Конспект лекцій для бакалаврів усіх спеціальностей денної форм навчання Луцьк рвв луцького нту 2017 (07)Сторінка1/7
Дата конвертації23.04.2017
Розмір1.09 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для бакалаврів усіх спеціальностей

денної форм навчання

Луцьк

РВВ Луцького НТУ2017

УДК 32(07)

ББК 66 я 7

С-42
До друку __________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в депозитарій Луцького НТУ ___________ директор бібліотеки.

Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,


протокол № ____ від ____ __________ 20___ року.
Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького НТУ, протокол № 6 від 11 січня 2017 року.
__________ Голова навчально-методичної ради факультету обліку та фінансів

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри філософії, політології та права Луцького НТУ, протокол № 6 від 29 грудня 2016 року.
Укладач: О.І.Ситник, кандидат політичних наук, доцент Луцького НТУ
Рецензент: О.Ю.Сільвестрова кандидат філософських наук, доцент Луцького НТУ

Відповідальний О.І.Ситник, завідувач кафедри філософії,

за випуск: політології та права Луцького НТУ
С-42. Соціально-політичні студії. Конспект лекцій для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. О.І.Ситник. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 68 с.

У навчальному посібнику з урахуванням вимог в систематизованому вигляді розглядаються питання становлення політичної науки, основні політичні доктрини сучасності, суттєві питання теоретичної та прикладної політології.

© .І.Ситник, 2017

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА ………………………………………………………….. 5

1. НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ. ПОЛІТОЛОГІЯ В СИСТЕМІ

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ ………………………… 7

1.1. Політологія як наука і навчальна дисципліна …………… 7

1.2. Об’єкт і предмет вивчення політології. Її взаємодія з

Іншими науками …………………………………………………… 8

1.3. Методи та способи вивчення політології. Її функції

та завдання ……………………………………………………….. 10

2. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ……………………………………………… 12

2.1. Поняття, природа, риси політичної влади ………………. 12

2.2. Концептуальні підходи до проблеми політичної влади .. 13

2.3. Проблеми легітимності влади …………………………….. 15

3. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА ……………………… 17

3.1. Поняття і структура політичної системи ………………… 17

3.2. Типологія політичних систем ……………………………… 19

3.3. Політична система України ……………………………….. 20

4. ДЕРЖАВА В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА ……... 21

4.1. Поняття, природа й теорії виникнення держави ………. 22

4.2. Основні ознаки та функції держави ……………………… 23

4.3. Форма державного правління і національно-

територіального устрою держави …………………………….. 25

4.4. Концепція правової держави ……………………………… 27

4.5. Сутність політичного режиму та його типи ……………… 28

4.6. Характерні ознаки демократичного, авторитарного та

тоталітарного політичних режимів …………………………….. 29

5. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ ……………….. 33

5.1. Ґенеза та сутність політичних партій …………………….. 33

5.2. Функції політичних партій ………………………………….. 36

5.3. Типи політичних партій …………………………………….. 37

5.4. Партійні системи ……………………………………………. 37

6. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ЛІДЕРСТВО …………………………… 38

6.1. Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії …………… 38

6.2. Природа, концепції та класифікація політичного

лідерства ………………………………………………………….. 39

7. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ………………………………………… 42

7.1. Сутність і структура політичної культури ……………….. 42

7.2. Типи, види та функції політичної культури ……………… 43

8. ВИБОРИ І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ……………………………….. 45

8.1. Поняття виборів, їх види …………………………………… 45

8.2. Абсентеїзм і його причини …………………………………. 46

8.3. Виборча система: поняття, основні типи ……………….. 47

8.4. Виборча система України ………………………………….. 50

9. СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН …………………….. 51

9.1. Поняття міжнародних відносин …………………………… 51

9.2. Міжнародна політика: суть, цілі, функції ………………… 52

9.3. Україна на міжнародній арені …………………………….. 54

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ …………………………………………… 57

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ ПОЛІТОЛОГІЇ …………….. 61Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка