Конкурс на найкращі комікси в інтересах сталого розвитку 22 24 29 34 35 36 37 38 40Сторінка1/4
Дата конвертації10.01.2019
Розмір3.23 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4
Зміст

2

Вступ

4

Про систему роботи школи еколого-економічного профілю

5

Екологічна освіта в школі

8

Всеукраїнський проект «Енергоефективні школи»

15

Висновки

18

ДодаткиДодаток1. Розробки уроків та позакласних заходів

Додаток2. Екологічний проект «Чисті озера»

Додаток 3. Програма дій дитячого осередку «Добрик-Всесвіт»

Додаток 4. Щоденні заміри споживання електричної енергії в школі»

Додаток 5. Соціологічне опитування мешканців ж/м Фрунзенський»

Додаток 7.Анкетування учнів «Можливі шляхи економії електроенергії

вдома»)

Додаток 8. Робота школи над проектом «Енергоефективні школи»

Додаток 8. Стаття в газету «Рідний край»

Додаток 9. Конкурс на найкращі комікси в інтересах сталого розвитку
22

24

2934

35

36
37

38

40Вступ


«Ставтеся добре до Землі! Вона не дана нам у спадок від наших батьків, а позичена у наших дітей»

Кенійське прислів’я


Освіта для сталого розвитку – це сучасний підхід до організації навчального процесу, який включає інформування членів суспільства про основні проблеми сталого розвитку, формування світогляду, що базується на засадах сталості, переорієнтацію навчання з передачі знань на налагодження діалогу, орієнтацію на порушення та практичне розв'язання локальних проблем.

Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку суспільства. За допомогою освіти можна виховувати ставлення, поведінку та стиль життя, необхідні для забезпечення сталого майбутнього.

Освіта для сталого розвитку висуває на перший план нові підходи до використання природних ресурсів та проблеми їх відновлення (сталості). Негативний екологічний вплив розглядається як результат нераціонального використання природних ресурсів. Екологічна ситуація може змінитися на краще лише за сприяння населення, яке має докладати зусиль для забезпечення стабільного соціально-економічного становища. Саме тому в освіті для сталого розвитку переплітаються економічні, соціальні й екологічні аспекти.

Організовувати людську діяльність у навколишньому середовищі, яке є і середовищем існування самої людини, треба так, щоб ця діяльність не тільки не виходила за межі адаптаційних можливостей людини, а забезпечувала зберігання біосфери в стані оптимальному для життя.

Природно, що із збільшенням чисельності населення зростають потреби у ресурсах. Всесвітні витрати енергії з 1970 р. збільшилися вдвічі та, за прогноза­ми фахівців, до 2030 р. мають збільшитися втричі.

Збільшення кількості населення на планеті, надмірне споживання ресурсів та різке погіршення стану навколишнього середовища ставлять під загрозу можли­вість наступних поколінь жити і задовольняти свої потреби хоча б на тому рівні, на якому це робимо ми з вами, та ще сотні мільйонів наших сучасників. Тому одним з найважливіших та найскладніших викликів сьогодення є нагальна потреба у формуванні такого способу життя, який сприяв би довго­тривалому та ощадливому розвитку людства.

Для забезпечення своїх потреб людство споживає вражаючі об’єми енергії. Викопна органіка, накопичена Землею за мільйони років, вичерпується за сторіччя. Продукти спалювання та відходи промисловості засмічують планету. Її унікальна збалансованість порушується. Світова спільнота вже давно одностайно визнала, що потреби людства в енергії виходять за межі екологічних можливостей планети. Розроблений ряд міжнародних програм, основна ідея яких полягає в тому, що на всіх рівнях суспільства – міжнародному, державному, місцевому, особистісному – необхідно терміново вжити заходи щодо попередження екологічної катастрофи.

В умовах загострення енергетичної та економічної кризи надзвичайно актуальними стали проблеми заощадження та ефективного використання енергоресурсів і відновлюваних джерел енергії.

Важливим кроком успішного вирішення перелічених проблем є навчання громадян країни основам енергоефективності. Кожен повинен усвідомити свою причетність до розв'язання глобальних енергетичних і пов'язаних з ними екологічних проблем.

В умовах виробництва всі технологічні процеси пов'язані з витратою або виділенням енергії, а також із перетворенням одного виду енергії в інший. Враховуючи те, що вартість енергоресурсів з часом дорожчає, важливо заощаджувати енергоресурси у процесі виготовлення, транспортування та експлуатації продукції. Перш за все необхідно впроваджувати енергоефективні технології та режими праці на конкретних робочих місцях, використовувати альтернативні джерела енергії на виробництві та побуті. Адже енергоспоживання на виготовлення одиниці валового внутрішнього продукту в Україні найвище серед промислово розвинених країн світу.

Зважаючи на це в Україні ще в 1994 році був прийнятий Закон України «Про енергозбереження» (від 1 липня 1994 р. №74/94 ВР). В статті 7 (Освіта і виховання у сфері енергозбереження) цього Закону задекларовано, що: «...виховання ощадливого ставлення до використання паливно-енергетичних ресурсів забезпечуються шляхом навчання і широкої популяризації та пропаганди економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження. Знання у сферах енергозбереження та екології є обов’язковими для всіх посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням паливно-енергетичних ресурсів. Навчальні заклади включають до навчальних програм відповідні курси з питань енергозбереження».

Екологічна освіта – це неперервний процес засвоєння цінностей і понять, які спрямовані на формування умінь і стосунків, необхідних для осмислення і оцінки взаємозв’язків між людьми, їхньою культурою і навколишнім середовищем, що передбачають розвиток умінь приймати екологічно доцільні рішення і мають на меті засвоєння правил поведінки в навколишньому середовищі.

Екологічна освіта і виховання покликані забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати прагнення та вміння брати активну участь в охороні й поліпшенні навколишнього середовища. Освіта для сталого розвитку висуває на перший план нові підходи до використання природних ресурсів та проблеми їх відновлення. Негативний екологічний вплив розглядається як результат нераціонального використання природних ресурсів. Позитивною екологічна ситуація може стати лише за сприяння населення, яке має докладати зусиль для створення надійного соціально-економічного становища. Саме тому в освіті для сталого розвитку переплітаються економічні, соціальні й екологічні аспекти. У ширшому контексті важливими компонентами освіти для сталого розвитку є етика та справедливість.

Освіта для сталого розвитку спрямована на формування у громадян України сталого, екологічного стилю повсякденного життя у домашньому господарстві, школі та місцевій громаді, що передбачає: • зменшення викидання сміття й марних витрат сировини;

 • раціональне споживання енергії та води;

 • збільшення частки екологічних продуктів у щоденних покупках тощо.

Творчий колектив КЗО ССЗШ № 142 весь час знаходиться на «гребні хвилі» сучасної освіти, є дослідно-експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня за темою «Формування гармонійно-досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу» (ІІ етап), працює над реалізацією завдань всеукраїнського освітнього проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» у межах дослідно-експериментальної програми «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку» з теми «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства».

Головною метою діяльності школи є перевірка ефективності визначених психолого-педагогічних умов формування гармонійно досконалої особистості учня через сутність особистісно-зорієнтованого підходу як інноваційно-педагогічного підходу в роботі з дітьми, через ефективну співпрацю суб’єктів навчально-виховного процесу освітньо-культурного процесу на основі гармонізації стосунків між ними.

Метою роботи над темою «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства» стало:


 • формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати на навколишній світ;

 • формування в учнів умінь і навичок ініціативи, самостійності, віри в свої сили;

 • сприяння виробленню активної життєвої позиції, прагненню до здійснення громадських дій;

 • залучення учнів до практичної діяльності з розв’язанням проблем поліпшення соціальних умов життя населення;

 • виховання в учнів гуманістичної позиції, що ґрунтується на загальнолюдських духовних цінностях – любові, доброті, доброчинність;

 • формування у дитини почуття відповідальності за те, що відбувається навколо неї, за свої дії в довкіллі;

 • забезпечення максимального розвитку інтелектуальних здібностей і формування загальнолюдських якостей особистості.

Через пошукову, практичну роботу, групову співпрацю, спостереження, соціологічне опитування населення реалізуємо завдання:

 • організації практичної діяльності учнів спільно з батьками та вчителями, спрямованих на розв’язання конкретних проблем енергозбереження;

 • організацію співпраці з мешканцями мікрорайону, дитячими закладами;

 • задоволення потреб учнівської молоді у творчій самореалізації;

 • активізацію творчої діяльності вчителів, які працюють над питаннями підвищення обізнаності школярів і населення щодо ефективного використання та збереження енергії, пом`якшення змін клімату.

 • усвідомлення необхідність раціонального теплоспоживання для зменшення негативного впливу на довкілля та збереження клімату на Землі;

 • ознайомлення з роботою котелень та інших споруд міського підприємства теплопостачання, проводити тепловий аудит у школі та вдома.

Ми прагнемо щоб наші вихованці стали патріотами країни з мисленням, орієнтованим на стале майбутнє; отримали глибокі теоретичні знання, практичні навички у вирішенні і попередженні соціальних, економічних, екологічних проблем, з якими пов’язане виживання та становлення суспільства; оволоділи прийомами ефективної взаємодії з оточенням; навчилися вмінню приймати самостійні рішення, брати на себе відповідальність щодо глобальних проблем сучасності, з дотриманням принципів соціальної справедливості; створити інноваційну модель новітнього закладу; поширити досвід роботи «Школа випереджаючої освіти сталого розвитку».

Географічне розташування школи (заклад розташований на мальовничому березі Дніпра, поблизу Лівобережного заповідника), кадровий потенціал та бажання створити освітнє середовище, в якому здоровий спосіб життя – це не тільки свідома потреба кожної людини, а й мірило її освіченості, загальної культури стали основними передумовами для отримання нашим закладом у 1999 році статусу спеціалізованої школи еколого-економічного профілю.

Навчально-виховний процес включає: здоров’язберігаючі предмети (основи здоров’я, фізичне виховання, хореографія, заняття в басейні, заняття з психології), допрофільне та профільне вивчення предметів, надання професійної освіти учням ІІІ ступеня (водії категорії «В»), організацію пошуково-дослідницької роботи учнів, науково-методичної роботи вчителів, психологізація навчально-виховного процесу (робота соціально-психологічної служби школи, уроки психології, логопедичні заняття).

З метою формування надпредметних знань, умінь і навичок на основі розуміння основних законів екології та економіки за рахунок варіативних годин в 1-4 класах викладається «Екологія», «Основи споживчих знань»; в 5-9 класах забезпечується допрофільна підготовка з поглибленого вивчення математики, економіки, екології, впроваджуються спецкурси «Уроки для сталого розвитку», «Основи податкових знань», «Основи теплопостачання та тепло збереження»; 8а – пілотний клас, який працює за проектом енергоефективні школи; в 10-11 класах – природничо-математичного напрямку (математичного та екологічного профілів) викладається спецкурс «Фінансова грамотність».

В школі створена цілісна система роботи, яка спрямована на збереження розвитку екологічного, економічного та соціального аспектів випереджаючої освіти для сталого розвитку. Система роботи школи на основі навчально-виховних проектів включає цілеспрямовану діяльність:

предметних методичних комісій, які забезпечують інтеграцію основних компонентів освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес, результатом роботи є розроблені уроки наскрізного навчання.

В системі роботи вчителя: • проведення традиційних уроків із додаванням до основного змісту навчального матеріалу окремих питань, які стосуються сталого розвитку (еколого-споживчої проблематики, демографії, енергоефективності, соціальної справедливості, толерантності тощо) (Додаток 1. Розробки уроків та позакласних заходів);

 • корегування змісту окремих тем навчальних дисциплін з акцентом на проблемний підхід, особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до досліджуваного питання;

Додаток1. Розробки уроків та позакласних заходів. стор.22

 • введення у зміст навчання нетрадиційних урочних форм: уроків-роздумів, уроків-дискусій, проблемних семінарів тощо.

Таким чином, зміст освіти для сталого розвитку проходить наскрізною лінією через усі навчальні предмети, одержуючи кожного разу реалістичне, діяльнісне, особистісне й соціально значуще втілення на відповідному матеріалі.

Поряд із традиційними методами та формами організації навчальних занять, в школі виважено використовуються інноваційні, комп’ютерні технології, метод проектів, пошуково-дослідницька робота, що забезпечує створення сприятливих умов для повного розвитку здібностей учнів, розширення світогляду, набуття дослідницьких навичок і конструктивного мислення. • творчих груп школи:

високої педмайстерності – метою діяльності якої стало утвердження авторитету й престижу педагогічних працівників, постійне зростання їхньої педагогічної майстерності. Актуальною є проблема створення сприятливої атмосфери для розвитку й самовдосконаленню як учнів, так і вчителів, формування в них на основі глибоких і міцних знань самостійності мислення, здатності збирати, аналізувати інформацію, приймати адекватні рішення, ставити перед собою завдання та оптимально їх розв’язувати. На засіданнях розглядались питання «Інноваційні технології креативної освіти, розвитку творчого потенціалу учнів», проводилось дослідження розуміння взаємопов’язаних екологічних, соціальних та економічних чинників сталого розвитку, пріоритету стратегічного мислення заради стабільного майбутнього

лабораторія актуальних проблем (спільні засідання членів методичної ради і пошуково-дослідницького товариства учнів) на засіданнях обговорювались питання «Я» - особистість» («Посібник з самовиховання», авт. В.М.Оржеховська, Т.В.Хілько, С.В.Кириленко), «Чи потрібна сучасному суспільству гармонійно досконала особистість?», «Мої життєві стратегії», проведено анкетування учнів;

 • служб школи:

еколого-економічна служба школи розв’язувала завдання: формуванням еколого-економічної культури учнів, системи наукових знань, що сприяють відповідальному ставленню учнів до природи, виробленню чіткого уявлення про ринкові відносини, розвитком пізнавальної активності і творчих здібностей учнів.

На засіданнях, круглих столах, диспутах обговорювалися питання «Гармонія людини – гармонія суспільства», «Розвиток гармонійного потенціалу особистості через природоохоронну діяльність», «Пошук шляхів подолання байдужості оточуючих до проблем довкілля». Продовжувалась робота по благоустрою шкільного подвір’я, проведено конкурс «Озеленення класної кімнати», акція Першоцвіти Дніпропетровщини, Карадагський заповідник, конкурс «Осінній вернісаж», комп’ютерних малюнків, екологічних газет, плакатів. Проведено анкетування батьків і учнів з питань: стану екологічного виховання (початкова школа), екологічної освіченості (10-11 класи).Служба зміцнення здоров’я прагнула шляхом розвитку в учнів життєвих цінностей та спеціальних навичок сприятливих для здоров’я, впливати на свідомість і поведінку учнів, формувати гармонійний розвиток і особистий успіх дитини. Проведено диспут «Доброму завжди добре», «Добро і зло в нашому житті», круглий стіл «Міжособистісні стосунки – безцінне позитивне ставлення людини і самоствердження у спілкуванні з нею», анкетування учнів 5-7-х класів «Добро і зло в нашому житті», 8-9 класів - «Твій здоровий спосіб життя». Учні активні учасники позакласного заходу «Відношення підлітків до власного здоров’я», конкурсу творів-роздумів для учні 10-11 класів «Як я піклуюсь про своє здоров’я», малюнків, плакатів щодо здорового способу життя та профілактики гіподинамії, стіннівок «Ми за здоровий спосіб життя», експрес-інформації лекторської групи учнів 7 класу для учнів 5-6 класів за темою «Шкідливі звички … і наше здоров’я».

З метою створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів та обдарувань, завдяки їхній участі у науково-експериментальній, пошуково-дослідницькій роботі в різних галузях науки працює пошуково-дослідницьке товариство «Ерудит». Питання, які учні піднімали, захищаючи на засіданнях пошуково-дослідницького товариства, формують в учнів самостійність в постановці, розв’язанні обраної проблеми, в пошуках практичного застосування здобутих результатів. Серед кращих робіт можна виділити роботи: «Ліхеноіндикація повітря», «Сучасний стан ентомофауни Фрунзенського заказника та перспективи її оптимізації». .

Профіль школи – еколого-економічний – передбачає виховання відповідального за довкілля, ощадливого громадянина України, і наш навчальний заклад ніколи не стояв осторонь проблем енергозбереження.

Тож цілком логічним стала наша участь у проекті «Енергоефективні школи» з метою виховання в учнів енергетично та екологічно грамотної поведінки, актуалізації проблеми раціонального використання енергоресурсів, залучення учнів, батьків, громадськості до дій, спрямованих на зниження споживання ресурсів.

З метою виховання фінансово грамотного споживача та підготовки його до взаємодії з існуючою фінансовою системою, школа стала базовим навчальним закладом для проведення дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» на 2012-2019 роки (наказ МО України від 17.06.2013р. №776).

В десятих класах викладається курс «Фінансова грамотність» (1 год. на тиждень). Всі учні отримали підручники, вчителям для допомоги в роботі надано методичні матеріали, вчитель-предметник пройшов відповідні курси при ДОІППО.

З метою визначення рівня фінансової грамотності після початку вивчення курсу, представниками Міністерства освіти і науки України та керівниками департаменту фінансової просвіти та зв’язків з громадськістю в травні 2014 року проведено контрольні зрізи з учнями 10-х класів. Від імені Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Програми розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-ІІ) отримано лист, в якому повідомляється, що пишаються роботою нашої школи, і тим, що результати учнів нашої школи стали «еталоном» у подальшому аналізі рівня фінансової обізнаності українських школярів.

Екологічна освіта учнів є незамінною для виховання у них цінностей та навичок, що необхідні для вирішення суспільством складних екологічних проблем. Зміст екологічної освіти і виховання учнів передбачає систематичне та безперервне оволодіння учнями знань про природу, при цьому у школярів формується усвідомлення, що людина – частка природи, від стану якої залежить здоров’я і життя людства в цілому й кожної людини зокрема, що екологічна компетенція це сукупність компонентів, які дозволяють особистості гармонійно співіснувати з природнім середовищем, мінімізувати шкоду, яку вона може завдати живій і неживій природі в процесі своєї життєдіяльності. Сьогодні освіта та виховання соціально адаптованої особистості не можливо  без екологічної освіти.  Якщо намалювати піраміду життєвих потреб людини, то в її основі будуть екологічні проблеми, далі – соціальні, а вже потім – економічні.      

Діяльнісний підхід  до реалізації комплексної програми розвитку школи в нашому навчальному закладі забезпечує  еколого-економічна освіта та виховання бережливого ставлення до природних ресурсів. Екологічна освіта  була передумовою виникнення освіти для сталого розвитку та стала її базовою. Тому основним пріоритетом роботи нашої школи є: створення фонду розвитку інноваційної особистості, побудова сприятливих психологічних умов  для гармонійного розвитку особистості і її самовираження, активна екологічна позиція особистості, як складова екологічної культури, що має стати мірилом практичних дій кожної людини у сфері природокористування, певною запорукою порятунку довкілля і забезпечення сталого розвитку та поступу людської цивілізації.   Впровадження еколого-економічного виховання в нашій школі здійснюється поступово.

Практична діяльність людини та її перспективні цілі повинні зазнати докорінних змін.

З перших днів діяльності ми розпочали спроби знайти свій індивідуальний шлях розвитку, задовольнити запити батьків і побажання учнів. Авторитет школи завжди ґрунтувався на традиційному впровадженні та розвитку інноваційних, розвивальних та навчально-виховних технологій. Тож розроблення, експериментування, апробація і запровадження новизни, що якісно змінює стан НВП, стало для нас визначальним фактором оновлення та розвитку школи.

Система освіти змінювалася, перетворювалася на варіативну, у батьків та учнів почали з’являтися можливості вибору закладу, програм, педагогічних систем, тому школа стала робити все для того, щоб задовольнити потреби учнів та батьків.

Учні школи вивчають курс «Екологія», в межах якого школярі залучаються до спостережень за станом довкілля, самостійно виконують хімічні та фізичні аналізи у лабораторіях, проводять географічні та гідрологічні дослідження у тому районі міста, де вони проживають. Використовуючи ці дані, учні разом з учителемя розробляють рекомендації щодо поліпшення екологічної ситуації в місті, що дає змогу на останньому етапі шкільної освіти завершити формування екологічної культури, екологічного мислення та свідомості, що ґрунтується на розумінні сучасних екологічних проблем, усвідомленню їх важливості та  актуальності. Заходами з екологічної освіти в школі є: • проведення уроків і бесід з екологічного виховання, вивчення правил поведінки на природі;

 • організація конкурсів та олімпіад з питань охорони довкілля; організація виставок учнівських робіт, малюнків, творів, віршів, пісень.

 • залучення школярів до виконання місцевих та регіональних досліджень стану довкілля, включаючи проблеми безпечної питної води, санітарії, харчових продуктів;

 • проведення нетрадиційних конкурсів, під час яких заохочується поширення позитивних прикладів з раціонального використання води та електроенергії вдома.

Учнями школи було випущено буклет «Дюжина корисних порад», що містить нехитрі поради щодо збереження електроенергії.

В школі проводиться агітаційно-роз’яснювальна робота (про шкідливість спалювання опалого листя, неприпустимість винищування первоцвітів тощо), анкетування населення з питань покращення екологічного стану довкілля.  

Для підвищення рівня розвитку екологічної культури всі вчителі-предметники нашої школи інтегрують курс «Екологію» з усіма предметами інваріативної складової навчального плану. Виховна робота екологічного спрямування знаходить своє відображення в проектній діяльності та діяльності шкільної творчого товариства «Ерудит». Найкращими проектами школи є  «Традиційні та альтернативні джерела електроенергії», «Річка Дніпро – зона екологічного лиха», «Екологічна безпека, як складова національної безпеки України». Роботи учнів було відмічено Дипломом І ступеня  серед дослідницьких проектів на міському та ІІ ступеню в обласному етапі олімпіади з екології , ІІ ступеню конкурсу-захисту наукових робіт МАН. 

Вже традиційним в нашій школі стало проведення годин спілкування з природою, написання віршів про красу рідного краю, проведення інтегрованих занять екологічного змісту, проведення ігор для малюків (наприклад, «Формування екологічної культури), участь у конкурсах «Пізнай свій рідний край», «Екологічними стежинами» тощо. Проходять виставки робіт учнів із неживого природного матеріалу, конкурси творів про природу та її збереження, поетичні конкурси на кращий вірш чи пісню про природу, конкурси малюнків чи фотографій, захист творчих звітів. Протягом року учні школи приймають участь в масових екологічних заходах. Вони покликані забезпечити розуміння процесів взаємодії людини і природи та сприяти вирішенню проблем через соціальні дії , а також забезпечити формування комплексного розуміння проблем довкілля. «Охорона природи – справа кожного» – ось основна ідея, яка червоною ниткою проходить через екологічні заходи. Особливої уваги в роботі учнів школи заслуговують тематичні акції і конкурси: конкурс на кращу шкільну ділянку, в проекті «Прибери планету», акція «Збережи ялинку», що спрямована на формування громадської думки про «ялинкову проблему» шляхом пропаганди заміни ялинок, сосеноранжировками з гілок хвойних дерев, що значно скоротить попит на великі дерева. Сама акція має глибоке моральне значення, тому що дозволяє допомогти дітям навчитися бути уважними до хвойних рослин. Широкомаштабно в школі проводяться акції «Посади своє дерево», «Наша допомога птахам», в яких беруть участь вчителі , учні і їхні батьки. Учні школи є членами Всеукраїнської дитячої організації «Екологічна Варта». В рамах акції «До чистих джерел» проводяться рейди з очищення каналу, що протікає неподалік від школи. В минулому році учні нашої школи посіли 3 місце в акції Всеукраїнської Екологічної Ліги «До чистих джерел». На конкурс було представлено роботу школи в напрямку захисту малих річок, звіт про екологічний захід з очищення берега о.Московське та Фрунзенського каналу, дослідницький проект «Фіторізноманіття природних комплексів річки Чаплинка та проблеми їх заповідання». 

Вже традиційними в нашій школі стали конкурси «Осінній вернісаж», конкурс фотографій «Мальовничі куточки України», «Екологічна мода», конкурс газет «Сторінками Червоної книги». Щорічно проводиться виставка поробок із вторинної сировини «Нове життя старих речей», в якій беруть участь учні 1-11класів. Школярі використовують старі речі для виготовлення чудових поробок. Цікаво пройшла акція «Збережена вода продовжене життя». Суть акції полягала в тому, щоб протягом тижня родини школярів обчислили економію води, відповідно до рекомендацій по її збереженню. У рамках акції «Збережена вода - продовжене життя» відбулася виставка плакатів та малюнків, розпочато аудит побутового водокористування кожної родини за тиждень. Учні школи активно пропагують збереження води, серед населення міста вони розповсюдили екофлаєри про способи її збереження. Вода – джерело життя, тому ми повинні бережно ставитися до неї, не забруднювати її, щоб залишити чистою планету для наших нащадків.

В школі проведено «День екологічного проекту», що був присвячений створенню розумного будинку, давній мрії всього людства. Учні 7-11 класів представили макети, які відповідали їхньому баченню будинку-мрії. Кожен макет мав документацію із описом проекту. Серед учнівських проектів були наявні моделі енергозберігаючих та енергоефективних будинків. Для створення проекту будинків наші учні застосовували знання про енергозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії.

Велика увага в нашій школі надається питанню вторинної переробки відходів. Вже 4-й рік втілюється в життя проект «Збережи дерево», в рамах якого зібрано близько 70 тон макулатури. Учні розуміють, що використовуючи вторинну сировину, ми скорочуємо  вирубку лісів, а кошти, отримані від зданої макулатури використовуються в школі для заміни старих вікон на металопластикові, що забезпечує енергоефективність та енергозбереження. За весь час проведення акції було зібрано понад 80 тонн макулатури, що дозволило встановити 40 вікон. В їдальні, роздягальнях, в коридорах, де вже зроблено заміну, стало затишно і тепло. Учні на собі відчули користь від цієї акції: і в домі порядок, і в школі добре.

Серед досягнень наших учнів можна виділити: • перемогу у Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел – 2012, 2013», на яку було представлено науково-дослідницькі роботи: «Фіторізноманіття природних комплексів річки Чаплинка та проблеми їх заповідання», «Оцінка екологічного стану озер Лівобережжя Дніпра в межах Дніпропетровська за складом макрофітів», «Стан річок, озер Дніпропетровщини та їх відродження»;

 • участь у конкурсі науково-дослідницьких робіт Малої Олімпійської академії України – 2014 з теми «Екологічна місія в Олімпійському русі» ( в якій, учень 10-А класу, поєднав два важливих напрямки роботи школи у пошуково-дослідницькій роботі);

 • створення передачі «Особиста думка», в рамках якої звучать роздуми та обговорюються актуальні проблеми: «Вплив генетично-модіфікованих організмів», «ЗМІ», та інші;

 • дослідницькі роботи учнів «Стан твердих побутових відходів на ж/м Фрунзенський», «Вивчення санітарно-гігієнічних властивостей кімнатних рослин», «Оцінка атмосферного забруднення по стану хвої сосни звичайної», «Сміттєспалювальні заводи на Україні», «Енергетичні напої: енергія чи шкода», «Дослідження якості питної води»;

 • 22 жовтня 2014 року школа взяла участь в обласному зльоті юних натуралістів "Мій рідний край моя земля" по підведенню підсумків Всеукраїнських конкурсів еколого-натуралістичного напряму, що відбувся на базі обласного еколого-натуралістичного центра дітей та учнівської молоді. В секції "Квітникарство та озеленення" учні 8-А класу Солярик Ірина та Кравцова Єлизавета з роботою «Вивчення санітарно-гігієнічних властивостей кімнатних рослин та їх впливу на екологічний стан житлових приміщень» посіли перше місце;

 • заслуговують увагу роботи учнів з енергозбереження «Проблеми пошуку нових екологічно-чистих джерел енергії. Розвиток енергетики в Україні», «Енергозберігаючі технології на Україні», «Вчимося заощаджувати енергію», «Ощадливе використання електроенергії», «Енергозбереження і охорона довкілля», «Що маємо – не дбаємо, а втративши плачемо».

 • в вересні 2014 року педагогічний колектив школи став учасником восьмого всеукраїнського конкурсу благодійних проектів «Добро починається з тебе» (в рамках міжнародного благодійного фонду «Україна 3000»), на який представлено екологічний проект «Чисті озера» (Додаток 2).

В рамках виховної роботи традиційними стали тижні «Енергозбереження», тиждень сталого розвитку, було проведено:

 • круглий стіл «Погляд у майбутнє», «Виховання гармонійної особистості в світлі теорії сталого розвитку», «Екологічний слід», диспут «Шляхи збереження енергоносіїв», конференція «Квартира – освітлювальна мережа. Будова електричної лампи розжарювання», «Екологічні проблеми міста» ділова гра «Громадська приймальня»;

 • виховні години «Виховуємо бережливість; заощаджуємо енергію, цінуємо кожний кіловат», «Роль енергетики в нашому житті»;

 • огляд-конкурси інформаційних комп’ютерних робіт, малюнків, газет, плакатів, бюлетенів «Енергозбереження. Що я для цього роблю?», екологічного малюнка, екогазет «Бережи ресурси»;

 • анкетування учнів «Можливі шляхи економії електроенергії вдома», «Екологічна культура»;

 • учні розробляють і впроваджують власні проекти «Дослідження і шляхи збереження електроенергії вдома», «Енергозбереження в нашій школі», «Вивчення санітарно-гігієнічних властивостей кімнатних рослин та їх вплив на екологічну обстановку приміщень», «Безпритульні тварини, як одна з екологічних проблем міста».

Екологічний сектор учнівської ради школи активний учасник:

- акцій, конкурсів Всеукраїнської екологічної Ліги - «Збережи ялинку», «Прибери планету», «Наша допомога птахам», «Збережи першоцвіти», «Джміль та бджілка»,«Молодь за стале економічне майбутнє» (в рамках фонду розвитку водоочисних технологій, Всеукраїнська толока);

- шкільних конкурсів: «Екологічна казка», «Осінній вернісаж», «Комп’ютерний малюнок». Традиційно проводяться виставки екологічних поробок з побутових відходів.
Додаток2. Екологічний проект «Чисті озера». стор.24

В школі створено власну систему організації виховної діяльності: в початковій школі – дитяча громадська організація «Добрик-Всесвіт» середній – орган дитячого самоврядування Учнівська Рада, діяльність громадської організації «Екологічна варта», робота волонтерської групи та пошуково-дослідницького товариства учнів.

З метою забезпечення розвитку творчої особистості, сприяння позитивної мотивації учнів до пізнавальної діяльності, самоорганізації, самовдосконаленні в школі на протязі багатьох років працює дитяча громадська організація «Добрик-Всесвіт».

В країні добриків 548 учнів початкової школи та 18 вчителів, які координують роботу осередку. Чітке і продумане планування роботи, змістовні та цікаві для даної вікової категорії заходи, залучення до роботи батьків та членів родин забезпечують формування морально, інтелектуально і духовно розвиненої особистості, якій притаманні загальнолюдські духовні пріоритети: доброта, любов до ближнього, повага до традицій та історії свого народу, еколого-економічна культура.

У 2013 році ми стали учасниками всеукраїнської акції «Педагогічна творчість – чарівний ключ дитячої творчості», на яку представлено Програма дій дитячого осередку «Добрик-Всесвіт» (додаток 3).

Плідно працює Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта». Спільна праця з місцевим осередком Екологічної ліги забезпечує виховання екологічної свідомості всіх жителів масиву, бажання зробити так, щоб здорове довкілля стало не тільки потребою для кожного мешканця житлового масиву Фрунзенський, а й мірилом її освіченості та культури.

Багатогранна еколого-просвітницька діяльність прослідковується в роботі редакційної служби, (щоквартально в інформаційно-методичному шкільному виданні «Педагогічна поема» висвітлюється життя учнівського і вчительського колективів з їх досягненнями та проблемами).


Каталог: uploads -> editor -> 3418 -> 159345 -> sitepage 177 -> files
files -> Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
files -> Конкурс малюнків «Портрети первоцвітів»
files -> Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
files -> Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
159345 -> Закону України «Про загальну середню освіту»
files -> Звіт №5 про роботу за Проектом «Енергоефективні школи» № з/п Назва заходу Дата проведен- ня Учасники (якісний та кількісний склад) Примітка
files -> Звіт №3 Про роботу за Проектом «Енергоефективні школи» № з/п Назва заходу Дата проведення Учасники (якісний та кількісний склад) Примітка
files -> Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
files -> Випереджаюча освіта для сталого розвитку як інноваційна форма організації освітнього простору
files -> Комунальний заклад освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка