Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,Сторінка31/33
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.2 Mb.
#111
ТипКонспект
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Таблиця 5.2.

Групи ПРУ

Клас

Параметр


П-1

П-2

п-з

П-4

П-5

Косл

200

200

100

100

50

, кПа

20

-

20

-

-

ПРУ створюються в зоні можливих слабких руйнувань та в заміській зоні. Під ПРУ можуть бути пристосовані підвали будівель, споруд господарського призначення (льох, овочесховище, підпілля) та звичайні житлові будівлі.

Місткість ПРУ у нових забудовах повинна бути не менше ніж на 50 чол.
Планувальні та конструктивні рішення ПРУ

До основних приміщень ПРУ відносять: приміщення для людей, до допоміжних - санітарні вузли, вентиляційні та ін. Приміщення для людей розраховується виходячи з норми площі на одну людину 0,4 - 0,5 м2. Висота приміщень не менше 1,7-1,9 м від підлоги. Обладнання таке ж, що й у сховищах.

У ПРУ місткістю більше 300 чол. передбачається вентиляційне приміщення, при місткості менше 300 чол. вентиляційне обладнання розміщується в приміщеннях для людей.

Для зберігання зараженого одягу передбачається спеціальне місце. Воно відокремлюється від основних приміщень незгораємими перегородками.

Повітропостачання ПРУ (до 50 чол.) може здійснюватися природним рухом повітря крізь приточні та витяжні короби. У приточному коробі встановлюється протипиловий фільтр. В сховищах ємністю більше 50 чол. встановлюють найпростіше фільтровентиляційне обладнання: вентилятори з ручним або електроприводом.

Водопостачання здійснюється від водопровідної системи або за рахунок запасів питної води, що зберігається в ємностях із рахунку 2 л на добу на одну людину.

Каналізація - відводом стічних вод із санвузла у зовнішню каналізаційну мережу.


ДОДАТКИ

Додаток 1

Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів
Затверджую

Керівник підприємства

___________ ___________________

Особистий Ініціали, прізвище

підпис

_______________________________Дата Печатка
Паспорт

Потенційно небезпечного об'єкта

______________________________________________

(назва підприємства)

____________________ Галузі промисловості України

Паспорт |

Потенційно небезпечного об'єкта

1 Довідкові дані______________________________________________________________

1.1. Підприємство ____________________________________________________________

1.2. Код підприємства за ЄДРПО України ________________________________________

1.3. Галузь промисловості _____________________________________________________

1.4. Відомча належність _______________________________________________________

1.5. Форма власності __________________________________________________________

1.6. Адреса __________________________________________________________________

1.7. Телефон, факс ____________________________________________________________

1.8. Керівник підприємства _____________________________________________________
2 Природні умови

2.1. Геологічно небезпечні явища ________________________________________________

2.2. Гідрогеологічно небезпечні явища ____________________________________________

2.3. Морські гідрологічно небезпечні явища _______________________________________

2.4. |Метеорологічно небезпечні явища ___________________________________________

2.5. Пожежі __________________________________________________________________

3 Загальні дані

3.1. Площа підприємства, тис. м2 ________________________________________________

3.2. Вартість основних фондів |підприємства, млн. грн. ______________________________

3.3. Загальна чисельність працівників ______________________ _____________________

проектна фактична

3.4. Найбільша зміна ___________________________________________________________

3.5. Рік уведення до експлуатації _________________________________________________

3.6. Санітарно-захисна зона підприємства, м _______________________________________

3.7. Категорія з ЦО _____________________________________________________________

3.8. Ступінь хімічної небезпеки __________________________________________________

3.9. Нормативне значення показника безпечності підприємства _______________________

п/п Номенклатура основної продукції Потужність підприємства |______________________ _____________________

проектна фактична

4. Основна сировина, продукція, допоміжні матеріали

п/пНайменування

Шкідливість

Небезпечність

Кількість

Клас

СДОР,

токсичністьВибухо-пожежна

Радіаційна

Інша

Максимальна

Порогова (нормативні документи)

1.

1.1


1.2

Продукція


2.

2.1


2.2

Сировина


3.

3.1


3.2

Допоміжні матеріали
5. Небезпечні технологічні процеси виробництвап/п


Найменування технологічного процесу

Вид небезпеки

Невідповідність вимогам безпеки

Стан технологічного обладнання6. Основні виробничі будови і спорудип/п
Найменування будов, споруд

Категорія вибухопожежо-небезпеки

Ступінь вогнестійкості

Технічний стан споруди

Наявність проектно-конструкторської документації

Утримувач документації

Ступінь зносу основного обладнання
7. Основні технологічні трубопроводи та інженерні мережіп/пНайменування, діаметр, довжина

Небезпечні

параметриСтан трубопроводу

Невідповідність вимогам експлуатації

Тиск, атм.

Градуси, С


8. Склади небезпечних речовинп/п


Найменування складу, перелік речовин

Клас небезпеки речовини

Кількість

Невідповідність умовам зберігання

м3

т9. Ємкості з небезпечними речовинами№ п/п

Найменування речовини

Найменування ємкості

Місткість однієї

Кількість ємностей, шт.

Параметри зберігання

Клас небезпеки речовини

Невідповідність вимогам зберігання

м3

т

Тиск, атм.

Град., С


10. Гідротехнічні спорудип/п


Найменування споруди

Стан споруди

Речовина заповнення

Обсяг речовини

Клас небезпеки речовини


11. Очисні споруди№ п/п

Найменування споруди та метод очищення

Пропускна здатність, м3, т/рік

Ефективність очищення

Проектна

Фактична

Найменування інгредієнта

Середня концентрація

За проектом мг/л

Фактично мг/л

12. Речовини з токсичними продуктами згорянняНайменування речовини

Кількість речовини

Найменування продуктів згорання

Клас небезпеки продуктів згорання

Кількість продуктів згорання13. Небезпечні сполукиРечовини, які при взаємодії з водою, киснем, повітрям, іншими речовинами здатні вибухати або горіти

Речовини, які при взаємодії утворюють нові небезпечні або шкідливі сполуки

Назва взаємодійних речовин

Дія (В-вибух, Г-горіння)

компоненти

сполуки

Назва

Кількість

Назва

Кількість

Клас небезпеки


14. Технологічні викиди шкідливих речовин

№ п/п

Найменування шкідливої речовини

Клас небезпеки

Викинуто фактично, т/рік

Дозволений викид, т/рік (посилання на нормативні документи)

В атмосферу

У водоймища

В атмосферу

У водоймища

15. Відходи виробництва№ п/п


Найменування шкідливих відходів

Клас небезпеки

Фізико-хімічна характеристика

Використано або знищено, т/рік

Складується

На об’єкті

На полігоні

Фактична кількість

Допустима кількість

Фактична

кількістьДопустима кількість16. Характеристика основних джерел небезпеки підприємства№ п/пНайменування джерела небезпеки

Вид небезпеки (хімічна, вибухопожежна, радіаційна, гідродинамічна, біологічна)

Рівень можливих НС (об’єктовий, місцевий, регіональний, загально-державний)

Максимально можливе територіальне поширення НС, км, м2

Розмір очікуваних

Матеріальних збитків, тис. грн.

Людських жертв, осіб

17. Реципієнти НС (заповнюється для НС максимально високого рівня)№ п/п

Найменування реципієнтів

Показник, одиниця виміру

Кількість

1.

Матеріальні об’єкти: об’єкти інфраструктури промисловості; транспорту; житлово-комунального господарства

Питома вага зруйнованих основних фондів, % від загального обсягу основних фондів
2.

Населення: персонал підприємства; мешканці житлових будинків; пасажири транспортних засобів

Кількість постраждалих осіб
3.

Водойми

Назва водоймища та обсяг забруднення, % від забруднення водного об’єму
4.

Сільське господарство

Вилучення території із сільськогосподарського обороту, га
5.

Лісове господарство

Вилучення ділянок з лісогосподарського обороту, га
6.

Об’єкти особливого природоохоронного значення. Рекреаційні заповідні території

Площа пошкодження, % від загальної площі18. Аварії, що мали місце на підприємстві№ п/п

Дата аварії

Характер аварії

Причини аварії

Кількість постраждалих

Обсяг викидів (зливів) шкідливих речовин, м3, т, хімічний склад

Матеріальні збитки

З тяжкими пошкодженнями

Загинуло

Разом
19. Сили та засоби ліквідації аварій та їх наслідків

1.
2.20. Захисні споруди цивільної оборони, їх характеристика1.
2.21. Додаткова інформація1.
2.22. Відповідальні особиПосада

Прізвище, ім'я та по батькові

Підпис

ДатаКаталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій
files -> Тематика рефератів. Автомобілі повітряно-пінного гасіння. Галузь застосування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка