Конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»Сторінка53/54
Дата конвертації16.03.2017
Розмір9.99 Mb.
#12343
ТипКонспект
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
    Навігація по даній сторінці:
  • End If

Else


<блок операторів гілки Else >

End If

З повного формату оператора IfThenElse можна виділити такі частинні випадки:

  • Однострічковий оператор If;

  • Одноблочний оператор If;

  • Багатоблочний оператор If;

  • Повноформатний оператор If.

Однострічковий умовний оператор має формат


If <умова> Then <оператор>

де <умова> - логічний вираз або логічна константа, яка може приймати одне із двох значень: True або False;<оператор> - будь-який допустимий у мові VBA оператор.

Однострічковий оператор If записується лише в одній стрічці. Його робота полягає в наступному. Якщо <умова> приймає значення True, то виконується <оператор>, записаний після слова Then, у протилежному випадку оператор If пропускається і виконується наступний за ним оператор.

Приклад: Оператор If curОптова ціна> 1000 Then MsgBox “Ціна дуже велика”

Одноблочний умовний оператор має формат:
If <умова> Then

<блок операторів>

End If

В одноблочному умовному операторі після слова Then у стрічці нічого більше не пишеться. У наступних стрічках записані оператори, які входять в <блок операторів>. Закінчується одноблочний умовний оператор стрічкою, у якій записані службові слова End If. Робота одноблочного умовного оператора полягає в наступному. Якщо <умова> приймає значення True, то виконується <блок операторів>, записаний після слова Then, у протилежному випадку оператор If пропускається і виконується оператор, записаний після слів End If.

Приклад. Оператор

If curOптЦіна > 1000 Then

MsgBox „Оптова ціна велика!”

curOnтЦіна = сur OnтЦіна -10

End If

виведе вікно повідомлення з розміщеним у ньому текстом «Оптова ціна велика!» і зменшить значення змінної curOnтЦіна на 10 одиниць, але лише у тому випадку, якщо виконуватиметься умова curOптЦіна > 1000. У протилежному випадку цей оператор буде пропущений.

Багатоблочний умовний оператор має формат:

If <умова 1> Then

<блок операторів 1>

ElseIf < умова 2> Then

<блок операторів 2>

ElseIf < умова 3> Then

<блок операторів 3>

……………………..ElseIf < умова n> Then

<блок операторів n>

End If
Робота багатоблочного умовного оператора полягає в наступному. Якщо <умова1> приймає значення True, то виконується <блок операторів1>, у протилежному випадку перевіряється <умова2>; якщо <умова2> приймає значення True, то виконується <блок операторів2>, у протилежному випадку перевіряється <умова3>; і т.д., поки не перевіриться < умова n>. Якщо жодна з умов не буде істинною, оператор If пропускається і виконується оператор, записаний після слів End If.

Робота повноформатного багатоблочного умовного оператора, наведеного на початку розділу, здійснюється аналогічно за одним винятком. Якщо жодна з умов не буде істинною, то виконується оператор, записаний після Else.  1. Програмування розгалужених обчислювальних процесів з використанням оператора If.

Формулювання задачі. Скласти підпрограму обчислення значення складної функції

Нижче наведені форма та програмний код розв’язування даної задачі.


Private Sub CommandButton1_Click()

'Завдання. Дано аргумент функції x.

'Необхідно обчислити:

'значення складної функції y, яка задана виразами:

'x^2-3*x+1, якщо x<-2;

'sin(3*x)^2*log(abs(2*x-1))/log(3), якщо -2=

'x^2+5*x+1, якщо 0

'2^(-x), якщо x>=2;

Dim x, y As Single

x = CSng(TextBox1.Text)

If x <= -2 Then

y = x ^ 2 - 3 * x + 1

ElseIf (x >= -2) And (x <= 0) Then

y = Sin(3 * x) ^ 2 * Log(Abs(2 * x - 1)) / Log(3)

ElseIf (x > 0) And (x < 2) Then

y = x ^ 2 + 5 * x + 1

Else


y = 2 ^ (-x)

End If


MsgBox "x=" & Format(x, "0000.00") & " y=" & _

Format(y, "0000.00")

TextBox1.Text = Format(x, "0000.00")

TextBox2.Text = Format(y, "0000.00")

TextBox3.Text = TextBox3.Text _

+ "x=" + Format(x, "0000.00") + " y=" + _

Format(y, "0000.00") + vbCr

End Sub


  1. Умовний оператор вибору Select Case.

Повний формат оператора Select Case такий:


Select Case <керуюча змінна>

Case <список1>

<блок операторів 1>

Case <список2>

<блок операторів 2>

Case <список3>

<блок операторів 3>

……………………..Case <список n>

<блок операторів n>Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка