Конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»Сторінка51/54
Дата конвертації16.03.2017
Розмір9.99 Mb.
ТипКонспект
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

Перехресний запит. В перехресному запиті відображаються результати статистичних розрахунків (такі, як суми, кількість записів і середні значення), виконаних по даних з одного поля таблиці. Ці результати групуються у вигляді таблиці по двох наборах даних, один з яких визначає заголовки стовпчиків, а другий – заголовки рядків. Перехресні запити використовують для розрахунків і представлення даних у структурі, яка полегшує їх аналіз.

Запит на внесення змін. Запит на зміну за одну операцію вносить зміни або переміщує декілька записів. Існує чотири типи таких запитів:

Запит на створення таблиці – ґрунтується на запиті на вибирання і забезпечує формування і створення нової таблиці на основі всіх або частини даних із однієї або декількох таблиць. Запит на створення таблиці корисний для виконання наступних дій:

Створення звітів, що містять дані, відповідні певному моменту часу. Щоб отримати дані на вказаний момент часу, необхідно розробити запит на створення таблиці, в якому необхідні записи відбираються залежно від вказаного моменту часу і вміщуються в нову таблицю. Потім як основа для звіту потрібно використати цю таблицю, а не запит.

Створення архівної таблиці, що містить старі записи. Наприклад, можна створити таблицю, що зберігає всі старі замовлення, перш ніж видалити їх з поточної таблиці «Замовлення».

Запит на оновлення – дає змогу вносити зміни в групу записів, які вибираються за допомогою запиту на вибирання. (Підвищити заробітну плату деякій категорії робітників, наприклад, водіям або робітникам, які мають ставку менше зазначеної суми).

Запит на знищення – забезпечує виключення записів з однієї або кількох зв’язаних таблиць (Наприклад, ліквідувати на підприємстві деяку посаду).

Запит на додавання записів. Запит на додавання додає групу записів із однієї або декількох таблиць у кінець однієї або декількох таблиць. Наприклад, з’явились декілька нових клієнтів, а також база даних, яка містить відомості про них. Щоб не вводити всі дані вручну, їх можна додати в таблицю «Клієнти».

Для однієї і тієї ж таблиці можна створювати різні запити, кожен з яких може вилучати з таблиці певну частину інформації, яка в даний момент необхідна. 1. Створення запиту.

Запити, як і інші об’єкти можна створювати автоматично за допомогою МАЙСТРА або ручним способом. Для створення запитів до баз даних існує спеціальна мова SQL (Structured Query Language – структурована мова запитів).

В ACCESS є інший засіб, який називається БЛАНК ЗАПРОСА ПО ОБРАЗЦУ.

Заповнення бланку запита:


 1. У вікні бази даних вибрати вкладку ЗАПРОСЫ і клацнути на кнопці СОЗДАТЬ.

 2. Відкривається діалогове вікно, у якому задають ручний спосіб вибором кнопки КОНСТРУКТОР. Після чого з’являється незаповнений бланк запиту і діалогове вікно для вибору об’єктів, на яких буде засновано запит.

 3. У діалоговому вікні ДОБАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ вибрати потрібні таблиці або запити.

 4. Бланк запиту за зразком має дві панелі. На верхній панелі розташовані списки полів тих таблиць, на яких ґрунтується запит.

 5. У нижній панелі визначається структура запиту, тобто структура результуючої таблиці, в якій будуть міститись дані, одержані по результатах запиту.

Вибір поля здійснюється одним із таких способів:

Двічі клацнути на потрібному полі у списку полів. • Виділити поля, які необхідно відобразити в таблиці, і при затисненій лівій кнопці миші перенести в бланк запиту.

 • Для перенесення всіх полів, виділити їх, двічі клацнувши на рядку заголовка, і перетягти.

 • Натиснути на зірочку в першому рядку і не відпускаючи перенести в бланк запиту. В цьому випадку, в режимі Конструктора не видно кожне поле, але після запуску запиту всі вони будуть вибрані.

 1. Клацнувши в рядку СОРТИРОВКА, можна задати сортування результуючої таблиці по вибраному полю.

 2. Скориставшись рядком УСЛОВИЕ ОТБОРА можна задати критерій, за яким вибирають записи для включення в результуючу таблицю. По кожному полю можна задати свої критерії.

 3. Запуск ЗАПИТА виконують клацнувши на кнопці або командою меню ВИД\Режим табл. При запуску утворюється результуюча таблиця.

 4. Щоб повернутись у вікно Конструктора запиту, потрібно ще раз клацнути на кнопці ВИД /Конструктор.

Задавання умов відбору в полях запиту

У запиті допускається введення декількох умов відбору для одного поля або для різних полів. Якщо задаються критерії вибирання записів для різних полів, то вони автоматично комбінуються за допомогою операторів And (И) або Or (ИЛИ).

Якщо критерії вибирання задані для різних полів, але введені в одному рядку, то автоматично використовується оператор And, що означає, що будуть повернені лише записи, які відповідають одночасно всім умовам відбору, вказаним у різних полях.

Якщо ж критерії вибирання задані в різних рядках бланка запиту, то автоматично використовується оператор Or, що означає, що повернені будуть ті записи, які відповідають будь-якій умові відбору.Використання розрахункових полів у запиті

Поле, вміст якого є результатом розрахунку по вмісту інших полів, називається розрахунковим полем.Для створення запиту, який проводить обчислення, служить бланк запиту. В одному із стовпчиків (у першому вільному стовпчику) записують формулу. Формула розпочинається з імені, яке необхідно присвоїти розрахунковому полю. Після імені поля ставиться двокрапка, а далі записується вираження. У вираження можуть входити назви полів, записані в квадратних дужках, а також знаки математичних операцій, функції, константи, оператори. Для введення вираження в поле використовують Построитель выражений, який викликається натисненням кнопки Построить.

У діалоговому вікні Построителя выражений перераховані всі елементи, які необхідні для введення виражень. Вираження створюється шляхом додавання в нього полів таблиць, запитів, функцій, констант, операторів, які вибираються із розташованих в нижній частині вікна списків. 1. Створення запиту на видалення групи записів.

 • Створіть запит, що містить таблиці, з яких необхідно видалити записи.

 • Щоб задати умови відбору записів, що видаляються, перемістіть за допомогою мишки в бланк запиту поля, для яких ставляться умови відбору.

 • Введіть умови відбору в рядок Условие отбора для полів, переміщених в бланк запиту.

 • Для попереднього перегляду записів, що видаляються, натисніть кнопку Вид на панелі інструментів.

 • Для повернення в режим Конструктора знов натисніть кнопку Вид на панелі інструментів. Можливі зміни потрібно вносити в режимі Конструктора.

 • У режимі конструктора запиту натисніть стрілку поруч з кнопкою Тип запроса на панелі інструментів і виберіть команду Удаление. Бланк запиту модифікується, як показано на наведеному нижче малюнку. У ньому міститься ім'я таблиці (або таблиць), з якої відбувається вилучення, ім’я поля, для якого задана умова вилучення і критерій для вилучення записів.

 • Для вилучення записів натисніть кнопку Запуск на панелі інструментів. У діалоговому вікні Access повідомить про кількість записів, що вилучаються і застереже про неможливість відновлення вилучених записів.

 • Підтвердіть виконання безповоротного вилучення натисненням кнопки Да.

 1. Створення запиту на оновлення записів

 • Створіть запит, вибравши таблиці (або запити), що включають записи, які необхідно оновити, і поля, які повинні бути використані в умовах відбору.

 • У режимі Конструктора запиту натисніть стрілку поруч з кнопкою Тип запроса на панелі інструментів і виберіть команду Обновление.

 • Перемістіть за допомогою миші із списку полів в бланк запиту поля, які необхідно оновити або визначити для них умову відбору.

 • У рядку Условие отбора вкажіть умову відбору.

 • Для полів, які необхідно оновити, в рядку Обновление введіть вираження або значення, яке повинне бути використане для зміни полів, як показано на наведеному малюнку.

 • Запит на зміну не можна відкрити в режимі Таблиці. Однак в цьому режимі можна виконати попередній перегляд даних, які будуть задіяні в запиті на зміну: щоб переглянути записи, що оновлюються, натисніть кнопку Вид (Режим таблиці) на панелі інструментів. Список, що виводиться (див. на фоні таблиці Товари), не буде містити нових

 • значень. Для повернення в режим Конструктора запиту знов натисніть кнопку Вид (Конструктор) на панелі інструментів.

 • Для внесення змін в таблицю натисніть кнопку Запуск на панелі інструментів. У діалоговому вікні Access повідомить про кількість записів, що оновлюються, і застереже про неможливість повернення.

 • Підтвердіть виконання безповоротного оновлення натисненням кнопки Да. Кол-во товаров > 100

 1. Створення запиту на додання записів

Якщо у таблиці, в яку додаються записи, є ключове поле, то з таким ім'ям повинне бути поле і в таблиці – джерелі.

Створіть в режимі Конструктора запит, що містить таблицю – джерело, записи з якої необхідно додати в іншу. • У режимі Конструктора запиту натисніть стрілку поруч з кнопкою Тип запроса на панелі інструментів і виберіть команду Добавление. На екрані з'явиться діалогове вікно Добавление.

 • У поле Имя таблицы введіть ім'я таблиці, в яку необхідно додати записи.

 • Виберіть параметр В текущей Базе данных, щоб вмістити таблицю у відкриту в даний момент базу даних, або виберіть параметр В другой Базе данных і введіть ім'я бази даних, в яку потрібно вмістити нову таблицю. У разі необхідності укажіть шлях.

 • Натисніть кнопку OK.

 • Із списку полів (таблиці – джерела) в бланк запиту перемістіть за допомогою миші поля, які необхідно додати, а також ті, які будуть використані при визначенні умови відбору. Якщо всі поля в обох таблицях мають однакові імена, то можна просто перемістити за допомогою миші символ «зірочка» (*) в бланк запиту.

 • Якщо в обох таблицях виділені поля мають однакові імена, відповідні імена автоматично вводяться в рядок Добавление. Якщо імена (але не зміст) полів двох таблиць відмінні один від одного, в рядок Добавление введіть імена полів, що додаються в таблицю.

 • Введіть умову відбору, по якій буде здійснюватись додавання, в рядок Условие отбора.

 • Для додавання записів натисніть кнопку Запуск на панелі інструментів. У діалоговому вікні Access повідомить про кількість записів, що додаються, і застереже про неможливість повернення.

 • Підтвердіть виконання безповоротного оновлення натисненням кнопки Да.

 1. Створення нової таблиці на основі запиту.

 • Створіть запит, вибравши таблиці, або запити, що містять записи, які потрібно вмістити в нову таблицю.

 • У режимі Конструктора запиту натисніть стрілку поруч з кнопкою Тип запроса на панелі інструментів і виберіть опцію Создание таблицы. На екрані з'явиться діалогове вікно Создание таблицы.

 • У поле Имя таблицы введіть ім'я таблиці, яку необхідно створити.

 • Виберіть параметр В текущей Базе данных, щоб вмістити таблицю у відкриту в даний момент базу даних, або виберіть параметр В другой Базе данных і введіть ім'я бази даних, в яку потрібно вмістити нову таблицю. У разі необхідності вкажіть шлях. Натисніть кнопку OK.

 • Перемістіть поля, які повинна містити нова таблиця, з списку полів в бланк запиту.

 • Для полів, переміщених в бланк запиту, в рядок Условие отбора введіть умову.

 • Для перегляду нової таблиці до її створення натисніть кнопку Вид (режим таблиці). Для повернення натисніть кнопку Вид (Конструктор).

 • Для створення нової таблиці натисніть кнопку Запуск на панелі інструментів.

 • Підтвердіть виконання створення таблиці натисненням кнопки Да.


Питання до лекції №11

 1. Що таке запит?

 2. Які бувають типи запитів?

 3. Що таке запит на вибірку?

 4. Як створити запит у режимі Конструктора?

 5. Як створити запит за допомогою майстра?

 6. Як у запиті відсортувати дані?

 7. Як задати кілька умов, об'єднаних AND?

 8. Як задати кілька умов, об'єднаних OR?

 9. Як задати кілька умов, об'єднаних комбінацією AND, OR?

 10. Як створити запит з обчислювальним числовим полем?

 11. Як створити запит для виведення кільках записів з максимальними (мінімальними) значеннями в полі?

 12. Як створити запит на вилучення записів з таблиці?

 13. Як створити запит на оновлення (зміну) значень окремих полів таблиці?

 14. Як за допомогою запиту створити таблицю?

Лекція №12. Створення та використання форм та звітів в MS Access 2007.
План

 1. Способи створення форми.

 2. Основи редагування форм.

 3. Створення форми, що складається з декількох сторінок або вкладок.

 4. Робота з елементами управління.

 5. Способи створення звітів.

 6. Структура звіту.
 1. Способи створення форми.

ФОРМА – це деякий електронний бланк. Форми використовуються для різних цілей: з їх допомогою здійснюється редагування даних в таблиці, виведення у вигляді зручному для аналізу і презентації і т.д.

Користувач має можливість створити форму самостійно – "вручну" або скористатися майстром. Майстер форм прискорює процес створення форми, оскільки автоматично виконує всю основну роботу. При використанні майстра Microsoft Access видає запрошення на введення даних, на основі яких створюється форма.

Створення простої форми за допомогою кнопки Новый объект. Цей спосіб створення форми – найпростіший і швидкий.


 • У вікні База данных виберіть вкладку Таблицы або Запросы.

 • Виберіть таблицю або запит, на основі яких необхідно створити форму, або відкрийте їх у будь-якому режимі.

 • Натисніть кнопку розкриття списку поруч з кнопкою Новый объект на панелі інструментів і виберіть елемент Автоформа. Форма створюється автоматично. Створена форма, в якій відображаються усі поля і записи вибраної таблиці або запиту. Кожне поле розташоване в окремому рядку, з лівого боку від якого відображається напис до даного поля.

 • Закрийте форму із збереженням і привласненням імені.

Створення форми за допомогою автоформи

 • У вікні бази даних виберіть вкладку Формы.

 • Натисніть кнопку Создать.

 • У діалоговому вікні Новая форма виберіть один з трьох варіантів зовнішнього вигляду: Автоформа: в столбец, Автоформа: ленточная або Автоформа: табличная.

 • У нижньому полі діалогового вікна виберіть таблицю або запит як джерело даних.

 • Натисніть кнопку OK. Форма створюється автоматично.

 • Закрийте форму із збереженням і привласненням імені.

Створення форми за допомогою майстра

 • У вікні бази даних виберіть вкладку Форми.

 • Натисніть кнопку Создать.

 • У діалоговому вікні Новая форма виберіть Мастер форм. Опис майстра з'являється в лівій частині діалогового вікна.

 • Натисніть кнопку OK.

 • У вікні Создание форм виконати послідовно:

крок 1. Вибір таблиці і полів:

(1) У полі таблиці/запиту вибрати таблицю (або запит), що містить дані, на основі яких буде створена форма.

(2) У списку Доступні поля вибрати поля, які увійдуть в форму. Далее.

крок 2. Вибрати зовнішній вигляд форми (в один стовпчик, стрічковий,

табличний) і Далее.

крок 3. Вибрати стиль. Далее.

крок 4. Призначити ім'я форми. Готово.


 • Форма готова до роботи.

Примітка: Змінити створену форму можна в режимі Конструктора.

 1. Основи редагування форм.

Конструювання форм

Зовнішній вигляд форми конструюється користувачем на основі розробленої форми за допомогою майстра. Однак користувач може з самого початку розробляти пусту форму, виходячи з своїх вимог. Для цього використовується режим Конструктора.

Для створення зв'язку між формою і записами таблиці, що є джерелом даних форми, використовуються графічні об'єкти, названі елементами управління. Найчастіше за все для відображення і введення даних використовується поле.

Створення форми в режимі Конструктора

Створення пустої форми • У вікні бази даних виберіть вкладку Форми і натисніть кнопку Создать.

 • У діалоговому вікні Новая форма виберіть пункт Конструктор.

 • Виберіть ім'я таблиці (або запиту), що містять дані, на основі яких буде створена форма.

Примітка. Форма, що використовує дані з декількох таблиць, повинна бути заснована на запиті, що включає ці таблиці.

 • Натисніть кнопку OK.

Вікно форми буде виведене на екран в режимі Конструктора. Обробка існуючої форми (в тому числі і створеної за допомогою майстра):

 • У вікні бази даних виберіть вкладку Форми.

 • Виділіть ім'я форми.

 • Клацніть кнопку Конструктор.

 • Вікно форми разом з панеллю елементів буде виведене на екран в режимі Конструктора. Якщо панель елементів не виведена, то

 • Клацніть кнопку Панель елементов на панелі інструментів.

Конструювання форми

Конструювання полягає в розміщенні елементів управління на полі форми.Елемент управління – графічний об'єкт, наприклад, поле, прапорець, прямокутник або кнопка, що розміщується користувачем у формі (або звіті) в режимі Конструктора.


Основна область форми в режимі Конструктор – область даних. У ній розміщуються поля таблиці. Розміри цієї області змінюються перетяганням границь. Крім області даних у формі є області заголовка, примітки і колонтитулів.

(Області колонтитулів, заголовка/примітки форми викликаються командою Меню| Вид| колонтитули, заголовок/примітка). • Виведіть список всіх полів базової таблиці на екран: Меню|Вид|Список полей.

 • Для створення елемента управління, що відображає дані з поля таблиці, виділити це поле (поля) в списку полів і перетягнути його (їх) в область даних форми. Кожне поле таблиці відобразиться в області даних у вигляді 2-х елементів: елемент з пояснювальним текстом, що не міняється при переході від одного запису до іншої, яке співпадає з іменем поля і елемент, в якому будуть відображені дані з таблиці. Кожен елемент можна виділити, перемістити, змінити розмір, скопіювати, вирізати, застосувати кольорове залиття, забарвити текст, забарвити/змінити товщину ліній рамки і т.д. Щоб вирівняти елементи управління по одному з них, виділіть елементи, які потрібно вирівняти. Потім в меню Формат виберіть команду Выровнять і потрібну підкоманду.

 • Додати непов'язаний (з полями таблиці) елемент управління – заголовок форми:

крок 1. Розширити (за необхідності) область заголовка.

крок 2. Клацнути кнопку Да – напис на панелі елементів (викликається Меню|Вид|Панель елементов)
крок 3. Протягнути покажчик миші з затисненою лівою кнопкою миші в області заголовка для створення прямокутного поля для заголовка.

крок 4. Ввести заголовок. • Переглянути форму в режимі форми (кнопка Вид на панелі інструментів). У режимі Конструктор відредагувати форму.

 • Закрити і зберегти з привласненням імені.
 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка