Конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»Сторінка31/54
Дата конвертації16.03.2017
Розмір9.99 Mb.
ТипКонспект
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   54

Лекція №7. Графічне представлення даних в MS Excel 2007.

План

 1. Призначення, основні поняття та типи діаграм.

 2. Технологія створення діаграм.

 3. Редагування та форматування діаграм
 1. Призначення, основні поняття та типи діаграм.

Основні поняття діаграм

Електронна таблиця Excel має потужний засіб для побудови діаграм різних типів. Таку форму використовують для ілюстрації функціональної залежності однієї величини від іншої або для порівняння двох і більше величин, а також з метою виявлення тенденції зміни якого-небудь параметра в часі, відображення відсоткового вмісту ряду компонентів у деякому об’єкті.Діаграма – це графічний спосіб представлення даних.

Діаграму можна розмістити на окремому листі або на тому самому листі, де знаходяться і дані, на основі яких вона побудована. За допомогою діаграм можна дати початковий аналіз інформації, розміщеної в таблиці.

Кожна діаграма пов’язана з таблицею значень або інформаційною таблицею.

Інформаційна таблиця – це сукупність комірок робочої книги, які використовуються для побудови діаграми.

Рядок даних – відображення значення одного рядка стовпчика таблиці на діаграмі.

Маркер – відображення кожної комірки на діаграмі.

Маркером може бути точка на графіку, сегмент круга, стовпчик гістограми та інші залежно від типу діаграми.

Призначення діаграм

Більшість діаграм упорядковують дані щодо вертикальної осі (осі у) та горизонтальної (осі х) осей. Ці осі аналогічні рядкам і стовпчикам. Як на робочому листі дані розміщуються по рядках і стовпчиках, так і на діаграмі вони орієнтуються по горизонтальній та вертикальній осям.

Вісь у називається віссю значень (або віссю рядів даних). Ця вісь відображає значення залежних змінних. Вісь х – це вісь категорій і відображає значення незалежних змінних.За замовчуванням значень рядки таблиці утворюють ряд даних, а значення стовпчиків – категорію. Поряд із діаграмою може бути розміщена легенда.

Легенда – це таблиця, яка пояснює, якого кольору ряд даних і що визначає (відображає) цей ряд на діаграмі.

Крім того, на діаграмі можуть бути інші надписи (відображення частки входження кожного показника, підписи осей тощо).При побудові діаграм вони можуть бути розміщені на окремо­му листі або поряд з таблицею даних. Зауважимо, що в другому ви­падку потрібно уважно здійснювати друк даних робочого листа. Якщо ді­аграма, яка розміщена на листі, буде виділеною, то друкуватиметься лише діаграма, збільшена пропорційно до розмірів листа. Щоб над­рукувати діаграму разом з таблицею та іншою інформацією з листа, необхідно переконатися, що діаграма не виділена!

Під час друку діаграми, що знаходяться поряд із даними, разом із даними необхідно переконатися, що діаграма не виділена, інакше буде надрукована сама діаграма пропорційно до розмірів листа.

Типи діаграм

Стандартні діаграми бувають такі: • гістограма;

 • лінійчата;

 • графік;

 • кругова діаграма;

 • кільцева діаграма;

 • діаграма з областями;

 • точкова діаграма.

Таблиця 7.1 - Типи діаграм

Вигляд

Тип діаграми

Опис


Гістограма

Тип, що використовується за замовчуванням. Показує зміну даних за певний період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних. Категорії розміщуються по горизонталі, а значення - по вертикалі. Завдяки цьому приділяється більша увага змінам у часі. Підтипи: звичайна, гістограма з нагромадженням, нормована на 100%, їхні об'ємні варіанти


Лінійна

Нагадує гістограму, у якій категорії розміщуються по вертикалі, а значення - по горизонталі. Завдяки цьому приділяється більша увага зіставленню значень, і менше - змінам у часі. Підтипи: звичайна, лінійна діаграма з нагромадженням, нормована на 100%, їхні об'ємні варіанти


Графік

Відбиває тенденції зміни даних за певні проміжки часу


Кругова

Показує не стільки абсолютну величину кожного елемента ряду даних, скільки його внесок у загальну суму. На круговій діаграмі може бути представлений тільки один ряд данихТочкова

Відображає взаємозв'язок між значеннями декількох рядів чисел. Часто використовується для подання даних наукового характеру. При підготовці даних варто розташувати в одному рядку (або стовпці) всі значення змінної Х, а відповідні значення У - у суміжних рядках (або стовпцях)З областями

Підкреслює величину зміни протягом певного періоду часу, показуючи суму введених значень. Також відображає внесок окремих значень у загальну сумуКільцева

Показує внесок кожного елемента в загальну суму, але на відміну від кругової діаграми може містити кілька рядів даних. Кожне кільце представляє окремий ряд даних
 1. Технологія створення діаграм.

Табличний процесор Excel дозволяє побудувати 12 стандартних типів діаграм, кожен із яких має ще кілька різновидів. Для цього використовують команду Вставлення — Діаграми.

Створення будь-якої діаграми розпочинається з виділення діапазону даних (Рис. 7.1), що підлягають відображенню на ній. Початковий діапазон даних можна виділяти пізніше. Його попереднє виділення пояснюється тільки прагненням мати зразок діаграми вже після вибору її типу та вигляду.Рис. 7.1
Процес створення діаграм за вкладки Діаграми складається з п’яти характерних кроків, які відображені у відповідних групах стрічки Діаграми (Рис.7.2).

Вибір типу та вигляду діаграми, а також перегляд її зразка. 1. Зміна або вибір діапазону даних, на основі яких буде побудовано діаграму, та визна-чення способу формування її рядів.

 2. Вибір необхідного макету діаграми.

 3. Визначення стилю діаграми.

 4. Вибір варіанту розташування діаграми (на поточному або на окремому аркуші).Рис. 7.2
При правильному призначенні початкового діапазону даних команда Діаграма здатна сформувати її практично за перший крок, оскільки багато параметрів призначаються за замовчуванням.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка