Конспекти лекцій з дисципліни Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва Тема №1 Вступ. Будова І принципи функціонування пк. Вступ


Додаткові пристрої для компьютераСторінка13/61
Дата конвертації19.11.2018
Розмір7.59 Mb.
#65090
ТипКонспект
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   61

Додаткові пристрої для компьютера


Модем - пристрій для обміну інформацією з іншими комн'ютерами через телефонну мережу. За конструктивним виконанням модеми бувають вмонтованими (що вставляються в системний блок комп'ютера) і зовиішніми (що підключаються через комунікаиійний порт). Модеми відрізняються один від одного максималь­ною швидкістю передачі даних.

Факс-модем - пристрій, що об'єднує можливості модему і засобів для обміну факсимільними зображеннями з іншими факс-модемами і звичайними телефаксними апаратами.

Графопобудовник (плоттер) - пристрій для виведення креслень на папір. Плоттери дешевші, ніж лазерні принтери, але швидкість друку в них нижча. Плоттери бувають барабанного типу і планшетного типу.

Сканер - пристрій для зчитування графічної і текстової інформації та перетворення її в цифрову в комп'ютері. За допомогою спеціального програмного забезпечення комп'ютер може розпізнавати символ за малюнком, введеним через сканер, це дозволяє швидко вводити надрукований (рукописний) текст у комп'ютер. Сканери відрізняються один від одного роздільною спроможністю, кількістю кольорів, що сприймаються, формою.
Тема №2

СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ.
 1. Вступ


В основу роботи комп'ютерів покладено програмний принцип керування, який полягає в тому, що комп'ютер виконує дії за заздалегідь заданою програмою. Цей принцип забезпечує універсальність використання комп'ютера: у певний момент часу розв'язується задача відповідно до вибраної програми. Після її завершення у пам'ять завантажується інша програма і т.д.

Програма - це запис алгоритму розв'язання задачі у вигляді послідовності команд або операторів мовою, яку розуміє комп'ютер. Кінцевою метою любої комп'ютерної програми є керування апаратними засобами.

Для нормального розв'язання задач на комп'ютері потрібно, щоб програма була налагоджена, не потребувала дороблень і мала відповідну документацію. Тому стосовно роботи на комп'ютері часто використовують термін програмне забезпечення (software), під яким розуміють сукупність програм, процедур і правил, а також документації, що стосуються функціонування системи оброблення даних.


 1. Загальна характеристика програмного забезпечення


Програмне та апаратне забезпечення у комп'ютері працюють у нерозривному зв'язку та взаємодії. Склад програмного забезпечення обчислювальної системи називається програмною конфігурацією. Між програмами існує взаємозв'язок, тобто багато програм працюють, базуючись на програмах нижчого рівня. Міжпрограмний інтерфейс - це розподіл програмного забезпечення на декілька пов'язаних між собою рівнів. Рівні програмного забезпечення являють собою піраміду, де кожен вищій рівень базується на програмному забезпеченні попередніх рівнів. Схематично структура програмного забезпечення наведена на схкмі.  1. Базовий рівень


Цей рівень є найнижчим рівнем програмного забезпечення. Відповідає за взаємодію з базовими апаратними засобами. Базове програмне забезпечення міститься у складі базового апаратного забезпечення і зберігається у спеціальних мікросхемах постійного запам'ятовуючого пристрою (ПЗП), утворюючи базову систему введення-виведення BIOS. Програми та дані записуються у ПЗП на етапі виробництва і не можуть бути змінені в процесі експлуатації.
  1. Системний рівень


Системний рівень - є перехідним. Програми цього рівня забезпечують взаємодію інших програм комп'ютера з програмами базового рівня і безпосередньо з апаратним забезпеченням. Від програм цього рівня залежать експлуатаційні показники всієї обчислювальної системи. При під'єднанні до комп'ютера нового обладнання, на системному рівні повинна бути встановлена програма, що забезпечує для решти програм взаємозв'язок із цим пристроєм. Конкретні програми, призначені для взаємодії з конкретними пристроями, називають драйверами.

Інший клас програм системного рівня відповідає за взаємодію з користувачем. Завдяки йому є можливість вводити дані у обчислювальну систему, керувати її роботою й отримувати результат у зручній формі. Це засоби забезпечення користувацького інтерфейсу, від них залежить зручність та продуктивність роботи з комп'ютером.

Сукупність програмного забезпечення системного рівня утворює ядро операційної системи комп'ютера. Наявність ядра операційної системи - є першою умовою для можливості практичної роботи користувача з обчислювальною системою. Ядро операційної системи виконує такі функції: керування пам'яттю, процесами введення-виведення, файловою системою, організація взаємодії та диспетчеризація процесів, облік використання ресурсів, оброблення команд і т.д.

  1. Службовий рівень


Програми цього рівня взаємодіють як із програмами базового рівня, так і з програмами системного рівня. Призначення службових програм (утиліт) полягає у автоматизації робіт по перевірці та налаштуванню комп'ютерної системи, а також для покращення функцій системних програм. Деякі службові програми (програми обслуговування) відразу додають до складу операційної системи, доповнюючи її ядро, але більшість є зовнішніми програмами і розширюють функції операційної системи. Тобто, у розробці службових програм відслідковуються два напрямки: інтеграція з операційною системою та автономне функціонування.
  1. Прикладні програмні засоби


Програмне забезпечення цього рівня являє собою комплекс прикладних програм, за допомогою яких виконуються конкретні завдання (від виробничих до творчих, розважальних та навчальних). Між прикладним та системним програмним забезпеченням існує тісний взаємозв'язок. Універсальність обчислювальної системи, доступність прикладних програм і широта функціональних можливостей комп'ютера безпосередньо залежать від типу наявної операційної системи, системних засобів, що містяться у її ядрі й взаємодії комплексу людина-програма-обладнання.

Прикладні програми дозволяють рішати різні проблеми користувачів, наприклад: навчаючі програми, які використовуються в школах, інститутах; програми-редактори, які допомагають оброблювати тексти, малюнки, графіки і т.д. Це самий великий клас програм, з якими зустрічається будь-яка людина, якщо вона живе в сучасному комп’ютеризованому суспільстві. Такі програми працюють в житлових конторах, поліклініках, магазинах, офісах, банках, міліції, ДАІ. Без цих програм сучасне суспільство просто не може існувати!


 1. Класифікація службових програмних засобів


  1. Диспетчери файлів (файлові менеджери). За їх допомогою виконується більшість операцій по обслуговуванню файлової структури копіювання, переміщення, перейменування файлів, створення каталогів (папок), знищення об'єктів, пошук файлів та навігація у файловій структурі. Базові програмні засоби містяться у складі програм системного рівня і встановлюються разом з операційною системою

  2. Засоби стиснення даних (архіватори). Призначені для створення архівів. Архівні файли мають підвищену щільність запису інформації і відповідно, ефективніше використовуються носії інформації.

  3. Засоби діагностики. Призначені для автоматизації процесів діагностування програмного та апаратного забезпечення. Їх використовують для виправлення помилок і для оптимізації роботи комп'ютерної системи.

  4. Програми інсталяції (встановлення). Призначені для контролю за додаванням у поточну програмну конфігурацію нового програмного забезпечення. Вони слідкують за станом і зміною оточуючого програмного середовища, відслідковують та протоколюють утворення нових зв'язків, загублені під час знищення певних програм. Прості засоби управління встановленням та знищенням програм містяться у складі операційної системи, але можуть використовуватись і додаткові службові програми.

  5. Засоби комунікації. Дозволяють встановлювати з'єднання з віддаленими комп'ютерами, передають повідомлення електронної пошти, пересилають факсимільні повідомлення тощо.

  6. Засоби перегляду та відтворення. Переважно для роботи з файлами, їх необхідно завантажити у "рідну" прикладну систему і внести необхідні виправлення. Але, якщо редагування не потрібно, існують універсальні засоби для перегляду (у випадку тексту) або відтворення (у випадку звука або відео) даних.

  7. Засоби комп'ютерної безпеки. До них відносяться засоби пасивного та активного захисту даних від пошкодження, несанкціонованого доступу, перегляду та зміни даних. Засоби пасивного захисту - це службові програми, призначені для резервного копіювання. Засоби активного захисту застосовують антивірусне програмне забезпечення. Для захисту даних від несанкціонованого доступу, їх перегляду та зміни використовують спеціальні системи, базовані на криптографії.

  8. Системні утиліти – група програм яка включає в себе програми обслуговування дисків, архіватори, програми тестування обладнання і боротьби з вірусами. 1. Сервісне програмне забезпечення


4.1.Стандартні службові програми Windows. Виконання програм перевірки диска Scan Disk. Поняття втрачених кластерів.
Windows є програми, які виконують роботи по обслуговуванню файлів, каталогів і дисків. Такі програми називаються службовими.
Для того, щоб знайти службові програми, переходимо в Пуск -> Всі програми -Програма відновлення системи — самостійно спостерігає за змінами в системі й автоматично створює точки відновлення (фіксує стан системи й для відновлення залишає всі документи без змін).
Відновлення системи дає можливість повернути системні файли комп’ютера до одного з попередніх станів. У такий спосіб можна скасувати зміни, внесені до системи комп’ютера, без впливу на особисті файли, наприклад електронну пошту, документи або
фотографії.
Іноді інсталяція програми або драйвера може призвести до несподіваних змін у комп’ютері або непередбачених дій Windows. Зазвичай видалення програми або драйвера виправляє неполадку. Якщо після видалення неполадка залишилась, можна спробувати повернути систему комп’ютера до стану, коли все працювало належним чином.
Відновлення системи використовує функцію захисту системи для регулярного створення та збереження на комп’ютері контрольних точок відновлення. Ці контрольні точки відновлення містять відомості про настройки реєстру та інші відомості про систему, які використовує система Windows. Точки відновлення можна також створювати вручну.

Відновлення системи не призначене для резервного копіювання особистих файлів, тому з його допомогою не можна відновити видалені або пошкоджені особисті файли. Слід регулярно здійснювати резервне копіювання особистих файлів і важливих даних за допомогою програми резервного копіювання.


Програма перевірки дисків — використовується для: а) виявлення помилок файлової системи б) перевірки диска на ушкоджені сектори.

Програма намагається усунути знайдені помилки. Якщо це вдається, то файли переміщаються із пошкодженої області, розірвані ланцюжки кластерів записуються як окремі файли.


Для перевірки диска необхідно виконати такі дії:


 • Виконати команду «Пуск»/«Программы»/«Стандартные»/«Служебные».
 • У списку вибрати «Проверка диска», де обрати потрібний диск.
 • Встановити перемикач «Стандартная» і прапорець «Исправлять ошибки автоматически» у положення «Так». Клацнути на кнопці «Запуск».


Програма очищення дисків — пропонує очищення дисків від тимчасових файлів, створених під час роботи прикладних програм та при роботі в Інтернеті.
Програма дефрагментації диска — перевіряє диск на наявність фрагментованих ділянок і в процесі роботи програми розміщує фрагменти кожного файлу в кластерах, розташованих якнайближче один до одного, тим самим усуваючи фрагментацію дискового простору. Найчастіше доступна на вкладці Сервіс властивостей диска, яку можна викликати за допомогою контекстного меню диска.

Форматування диска — процес розмітки диска на сектори та доріжки для подальшого збереження інформації. Слід пам'ятати: при форматуванні носія дані на ньому знищуються
Втрачені кластери - це кластери, не відзначені як вільні, але в той же час не зайняті яким-небудь файлом. Подібний дефект не заважає нормальній роботі комп'ютера. Він призводить лише до того, що частина дискового простору не використовується.
Усунути дефект можна або поверненням втрачених кластерів в категорію вільних, або утворенням з цих кластерів файлів.

4.2 Дефрагментація диска. Програма Defrag
Дефрагментацією дисків називають процес об’єднання фрагментованих файлів на жорсткому диску комп’ютера.

Фрагментування файлів відбувається під час кожного збереження, змінення або видалення файлів. Зміни, застосовані до файлу, часто зберігаються на жорсткому диску в іншому розташуванні, ніж вихідний файл. Додаткові зміни можуть зберігатися в кількох розташуваннях. Через деякий час файл і власне сам жорсткий диск стають фрагментованими, що призводить до зниження продуктивності роботи комп’ютера, оскільки для відкривання файлу потрібно шукати його фрагменти в багатьох розташуваннях.


Програма дефрагментації дисків впорядковує дані на диску та об’єднує фрагменти файлів, що підвищує продуктивність роботи комп’ютера. У цій версії Windows програма дефрагментації дисків запускається за встановленим вами розкладом (тому можна не турбуватися про її вчасний запуск), але можна змінити розклад її запуску або запускати програму вручну.


  1. Архівація інформації. Програма архівації WinRAR.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   61
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка