Конспект уроку з теми: Клітинна будова тварин. Особливості тваринної клітини. Мета урокуСторінка1/26
Дата конвертації11.12.2018
Розмір2.58 Mb.
#76656
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
План-конспект уроку з теми: Клітинна будова тварин. Особливості тваринної клітини. Клітинна будова тварин. Особливості тваринної клітини.

Мета уроку: навчальна: сформувати в учнів знання про особливості будови тваринних клітин, про відмінність тваринних клітин від рослинних, вивчити органели і процеси життєдіяльності тваринних клітин.

розвиваюча: розвиток пізнавального інтересу, уваги, самостійності при виявленні спільних і відмінних рис в рослинній і тваринній клітинах.

виховна: продовжити формувати в учнів науковий світогляд, формування природо - охоронного виховання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Дидактична знати особливості будови тваринних клітин, вміти відрізняти

мета: тваринну клітину від рослинної.

Основні глікокалікс, піноцитоз, ендоцитоз, фагоцитоз, мітохондрії, клітинний центр,

терміни: гетеротрофи, глікоген, екзоцитоз.

Методи та словесний (бесіда, розповіді, пояснення), робота з підручником,

методичні наочний (таблиці, малюнки).

прийоми:

Обладнання: підручник, таблиці, малюнки.

Хід урокуІ. Актуалізація чуттєвого досвіду

Перевірка домашнього завдання шляхом фронтальної бесіди. 1. Який предмет ми вивчаємо?

 2. Що таке біологія?

 3. Хто запропонував термін «біологія»?

 4. Назвіть царства живої природи?

 5. Що таке прокаріоти?

 6. Що таке еукаріоти?

 7. Які науки вивчають рослини, тварини, гриби, бактерії?

 8. Згадайте ознаки тварин і порівняйте їх з рослинами?

 9. Назвіть таксони рослин і тварин.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми продовжимо вивчати тварин, а саме розглянемо їх клітинну будову.

Тема: Будова тваринної клітини.

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

Будова завжди визначає функції, а від функції залежить будова.

І. Поверхневий апарат клітини (ПАК):

1. Глікокалікс

2. Плазматична мембрана

Ендоцитоз – процес поглинання речовин клітиною. Розрізняють: 1. Фагоцитоз – поглинання твердих речовин

 2. Піноцитоз - поглинання рідин.

Екзоцитоз – процес виведення речовин з клітини.

ІІ. Цитоплазма з органелами: 1. Ендоплазматична сітка (ЕПС)

 2. Апарат Гольджі

 3. Лізосома (внутрішньоклітинні шлунки)

 4. Мітохондрії («енергетичні станції», «дихальні центри»)

 5. Клітинний центр – приймає участь в поділі клітини

ІІІ. Ядро – зберігає та передає спадкову інформацію.

ІV. Узагальнення та закріплення знань

Вчитель задає учням питання: • Функції ядра?

 • Що спільного і відмінного у будові оболонки тваринної та рослинної клітини?

Потім вчитель малює на дошці таблицю, а учні в зошитах і заповнюють її з допомогою підручника.

Ознака

Рослинна клітина

Тваринна клітина

Ядро

Мітохондрії

Оболонка клітини

Пластиди


Вакуолі

Цитоплазма

Клітинна мембрана

Клітинний центр+

+

 1. Підсумки уроку

Вчитель робить загальні висновки по новій темі і дає домашнє завдання. Прочитати параграф 3, дати письмову відповідь на питання: Яка роль збереження та передачі спадкової інформації в існуванні видів організмів?
План-конспект уроку з теми: Тканини тварин, їх функції.

Мета уроку: навчальна: сформувати в учнів знання про особливості будови тканин, про

відмінність тваринних тканин від рослинних, вивчити типи тканин і їх функції.розвиваюча: розвиток пізнавального інтересу, уваги, при виявленні спільних і відмінних рис в рослинній і тваринній тканинах, розвиток самостійності під час виконання лабораторної роботи.

виховна: продовжити формувати в учнів науковий світогляд, формування санітарно-гігієнічного виховання і культури праці в ході лабораторної роботи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Дидактична знати особливості будови, типи, функції тканин, вміти розрізняти типи тканин,

мета: працювати з мікроскопом.

Основні міофібрили, нейрони, скелетні тканини, епітелій, сполучні тканини, гістологія,

терміни: посмуговані і непосмуговані м’язи.

Методи та словесний (бесіда, розповіді, пояснення), робота з підручником,наочний

методичні (таблиці, схеми малюнки), практичний (мікроскопи, мікропрепарати)

прийоми:

Обладнання: підручник, таблиці, малюнки, схеми, мікроскопи, мікропрепарати.

Хід урокуІ. Актуалізація чуттєвого досвіду

Перевірка домашнього завдання шляхом фронтальної бесіди.

Запитання:


 1. Назвіть царства живої природи?

 2. Яке царство ми вивчаємо?

 3. Яка наука вивчає це царство?

 4. З яких компонентів складаються клітини тварин, показати на малюнку?

 5. Що таке фагоцитоз?

 6. Що таке ендо- то екзоцитоз?

 7. Що таке гетеротрофи?

Вчитель викликає учнів, якщо учень не відповів то вчитель викликає іншого на те саме питання. Після опитування оголошує оцінки.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Всі живі організми утворені з клітини → тканини → органи → системи органів → організм.

Сьогодні на уроці ми будмо вивчати будову тканин.

Тема: Тканини тварин, їх функції.ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

Гістологія – це наука про тканини тварин.

Тканина тварин – це сукупність клітин та міжклітинної речовини подібних за будовою, функціями, походженням.

Порівняємо тканини рослин і тварин:

Тканини рослин Тканини тварин


 1. Твірна

 2. Покривна 1. Епітеліальна

 3. Основна 2. Сполучна

 4. Провідна 3. М’язова

 5. Механічна 4. Нервова

Тип тканини

Функції

Особливості будови

Місце розташування

Епітеліальна

Захисна, видільна, всисна, газообмін, секреторна

Клітини щільно прилягають одна до одної і майже не містять міжклітинної речовини

Покриви тіла і внутрішніх органів, утворює залози

М’язова

а)свідоме скорочення

б)скорочення довільні

в)скорочення довільні


Складається з видовжених клітин є: а)посмугована б) не посмугована

в) серцевий м’яза)утворює скелетні м’язи

б)внутрішні органи

в) серцевий

м’яз


Сполучна

Сполучає тканини між собою, опорна, захисна, транспортна

Клітини нещільно прилягають, багато міжклітинної речовини

Скелет, до складу всіх органів, кров, лімфа

Нервова

Регуляція життєвих процесів в організмі

Клітини – нейрони і клітини супутники. Є відростки, довгий аксон, короткий дендрит

Утворює нервову систему

ІV. Узагальнення та закріплення знань

У друкованих зошитах учні виконують лабораторну роботу.

Завдання:


 1. Знайдіть відмінність між клітиною рослини і тварини.

 2. На малюнку: Типи тканин позначте органели.

 3. Напишіть спільні ознаки в межах тканини.

Учні розглядають типи тканин під мікроскопами.
План-конспект уроку з теми: Органи та системи органів тварин, їх функції.

Мета : навчальна: сформувати в учнів уявлення про загальну будову, регуляцію і функції органів та систем органів тваринних організмів.

розвиваюча: розвиток пізнавального інтересу, уваги, самостійності, вміння аналізувати і узагальнювати, робити висновки.

виховна: продовжити формувати в учнів науковий світогляд, формування природо - охоронного виховання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Дидактична знати особливості будови органів і систем органів, їх основні функції та значення

мета: для організму.

Основні трахеї, глотка, наскрізна та ненаскрізна травна система, мальпігієві судини,замкнена

терміни: та незамкнена кровоносна система, обмін речовин, кровообіг, мозок, нервова регуляція, опорно-рухова система, порожнина тіла.

Методи та словесний (бесіда, розповіді, пояснення), робота з підручником, наочний (таблиці,

методичні малюнки,схеми).

прийоми:

Обладнання: підручник, таблиці, малюнки, схеми .

Хід урокуІ. Актуалізація чуттєвого досвіду

Перевірка домашнього завдання. 1. Який розділ біології ми вивчаємо?

 2. Яке царство живого вивчає зоологія?

 3. Назвати всі складові частини тваринної клітини і показати їх на малюнку.

 4. Що таке тканина?

 5. Які типи тваринної тканини ми знаємо?

 6. Які тканини забезпечують рухи тварин?

 7. З яких клітин складається нервова тканина?

 8. Назвіть функції епітелію.

 9. Яка спільна ознака у різних видів сполучної тканини?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Тема уроку: Органи та системи органів тварин, їх функції.ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

Особливістю будови багатоклітинних тварин є наявність у них систем органів.Орган – це складова частина організму, що має певну форму, будову, виконує певні функції та займає певне місце в організмі.

Сукупність органів, які виконують спільні функції називають системою органів.

Травна : тварини є гетеротрофами вони споживають готові органічні сполуки, а рослини є автотрофами вони самі синтезують органічні сполуки з неорганічних речовин.

Порожнина тіла - простір заповнений речовиною, в якому розташовані внутрішні органи.

Є такий вид травлення, як позакишкове у павуків.

Серце – це м’язовий пульсуючий орган, він забезпечує рух крові по судинах.

Мозок – це головний центр нервової системи.

Системи органів

Органи

Функції

Опорно-рухова

Скелет: зовнішній і внутрішній; м’язи, сухожилки, зв’язки

 1. 1. Опорна

 2. 2. Рухова

 3. 3. Захисна

Дихальна

У водних – зябра

У комах – трахеї

У хордових → дих. шляхи: носова порожнина, глотка, трахея, бронхи.

Органи дихання - легені 1. Газообмін

Травна → наскрізна

ненаскрізнаРот – глотка – стравохід – шлунок – кишечник - анальний отвір

 1. 1. Перетравлення їжі

 2. 2. Всмоктування продуктів розчеплення у кров, тобто забезпечення організму поживними речовинами

Кровоносна

замкнена незамкненаСерце – артерії – вени - капіляри

 1. 1. Транспорт поживних речовин з кров’ю

 2. 2. Захисна ( імунітет )

Видільна

Нирки – сечоводи – сечовий міхур - сечівник

Виведення з організму кінцевих продуктів обміну ( води, солей )

Нервова

Органи чуття:Нервова система

Центральна Периферійна 1. Зору

 2. Нюху

 3. Слуху

 4. Смаку

 5. Дотику

Регуляція роботи всіх органів та систем ( командир ).

Забезпечують зв'язок з навколишнім середовищем.Ендокринна

Залози, що виробляють гормони

Регуляція роботи органів та систем

Статева

залози


клітини

чоловічі жіночі

сім’яники яєчники

сперматозоїди яйцеклітини


Забезпечують розмноження тварин

У деяких організмів твердого скелета немає. Проте, опору тіла створює рідини всередині організмів, яка перебуває під певним тиском (гідроскелет). Це черви, медузи, слимак тощо.

ІV. Узагальнення та закріплення знань

Висновок: клітини утворюють тканини, тканини формують органи, органи – системи органів, а системи – організм у цілому.Біологія 7 клас Дата____________

Тема: Поняття про класифікацію тварин

Мета: сформувати в учнів поняття про класифікацію тварин; ознайомити їх з основними систематичними категоріями царства Тварини; розвивати вміння порівнювати та робити узагальнюючі висновки; закріпити індивідуальні вміння складати запитання; виховувати культуру спілкування.

Очікувані результати: учні називають основні систематичні категорії царства Тварини; порівнюють систематичні категорії царства Рослини і царства Тварини.

Обладнання: зошит, підручник, схеми, роздавальний матеріал

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.ІІ. Перевірка домашнього завдання

2.1. Індивідуальна робота учнів за картками (роздавальний матеріал).

2.2. Вправа «Розумний куб».

(«Розумний куб» — це метод, для застосування якого виготовляється куб для індивідуального чи фронтального опитування. На кожній із граней написане одне із запитань, за яким можна дати характеристику чого-небудь, провести аналіз тощо. Учень кидає куб і відповідає на запитання, яке йому випало на верхній грані. Така робота дає можливість створювати на уроках ігрові моменти і дуже позитивно сприймається учнями.)Запитання на гранях куба:

1. Що таке орган?

2. У чому полягають принципи побудови органів?

3. Що таке система органів?

4. Які системи органів характерні для тварин?

5. Яка система забезпечує узгоджену діяльність усіх органів?

6. У чому полягає функція травної системи?

2.3. «Тести для друга».

Учні обмінюються тестовими завданнями, які вони склали вдома, і розв’язують їх.2.4. «Хрестики-нулики».

Відшукати пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі з органів, які належать до однієї системи, та назвати цю систему.
1 трахеї

2 кишечник

3 мозок

4 скелет

5 зябра

6 м’язи

7 глотка

8 нирки

9 легені


Відповідь: 1–5–9; дихальна система.


1 сечовід

2 глотка

3 нирка

4 м’язи

5 кишечник

6 скелет

7 серце

8 шлунок

9 ротовий отвір


Відповідь: 2–5–8; травна система.


1 видільні трубочки

2 легені

3 зябра

4 глотка

5 нирка

6 мозок

7 серце

8 вени

9 артерії

Відповідь: 7–8–9; кровоносна система.

2.5. «Закінчи схему»

(Схема зображена на дошці або спроектована на екран.)Системи органів та їхні функції

2.6. «Коло ідей».

— Поясніть, що, куди, звідки і для чого переносить транспортна система в організмі тварин.ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів та мотивація їх навчальної діяльності

Вправа «Систематики»

На екран проектується зображення тварин, наприклад: сой­ка, окунь, ропуха, метелик, ведмідь, перепілка, муха, щука, жаба, кінь, дятел, тарган, квакша, акула, їжак тощо.

Учням пропонується поділити всіх тварин на групи.

Бесіда

— За якими ознаками ви поділили тварин на групи?Слово вчителя

Спроби класифікувати організми робилися ще в античні часи. Тривалий час у науці існувала система, розроблена Арістотелем (IV ст. до н. е.). Він поділив усі відомі організми на два царства — Рослини і Тварини, використовуючи як відмінні ознаки нерухомість і нечутливість перших порівняно з другими. Крім того, Арістотель поділяв усіх тварин на дві групи: «тварини з кров’ю» і «тварини без крові», що в цілому відповідає сучасному поділу на хребетних і безхребетних. Далі він виділяв ряд дрібніших угруповань, керуючись різними відмінними ознаками.

Звичайно, з позицій сучасної науки система Арістотеля здається недосконалою, але слід ураховувати рівень фактичних знань того часу. У його роботі описується всього лише 454 види тварин, та й можливості методів досліджень були досить обмеженими.

Сучасна класифікація тварин побудована на засадах, запропонованих Карлом Ліннеєм, який першим згрупував види живих істот на основі спільних анатомічних характеристик.Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.

ІV. Засвоєння нового матеріалу

Різноманітність тварин та їхня класифікація

Розповідь учителя

Тваринний світ України досить різноманітний. Він налічує до 45 тис. видів, з яких тільки ссавців — 180 видів, птахів — 344, риб — понад 270 видів.Бесіда

1. Яка наука визначає місце різних організмів у системі органічного світу? (Систематика.)

Для цього використовуються систематичні одиниці (категорії). Уперше систематичні категорії (клас — ряд — рід — вид) запровадив у науковий обіг шведський натураліст Карл Лінней.

2. Пригадайте, які систематичні категорії використовуються в систематиці рослин.

(Вид, рід, родина, порядок, клас, відділ, царство.)

Розповідь учителя

Нині в зоології існують такі основні систематичні категорії:Складання опорної схеми

ЦарствоТип
Об’єднує споріднені класи
Об’єднує споріднені ряди тварин

КласОб’єднує найближчі родини тварин

Ряд
Об’єднує споріднені роди тварин

Родина
Вид

Об’єднує споріднені, пов’язані спільним походженням види

РідНайменша одиниця класифікації: група організмів, подібних за будовою і процесами життєдіяльності, які можуть схрещуватися між собою і давати подібне до себе потомствоРозповідь учителя

Певний вид тварин у системі органічного світу займає своє положення, що визначається як подібністю будови, так і історичною спорідненістю (тобто походженням, родинними зв’язками). Класифікація тварин, заснована на родинних зв’язках, є природною. Раніше організми об’єднували лише на підставі подібності будови, небагатьох спільних рис (штучна класифікація), що не давало можливості науково систематизувати тварин.

Для прикладу визначимо місце шпака звичайного в системі тваринного світу:

Царство Тварини

Тип Хордові

Клас Птахи

Ряд Горобцеподібні

Родина Шпакові

Рід Шпак

Вид Шпак звичайний

V. Узагальнення і закріплення знань

5.1. «Закінчи речення».

1. Наука про різноманітність живих організмів, завданням якої є опис і упорядковування різноманітних видів, їх розподіл на таксони,— це … (систематика).

2. Систематична категорія, що об’єднує споріднені ряди тварин,— це … (клас).

3. Найменша одиниця класифікації — … (вид).

4. Систематична категорія, що об’єднує найближчі родини тварин,— це … (ряд).

5. Систематична категорія, що об’єднує споріднені роди тварин,— це … (родина).

6. Систематична категорія, що об’єднує споріднені класи,— це … (тип).

5.2. «Ти — мені, я — тобі».

Учні складають запитання з вивченої на уроці теми, щоб поставити їх комусь зі своїх однокласників. Учень, який отримав запитання і дав на нього відповідь, має право поставити своє запитання.VІ. Підбиття підсумків уроку

Учитель разом з учнями підбиває підсумки уроку.«Мікрофон»

— Як би ви оцінили свою роботу на уроці?

Оцінювання учнів.

VІІ. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Опрацювати відповідний параграф підручника7.2. Індивідуальні та творчі завдання. Знайти легенди про гідру.

Відшукати пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі з органів, які належать до однієї системи, та назвати цю систему.
1 трахеї

2 кишечник

3 мозок

4 скелет

5 зябра

6 м’язи

7 глотка

8 нирки

9 легені

Відшукати пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі з органів, які належать до однієї системи, та назвати цю систему.
1 сечовід

2 глотка

3 нирка

4 м’язи

5 кишечник

6 скелет

7 серце

8 шлунок

9 ротовий отвір

Відшукати пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі з органів, які належать до однієї системи, та назвати цю систему.
1 видільні трубочки

2 легені

3 зябра

4 глотка

5 нирка

6 мозок

7 серце

8 вени

9 артерії

Відшукати пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі з органів, які належать до однієї системи, та назвати цю систему.
1 трахеї

2 кишечник

3 мозок

4 скелет

5 зябра

6 м’язи

7 глотка

8 нирки

9 легені

Відшукати пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі з органів, які належать до однієї системи, та назвати цю систему.
1 сечовід

2 глотка

3 нирка

4 м’язи

5 кишечник

6 скелет

7 серце

8 шлунок

9 ротовий отвір

Відшукати пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі з органів, які належать до однієї системи, та назвати цю систему.
1 видільні трубочки

2 легені

3 зябра

4 глотка

5 нирка

6 мозок

7 серце

8 вени

9 артерії
Каталог: IMG -> docx
IMG -> Програма література (російська та зарубіжна)
IMG -> Конспекти уроків за новим Державним стандартом
IMG -> Природознавство 4 клас
docx -> Урок №1 Дата проведення тема уроку: поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин
docx -> Урок дата Тема. Нестатеве розмноження організмів
docx -> Урок 1 Тема. Біологія наука про життя. Основні властивості живого
docx -> Урок дата Тема. Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства
docx -> Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Професійно-технічне училище №5 м. Ковеля
docx -> Уроку Зміст навчального матеріалу Дата 1 Вступ
docx -> Рості речовини Прості речовини метали та неметали. Оксиген як хімічний елемент. Кисень як проста речовина


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка