Конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»Сторінка22/54
Дата конвертації16.03.2017
Розмір9.99 Mb.
#12343
ТипКонспект
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   54

Типи адрес комірок в MS Excel.

Кожна комірка листа визначається своїм положенням на листі і має свою адресу, яка складається з номера рядка та стовпця. Наприклад комірка, що знаходиться на перетині стовпця В та рядка 3, має назву В3.

У формулах для посилання на відповідні значення використовують адреси клітинок. В Excel використовують два типи адрес (посилань) клітинок: відносні та абсолютні.Відносні адреси — це адреси, які в процесі копіювання змінюють
своє значення (посилання на іншу клітинку) відповідно до нової позиції формули при її копіюванні. Їх адреси позначаються звичним чином та використовувати їх не завжди зручно.

Наприклад, комірка С1 мала формулу А1+В1. При розтягуванні формули з комірки С1 в комірку С2 та С3 маємо автоматичну зміну адреси А2+В2, А3+В3 (рис. 6.3).


Рис. 5.4 Приклад використання відносної адресації


Абсолютні адреси — адреси, які під час копіювання не змінюють
своє значення відповідно до нової позиції формули при її копіюванні.
Позначаються абсолютні адреси символом $ і застосовуються, якщо
у формулу треба ввести значення з фіксованої клітинки. Під час переміщення (копіювання) формул абсолютні адреси залишаються незмінними.

Якщо посилання відображається записом адрес крайніх клітинок


певної частини стовпця, рядка чи аркуша, говорять що це посилання
на інтервал клітинок.

Рис. 5.5 Приклад використання абсолютної адресації

У прикладі, що зображений на рис. 6.4, необхідно розрахувати питому вагу Вар. 1. Питома вага показує частку від загального. Для першого ми розраховуємо за формулою =B2/B5. Для другого та третього формулу необхідно розмножити, але щоб зафіксувати значення В5, потрібно відносну адресу В5 перетворити на абсолютну $В$5, і тільки потім розмножити формулу, інакше Excel видасть повідомлення про помилку (#ДЕЛ/0!). Повідомлення про помилку виникає, оскільки у відносній адресації при копіюванні формули змінюється значення адреси: В5, В6 та В7, а комірки В6 та В7 порожні, тому і відбувається ділення на нуль. Таким чином необхідно зафіксувати значення В5, що й досягається за рахунок абсолютної адресації.

Адреси комірок можна вводити з клавіатури або вибирати мишкою – тоді адреса вибраної комірки запишеться в текст формули автоматично. Щоб одержати абсолютну адресу, необхідно після вибору адреси натиснути F4. Для скасування потрібно натиснути F4 стільки разів, поки знак $ не зникне. 1. Типи даних. Введення даних в MS Excel.

Типи даних

В Excel існує три типи даних, які вводяться у комірки таблиці: текст, число та формула.

Для введення даних треба переміститися у обрану комірку, ввести необхідні дані та натиснути Enter (вказівник комірки зміститься на одну позицію вниз) або будь-яку клавішу переміщення курсору (вказівник комірки зміститься на сусідню позицію у обраному напрямку).

При введенні даних вони відображаються у рядку формул, де також будуть представлені кнопки для відміни або підтвердження поточного введення даних.

Якщо перший символ - літера або знак «'», то Excel вважає, що вводиться Текст. Якщо перший символ - цифра, або знак «=»,то Excel вважає, що вводиться число або формула.

Введення тексту і чисел

Введення даних здійснюють безпосередньо в поточну комірку або у рядок формул, що розташовується у верхній частині вікна програми безпосередньо під панелями інструментів. Місце введення відзначається текстовим курсором. Якщо почати введення натисканням алфавітно-цифровихклавіш, дані з поточної комірки заміняються текстом, що вводиться. Якщо


клацнути на рядку формул або двічі на поточній комірці, старий зміст комірки не вилучається і з'являється можливість його редагування. Дані, що вводяться, у будь-якому випадку відображаються як у комірці, так і в рядку формул. Довгий текст буде показаний на сусідніх колонках чи обрізаний границею наступного стовпчика, якщо він не порожній. Щоб завершити введення, зберігши введені дані, використовують кнопку Enter у рядку формул або клавішу Enter. Щоб скасувати внесені зміни і відновити колишнє значення комірки, використовують кнопку Скасування в рядку формул або клавішу Esc . Для очищення поточної комірки чи виділеного діапазону найпростіше використовувати клавішу Delete. Ви можете заощадити час при введенні даних у блок комірок, якщо попередньо виділите всі комірки, які входять до нього. У процесі введення даних у кожну комірку і натискання на клавішу Enter або Tab поточною буде ставати наступна з виділених комірок. Клавіша Enter дозволяє перебрати

Текст - це набір будь-яких символів, якщо текст починається з числа необхідно використовувати «'».

 • Після підтвердження введення даних можна відмінити їх:
  використовуючи команди меню Правка ♦ Отменить.

 • натисненням кнопки Отмена з панелі інструментів Стандартна, при
  кожному натисненні кнопки Отмена послідовно відміняється одна
  операція.

 • Числа в комірку можна вводити зі знаками “+” (ігнорується при
  введенні), "=","-";

 • Якщо числове значення вводиться в круглих дужках то програма
  автоматично перетворює його у від'ємне число;

 • Якщо вводиться кома, вона сприймається як десяткова;

 • Якщо при введенні числа не був заданий формат, то за замовчуванням
  встановлюється формат Общий.

 • Якщо число повинно бути представлено у експоненційній формі (для
  представлення дуже маленьких або дуже великих чисел) можна
  вказати у виразі літеру Е (прописну або рядкову), або встановити
  відповідний формат. Наприклад, число 501000000 буде представлено у вигляді 5.01Е+08, що означає 5,01 *108.

 • Якщо ширина числа, що введено, більше ширини комірки на екрані то програма відображає його у експоненційній формі або замість числа ставить символи #### (при цьому у пам'яті число буде збережено повністю).
 1. Редагування даних.

Табличний процесор Excel орієнтовано на роботу з даними, що весь час змінюються. Для цього його оснащено могутніми засобами редагування, локалізації та виправлення помилок у робочих аркушах. Програма дає змогу без особливих зусиль вилучати, копіювати,
вирізувати, вставляти і переміщати клітинки та діапазони клітинок.

Редагування даних клітинок

Безпосередньо в клітинках редагують дані, довжина яких сумісна


з їхніми розмірами. Якщо дані в поточній клітинці неправильні, то їх
можна легко вилучати натисканням на клавішу Delete, або за допомогою команд Оосновне —

Редагування — Очистити, або введенням нових даних. Однак, якщо дані клітинок довгі, то для їх редагування краще скористатися рядком формул.

Скасування і повторення останньої операції

В Excel передбачена можливість скасувати останню операцію та відновити початковий стан клітинок робочого аркуша. Оперативно скасовують останню операцію за допомогою кнопки Скасувати ввід в панелі швидкого доступу або клавішами Ctrl+Z. Повторити останню


виконану операцію, тобто відновити скасовану дію, можна кнопкою Повернути в панелі інструментів або клавішами Ctrl+Y. Скасування останньої операції та її відновлення виконуються командами Скасувати ввід і Повернути ввід із панелі швидкого доступу. Використовуючи вказані кнопки та послуги, можна переглянути робочий аркуш (клітинку) до і після виконання певної дії.

Вставлення і видалення стовпців, рядків і клітинок

Для вставлення порожнього стовпця треба виділити стовпець таблиці,


перед яким є намір його розмістити, і активізувати команду Вставлення — Клітинки — Вставити. Вставлення стовпців (рядків) супроводжується автоматичним налаштуванням формул таблиці за місцем їх нового розміщення. Вилучення об’єктів робочого аркуша здійснюється через послугу Вставлення — Клітинки — Видалити, яка активізує вікно різних варіантів видалення (Рис. 5.6). За структурою воно аналогічне вікну Вставити клітинки.

Рис. 5.6


Копіювання і переміщення комірок

Копіювання і переміщення комірок у програмі Excel можна здійснювати методом перетягування або через буфер обміну. При роботі з невеликим


числом комірок зручно використовувати перший метод, при роботі з великими діапазонами – другий.

Метод перетягування.

Щоб методом перетягування скопіювати або перемістити поточну комірку (виділений діапазон) разом із змістом, треба навести покажчик миші на рамку поточної комірки (він прийме вигляд стрілки).

Тепер комірку можна перетягнути в будь-яке місце робочого аркуша (місце
вставки позначається спливаючою підказкою).

Для вибору способу виконання цієї операції, а також для більш надійного


контролю над нею рекомендується використовувати спеціальне перетаскування
за допомогою правої кнопки миші. У цьому випадку при відпусканні кнопки миші з'являється спеціальне меню, у якому можна вибрати конкретну виконувану операцію.

Автоматизація введення

Тому що таблиці часто містять однотипні дані, чи дані які повторюються,


програма Excel містить засоби автоматизації введення. До числа наданих
засобів належать: автозавершення, автозаповнення числами й автозаповнення
формулами.

Автозавершення.

Для автоматизації введення текстових даних

використовують метод автозавершення. Його застосовують при введенні в
комірки одного стовпчика робочого аркуша текстових рядків, серед яких є такі, що повторюються. У ході введення текстових даних у чергову комірку
програма Excel перевіряє відповідність уведених символів рядкам, що є в цьому стовпчику вище.

Якщо виявлено однозначний збіг, уведений текст автоматично

доповнюється. Натискання клавіші Enter підтверджує операцію автозавершення, у протилежному випадку введення можна продовжувати, не звертаючи увагу на пропонований варіант. Можна перервати роботу засобу автозавершення, залишивши у стовпчику порожню комірку. І навпаки, щоб використовувати можливості засобу автозавершення, заповнені комірки мають іти підряд, без проміжків між ними.

Автозаповнення числами.

При роботі з числами використовується метод автозаповнення. У правому нижньому куті рамки поточної комірки є чорний квадратик – маркер заповнення. При наведенні на нього покажчик миші (він звичайно має вигляд товстого білого хреста) здобуває форму тонкого


чорного хрестика. Перетаскування маркера заповнення розглядається як операція «розмноження» змісту комірки в горизонтальному або вертикальному
напрямку.

Якщо комірка містить число (у тому числі дату, грошову суму), то при


перетаскуванні маркера відбувається копіювання комірок чи їхнє заповнення
арифметичною прогресією. Для вибору способу автозаповнення варто робити
спеціальне перетаскування з використанням правої кнопки миші. Нехай, наприклад, комірка A1 містить число 1. Наведіть покажчик миші на маркер заповнення, натисніть праву кнопку миші, перетягніть маркер заповнення так, щоб рамка охопила комірки A1, B1 і C1, і відпустіть кнопку
миші. Якщо тепер вибрати в меню, що відкривається, пункт Копіювати комірку, усі комірки будуть містити число 1. Якщо ж вибрати пункт Заповнити, то в комірках з’являться числа 1, 2, 3. Щоб точно сформулювати умови заповнення комірок, треба виконати команду
Основне — Редагування — Заповнити — далі за вибором самого користувача. У діалоговому вікні, що відкрилося, Прогресія вибирається тип прогресії, величина кроку і граничне значення. Після натискання на кнопці ОК програма Excel автоматично заповнює комірки відповідно до заданих правил.

Автозаповнення формулами.

Цю операцію виконують так само, як автозаповнення числами. Її особливість полягає в необхідності копіювання посилань на інші комірки. У ході автозаповнення до уваги беруть характер посилань у формулі: відносні посилання змінюються відповідно до відносного


розташування копії й оригіналу, абсолютні залишаються без змін.

Пошук і заміна фрагментів робочого аркуша

Пошук заданого фрагмента робочого аркуша (книги) здійснюється через послугою Основне — Редагування — Знайти й виділити, за допомогою якої можливо відкрити вікно Пошук і заміна (Рис. 5.7).Рис. 5.7
До поля цього вікна водять фрагмент пошуку. Це може бути частина формули, заголовка

або тексту, а також характерне слово або окремий символ. Власне пошук здійснюється через команду Знайти далі, яка дає змогу виявляти заданий об’єкт у межах робочого аркуша.

У вкладці Знайти задають також режими й ділянки пошуку.

Після виявлення потрібного фрагмента послугою Знайти вікна Пошук і заміна активізують вкладку Замінити, до якого і вводять нову редакцію фрагмента. Користуючись командою Замінити, вибраний фрагмент замінюють новим. Пошук наступного фрагмента поновлюється командою Знайти далі, після чого процес заміни повторюється до кінця робочого аркуша.


Перейти до наступного циклу пошуку можна також за допомогою клавіш Shift+F4, а повернутися

до попереднього — клавіш Ctrl+Shift+F4.

Процедура пошуку і заміни прискорюється командою Замінити
все, яка виправляє вибраний фрагмент по всьому робочому аркушу.
 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка