108;

 • Динис Г.Г. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ПРАВА, ПРАВА ІНТЕРНЕТУ АБО КІБЕРПРАВА ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. Часопис Київського університету права. 2011/5 - C.279-283/ kul-lib.narod.ru/bibl.files/chas-2011-2/279.pdf.: kul.kiev.ua/images/chasop/2011_2/279.pdf‎

 • Динис Г.Г. Теоретичні основи взаємозв’язків системи міжнародних відносин і підсистеми міжнародного права. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». – Вип. №15. – Ужгород, 2011. – Част.1. – 612 С. – С.23-31. www.zakdu.edu.ua/modules/infotree/down_page.php?download_id..

 • Динис Г.Г. Міжнародно-правовий механізм регулювання сучасних міжнародних відносин Україна – Румунія. Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. Випуск 46.- Одеса, 2012.- С.157- 167.

 • Динис Г.Г. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ.- Український часопис міжнародного права.Науково-практичний журнал. Спецвипуск: Проблеми викладання міжнародного права,2013.- С.29-33.

 • Динис Г.Г. Концептуальні основи транскордонного співробітництва України з сусідніми європейськими державами: міжнародно-правовий аспект (н/стаття).- Науково-практичний журнал «Наше право». – Харків: Спеціалізоване в-во «Юнеско». – №3. – 2011. – 213 с. – С. 151-16.

 • Динис Г.Г. Modern Status and the Future of Relations Between Ukraine and the

 • Visegrad Group: Vision via the International Legal Regulation Mechanism.- Ukraine and Visegrad Four: Towards a Mutually Beneficial Relationship/ Eds. Veronika Pulišová and Tomáš Strážay. – Bratislava, December 2010. – 163 р. – Р. 152-156.

Має нагороди: орден Червоної Зірки та військові медалі.


Сучасне міжнародне право та використання ресурсів

Дата: 21 жовтня 2015 року.
Проблематика:
Конференція присвячена аналізу правового регулювання використання ресурсів у міжнародному праві. Будуть розглянуті чинні міжнародно-правові підходи до регулювання використання ресурсів, міжнародно-правові договори та звичаї, концепції спільної спадщини людства, ресурсів спільного використання та ін. Будуть проаналізовані головні принципи такого регулювання. В ході конференції буде визначено, яким чином міжнародне право може посприяти ширшому доступу до ресурсів, а також яким чином міжнародне право взаємодіє з національними правовими системами, в межах регулювання яких знаходиться більша частина розвіданих ресурсів.
Основна доповідь:
«Правовий режим використання ресурсів у сучасному міжнародному праві»


Доповідач:
Антон Олександрович Кориневич, асистент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2009 рік, диплом з відзнакою. З 2009 року працював у науково-дослідній частині Інституту міжнародних відносин. Розпочав викладацьку діяльність в Інституті міжнародних відносин у 2011 році. Працює на кафедрі міжнародного права з 2009 року. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Місце міжнародного енергетичного права у системі сучасного міжнародного права”. З січня 2012 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.10. Координатор підготовки участі студентських команд Інституту міжнародних відносин у конкурсах і змаганнях з міжнародного права.

Основними сферами наукового інтересу для А.О. Кориневича є міжнародне енергетичне право, міжнародне право та використання ресурсів, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право.Серед результатів наукової роботи А.О. Кориневича:

 1. International Legal Obligations of Ukraine in Energy Sphere / A. Korynevych // Ukrainian Perspectives on International Law: Selected Articles and Essays / Edited by Oleksandr Zadoroozhny and Mykola Gnatovskyy/ – Odessa: Feniks, 2013. – Р. 273-287.

 2. Международное энергетическое право как отрасль современного международного права / А.А. Кориневич // Молдавский журнал международного права и международных отношений. № 1, 2011. – Кишинев, 2011. – С. 77 – 84.

 3. Международное энергетическое право в системе современного международного права / А.А. Кориневич // Альманах международного права. Выпуск 2. – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 230 – 249.

 4. Сутність і характерні риси міжнародного енергетичного права / Олександру Задорожньому – 50: статті та есе учнів і колег. – Одеса: «Фенікс», 2010. – С. 304 – 330.

 5. Роль міжнародних міжурядових організацій у регулюванні міжнародних відносин в енергетичній сфері / А.О. Кориневич // Український часопис міжнародного права. № 1-2/2012. – К., 2012. – С. 77 – 82.

 6. Про галузеві принципи міжнародного енергетичного права / А.О. Кориневич. – Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць. Випуск № 45. − Одеса : Фенікс, 2012. − С. 121 – 129.

 7. Принцип постійного суверенітету над енергетичними ресурсами та його місце у міжнародно-правовому регулюванні використання ресурсів / А.О. Кориневич. – Український часопис міжнародного права. № 1/2013. – Київ, 2013. – С. 66 – 70.


Сучасний міжнародно-правовий режим природних ресурсів спільного використання

Дата: 4 листопада 2015 року.
Проблематика:


 1. Міжнародно-правові режими експлуатації природних ресурсів.

 2. Природні ресурси спільного використання як окремий вид природних ресурсів.

 3. Роль екосистемного підходу для режиму природних ресурсів та, зокрема, природних ресурсів спільного використання.

 4. Місце принципів міжнародного права навколишнього середовища в режимі природних ресурсів спільного використання.

 5. Допустимість застосування принципу невід’ємного суверенітету держави над природними ресурсами в контексті режиму природних ресурсів спільного використання.

 6. Сучасний міжнародно-правовий режим транскордонних водоносних горизонтів.

 7. Водні ресурси в контексті режиму природних ресурсів спільного використання.

 8. Мігруючі тварини як вид природних ресурсів спільного використання.

 9. Міжнародно-правовий режим експлуатації спільних покладів природного газу та нафти.


Основна доповідь:
«Міжнародно-правовий режим природних ресурсів спільного використання»


Доповідач:
Марія Юріївна Бездєнєжна, асистент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, магістр міжнародного права, диплом з відзнакою. У 2009 році виграла грант нідерландської урядової програми (MTEC) і отримала ступінь магістра права (L.LM) Університету Амстердам (Нідерланди) у 2010 році, де вивчала міжнародне публічне право. У 2010 році стала аспірантом з відривом від виробництва кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин, тема дисертаційного дослідження — «Міжнародно-правовий режим природних ресурсів спільного використання». 31 травня 2012 року успішно захистила дисертацію. З вересня 2012 року — аташе Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне право навколишнього середовища, відповідальність держав у міжнародному праві, міжнародне інформаційне право. Автор близько 15 наукових праць.

Актуальні проблеми міжнародного водного права

Дата: 2 грудня 2015 року.
Проблематика:
Конференція присвячена найбільш важливим проблемам міжнародного водного права як галузі міжнародного права. Будуть розглянуті питання міжнародно-правового регулювання використання водних ресурсів транскордонних водотоків на глобальному, регіональному та локальному рівнях. Будуть проаналізовані такі аспекти теми як статус і режим міжнародних водотоків, міжнародно-правове регулювання судноплавного та несудноплавного використання міжнародних річок і річкових басейнів, інтегроване управління водними ресурсами міжнародних річкових басейнів, договірно-правові механізми регламентації міждержавних відносин щодо підземних вод загального користування. Зазначені аспекти теми будуть розглянуті крізь призму міжнародно-правових відносин України щодо використання міжнародних рік та річкових басейнів, розташованих на території нашої держави. Особливу увагу буде приділено питанням розвитку міжнародно-правового регулювання здійснення права на воду як основного права людини.
Основна доповідь:
«Міжнародне водне право — актуальність для України»


Доповідач:
Андрій Вадимович Кулько, кандидат юридичних наук.


Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, магістр міжнародного права, диплом з відзнакою. З травня 2010 р. працює старшим консультантом відділу міжнародної інтеграції та європейського права Інституту законодавства Верховної Ради України. Кандидат юридичних наук. У грудні 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва із використання ресурсів ріки Дунай» за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне річкове право, міжнародне інформаційне право. Автор близько 30 наукових праць, зокрема - монографії «Міжнародно-правовий режим Дунаю: минуле, сьогодення, майбутнє» (2011 р.).


Питання громадянства у міжнародному та національному праві
Дата: Січень 2016 року.
Проблематика:


 1. Співвідношення міжнародного і національного права у регулюванні питань громадянства.

 2. Уникнення випадків безгромадянства: необхідність та способи.

 3. Статус апатридів в Україні у світлі її міжнародних зобов’язань.

 4. Множинне громадянство з точки зору індивіда та з точки зору держави.


Основна доповідь:
«Право на громадянство в міжнародному та національному праві»


Доповідач:
Ольга Романівна Поєдинок, кандидат юридичних наук, адвокат, старший юрист Української іноземної юридичної колегії (Укрінюрколегії), старший викладач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України.


Народилася 1984 р. Освіта – повна вища, у 2007 р. одержала кваліфікацію магістра за спеціальністю «Міжнародне право» (спеціалізація – міжнародне публічне право), перекладача з англійської мови в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (диплом з відзнакою). У 2007 – 2009 рр. навчалася в аспірантурі відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2010 р. здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності «міжнародне право», тема дисертації: «Права біженців у контексті фрагментації міжнародного права». У 2012 р. одержала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, регулярно надає консультації та іншу правову допомогу з широкого кола питань, зокрема з питань громадянства, його множинності та відсутності, а також різноманітних аспектів особистого статусу фізичної особи.

З вересня 2010 р. по липень 2011 р. працювала на посаді доцента кафедри міжнародного права Університету економіки та права «КРОК». З січня 2011 р. працює в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України на кафедрі зовнішньої політики і дипломатії. З вересня 2011 р. співпрацює як викладач з Інститутом міжнародних відносин та Інститутом післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Поєдинок О. Р. є автором понад двадцяти наукових та науково-практичних публікацій з актуальних питань міжнародного права. Зокрема, питань особистого верховенства держави стосуються такі статті:

1. Поєдинок О. Р. Співвідношення права притулку і принципу non-refoulement у контексті міжнародно-правового захисту біженців / О. Р. Поєдинок // Український часопис міжнародного права. – 2007. – № 2. – С. 29–34.

2. Поєдинок О. Р. Законодавство України про біженців у світлі міжнародно-правових стандартів захисту: недоліки та шляхи вдосконалення / О. Р. Поєдинок // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Вип. 50. – Одеса : Юридична література, 2009. – С. 453–459.

3. Поєдинок О. Р. Захист дітей-біженців у міжнародному праві / О. Р. Поєдинок // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – Вип. 84 (Ч. ІІ). – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2009. – С. 191–197.

4. Поєдинок О. Р. Принцип заборони дискримінації в міжнародному праві захисту прав людини та міжнародному праві захисту біженців / О. Р. Поєдинок // Держава і право: Зб. наук. пр. – Вип. 46. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. – С. 549–555.

5. Поєдинок О. Р. Законодавство України про захист прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, у світлі її міжнародних зобов’язань / О. Р. Поєдинок // Актуальні проблеми політики. – 2012. – № 47. – С. 216–228.6. Поєдинок О. Р. Чому відсутній єдиний погляд на принцип єдиного громадянства? / Ольга Поєдинок // Юридична газета. № 29-30 від 16.07.2013 р. – С. 25-27.


Актуальні проблеми міжнародного повітряного та космічного права

Дата: Лютий 2016 року.
Проблематика:


 1. Співвідношення міжнародного космічного та повітряного права: конвергенція чи подальша автономність?

 2. Нові виміри безпеки міжнародної авіації.

 3. Ще відкритіше небо: сучасні тенденції в сфері комерційних прав.

 4. Комерціалізація космосу й міжнародне право. Чи є потреба в подоланні замкненості міжнародного космічного права?

 5. Відповідальність у міжнародному повітряному праві: сучасний стан і тенденції.

 6. Відповідальність у міжнародному космічному праві: сучасний стан і тенденції.


Основна доповідь:
«Міжнародне повітряне право на початку XXI століття: питання теорії та практики»


Доповідач:
Олександр Миколайович Григоров, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Освіта: вища, з 1981 року навчався на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Тараса Шевченка, який закінчив з відзнакою у 1986 р. Закінчив аспірантуру Київського університету імені Тараса Шевченка, підчас навчання в аспірантурі у 1991-1992 р.р. проходив стажування в Інституті міжнародного права м.Кіль (Німеччина). Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата юридичних наук на тему «Концесійні угоди: правова природа і особливості правового регулювання (спеціальність 1200.11 – міжнародне право). Починаючи з 1993 року та поданий час працює на кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової та педагогічної діяльності: міжнародне економічне право, міжнародне повітряне право, міжнародне космічне право, міжнародне транспортне право. Автор 130 наукових та науково-практичних публікацій з актуальних питань міжнародного права. Зокрема тематики конференції стосуються такі публікації: 1. Монографія. Правове регулювання у сфері транспорту в Європейському Союзі та в Україні. В 2-х томах. За ред.. В.Г. Дідика. К. 2006 р. (у співавторстві).

 2. Монографія. Правове регулювання транспортних коридорів в ЄС та Україні. За ред.. В.Г. Дідика. К. 2007 (у співавторстві).

 3. Монографія. Українське бачення міжнародного права: збірка статей і есе / За ред.. О.В.Задорожнього, М.М.Гнатовського. Одеса. Фенікс. 2013. – 300 с. (англійською мовою, у співавторстві).

 4. Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з «повітряним тероризмом» - Загальні проблеми міжнародних відносин. – 2003. Випуск 34.Ч.1.

 5. Призначене авіапідприємство: особливості правового статусу. Юриспруденція: теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси. Київ. 2008. №.3(41). С. 9-13.

 6. Особливості реалізації державами норм міжнародного повітряного права. Проблеми ефективності міжнародного права. Матеріали міжнародно-правової конференції 29 березня 2013. К. НАУ.

 7. Деякі особливості викладання міжнародного повітряного та космічного права. - Український часопис міжнародного права. Спецвипуск. Проблеми викладання міжнародного права. К. 2013.


Міжнародно-правові засади співробітництва суб’єктів міжнародного права в попередженні та подоланні наслідків аварій, катастроф, стихійних лих

Дата: Березень 2016 року.
Проблематика:
Питання до обговорення:

 1. Міжнародно-правові принципи співробітництва на випадок аварій, катастроф, стихійних лих.

 2. Обмеження та гарантії дотримання прав людини в умовах надзвичайних ситуацій (аварій, катастроф, стихійних лих).

 3. Інституціоналізація в сфері попередження аварій, катастроф, стихійних лих, скорочення ризиків від них та подоланні їх наслідків.

 4. Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного права в сфері регулювання діяльності держав на випадок природних та техногенних катастроф.

 5. Міжнародне екологічне право про відповідальність держав на випадок техногенних катастроф.

 6. Принцип дотримання міжнародної моралі як підґрунтя розвитку міжнародного права катастроф.

 7. Співвідношення питань надання гуманітарної допомоги у ситуаціях уповільнених кліматичних змін (наприклад, спустелення) та міжнародного торгівельного права .

 8. Роль громадськості у міжнародному правотворчому процесі в сфері регулювання діяльності на випадок природних та техногенних катастроф.

 9. Двостороннє та багатостороннє регулювання порядку надання допомоги на випадок аварій, катастроф, стихійних лих.

 10. Обов’язки та зобов’язання держав, міжнародних організацій, юридичних та фізичних осіб в процесі попередження, подолання наслідків та відновлення у випадку катастроф.


Основна доповідь:
«Міжнародно-правові засади співробітництва суб’єктів міжнародного права в попередженні та подоланні наслідків аварій, катастроф, стихійних лих»


Доповідач:
Кузьменко Лідія Рудольфівна, асистент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Кандидат юридичних наук, асистент; освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007 р. Дисертація захищена в 2010 р. Наукові інтереси: міжнародне право захисту прав людини, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право; міжнародне право подолання катастроф, право захисту навколишнього середовища.

Публікації: 1. Концепция международного права катастроф сквозь призму явления фрагментации // Российский юридический журнал №5(92)/ 2013.

 2. Кузьменко Л.Р. Стихійне лихо і права людини // Український часопис міжнародного права № 1-2, 2013. - с. 69-73.

 3. Lidiia Kuzmenko. Food Assistance Convention // Материалы международной конференции “Третьи весенние юридические чтения” (22-23 марта 2013 г., Санкт-Петербург) - с. 80-83.

 4. Кузьменко Л.Р. Обмеження прав людини в умовах стихійних лих // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (Одесса, 1-2 березня 2013 р.)

 5. Кузьменко Л.Р. Питання енергетичної безпеки у випадку стихійних лих / Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві. Тематичний додаток до Українського щорічника міжнародного права. Збірка матеріалів Міжнародної наукової конференції «Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці» (25 квітня 2012 р.) / За ред. О.В. Задорожнього, В.І. Олещенко. – К.: «Фенікс», 2012. – с.198-203.

 6. Кузьменко Л.Р. Міжнародно-правова регламентація діяльності на випадок стихійних лих: робота Комісії міжнародного права ООН. Наукова доповідь // Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Асоціація міжнародного права України. 14 грудня 2011 р. – 25с.

 7. Кузьменко Л.Р. Досвід інституціоналізації міжнародно-правової регламентації відносин, пов’язаних із реагуванням на стихійні лиха // Олександру Задорожньому – 50: статті та есе учнів і колег. – Одеса: Фенікс, 2010. – с. 373-398.

 8. Кузьменко Л.Р. Права людини та їх захист в умовах стихійного лиха / Л.Р. Кузьменко // Держава і право: Зб. наук. пр. – Вип. 45. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2009. – С.544-551.

 9. Кузьменко Л.Р. Право на гуманитарную помощь / Л.Р. Кузьменко// Вестник Гродненского университета им. Янки Купалы. – 2009. – С. 99-104

 10. Роль конвенції Тампере у подоланні наслідків стихійних лих та інших катастроф // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Наука і вища освіта» (Запоріжжя, Класичний приватний університет, 9-10 квітня 2009 р.)

 11. Робота Комісії міжнародного права ООН щодо розвитку тематики міжнародно-правової регламентації співробітництва держав на випадок стихійних лих // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку (20-21 березня 2009 р.). – Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

 12. Регулирование предоставления телекоммуникационных ресурсов для смягчения последствий бедствий в международном праве // Материалы докладов ип Международной конференции студентов, аспирантов и молодых и п.с «Ломоносов» / Отв. Ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев. [Электронный ресурс] — М.: Издательство МГУ; СП ип., 2008. — 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. Требования: ПК с процессором 486 +; Windows 95; дисковод CD-ROM; AdobeAcrobatReader.

 13. Українське та зарубіжне законодавство про захист населення та територій від стихійних лих. Тези доповіді. – Порівняльно-правові дослідження, № 1-2, 2007. – С. 226.

 14. Международно-правовое сотрудничество в сфере преодоления последствий стихийных бедствий. Тезисы выступления // Материалы XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Том IV. – М., 2007. – С. 422–423.

 15. Сивко Л.Р. Двостороннє співробітництво на випадок стихійних лих // Український часопис міжнародного права № 4, 2007.

 16. Сивко Л.Р. Українське та зарубіжне законодавство про захист населення та територій від стихійних лих // Український часопис міжнародного права № 3, 2007. – С. 100–108.

 17. Місце норм з регламентації діяльності держав на випадок катастроф у системі міжнародного права // Український часопис міжнародного права, № 1, 2006.

 18. Сивко Л.Р. Зв’язок міжнародного права та стихійних лих: ретроспектива доктринального та документального розвитку // Український часопис міжнародного права, № 1, 2005. – С. 49-58.


Київ — 2013


Каталог: archives
archives -> Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин кафедра міжнародного права збірка тез наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів
archives -> Кампанія декларування доходів громадянами на фінішній прямій
archives -> Розпорядження голови райдержадміністрації від 03 листопада 2014 року №402 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Артемівського району на 2015 рік»
archives -> Київ – 2013 Доповідач: Федорова Алла Леонідівна
archives -> Розпорядження голови райдержадміністрації від 18 вересня 2015 року №271«Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Артемівського району на 2016 рік»
archives -> О программе экономического и социального развития Артёмовского района на 2014 год и основные направления развития на 2015 и 2016 годы
archives -> Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка