Конспекти лекцій з дисципліни Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва Тема №1 Вступ. Будова І принципи функціонування пк. ВступСторінка1/61
Дата конвертації19.11.2018
Розмір7.59 Mb.
#65090
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Конспекти лекцій

з дисципліни

Комп’ютеризація

сільськогосподарського

виробництва


Тема №1

Вступ. Будова і принципи функціонування ПК.
  1. Вступ.


Обчислювальна техніка все більш широко використовується не тільки для автоматизації виробництва, але і в самих різних його сферах. Подібне залучення обчислювальної і мікроелектронної техніки в діяльності різних виробничих систем називається комп'ютеризацією виробництва.

Комп'ютеризація це основа технічного переозброєння виробництва, необхідна умова підвищення його ефективності. На базі ЕОМ і мікропроцесорів створюються технологічні комплекси, машини і обладнання, вимірювальні, регулюючі і інформаційні системи, ведуться проектно-конструкторські роботи і наукові дослідження, здійснюється інформаційне обслуговування, навчання і багато іншого, що забезпечує підвищення суспільної і індивідуальної продуктивності праці, створення умов для всебічного і гармонійного розвитку особистості.

Водночас дедалі більшу роль у житті суспільства відіграє інформатика. Термін, що поєднав у собі два слова “інформація" і “автоматики". Тому сучасний етап науково-технічного прогресу можна назвати комп'ютерно-інформаційним.

Комп'ютерізація має статі звичайним, повсякденним явищем: персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) ввійде у побут та на виробництво, подібно до холодильника, пральної машини, телефону у побуті. Це стає можливим завдяки мініатюрізації обчислювальних пристроїв, коли, наприклад у сучасному мікропроцесорі центральний обчислювальної системи розміщується на одному кристалі кремнію розміром кілька міліметрів. Подібній мікропроцесор виконує 4 тисяч операцій за секунду, що можна порівняти з продуктивністю величезних електро-обчислювальних машин 60-х років, а ціна його на світовому ринку становить лише кілька доларів. За прогнозами, протягом найближчих 5-6 років світовий випуск ПЕОМ досягне 35 млн. штук на рік.

Революційні зміни найважливіших параметрів електро-обчислювальної техніки за останні десятиріччя призвели до кардинальних змін у галузі інформаційної техніки та технології, які можна визначити як перехід до так званої безпаперової інформації.

Інформатики в житті сучасного суспільства починає набувати виняткового значення. Зокрема, вона може здійснювати серйозний вплив на інтенсифікацію економіки, насамперед шляхом забезпечення оптимальних зв'язків між галузями промисловості, окремими підприємствами, а також шляхом вдосконалення управління, що спирається на інформатику. Від чітко поставленної оперативної інформації значною мірою залежить дотримання виробничої дисципліни.


1.1. Напрямки використання комп'ютерної техніки


Інженерні та наукові розрахунки. У будь-якому вигляді інженерної діяльності, а тим більше при проведенні наукових досліджень і розробок часто виникає необхідність в проведенні досить складних розрахунків. Іноді адекватна математична модель процесу або явища описується складною системою диференціальних або інтегральних рівнянь; для їх вирішення вдаються до чисельних методів із застосуванням спеціальних алгоритмів. При їх розробці використовують алгоритмічні мови високого рівня типу FORTRAN, Pascal, C ++, що вимагає чималих витрат і високої кваліфікації розробника. Останнім часом, однак, з'явилися спеціалізовані математичні пакети, що дозволяють вирішувати дуже багато завдань в короткі терміни, не звертаючись за допомогою до фахівців з чисельних методів. Інтерфейс цих програм простий і інтуїтивно зрозумілий. Наприклад, в пакеті MathCAD користувач просто записує формули і рівняння, вибираючи шаблони з меню, а потім дає команду обрахувати формулу або знайти рішення диференціального або алгебраїчного рівняння, після чого можна побудувати графік отриманої залежності.

Комп'ютери в експерименті. Сучасні експериментальні розробки характеризуються великою кількістю одночасно вимірюваних параметрів, що робить актуальним використання комп'ютера для управління ходом експерименту, реєстрації та обробки результатів вимірювань і подання отриманих даних в зручному для експериментатора вигляді. Тому багато вимірювальні прилади (осцилографи, синтезатори, частотні аналізатори, спектрометри та ін.) Виробляються зараз в комплекті зі спеціальними інтерфейсами для стикування з комп'ютером.

Автоматизація виробничих процесів здійснюється перш за все на базі верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ); за заданою програмою вони виробляють точну обробку деталей, застосовуючи найрізноманітніші інструменти (різці, свердла і т.д.). Комп'ютери використовують також для безперервного спостереження за ходом технологічних процесів в промисловості, сільському господарстві та інших галузях. Результати вимірювання різних параметрів (тиск, температура, концентрація компонентів) обробляються програмою, яка включає в автоматичному режимі відповідні механізми управління (клапани, нагрівальні елементи, двигуни). Такі кошти давно використовуються в хімічній, харчовій, нафтовій промисловості, в атомній енергетиці - всюди, де сам технологічний процес вимагає швидкої та адекватної реакції на будь-які коливання критичних параметрів виробництва.

Системи автоматизованого проектування (САПР) дозволяють з мінімальними зусиллями отримувати професійно виконані креслення. Ці програми пропонують потужні засоби оформлення, включаючи тривимірне проектування, автоматичну простановку розмірів, складання специфікації по складального креслення, проведення різноманітних розрахунків. Висока точність креслення та суміщення деталей дозволяє уникнути багатьох помилок при деталировке складальних креслень. Системи комп'ютерної тривимірної анімації дозволяють моделювати роботу пристрою і взаємодії його вузлів.

Бухгалтерські програми пропонують комп'ютерний аналог традиційної паперової технології - обробку первинних документів, заповнення журналів із зазначенням кодів операцій і інших даних. Програми допоможуть скласти загальний баланс, звіти для податкових служб, роздрукувати платіжні документи за встановленими формами, провести всі необхідні нарахування, запропоновані нормативними документами, розрахувати зарплату, вести облік основних засобів і т.д.Банківські системи є спеціалізовані бази даних, до яких можливий одночасний доступ дуже великої кількості користувачів. Ці системи повинні бути дуже стійкими, мати високу продуктивність і працювати в режимі реального часу, щоб стан всіх банківських ресурсів коректно відбивалося на робочих місцях менеджерів і операторів. Оскільки банки мають відділення в різних містах, необхідна надійна зв'язок, здійснювана по телекомунікаційних каналах. Особливу увагу в банківських системах приділяється збереження даних і їх захисту від несанкціонованого доступу.

Системи електронної комерції (e-commerce) - додатки мережевих інформаційних технологій, в завдання яких входять підтримка бізнес-процесів і пропозиція товарів і послуг. Народження e-commerce відносять до 1993 року, коли в результаті істотного зниження вартості і підвищення продуктивності апаратних і програмних засобів почалося масове використання мережі Internet фірмами роздрібної торгівлі.

Геодезія та картографія. Комп'ютери давно використовують для обробки результатів аерофотозйомки і геодезичних вимірювань при складання карт, а також при їх використанні в самих різних цілях. Комп'ютерні карти, по суті, є графічними векторними базами даних, забезпеченими текстовою інформацією. Користувач може довільно змінювати масштаб карти і користуватися додатковою інформацією, що міститься в базі. Такі програмні продукти називаються геоінформаційними системами (ГІС). Вони широко застосовуються в сільському господарстві, при будівництві доріг, в нафтовій і газовій промисловості, геологічній розвідці, військовій справі.

Системи навігації. Завдання точного визначення координат об'єкту виникає в багатьох ситуаціях. Це потрібно геологам в тайзі, морякам, полярникам, мандрівникам, льотчикам, військовим. Зазвичай для цього застосовується компас і карта, в море - секстант. Однак не завжди по карті можна точно здійснити прив'язку до місцевості (особливо вночі), а точність орієнтування по зіркам не дуже висока (а вдень взагалі неможлива). Розвиток космічної та комп'ютерної техніки дозволило створити набагато більш надійні системи навігації. Вони спираються на мережу супутників, що знаходяться на геоцентричних орбітах (на висоті близько 200 км від поверхні Землі). Супутники оснащені синхронізованими атомним годинником високої точності (з відносною нестабільністю порядку 10 ~14), А їх координати завжди відомі. З однієї точки на поверхні Землі можна одночасно бачити кілька супутників. Спеціальний приймач, підключений до комп'ютера, приймає радіосигнали від них і за часом відносної затримки визначає з високою точністю свої координати, прив'язані до географічної сітці. Однією з поширених систем такого роду є комплекс GPS (General Position System). Для надійної роботи приймач повинен одночасно «бачити» не менше трьох супутників; типова точність визначення координат складає близько 30 м. Більш потужні комплекти GPS-систем використовують, крім супутників, наземні реперні станції і забезпечують точність позиціонування близько 10 см і менше.

Комп'ютер в архітектурі. Застосування комп'ютерів дозволяє автоматизувати процес підготовки креслень, спростити і автоматизувати рутинну роботу по складанню планів поверхів будівлі з зазначенням комунікаційних розводок. Програми дозволяють проектувати як котеджі, так і цілі мікрорайони і міста. Тривимірні зображення зовнішнього і внутрішнього вигляду об'єкта можуть розглядатися з будь-якої точки простору як усередині, так і зовні будівлі, під будь-яким бажаним кутом зору з розрахунком освітлення. Програма може підготувати невеликий комп'ютерний відеофільм, що показує ще не існуючу будівлю з різних сторін, з різних відстаней і в русі. Застосування технології віртуальної реальності дозволяє влаштувати «екскурсію» по будівлі. Для дизайнерської опрацювання надається можливість практично миттєво змінювати варіанти фарбування зовнішніх стін і застосовуваних оздоблювальних матеріалів.

Зберігання інформації. Будь-якій організації доводиться працювати з великим об'ємом документів - вхідних, вихідних, внутрішніх і т.д. У процесі роботи ці документи обростають підписами, резолюціями, печатками та іншими атрибутами. Зберігаються вони зазвичай в папках, і пошук потрібної паперу іноді займає дуже багато часу. Для полегшення цього процесу розроблені спеціалізовані апаратно-програмні комплекси, звані DIP-системами (Document Image Processing Systems). Документи вводяться в базу даних в графічному вигляді, що дозволяє зберегти рукописні позначки. Графічний образ супроводжується текстовим матеріалом, отриманим шляхом обробки зображення системою розпізнавання тексту та доповненим необхідними коментарями, що містять дату і номер документа, ключові слова та інші відомості. Пошук ведеться по одному або декільком ключам. Знайдений документ можна роздрукувати на принтері, послати по факсу або знайти його оригінал, використовуючи посилання на каталог.

Електронна пошта (e-mail) - засіб пересилання і зберігання повідомлень між користувачами комп'ютерної мережі. За принципом дії нагадує звичайну пошту. За допомогою e-mail можна посилати повідомлення, одержувати їх у свою електронну поштову скриньку, відповідати на листи кореспондентів, розсилати копії листів відразу декільком адресатам, переправляти отриманий лист за іншою адресою. Електронна пошта не вимагає одночасної присутності обох абонентів на різних кінцях лінії. Крім того, вона залишає письмову копію послання, яке може бути збережене або передано далі. Лист одночасно може бути надіслано кільком абонентам.

При користуванні e-mail через її оперативності складається враження телефонного зв'язку, але слід усвідомлювати, що це все ж пошта. Всі повідомлення документовані. E-mail не володіє приватних даних звичайної пошти, не слід довіряти електронного листа конфіденційних відомостей. Анонімність також виключена: джерело повідомлення простежується без праці.Навчальні програми призначені в основному для школярів і студентів вузів; їх можна використовувати як інтерактивний навчальний посібник. У них, як правило, є навчальні тексти, ілюстрації, мультимедійні фрагменти (звук, відео, анімація). Це дозволяє наочно демонструвати різні об'єкти і явища (наприклад, броунівський рух молекул або будова живих організмів). Можна також «побачити» різні абстрактні структури, масштабувати явища в часі і просторі і т.д. Навчальні програми випускаються в усіх напрямках знань: медицина, фізика, математика, історія, іноземні мови, право, дорожній рух, ремонт квартир і т.д .; зазвичай вони також містять завдання і вправи для самостійної роботи. Є і спеціальні програми для викладачів (наприклад, допомагають підготувати і провести іспит).

Підготовка військових фахівців в даний час також неможлива без комп'ютерів. Широко відомі комп'ютерні тренажери для підготовки льотчиків, водіїв бойових машин, операторів ракетних пускових установок і т.д. Використання систем віртуальної реальності дозволяє максимально наблизити заняття в аудиторії до натурних тренувань. Комп'ютерна техніка виводить на новий рівень і розробку нових систем озброєння. В умовах сучасного бою (наземного, повітряного, морського) необхідно швидко визначати місце розташування цілей, їх характер, тип, оптимальні засоби ураження, виробляти наводку зброї і давати команду на виконання. ГІС, поєднана з навігаційними системами, дозволяє пілотові літака або водієві мобільного наземного засобу точно визначати своє становище з прив'язкою до карти, зображеної на екрані комп'ютера.

Сучасна медицина вимагає систематичного накопичення і використання дуже великих обсягів даних; вони необхідні як лікарям, так і іншого персоналу (медсестрам, операторам спеціального обладнання та ін.). Довідкова література часом важкодоступна і об'ємна; комп'ютерні технології дозволяють полегшити і прискорити пошук необхідної інформації. Медичні установи завжди вели облік пацієнтів; функції традиційної «реєстратури» тепер цілком можуть виконувати локальні комп'ютерні бази даних. У них можуть зберігатися історії хвороб, результати аналізів, електрокардіограми, рентгенограми та інша інформація; лікуючий лікар може отримати до неї доступ в будь-який момент без участі сторонніх осіб.

У розпорядженні лікарів зараз є найрізноманітніше обладнання, що підключається до комп'ютерів, що дозволяє бачити хворого буквально «наскрізь». Томографія, ультразвукова інтроскопія, рентгеноскопія, ангіографія, електрокардіографія, електроенцефалографія, реографія зараз вже повністю комп'ютеризовані.Підготовка презентацій. При аналізі різних показників роботи підприємства (динаміка сумарного грошового обороту, оборот по різним торговим точкам, клієнтам, видам продукції, ринок і т.д.) дуже зручно представляти данниенаглядно у вигляді графіків, кругових, стовпчастих і об'ємних діаграм. Ці ілюстрації можна включати в звіти, показувати перед аудиторією і т.п. Комп'ютер дозволяє швидко і ефективно підготувати такого роду матеріал.

Створення та редагування графічних ізобраеюеніі може знадобитися при оформленні друкованих видань, листів, реклами, при ретушування фотографій і т.д. Найпростіші графічні редактори дозволяють створювати малюнки двомірних об'єктів, використовуючи кисті різного кольору і товщини, зафарбовувати поверхні в різні кольори, застосовуючи плавні переходи, наносити текст на малюнок, імітувати такі художні засоби, як пульверизатор, перо змінної товщини і т.п. Більш складні редактори мають в арсеналі безліч спеціальних ефектів і дозволяють працювати з зображеннями різних форматів, відсканованими малюнками і фотографіями. Існують величезні бібліотеки стандартних зображень і заготовок, за допомогою яких при належному навику можна досить швидко підготувати будь-яку потрібну ілюстрацію.

Індивідуальні органайзери дозволяють раціонально побудувати свій робочий день; це щось на кшталт телефонної книжки, щоденника і будильника, зібраних разом.

Комп'ютерні ігри, число яких зростає в геометричній прогресії, призначені для відпочинку, розваги, а також можуть виконувати пізнавально-освітні функції. Для дітей випускаються прекрасно ілюстровані казки, герої яких «оживають», коли їх стосується курсор. За допомогою комп'ютера можна відправиться в екскурсію по Лувру, познайомитися з шедеврами російського дерев'яного зодчества, взяти участь в середньовічному турнірі; такі заняття можуть бути набагато цікавіше, ніж звичний для багатьох перегляд вечірніх телепрограм.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка