Конспект лекцій з курсу «соціальна психологія»Сторінка1/65
Дата конвертації20.06.2022
Розмір0.6 Mb.
#92838
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
Конспект лекцій з соціальної психології (3)

Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський національний університет
ім. Олеся Гончара

Г.Ю. Чередник, О.О. Лоза


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ
«СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

Дніпропетровськ


РВВ ДНУ
2009
ББК 88.5я73
УДК 316.6
Ч – 46

Рецензенти:


канд. пед. наук, доц. С.Г. Крамаренко
канд. психол. наук, доц. І.Г. Батраченко

Ч – 46 Чередник Г.Ю. Конспект лекцій з курсу «Соціальна психологія» [Текст] / Г.Ю. Чередник, О.О. Лоза. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 76 с.


Системно викладений лекційний матеріал із курсу «Соціальна психологія». Зміст навчального предмета структурований і відповідає основним положенням цієї дисципліни. Обґрунтовано висвітлюються питання розвитку соціальної психології як галузі наукового знання, таких соціально-психологічних феноменів, як спілкування, особистість, великі й малі соціальні групи. Уміщені наукові погляди і дослідження широкого кола вітчизняних і зарубіжних дослідників як у галузі соціальної психології, так і суміжних дисциплін.


Для студентів ДНУ факультету психології.

Темплан 2009, поз. 107


Навчальне видання


Галина Юріївна Чередник


Олена Олександрівна Лоза


Конспект лекцій з курсу
«Соціальна психологія»
Редактор К.В.Маліщук
Коректор Г.В.Кіц
Техредактор Л.П.Замятіна
П ідписано до друку 24.03.09. Формат 60х84/16. Папір друкарський
Друк плоский. Ум. друк. арк. 4,1. Ум. фарбовідб. 4,1. Обл.-вид. арк. 6,0.
Тираж 100 пр. Зам. № 320.
Р ВВ ДНУ, просп. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010.
Друкарня ДНУ, вул. Наукова, 5, м. Дніпропетровськ, 49050

 Чередник Г.Ю., Лоза О.О., 2009


Лекція 1. Загальна характеристика соціальної психології як галузі
психологічних знань
1.1 Предмет соціальної психології
1.2 Місце соціальної психології серед інших наук та структура соціальної психології
1.3 Історія розвитку соціальної психології
1.4 Методологія та методи соціально-психологічного дослідження

    1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка