Конспект лекцій з дисципліни «облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік І аудит»Сторінка1/5
Дата конвертації31.10.2017
Розмір2.12 Mb.
#31165
ТипКонспект
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ»

для студентів спеціальності «Облік і аудит»
Тернопіль-2016

Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік і аудит» / Укладач О.Р. Кіляр – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 102с.

Укладач: Кіляр Олександра Романівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Рецензент: Марущак Леся Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

Навчально-методичні матеріали розглянуті і затверджені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Протокол № 1 від 29 серпня 2016 р.

Схвалено і рекомендовано методичною радою факультету економіки та менеджменту.Протокол № 2 від 14.вересня 2016 р.
ЗМІСТ

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ

4

1. Призначення та зміст концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ.

4

2. Міжнародна гармонізація вимог до фінансових звітів.

5

3. Мета, завдання та функції ради з міжнародних стандартів фінансової звітності та комітету з інтерпретацій фінансової звітності.

6

4. Перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні

7

ТЕМА 2. ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

10

1. Статус та склад МСФЗ.

10

2. Розвиток та впровадження МСФЗ в Україні

13

ТЕМА 3. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

14

1. Організація першого застосування МСФЗ (IFRS) 1

14

2. Добровільні та обов’язкові виключення при підготовці бухгалтерського балансу при першому застосуванні МСФЗ

17

3. Подання та розкриття інформації при першому застосуванні МСФЗ

19

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МСФЗ

21

1. Основні завдання організації обліку

21

2. Облікова політика підприємства

22

3. Робочий план рахунків

24

4. Організація документообігу

27

5. Кадрове забезпечення

29

ТЕМА 5. ВИЗНАННЯ, ОЦІНКА ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

29

1. Особливості формування балансової вартості запасів та відображення інформації про них у звіті про фінансовий стан.

30

2. Порядок обліку та відображення у фінансових звітах інформації про необоротні активи: визнання, оцінка та подання основних засобів, інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів.

33

3. Формування облікової політики щодо необоротних активів, які утримуються для продажу, та вимоги до їх подання у фінансових звітах.

42

4. Умови зменшення корисності активів та її вплив на оцінку елементів фінансової звітності.

44

5. Класифікація орендних операцій, подання та розкриття інформації про них у фінансових звітах.

50

6. Особливості розкриття у фінансових звітах інформації про припинену діяльність.

55

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ, ОЦІНКИ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

56

1. Сутність та порядок відображення у фінансових звітах інформації про виплати працівникам.

57

2. Класифікація, оцінка та подання державних грантів.

63

3. Особливості визнання, оцінювання та розкриття у фінансових звітах інформації про забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи.

67

4. Сутність поточного та відстрочених податків на прибуток, методика їх розрахунку та відображення у фінансових звітах.

70

ТЕМА 7. ВИМОГИ ЩОДО ВИЗНАННЯ, ОЦІНКИ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА

78

1. Особливості визнання, оцінки та відображення доходів від продажу товарів в звіті про сукупні доходи.

78

2. Підходи до визнання, оцінки та відображення доходів від надання послуг в звіті про сукупні доходи.

80

3. Порядок визнання та відображення у звітності доходів у вигляді відсотків, дивідендів та роялті.

81

4. Особливості відображення в фінансовій звітності витрат на позики.

82

5. Підходи до визнання та оцінки доходів та витрат за будівельними контрактами.

85

ТЕМА 8. СКЛАД І СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇХ ПОДАННЯ

88

1. Склад фінансової звітності та вимоги до подання інформації у фінансових звітах

88

2. Структура та класифікація складових звіту про фінансовий стан.

94

3. Структура та методика формування звіту про сукупні доходи.

96

4. Сутність, зміст та методи формування звіту про рух грошових коштів.

97

5. Призначення та основні елементи звіту про зміни у власному капіталі.

99

6. Суть, значення та загальні вимоги до подання інформації в примітках до фінансових звітів.

100

Список рекомендованої літератури …………………………..

102

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка