Конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»Сторінка23/54
Дата конвертації16.03.2017
Розмір9.99 Mb.
#12343
ТипКонспект
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   54

Форматування даних.

Більшість електронних таблиць починаються з текстових даних, які під час введення автоматично вирівнюються системою по лівому краю клітинок і набираються тим шрифтом, який задається користувачем кнопками Шрифт і Розмір шрифту в панелі інструментів.

Текст вводиться до робочої клітинки з клавіатури, а в пам’ять комп’ютера — при натисненні клавіші Enter або подвійним натисканням на ліву кнопку миші. Текст можна редагувати, вирівнювати по лівому краю, по центру або по правому краю за допомогою піктограм-кнопок в панелі інструментів, так само як і у MS Word.Для розміщення в одній клітинці довгих заголовків таблиці або довгих фраз текст розділяють на кілька рядків за допомогою клавіш Alt+Enter. Можна також об’єднати кілька клітинок в одну. Для цього їх треба виділити і скористатись піктограмою групи Вирівнювання — Об’єднати та розташувати в центрі. Або виділити клітинки, натиснути правою кнопкою миші на них та скористатись послугами спадного меню Формат клітинок — Відображення — Об’єднання клітинок. Вікно Формат клітинок має шість вкладок: Число, Вирівнювання, Шрифт, Межі, Заливка, Захист (Рис. 5.8).

Рис. 5.8
Вкладка Число використовується для вибору потрібного формату числа.
Вкладка Вирівнювання дозволяє змінити орієнтацію тексту від –900 до +900, об’єднати

елементи таблиці або автоматично підібрати їх ширину, переносити слова у межах клітинки, задати відступ і вирівнювати вміст клітинок по горизонталі й вертикалі та вказати напрям тексту.

Вкладка Шрифт забезпечує вибір потрібного типу шрифту, його розміру, накреслення для зображення даних або тексту.

Вкладка Межі містить будь-які лінії для виділення контурів клітинок та відображає їх кольорову гаму.

Вкладка Заливка дозволяє виділяти кольором рядки, стовпці або окремі клітинки таблиці, обирати стиль та колір візерунка, ефекти заливки.

Вкладка Захист дає змогу користувачу приховати всі формули


робочого аркуша і захистити його клітинки.
Питання до лекції №5

1. Призначення і можливості Excel.


2. Вікно Excel і його елементи.
3. Які типи даних використовуються в Microsoft Excel?
4. Уведення тексту і чисел. Якими способами можна ввести дані в таблицю?
5. Що таке діапазон комірок, як він позначається?
6. Використання формул. Посилання на комірки.
7. Абсолютні й відносні посилання.
8. Методи копіювання і переміщення комірок.
9. Команда «Спеціальна вставка» та її можливості.
10. Як вставляти і видаляти комірки, рядки і стовпчики.
11. Автозавершення.
12. Автозаповнення числами і формулами.
13. Розташування довгих підписів у комірках.
14. Об'єднання комірок
15. Що таке список автозаповнення?
16. Назвіть основні складові формули.
17. Що є головною особливістю при уведенні формул?
18. Як відрізнити текст від формули?

Лекція №6. Робота з функціями в MS Excel 2007.План

 1. Формули в MS Excel.

 2. Поняття, призначення та класифікація функцій в MS Excel.

 3. Математичні, логічні, статистичні функції та функції посилань і масивів.

 4. Редагування функцій в MS Excel.

 5. Повідомлення про помилки.
 1. Формули в MS Excel.

У табличному процесорі Excel можна виконувати з даними безліч різних операцій — математичних, логічних, статистичних, текстових, фінансових та ін.

Формула — записана послідовність дій з операндами.

Будь-яку формулу, як і текст або число, вводять до вибраної клітинки робочого аркуша вручну. Кожна формула, що використовується для обчислень в Excel, починається зі знаку

“дорівнює”.

Формула повністю відображається в рядку формул і легко редагується.

Формули використовуються в листах для виконання обчислень над введеними даними. За допомогою формул ви можете виконати операції суми, віднімання, множення, ділення.

Формула складаеться з одної чи декількох адрес комірок або величин, а також знаку математичної дії. Електронна таблиця, в клітинах якої записані формули, подібна до програми. Ця подібність виявляється в тому, що у випадку введення нових значень вхідних даних табличний процесор автоматично перераховує проміжні та вихідні результати. Щодо формул слід мати на увазі наступне.Комірці можна дати ім'я і використовувати це ім'я в формулі.

Щоб ввести формулу з клавіатури, треба виконати алгоритм:

 1. Виділити комірку, в яку треба занести результат обчислень.

 2. Набрати знак рівності.

 3. Набрати формулу. Вона з'явиться в рядку формул.

 4. Натиснути Еnter або галочку в рядку формул.

Щоб ввести формулу, посилаючись на комірку, треба виконати алгоритм:

 1. Виділити комірку, в яку треба занести результат обчислень;

 2. Набрати знак рівності;

 3. Навести курсор миші на комірку, адресу якої ви повинні занести в формулу. Адреса комірки з'явиться в рядку формул;

 4. Набрати символ оператора математичної дії;

 5. Аналогічні дії виконати для всіх членів формули;

 6. Натиснути Еnter або галочку в рядку формул.

Формула завжди починається зі знака “=”. Після знака “=” записується вираз, значення якого повинно бути обчислене.

Як операнди у виразах можуть бути використані константи, адреси комірок та елементарні функції. Наведемо приклади формул:


=25*5 - процесор просто перемножить числа 25 та 5;

=A1+B2 - обчислиться сума значень, записаних у комірках А1 та В2;

=(A3+B4-C2)/(ПИ()+Sin(D6)^2) - тут використані функції та sin(x);

=ЛИСТ1!A2+ЛИСТ2!A2 - використані адреси двох комірок А2 з двох різних аркушів.
До операції табличного процесора MS Excel відносять:

Таблиця 6.1

Категорії операцій

Позначення операції та її назва

Математичні

+ додавання

- віднімання

* множення

/ ділення

% взяття процента

^ піднесення до степеня

Текстові

& конкатенація (додавання стрічок)

Порівняння

< менше

<= менше або дорівнює

> більше

>= більше або дорівнює

= дорівнює

<> не дорівнює

Адресні

: діапазон

; об’єднання комірок або діапазонів

перетин діапазонів
Пріорітет виконання операцій

Таблиця 6.2Назва операції або групи операцій

Позначення операції

Взяття діапазону

: (двокрапка)

Перетин діапазонів

(пропуск)

Об’єднання діапазонів

; (крапка з комою)

Зміна знаку

- (мінус)

Взяття відсотка

% (процент)

Піднесення до степеня

^ (степінь)

Множення та ділення

* / (зірочка, похила риска)

Додавання та віднімання

+ - (плюс, мінус)

Конкатенація

& (амперсенд)

Порівняння

< > <= >= = <>
 1. Поняття, призначення та класифікація функцій в MS Excel.

Поняття та призначення функцій

В електронних таблицях Excel часто для проведення розрахунків використовують різноманітні функції.Функції – це заздалегідь визначені формули, що виконують обчислення за заданими величинами (аргументами) в зазначеному порядку.

Функції дозволяють виконувати як прості, так і складні обчислення. Функції в Excel використовуються для виконання стандартних обчислень. Значення, що використовуються для обчислення функцій, називають аргументами. Значення, що повертаються функціями як відповідь, називають результатом. Крім вбудованих функцій, можна використовувати в обчисленнях функції користувачів, що створюються за допомогою засобів Excel.

Синтаксис функцій

Щоб використати функцію, потрібно ввести її як частину формули в комірку робочого аркуша. Послідовність, у якій мають розміщуватися використовувані у формулі символи, називають синтаксисом функції. Всі функції використовують однакові основні правила синтаксису. Якщо порушити правила синтаксису, то Excel видасть повідомлення про помилку у формулі.

Для спрощення роботи з функціями більшість із них була названа від скорочення російськомовних значень цих функцій:

Загальний вигляд функції: =ім’я функції (параметр/и)

Існують різні типи аргументів: число, текст, логічне значення (Истина або Лож), формули чи інші функції. В кожному конкретному випадку необхідно використовувати відповідний тип аргументу.

Введення функцій та класифікація функційДо формули можна також включати імена стандартних функцій, вибираючи їх зі спеціальної вкладки Формули — Бібліотека функцій (Рис. 6.1).

Рис. 6.1

У першому списку потрібно вибрати категорію, у якій знаходиться потрібна функція, а в другому – саму функцію. Усього в наборі Excel є 10 категорій функцій: фінансова, інженерні, дата і час, математичні, статистичні, посилання і масиви, робота з базою даних, текстові, логічні, перевірка властивостей і значень. Крім того, список категорій доповнений рядком 10 функцій, якими недавно користувалися.У діалозі Майстер функцій під списками знаходиться рядок опису синтаксису і дається коментар про призначення виділеної функції. У рядку синтаксису аргументи, виділені напівжирним шрифтом, є обов'язковими. Якщо обов'язкові для функції аргументи не будуть зазначені, то її неможливо буде ввести в комірку. Коли виділити функцію в списку, автоматично з'являються назви аргументів функції з указівкою правильного розташування дужок, ком і крапок з комами в рядку формул.
Вибравши потрібну функцію, слід клацнути по кнопці ОК, після чого відкриється наступний діалог Майстра функцій, що називається панеллю формул.

Іншим способом виклику панелі формул є клацання по кнопці «=» у рядку формул і вибір потрібної функції зі списку в лівій частині рядка формул.

У панелі функцій буде запропоновано ввести аргументи саме в тім форматі, що передбачений для даної функції. Аргументи можна вводити з клавіатури, але бажано при введенні посилань використовувати мишу, що прискорить процес введення і гарантує захист від помилок.

У випадку введення однакових чи схожих функцій у різні комірки, краще скористатися можливостями копіювання в Excel.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка