Конституціоналізм та державотворення: бібліографія книжкових видань з бази даних Фонду Президента УкраїниСторінка1/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.51 Mb.
#12889
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Конституціоналізм та державотворення:

бібліографія книжкових видань з бази даних

Фонду Президента України

(1906–2009)

Державне (конституційне) право України ........................................................ 1

Державне право зарубіжних країн ................................................................... 46Державне (конституційне) право України
2009
Азізбаєва Л. І. Конституційна реформа: Проблеми та перспективи // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 70-72.

Проаналізовано проблеми та перспективи проведення Конституційної реформи в Україні.


Другі Конституційні читання: збірка тез наук. доп. і повідомлень міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Лабораторія законодавчих ініціатив / А. П. Гетьман (заг. ред.). – Х.: Права людини, 2009. – 376 с.

Досліджено систему державної влади в Україні, хід Конституційної реформи, конституційний лад в Україні, виборчу систему, захист прав людини, проблеми реформування державного механізму, а також конституційний розвиток у зарубіжних країнах.


Зозуля О. І. Відповідальність Президента України за організацію та діяльність допоміжних органів глави держави // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 246-249.

Досліджено питання правової відповідальності Президента України за створення та діяльність органів державної влади, безпосередньо йому підпорядкованих.


Конституційний процес в Україні (2005-2008). – Х.: Права людини, 2009. – 320 с.

Видання містить матеріали щодо стану конституційного законодавства України в 2005-2008 роках, впливу реформи Конституції від 8 грудня 2004 року та пропозиції щодо зміни розділу ІІ Конституції.


Корзун Л. В. Конституційно-правове закріплення державних символів України // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 129-131.

Розглянуто правові основи існування державних символів України.


Кравченко В. Контрольна діяльність суб'єктів конституційного права як об'єкт регулювання Основного Закону України // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 26-28.

Розглянуто контрольні функції Ради національної безпеки і оборони України.


Крайник Г. С. Окремі важливі аспекти конституційно-правової реформи в Україні // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 95-97.

Висвітлено хід проведення Конституційної реформи в Україні.


Кресіна І. О., Балан С. В. Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2009. – 68 с.

Визначено політичні та правові аспекти політичної відповідальності суб'єктів політичного процесу.


Лінецький С. В., Крижанівський В. П. Законотворчість: Коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України (Статті 1-162): доповнення до Частини I Коментаря до Регламенту Верховної Ради України / Програма сприяння парламенту України ІІ. – К.: К.І.С., 2009. – 44 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

Проаналізовано участь Президента України у законотворчому процесі.


Любенська А. О. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 08.12.2004 року: Його наслідки // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 99-102.

Проаналізовано зміст Закону України, внесеного на розгляд Верховної Ради України Президентом України Л. Д. Кучмою, його ухвалення та наслідки.


Малишкіна Н. О. Номінаційні повноваження вищих органів державної влади // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 277-278.

Розглянуто розподіл повноважень між Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та Конституційним Судом України.


Марчук Р. В. Критерії допустимості конституційних звернень і подань до розгляду в Конституційному Суді України // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 284-287.

Висвітлено повноваження Президента України щодо звернення до Конституційного Суду України зі спірних питань.


Марюхіна К. В. Конституційна реформа через призму проекта Закона "Про внесення змін до Конституції України" // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 102-105.

Проаналізовано зміст проекта Закону, запропонованого Президентом України Л.Д.Кучмою, який ініціював Конституційну реформу.


Мучник А. Г. Философия достоинства, свободы и прав человека / Институт демократии и прав человека. – К.: Парламентское издательство, 2009. – 669 с.

Книга нрисвячена дослідженню гідності, свободи і прав людини в якості надбання всього людства. Вміщено вступне слово першого Президента України Л. М. Кравчука.


Речицький В. В. Права людини. Модель для нової Конституції України. – Х.: Права людини, 2009. – 170 с. – На обкл. автор не зазнач. – Паралельна назва рос. та англ. мовами.

Вміщено текст проекту нової Конституції України (українською та англійською мовами).


Сільницький А. В. Сутність присяги народного депутата і Президента України в системі правової охорони Основного Закону держави // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 300-302.

Розглянуто важливість та сутність складання присяги Президентом України перед вступом на посаду.


Трійняк Т. І. Деякі аспекти конституційної відповідальності Президента України // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 160-162.

Розглянуто правові аспекти конституційної відповідальності Президента України.


Уварова О. О. Принцип прямої дії Конституції України у практиці судів загальної юрисдикції // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 353-355.

Досліджено проблему вирішення спірних питань у суді в разі виявлення невідповідності нормативно-правового акту нормам Конституції України.


Черкасов О. В. Прийняття нової Конституції України // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 115-117.

Доведено необхідність ухвалення нової Конституції України.2008
Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: зб. наук. пр. присвяч. 70-ій річниці з дня народження першого голови Конституційного Суду України Л. П. Юзькова / Хмельницький ун-т управління та права / В. М. Олуйко (голова ред. кол.). – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2008. – 356 с.

Видання присвячене Конституційній реформі та державотворчим процесам в Україні, зокрема, реформування системи органів державної влади, а також наведено зарубіжний досвід на прикладах Білорусі та Польщі. Містить вступне слово Президента України В.А.Ющенка.


Афанасьєва М. В. Переосмислення принципу поділу державної влади з використанням конституційних ідей Л. П. Юзькова // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції "Правове життя сучасної України". – О.: Фенікс, 2008. – C. 144-146.

Розглянуто взаємодію Президента України, а також Секретаріату Президента України, РНБіОУ та Представництва Президента в АРК з іншими гілками влади.


Бабенко К. А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні: монографія. – К.: Ін Юре, 2008. – 480 с.

Досліджено роль Конституції України у розбудові Держави, простежено роль Конституційної реформи як шляху до демократизації системи державної влади в Україні.


Бабич О. В. Проблеми порушення Конституції України // Правова держава в дослідженнях правників-початківців: Тези доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції, 16 – 17 травня 2008 року. – О.: Фенікс, 2008. – C. 75-76.

Досліджено питання порушення Конституції України органами державної влади, і, як наслідок, питання конституційної відповідальності в Україні, в т.ч. Президента України.


Балюк Г. І., Борисова В. І., Галянтич М. К., Демський Е. Ф., Дзера О. В. Правознавство: підручник / О. В. Дзера (відп. ред.). – 10-е вид, перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 848c. – Бiблiогр.: с. 831-833.

Розглянуто статус, повноваження, порядок обрання Президента України, систему референдумів в Україні.


Бисага Ю. М., Гомонай В. В., Чечерський В. І. Конституційно-процесуальне право України / Ужгородський національний ун-т. Інститут держави і права країн Європи. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. – 5-те вид., доп. та вдосконалене – Ужгород: Ліра, 2008. – 307 с. – (Навчально-методична серія "Бібліотека успішного юриста"). – На тит. л. автори не зазнач.. – Бiблiогр.: с. 295-307.

Детально висвітлено порядок проведення виборів Президента України, порядок імпічменту Президента України, його статус, повноваження, організацію роботи Секретаріату Президента України та РНБіОУ, а також порядок призначення всеукраїнського та місцевого референдуму.


Бойко Н. С. Пропорційна система виборів і політична відповідальність // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (4 квітня 2008 р., м. Львів): У 2 ч. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Ч. 2. – C. 19-23.

Розглянуто виборчу систему України, а також практику політичної відповідальності в Україні.


Брагіна Ю. В. Цілі і задачі конституційної реформи в Україні // Правова держава в дослідженнях правників-початківців: Тези доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції, 16 – 17 травня 2008 року. – О.: Фенікс, 2008. – C. 77-78.

Висвітлено сучасний стан Конституційної реформи в Україні, її мету та проблеми у запровадженні.


Василенко Н. П. Конституция Филиппа Орлика // Правознавча спадщина Глухівщини: Збірник праць. – К.: Видавництво "Юридична думка", 2008. – C. 157-187.

Розглянуто історію ухвалення та зміст Конституції Гетьмана України П. Орлика.


Вегеш М. М., Остапець Ю. О., Бондар В. Л., Буркало В. В., Зан М. П. Політологія: підручник / М. М. Вегеш (ред.). – 3-те вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2008. – 384 с. – (Серія "Вища освіта XX століття"). – З додатком CDR.

Розглянуто етапи становлення інституту президентства в Україні і порядок взаємодії з іншими органами влади, Конституційну реформу 2004 року.


Верховна Рада України п'ятого скликання. Друга сесія. 14 грудня 2006 року -. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 872 с.

Розглянуто поправки Президента України В. А. Ющенка до деяких законодавчих актів України, внесених на розгляд Верховної Ради України, а також пропозиція про звільнення з посади голови Служби безпеки України І. В. Дрижчаного.


Верховна Рада України п'ятого скликання. Третя сесія. 20 березня – 18 квітня 2007 року: стеногр. звіт / Верховна Рада України. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 856 с.

Дано оцінку ситуації в Україні, яка виникла після підписання Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України", а також відправлено на доопрацювання проекта Закону України "Про територіальну організацію виборів і референдумів в Україні".


Верховна Рада України п'ятого скликання. Третя сесія. 6 лютого – 16 березня 2007 року: стеногр. звіт / Верховна Рада України. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 912 с.

Розглянуто законопроекти з пропозиціями Президента України В.А.Ющенка, Закони України "Про внесення змін до Конституції України", "Про державний реєстр виборців України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про місцеві державні адміністрації України", про подолання президентського вета на деякі законопроекти.


Верховна Рада України шостого скликання: стенографічний звіт / В. О. Зайчук (голова ред. кол.). – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 744 с.

Розглянуто важливі питання про внесення змін до Конституції України, розгляд проекту Закону України "Про всеукраїнський референдум", "Про Кабінет Міністрів України" та схвалення рішення Президента України В. А. Ющенка про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у військових навчаннях "Sea Breath-2008".


Волощук О. Т. Інститут Президента: Проблеми визначення правової природи // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. пр. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Ч. 1. – C. 110-115.

Розглянуто виникнення інституту президентства у світі, запровадження його в Україні, а також статус, повноваження і порядок обрання Президента в Україні та за кордоном.


Волянська Г. М., Кампо В. М., Ковтунець В. В., Оніщук М. В., Савчин М. В. Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації: зб. наук. пр. / Товариство конституційного права / В. М. Кампо (заг. ред.), М. В. Савчин (заг.ред.). – К.: [Час Друку], 2008. – 269 с.

Розглянуто систему виборів і референдумів в Україні, а також Конституційну реформу.


Греченко В. А., Танцюра В. І., Калініченко В. В., Куліш С. М., Петровський В. В. Політична історія України: навч. посіб. / В. І. Танцюра (ред.). – 2-ге вид., допов. – К.: Академвидав, 2008. – 552 с. – (Серія "Альма-матер"). – Бiблiогр.: с. 534-550.

Розглянуто політичний розвиток України від найдавніших часів до сьогодення, зокрема, вибори Президента України 1991, 1994, 1999 і 2004 років, а також ухвалення Конституції України 1996 року.


Ершова А. С. Конституционный конфликт: Понятие и его специфика // Правова держава в дослідженнях правників-початківців: Тези доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції, 16 – 17 травня 2008 року. – О.: Фенікс, 2008. – C. 85-87.

Висвітлено питання взаємодії Президента України з іншими гілками влади в Україні, розподіл повноважень між ними та конституційну відповідальність.


Євсюкова Ю. Б. Вплив правової культури на проведення Конституційної реформи в Україні // Правова держава в дослідженнях правників-початківців: Тези доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції, 16 – 17 травня 2008 року. – О.: Фенікс, 2008. – C. 87-88.

Досліджено питання відповідності правовим нормампроцесу проведення Конституційної реформи в Україні та ставлення населення до реформи.


Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: монографія / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література, 2008. – 240 с. – Бiблiогр.: с. 218-236.

Розглянуто проблеми взаємодії органів державної влади в Україні, та, зокрема, конфліктні аспекти взаємодії Президента України з іншими гілками влади відповідно до Конституції України.


Зозуля О. І. Секретаріат Президента України у конституційному реформуванні держави // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. пр. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Ч. 2. – C. 129-133.

Проведено порівняльний аналіз діяльності Адміністрації Президента України та Секретаріату Президента України.


Застосування конституційного правосуддя у захисті конституційних прав і свобод громадян і вирішенні спорів про компетенцію суб`єктів влади / Верховна Рада України; Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 96 c.

У виданні наведено Рішення Конституційного Суду України, прийняті за конституційним поданням Президента України, ЦВК, з приводу захисту конституційних прав, зокрема, виборчих прав та багато іншого.


Конституційний Суд у ситемі органів державної влади: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжнар. конф., м. Київ, 16 травня 2008 року / Конституційний Суд України / К. О. Пігнаста (упоряд.), О. І. Кравченко (упоряд.). – К.: Ін Юре, 2008. – 567 с. – На обкл. паралельна назва рос. та англ. мовами.

На прикладі України, Білорусі, Чехії, Австрії, Молдови, Литви висвітлено взаємодію Конституційного Суду країни з Президентом країни.


Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2008 / Конституційний Суд України / А. А. Стрижак (відп. ред.). – К.: Ін Юре, 2008. – 480 с.

Розглянуто висновки та рішення Конституційного Суду України з приводу визначення конституційності указів, розпоряджень, дій та повноважень Президента України, деяких законів України.


Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.: із змінами, згідно із Законом №2222-IV від 8.12.2004, ВВР, 2005, №2, ст. 44 – Х.: Фоліо, 2008. – 46с.

Вміщено текст Конституції України, відповідно до якої визначено виборчу систему України, референдуми в Україні, статус, повноваження і порядок обрання Президента України.


Конституція України: прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (Із змінами, внесеними згідно із законом № 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст. 44). – Х.: Фоліо, 2008. – 160 c.

Відповідно до Конституції України визначено статус, повноваження та порядок обрання Президента України.


Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції: навч. посіб. / Національний ун-т внутрішніх справ України. Сумська філія. – Суми: Університетська книга, 2008. – 124 c. – Бiблiогр.: с. 98-99.

Розглянуто питання виникнення першої української політичної еміграції, поява Конституції України 1710 року, а також намагання Гетьмана України П.Орлика створити коаліцію європейських держав з метою звільнення України з-під впливу Росії.


Кравців О. Р. Поділ влади в Україні: Від ідеї до конституційного принципу // Державотворення та правотворення в Україні: Проблеми та перспективи. Матеріали Другої звітної наукової конференції, 29 лютого 2008 року. – Л., 2008. – C. 62-64.

Розглянуто систему розподілу влади в Україні в історичному аспекті, зокрема, взаємодію Президента України з іншими гілками влади.


Кулі К. К. Конституційна спадщина Л. П. Юзькова та становлення українського конституціоналізму // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції "Правове життя сучасної України". – О.: Фенікс, 2008. – C. 161-163.

Висвітлено процес ухвалення Конституції України 1996 року, а також вплив праць видатного вченого-конституціоналіста Л.П.Юзькова на процес ухвалення нової редакції Конституції України 2004 року.


Лазор Л. І., Михайлюк В. П., Ращидов С. Ф., Дроговоз В. А. Конституційне право України: словник-довідник / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського нац. ун-ту ім. Володимира Даля, 2008. – 216 c.

Вміщено близько 300 термінів з конституційного права України, текст Конституції України, а також деякі рішення Конституційного Суду України з офіційним тлумаченням статей Конституції України.


Лапісевич П. М. Прийняття Конституції як закономірний підсумок розвитку державно-політичного процесу УНР доби Центральної Ради // Державотворення та правотворення в Україні: Проблеми та перспективи. Матеріали Другої звітної наукової конференції, 29 лютого 2008 року. – Л., 2008. – C. 64-70.

Висвітлено основні положення Конституції УНР від 29 квітня 1918 року.


Лінецький С. В., Крижанівський В. П. Законотворчість: Коментар до Регламенту Верховної Ради України / Програма сприяння парламенту України. – К.: К.І.С., 2008. – 400 с.

Висвітлено участь Президента України у законотворчому процесі України.


Ліпкан В. А. Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України : монографія / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К.: Текст, 2008. – 440 с. – На тит. арк. авт. не зазнач.- З дарч. написом від авт. – Бiблiогр.: с. 348-437.

Розглянуто повноваження Президента України у сфері національної безпеки України, а також проаналізовано повноваження РНБіОУ.


Можаева К. О. Государственно-политическое устройство Украины. Проблема реформирования // Правова держава в дослідженнях правників-початківців: Тези доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції, 16 – 17 травня 2008 року. – О.: Фенікс, 2008. – C.101-103.

Розглянуто державно-політичний устрій України на сучасному етапі.


Настасяк І. Ю. Ідея державотворення в проекті Конституції Галичини 1790 р. // Державотворення та правотворення в Україні: Проблеми та перспективи. Матеріали Другої звітної наукової конференції, 29 лютого 2008 року. – Л., 2008. – C. 78-81.

Розглянуто ідеї державотворення, відображені в проекті Конституції Галичини 1790 року.


Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: монографія. – К.: Алтера; КНТ; Центр навчальної літератури, 2008. – 472 c. – Бiблiогр.: с. 394-470.

Розглянуто місце Президента України в механізмі забезпечення основних свобод людини і громадянина.


Олуйко В. М., Кондратьєв Р. І., Стефанчук Р. О., Андрушко А. В., Білоусов Ю. В. Правознавство: навч. посібник / Хмельницький ун-т управління та права / Р. І. Кондратьєв (ред.). – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2008. – 488 c.

Розглянуто статус, повноваження, порядок обрання Президента України, його місце у системі органів державної влади, статус і повноваження Секретаріату Президента України та РНБіОУ, вибори і референдуми.


Олькина Е. В. Конституционно-правовой спор: Правовая природа // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Зб. статей V Всеукр. наук. конференц. правників-початківців. – Л.; О.: Фенікс, 2008. – C. 129-131.

Розглянуто взаємодію Президента України з іншими гілками влади, зокрема, виникнення суперечок між ними щодо виконуваних повноважень, а також їх вирішення правовим шляхом.


Орзіх М. П. Конституційні ідеї Л. П. Юзькова та сучасний етап конституційної реформи в Україні // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції "Правове життя сучасної України". – О.: Фенікс, 2008. – C. 135-137.

Розглянуто повноваження Президента України за новою редакцією Конституції України.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка