Конспект уроку художньої культури 9 клас Тема. Особливості культур заходу I сходуДата конвертації07.11.2018
Розмір83.5 Kb.
ТипКонспект
Михайлова Людмила Олексіївна

вчитель художньої культури

Хутірської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Черкаської районної ради Черкаської області


Конспект уроку художньої культури 9 клас

Тема. ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУР ЗАХОДУ I СХОДУ

Мета уроку: формування ключових компетентностей:

загальнокультурна компетентність: роль мистецтва у житті, засвоєння художньої картини світу;

інформаційна компетентність: вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися довідковою літературою;

міжпредметна естетична компетентність: виявлення естетичного ставлення до мистецтва, світу в різних сферах діяльності людини; спроможність аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення культури Сходу і Заходу; вміння цінувати красу, створену митцями;

предметних компетентностей: ознайомити учнів із художньою культурою країн Заходу і Сходу;вчити визначити особливості культури країн Заходу і Сходу; розвивати вміння сприймати твори різних культур та порівнювати їх; виховувати толерантність, повагу до інших культур.

Обладнання; візуальний ряд: ілюстрації із зображенням таких об'єктів чи творів: ієрогліфи; книжкова мініатюра арабської культури; культові споруди античного, романського, готичного стилів і стилю бароко; культова архітектура провідних релігій світу (зовнішній вигляд, інтер'єри, оздоблення); японські сади, мультимедійна презентація.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку

  1. Організація класу
  1. Актуалізація опорних знань

Вправа «Мистецька розминка»

— До яких видів мистецтва ми зверталися під час вивчення різних історично-культурних епох? [слайд 1 ]


III. Мотивація навчальних знань [слайд 2 ]

«Захід є Захід, Схід є Схід, не зустрітися їм ніколи». У цих рядках англійського письменника Редьярда Кіплінга відбито уявлення полярності східної та західної культур. Чи насправді культури такі різні? Визначмо деякі особливості цих двох великих культур.


IV. Повідомлення теми уроку [слайд 3 ]

Питання для розгляду

  1. Зміст поняття «культура» на Заході та Сході.

  2. Відмінності східної та західної культур.


V. Вивчення нового матеріалу

Робота з таблицею

Зміст поняття «культура» на Заході та СходіПерш ніж почати вивчення нового матеріалу, накреслімо в зошиті таку таблицю, яку впродовж уроку будемо заповнювати, [слайд 4 ]

(Нижче подано таблицю, якою вона має бути на завершення уроку.)Західна культура
Східна культура
Територіальний принцип
Європейські країни, країни Америки
Країни Центральної, Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Північної АфрикиПисемність
Алфавіт сукупність знаків, відображає звуки

що

Ієрогліф знак, що передає зміст слова і навіть фразиСвітосприйняття
Людина — центр Всесвіту

Людина — частина природи

Провідні релігії

Християнство

Іудаїзм, буддизм, мусульманство

Західна культура

Східна культура

Театральне мистецтво

Сильні емоційні потрясіння.

Поєднання в опері елементів драматургії та музики—Не можна виводити глядача з душевної рівноваги.

-— Поєднання елементів драма­тургії, музики, акробатики, пантоміми (Китай)

—Театр «но» (Японія)


Образотворче мистецтво

Зображення людини чи тва­рин — основа всіх жанрів

живопису


—Заборона зображення в му­сульманській культурі людей, Бога, тварин.

—У мусульманській культурі провідний жанр — книжкова мініатюраМузичне мистецтво

—Церковні твори належать до певного жанру.

—Музика — окремий вид мистецтва—Співання Корану — не є музикою.

—Невід'ємна частина інших видів мистецтва (театр, поезія, палацові ритуали)Архітектура

Відокремлення середовища,в якому мешкає людина, від природи

Особливості архітектури виз­


начаються за культурними епохами

—Пов'язана з ландшафтом і гармонійно його доповнює.

Особливості архітектури виз-начаються за національною, та релігійною належністю.

—Оздоблення має більш орна-ментальний характерРозповідь учителя з елементами бесіди

Відмінності східної та західної культур

Територіальний принцип [слайд 5 ]

Пригадаймо, які країни в територіальному розумінні можна поділити на Схід і Захід?

Країни західного регіону — це країни європейського континенту, східного — країни Центральної, Південно-Східної Азії, Близького Сходу. Але поділ на східну й західну культури визначається не лише територіальним розташуванням країн, а й характеристикою світосприйняття, ціннісної орієнтації та філософії народів, які мешкають на їх території. Саме за цими ознаками до культури Заходу належить американська культура, а до культури Сходу — культура Північної Африки.

Щоб розглядати особливості цих культур, треба зрозуміти зміст, який вкладають ці народи в поняття «культура».

Європейці розуміють культуру як «перетворення», «обробку». А от, наприклад, китайський ієрогліф «вень», аналогічний поняттю «культура», споріднений із символом «прикраса», [слайд 6 ]

Отже, якщо на Заході під культурою розуміється сукупність матеріальних і духовних продуктів людської діяльності, то на Сході до культури належить те, що робить світ людини витонченим, естетично прикрашеним.

Через соціально-історичні, природно-географічні, релігійні передумови поняття «Схід» здавна уособлювало для європейця інший тип життєустрою ніж той, якому він належав сам.

Першими в Європі протиставляли себе Сходу давні греки. Поняття Сходу вони віднесли до Персії та інших земель, які розташовувалися на схід від грецького світу. Але вже в Давній Греції це поняття було не просто географічним, у нього вкладався більш широкий зміст.

Різні культури мають низку розбіжностей, суттєвих відмінностей. Наприклад, символ чоловічої краси в Китаї був таким: лисий чоловік, товстий, з круглим животом, з довгими нігтями, на які надягали спеціальні напалечники. Ідеал чоловічої краси західного зразка був зовсім протилежним: це гармонійно розвинутий Аполлон, який обов'язково має шліфувати як своє тіло, так і душу. Греки вважали, що організм Аполлона більш діяльний у фізичному і психічному розумінні. Захід прагнув відповісти на питання, що є світ і яке місце в ньому людини, а Схід відтворював світ від свого внутрішнього відчуття.

Порівнюючи надбання цих двох культур, ми побачимо їхню своєрідність і несхожість в архітектурі, мистецтві, життєвому устрої та ін. Писемність

Пригадайте, що становить основу писемності західних країн. Скільки букв в алфавіті, яким ми користуємося? [слайд 7] Основу писемності становить алфавіт, знаки якого позначають звуки, ці знаки ми складаємо в склади, склади у слова і т. ін. Ієрогліф передає зміст слова й навіть фрази, їх кількість неймовірна.Демонстрація китайських та японських ієрогліфів, [слайд 8]

Світосприйняття [слайд 9]

Західна культура прагне перетворити природу, підкорити її людству.

—Які технічні винаходи належать до європейської культури?

Потяг, автомобіль, літак належать представникам західної культури, а найкращий досвід лікування людини — східній медицині. А яка ж роль відводиться людині у світі?Демонстрація творів образотворчого мистецтва.

У культурі Заходу людина — центр Всесвіту, а природа її середовище, яке має бути вдосконалене. Для східної країни , людина — частина природи, імистецтво прагне відобразити гармонію існування людини в навколишньому світі.

Провідні релігії [слайд 10]

Захід має одну релігію - Християнство, [слайд 11]

Як ми бачимо, Схід, на відміну від Заходу, має кілька і провідних релігій (іудаїзм, буддизм, мусульманство). Саме релігійні традиції вплинули і на розвиток різних видів їх мистецтва. Тому, що церква була замовником на мистецькі твори.

Давайте визначимо відмінності в архітектурі, образотворчому, театральному та музичному мистецтвах.Театральне мистецтво [слайд 12]

У східній і західній культурах ставлення до театральних жанрів різне і неоднакова мета впливу на глядача. Так, в Індії, згідно з релігійними традиціями, не можна було виводити глядача з душевної рівноваги, показувати сцени боротьби, нещасливі кінці тощо. А в давньогрецькому театрі спеціально зверталися до трагедії, щоб викликати співчуття у глядачів до героїв, примусити перенести емоційне потрясіння. Вважалося, що саме таким чином людина може очистити свою душу.

Для опери характерним є поєднання драматургії та музики. Наприклад, у китайському театрі, на відміну від європейського, оперні вистави містять елементи акробатики та пантоміми. Своєрідним, що не має аналогів у європейському мистецтві, є японський театр «но»: актори промовляють сло­ва під барабанні ритми, а музиканти (на барабанах, флейтах, струнних інструментах) акомпанують танцям, [слайд 13]

Образотворче мистецтво

Назвіть культурні епохи або художні напрями західноєвропейського мистецтва, в яких культ людини в мистецтві набув своєї кульмінації.[слайд 14]

Завдяки талановитим художникам до нас дійшли портрети визначних осіб різних епох, а образ Христа ми зустрічали на фресках, вітражах, мозаїках культових споруд, у книжковій графіці, на полотнах відомих художників, у роботах скульптор. Майже в усіх жанрах образотворчого мистецтва (крім пейзажу) головним об'єктом зображення була людина ; та її діяльність, [слайд 15]

На відміну від західноєвропейського, в мусульманському мистецтві релігією було заборонено зображення людини, тварин і тим більше Бога. Це не стосувалося лише оформлення рукописних книжок. Тому на сторінках цих книг мусульманських народів ми бачимо зображення епічних героїв, ліричні та батальні сцени.

Демонстрація творів книжкової мініатюри арабської культури.

[слайд 16 ]

Порівняйте живописні твори, [слайд 17 ]

Музичне мистецтво

Пригадайте, чи існує поділ на жанри в церковній музиці європейської культури. Які це жанри?

Спів Корану в мечеті не вважається взагалі музикою. Ще одна суттєва ознака того, що музика Заходу є окремим видом мистецтва, з притаманними їй виражальними засобами, прийомами, певними формами, жанрами тощо. У країнах Сходу вона обов'язково пов'язана з іншими видами мистецтва: в Індії — з театром і пантомімою, в Китаї — з палацовими ритуалами, у мусульманських країнах — із поезією.Архітектура

Демонстрація архітектурних культових споруд античного, романського, готичного стилів і стилю бароко, [слайд 18]

Архітектура культових споруд спрямована на відокремлення середовища, в якому мешкає людина, від природи, а різноманіття зовнішнього вигляду визначаються культурними епохами. Самобутність декору та різноманітність форм будівель характерні для східної архітектури. Залежно від релігії та національної належності ми маємо мінарети, медресе, мечеті (мусульманство), пагоди, ступи (буддизм).Демонстрація відповідних архітектурних споруд: зовнішній вигляд, інтер'єри, оздоблення.[сайди 19-20 ]

Принципи побудови ландшафтних парків західно-європейської культури доволі прості. Більшість з них це - пейзажні парки, [слайд 21 ]

Робота з підручником

Інформацію про японський ландшафтний сад знайдіть і опрацюйте на ст.235 підручника.

Визначною рисою східної архітектури є обов'язкове гармонійне поєднання з ландшафтом. Східна філософія щодо єдності людини і природи яскраво відображена й у ландшафтній архітектурі. Прикладом цього можуть бути японські сади.Демонстрація японських садів, [слайд 21 ]

Важливе місце в культурі займає декоративно-прикладне мистецтво. Давайте порівняємо зразки виробів ДПМ на прикладі гончарства та килимарства, [слайди 22-23 ]

Висновок. Для східної людини, на відміну від європейця, характерними є більша зосередженість на власному духовному світі, сильніша віра в досконалість і гармонію навколишнього світу.

Але у цих двох культур є багато подібностей. Це можна побачити розглянувши зразки розписів, [слайд 24]


VI.Закріплення нових знань

Бесіда

—За якими критеріями відбувається розподіл на західну і східну культури? (учні відповідають з таблиці в зошиті).Вправа «Впізнай»

Розгляньте зображення фрагментів різних видів мистецтв і вкажіть - Захід чи Схід? [слайд 25]


VII. Підсумок уроку

Метод «Мікрофон»

- Сьогодні на уроці мене найбільше вразило...
VIII. Домашнє завдання

I варіант - ст.226-232II варіант - ст.233-244
ЛІТЕРАТУРА:

Художня культура 9 клас: Методичний посібник/Л. Кондратова. – Х.: Ранок, 2006. – 208 с.

Художня культура 9 клас: Книжка для вчителя/с.Федун, О.Чорний. Т.: Мандрівець, 2010. – 216с.

Художня культура: уроки та позакласні заходи 9 -11 класи:/Л. Шелестова, О. Гайдамака. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.Художня культура 9 клас: Тематичні розробки уроків/Л. Климова. – Х.: Ранок, 2009. – 288 с.

Художня культура 9 клас: Тематичні розробки уроків/Л. Масол, О. Гайдамака. – Х.: Ранок, 2009. – 320 с.
Каталог: uploads -> editor -> 5098 -> 407825 -> sitepage 11 -> files
files -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
files -> Основи художньої культури
files -> Актуалізація опорних знань Вправа «Прдовж речення»
files -> Н. А. Лємешева, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради навчити людину жити в світі прекрасного
files -> Сайфудінова Г. П., вчитель художньої культури Худяківської зош І-ІІІ ст. Черкаської районної ради Черкаської області технології інтегрованого навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку художня культура
files -> Використання інфрмаційно комунікаційних
files -> Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к. ХІХ – п. ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів
files -> Використання інформаційно комунікаційних технологій під час вивчення предметів
files -> Зміст уроку музичного мистецтва
files -> Розвиток творчого потенціалу учнів через ікт на уроках художньої культури Підготувала презентацію вчитель художньої культури Городищенської зош і-іііст. №1


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка