Конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»


Елементарні обчислення в таблицях засобамиСторінка18/54
Дата конвертації16.03.2017
Розмір9.99 Mb.
#12343
ТипКонспект
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   54

Елементарні обчислення в таблицях засобами MS Word 2007.

Таблиця Word (рис. 4.8) складається зі стовпців і рядків, на перетені яких знаходяться клітинки. Клітинки таблиці мають адреси, утворені ім'ям стовпця (А,В,С,...) і номером рядка (1,2,3,...).


B2


A

B

C

D

E12345


Рис.4.8 – Структура таблиці в MS Word


Текстовий редактор Word дозволяє виконувати обчислення, записуючи в окремі клітинки таблиці формули, за допомогою команди Работа с таблицами – Макет - Формула.

Формула це вираз, який містить допустиме сполучення чисел, закладок до чисел, полів, значеннями яких є числа, операторів і функцій. Вираз може посилатися на вміст комірок таблиць і значення, що повертаються функціями. На рис. 4.9 показане вікно, що викликається через меню Работа с таблицами – Макет - Формула.

Рис.4.9 – Вікно Формула для обчислень у таблицях
Формат числа вказує спосіб відображення отриманого результату: кількість знаків у дробовій частині, спосіб відображення від’ємних чисел і грошових одиниць тощо.

Формула задається як вираз, у якому можуть бути використані: абсолютні посилання на клітинки таблиці у вигляді списку (поділяються крапкою з комою – А1; В5; Е10 і т.д.) чи блоку (початок і кінець блока клітинок – А1:Е10); константи – числа, текст у подвійних лапках; вбудовані функції; знаки операцій (+,-,*,/, %,^,=,<,<=,>, >=,<>); ключові слова для посилання на блок комірок: • LEFT- клітинки, розташовані в рядку ліворуч від клітинки з формулою;

 • RIGHT- клітинки, розташовані в рядку праворуч від клітинки з формулою;

 • ABOVE- клітинки, розташовані в стовпці вище клітинки з формулою;

 • BELOW- клітинки, розташовані в стовпці нижче клітинки з формулою;


Таблица\Формула'>Основні операції над формулами

Введення формул

 1. Виділити клітинку, в яку буде поміщений результат. Вибрати команду Таблица\Формула.

 2. У списку Вставить функцию вибрати функцію. Для посилання на клітинки таблиці ввести їх у дужках у формулу.

 3. У поле Формат числа ввести формат для чисел, натиснути кнопку ОК.

Редагування формул та перегляд формул. Для редагування (перерахунку) таблиці потрібно по черзі проходити кожну комірку з формулою і натискати на клавішу F9 при натисненій клавіші Shift. Для перегляду створених формул таблиці натиснути на клавіші Alt+F9.

Розглянемо приклад розрахунку суми мінімальних значень у стовпцях А та С таблиці (3х3): • Установити курсор у будь-яку вільну комірку, задати команди Таблица\Формула;

 • У полі Формула вилучити функцію Sum, що вводиться автоматично;

 • Відкрити список Вставить функцию, задати функцію Min;

 • В аргумент функції внести діапазон першого стовпця (А1:А3), знак “+”;

 • Знову у списку поля Вставить функцию задати функцію Min, внести діапазон третього стовпця (С1:С3), активізувати кнопку ОК. Формула матиме такий вигляд =Min(A1:A3)+Min(C1:C3).

У вікні Формула для обчислень у таблицях використовуються такі функції:

 • ABS( )  абсолютне значення числа або формули (без знака);

 • AVERAGE( )  середнє значень, включених у список;

 • COUNT( )  кількість елементів у рядку або стовпчику;

 • INT( )  ціла частина числа або значення формули;

 • MIN( )  найменше значення в списку;

 • MAX( )  найбільше значення в списку;

 • MOD(x;y)  залишок від ділення x на y;

 • PRODUCT( )  добуток значень, включених у список;

 • SUM( )  сума значень або формул, включених у список.

Примітка. Word вставляє результат обчислення в обрану комірку таблиці у вигляді поля. При зміні значень у комірках можна обновити результати обчислень, виділивши поле й натиснувши клавішу F9.


  1. Вставка графічних об’єктів.

У редакторі Word є графічний редактор, що дозволяє швидко будувати нескладні рисунки. Розглянемо можливості цього редактора та способи створення рисунків.

Графічний редактор у Word – це графічний редактор, що дозволяє будувати нескладні

графічні малюнки або діаграми.

Вставка різних зображень в документ

Вставка різних ілюстрацій виконується послугою Вставка— Зображення, на стрічці якої відображається набір команд для вибору потрібного графічного об’єкта (Рис. 5.1). За допомогою команди Графіка можна відкрити вікно Microsoft Clip Gallery з набором кольорових малюнків.
Рис. 5.1
Будь-який з них можна вставити у документ на місце курсору. Зображення можна редагувати, тобто змінювати розмір і колір, додавати та забирати окремі елементи і навіть розбирати на складові частини, перефарбовувати, задавати певні форми, ефекти та розташування (Рис. 5.2).


Рис. 5.2
Обравши команду Рисунок можна вставити у документ раніше підібрані малюнки.
Скориставшись командою Фігури на екрані відкривається підменю, що містить множину

вмонтованих геометричних фігур, розділених на сім груп: Нещодавно використані фігури,


Основні фігури, Фігурні стрілки, Блок­схема,
Виноски, Зірки та стрічки, Створити полотно (Рис. 5.3).

Їх використовують залежно від потреби користувача. При виборі послуги Створити полотно у документі виділяється певна його частина, при цьому активуються стрічкаЗасоби малювання — Формат (Рис. 5.4), яка
дозволяє вставити фігури, задати їм певного
стилю (залити різними способами, задати контури чи змінити саму фігури, змінити формат полотна), додати тіньових ефектів та за необхідністю перетворити фігуру на об’ємну, зміни розміри й впорядкувати відносно тексту.
Рис. 5.3

Команда SmartArt, з меню Вставка — Зображення, дає змогу


вставити об’єкт для візуального сприйняття інформації. Обравши потрібний рисунок, активується додаткова стрічка знарядь для рисунків (Рис. 5.5).


Рис. 5.4

Рис. 5.5
Для більш наочного подання і порівняння даних таблиці можна будувати діаграми.

Щоб побудувати діаграми, таблицю виділяють, виконують команду Вставка— Зображення — Діаграма на екрані відкривається вікно Вставка діаграми із зображеннями


різних типів діаграм (Рис. 5.6).

Рис. 5.6

Створену діаграму можна редагувати. Для цього натиснути мишею по діаграмі, внаслідок чого навколо таблиці зявляється контурна рамка, а в рядку головного меню Работа з діаграмами.

Послідовність вставлення в текст графічних об’єктів залежить від їх характеру та

середовища створення.

Найпростіше у Word-тексти вставляти робочі вікна. Для цього необхідно:


 • викликати на екран монітора потрібне вікно;

 • натисненням на клавіші Alt+PrtScr занести його в буфер обміну Clipboard;

 • активізувати текстовий файл;

 • командою Правка — Вставити вставити графічний об’єкт із буфера пам’яті на позицію курсору;

 • виділити межу-кадр вставленого вікна, задати його розміри та розмістити в потрібному місці.

Таке вставлення робить положення вікна в тексті фіксованим, оскільки воно вважається в системі окремим символом.

Аналогічно у Word-текст можна вставляти й об’єкти, сформовані безпосередньо в додатках до Windows. Будь-який із таких об’єктів спочатку виділяють і, послуговуючись командою Копіювати (Вирізати), заносять у буфер обміну. Потім командою Основне — Вставити — Спеціальне вставлення добавляють у текст. Зазвичай графічні об’єкти вставляють у текст послугою Основне — Вставити.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка