Конспекти лекцій з дисципліни Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва Тема №1 Вступ. Будова І принципи функціонування пк. ВступСторінка45/61
Дата конвертації19.11.2018
Розмір7.59 Mb.
#65090
ТипКонспект
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   61

Операційї з робочими аркушами


Для проведення маніпуляцій з аркушами слід клацнути правою кнопкою мишки на ярликах. Виникне контекстне меню:

Для того, щоб добавити аркуші, слід клацнути на ярлику, перед яким потрібно вставити аркуш, викликати контекстне меню, вибрати з контекстного меню Добавить, вибрати тип аркуша.

Для знищення робочого аркуша слід викликати на його ярлику контекстне меню і вибрати опцію Удалить. В попереджувальному вікні, що з’явиться, вибираємо Да.

За замовчуванням назви робочих листів встановлюються Лист1, Лист2 і т.д., такі назви неінформативні, тому часто виникає потреба перейменувати аркуш. Для цього слід викликати на ярлику потрібного аркуша контекстне меню і вибрати опцію Переименовать. Виникне діалогове вікно, де вводиться нове ім’я аркуша. Для зручності воно повинно бути коротким. Символ ! є забороненим для імені аркуша .

Команда Переместить\Скопировать потрібна для копіювання вмісту робочого аркуша на інший аркуш.

Выделить все листы виділяє всі аркуші робочої книги.

В самому низу вікна знаходиться стрічка стану. В цьому рідку вказано стан готовності Excel, тип даних в активній комірці, та ін.Переміщення по робочому аркуші здійснюється перш за все за допомогою миші, використовуючи лінійки прокрутки. комірки.

Якщо в даний момент в робочому аркуші є лише один основний курсор, то його можна переміщувати по таблиці за допомогою клавіш керування курсором , , , . Але коли з’являється ще другий курсор, то дані клавіші використовуються для переміщення саме другого курсору. В цьому випадку переміщення головного курсору здійснюється клавішами.

Переміщення на комірку з певною адресою здійснюється набором її адреси в полі імені та натисненням Enter. Можна виконати команду Правка Перейти (або скористатись функціональною клавішею F5). В будь-якому випадку відкриється діалогове вікно Перейти, де в полі Ссылка потрібно вказати адресу потрібної комірки та натиснути ОК. Якщо потрібна комірка знаходиться на іншому аркуші, то перед її адресою потрібно вказати назву відповідного робочого аркуша і символ !. Наприклад Klas3!D45 – комірка, що знаходиться на робочому аркуші Klas3 і має адресу D45.

Enter – на одну комірку вниз

Shift + Enter – на одну комірку вверх

Tab – на одну комірку вправо

Shift + Tab – на одну комірку вліво


 1. Операції з робочими книгами.


Створення робочої книги. При відкритті робочої книги автоматично відкривається з іменем за замовчуванням Книга1. Якщо потрібно створити нову робочу книгу в процесі роботи з програмою, потрібно виконати команду Файл Создать, або натиснути кнопку Создать на панелі інструментів. Microsoft Excel має багатовіконний інтерфейс. При цьому кожна робоча книга відкривається в окремому вікні. Кількість відкритих робочих книг не обмежена, і залежить тільки від ресурсів ПК. Перехід між вікнами здійснюється шляхом вибору відповідної назви в пункті меню Окно.

Відкриття робочої книги. Для того, щоб відкрити раніше створену робочу книгу, потрібно виконати команду Файл Открыть, або натиснути кнопку Открыть на панелі інструментів. При цьому відкривається вікно (таб 24), в якому слід вибрати потрібну папку та потрібний файл робочої книги.

Запис на диск робочої книги У меню Файл є п’ять команд, які дозволяють зберегти файл: Сохранить, Сохранить как, Сохранить рабо чую область, Закрыть и Выход. Кожна з цих команд має свою специфіку. Команду Сохранить как звичайно використовують при першому збереженні файла, а команду Сохранить ( або кнопку Сохранить на панелі інструментів) для збереження змін у існуючому файлі. При виборі команд Закрыть и Выход Excel завжди запитує про необхідність збереження змін.

При першому збереженні файла відкривається вікно діалогу Сохранение документа (таб 23), де можна вказати ім’я і тип файла, а також ім’я папки, у якій буде збережено файл. Якщо тип файлу не вказано, то Excel за замовчуванням встановлює тип XLS для робочих книг, XLT для копій, XLM для робочих областей. При натисненні кнопки Параметры відкривається вікно діалогу Параметры сохранения, в якому можна встановити прапорець Всегда создавать резервную копию, а також паролі ( до 15 символів, де розрізняються великі і малі літери) для відкриття або для запису змін у файлі.

При наступних збереженнях файла командою Файл Сохранить (або кнопкою Сохранить на панелі інструментів) Excel запише поточний вміст книги замість останньої збереженої копії файла, не відкриваючи вікно Сохранение документа.

Для збереження файлу під іншим іменем слід використовувати команду Файл Сохранить как. Відкривається вікно Сохранение документа, і подальші дії виконуються як при першому збереженні документа.

Якщо користувач постійно працює з кількома робочими книгами одночасно, то йому постійно доводиться виконувати одні й ті ж монотонні процедури відкриття робочих книг. Щоб полегшити роботу користувача в таких ситуаціях в Excel використовують спеціальну структуру – робочу ділянку. При цьому в одному файлі робочої ділянки можна помістити звертання до кількох робочих книг, що дозволяє при відкритті робочої ділянки автоматично відкривати всі книги, які вона об’єднує. Для того, щоб створити робочу ділянку потрібно виконати команду Файл Сохранить рабочую область, відкривається вікно діалогу Сохранить рабочую область, куди потрібно ввести ім’я робочої області.

Закриття робочої книги Для закриття робочої книги потрібно виконати команду Файл Закрыть або клацнути на кнопці Закрыть робочої книги.

Вихід з програми Excel Для виходу з програми потрібно виконати команду Файл Выход , або клацнути на кнопці закриття вікна.

 1. Встановлення параметрів друку.


Завдання параметрів сторінки

Перед тим, як надрукувати аркуш, ви повинні задати параметри друкованої сторінки: розміри аркуша, на якому виконуватиметься друк, орієнтацію аркуша, що відображується на екрані, відносно довгої сторони аркуша, розміри полів, колонтитули і так далі.

На екрані з'явиться діалогове вікно, яке має чотири вкладки і дозволяє надрукувати всю книгу або окремий аркуш.

Вкладка Сторінка дозволяє задати наступні параметри: • У рамці Орієнтація можна встановити перемикач в положення Книжна що забезпечить розташування аркуша уздовж довгої сторони паперу. При орієнтації альбомна друк аркуша виконується уздовж короткої сторони паперу.

 •  У групі Масштаб після установки перемикача в положення встановити ... % від натуральної величини задається коефіцієнт зміни розмірів у відсотках від натуральної величини аркуша або виділеної області. При установці перемикача в положення розмістити не більше ніж на ... стор. завширшки і ... стор. у висоту вказується, на скількох сторінках завширшки і у висоту розміститься аркуш книги або виділена область при друці. Перше положення перемикача забезпечує пропорційну зміну друкованих розмірів, другу, — дозволяє розмістити область друку на необхідній кількості сторінок.

 •  У полі Розмір паперу задається формат аркуша, на якому друкуватиметься таблиця. За умовчанням встановлюється формат А4 210x297 мм.

 • У полі Якість друку встановлюється дозвіл, визначуваний кількістю крапок на дюйм, яке відображуватиме на друкарській сторінці. Чим більше значення має дозвіл, тим вище якість друку, але тим більше часу буде потрібно на друк документа.

 •  У полі Номер першої сторінки можна ввести номер першої сторінки. Якщо вибрати елемент Авто (Auto) то номер першої сторінки буде 1.

На вкладці Поля у поля верхнє, нижнее, ліве і праве введіть величину відступів від краю паперу: На цій же вкладці задайте відстані від краю паперу до верхнього і нижнього колонтитулів. Натискує кнопку Перегляд ви можете перевірити результати.

 У групі Центрувати на сторінці установка прапорців горизонтально, вертикально забезпечує центруванняНалаштування друку верхнього і нижнього колонтитулу

Налаштування друку верхнього і нижнього колонтитулу виконується на вкладці Колонтитули. Нагадаємо, що колонтитули дозволяють дати на кожному аркуші номер і назву глави, прізвища авторів і так далі За умовчанням Excel не друкує колонтитули. Проте їх можна вивести на аркуш.Для верхнього або нижнього колонтитулу передбачені поля розміром 2 сантиметри. Відстань від нижнього або верхнього краю аркуша до колонтитулу 1,3 сантиметра. У Excel вбудовано декілька шаблонів колонтитулів, які приведені в списках Верхній колонтитул  і  Нижній колонтитул. Якщо вам не подобаються пропоновані шаблони, то для створення нового колонтитулу натискуйте кнопку Створити верхній колонтитул або Створити нижній колонтитул

Вибір діапазону выводимых на друк комірок

На робочому аркуші Excel можуть розташовуватися таблиці, малюнки, діаграму. Можна роздрукувати аркуш не повністю, а лише певну область. Відкрийте вкладку Аркуш і задайте діапазон комірок, що виводяться на друк, в полі Виводити на друк діапазон. Кнопка в правій частині поля дозволяє згорнути діалогове вікно і виділити діапазон на аркуші. Закін­чивши виділення діапазону, натискуйте ще раз цю кнопку, для відновлення діалогового вікна. Координати виділених комірок відображуватимуть в полі Виводити на друк діапазон. Область друку буде виділена пунктиром. Можна ввести координати верхнього лівого і правого нижнего кутів області друку, розділивши їх двокрапкою, наприклад, В3:С5, або задати несуміжні діапазони, утримуючи клавішу Ctrl, наприклад, В2:С4, D3:F19. Несуміжні діапазони будуть надруковані на окремих сторінках. 


При необхідності багатократного друку певного діапазону виділите його і виберіть в меню Файл команду Область друку, Задати. Для видалення області друку з налаштувань виберіть в меню Файл команду Область друку, Прибрати. Якщо не вказувати діапазон комірок, що виводяться на друк, то аркуш або робоча книга будуть роздрукований згідно з установками, зробленими на вкладці Сторінка.

В деяких випадках при друці великих таблиць і довгих списків бажане повторення на кожній надрукованій сторінці заголовків стовпців або рядків. В цьому випадку можна задати необхідні параметри в розділі Друкувати на кожній сторінці. Для використання як заголовок рядка, встановите курсор в полі Сквозные строки  згорніть діалогове вікно кнопкою в правій частині поля і виділите діапазон на аркуші. Закінчивши виділення діапазону, натискуйте ще раз цю кнопку, для відновлення діалогового вікна. Аналогічно, аби використовувати стовпець як заголовок, встановите курсор в полі Сквозные столбцы скрутіть діалогове вікно кнопкою в правій частині поля і виділите діапазон на аркуші. Закінчивши виділення діапазону, натискуйте ще раз цю кнопку, для відновлення діалогового вікна. 

Налаштування друку окремих параметрів аркуша

У групі Друк установка прапорця сітка дозволяє виводити на друк сітку, яку ми бачимо на екрані. •  Прапорець чорно-біла доцільно використовувати для друку на чорно-білих принтерах.

 •  Установка прапорця чорнова скорочує час друку. Якщо встановлений цей прапорець, то друк сітки комірок і більшої частини графіки пригнічується.

 •  Перемикач Послідовність виведення сторінок (Page order) дозволяє встановити порядок виводу на друк даних, що не поміщаються на одній сторінці, — вниз, потім управо або навпаки, управо, потім вниз. Схемний порядок друку відображується на малюнку поряд з перемикачем.

Аркуш електронної таблиці Excel може не поміщатися на одній сторінці паперу. Excel автоматично ділить аркуш на декілька областей, які виводяться послідовно при друці. Лінії, уздовж яких виконується розділення аркуша, позначаються пунктиром. Установка кнопки перемикача в розділі Послідовність виведення сторінки у положення вниз, потім направо дозволяють друкувати спочатку перший стовпець кліток, потім другий і так далі Аби друкувати спочатку всі горизонтальні частини зліва направо, а потім нижние, встановите кнопку перемикача в положення управо, потім вниз.
Якщо на аркуші намальована діаграма, то остання вкладка змінюється. На вкладці Діаграма  у групі Розмір діаграми при виводі на друк положенням перемикача задається збільшення розмірів діаграми відносно розмірів сторінки.
 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
  2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
  2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
  2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
  2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
  2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   61
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка