Контрольна робота творчість І. Я. Франка тестування 10 клас Академічний рівеньДата конвертації02.09.2018
Розмір180 Kb.
ТипКонтрольна робота
КОНСПЕКТ УРОКУ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТВОРЧІСТЬ І. Я. ФРАНКАТестування
10 клас
Академічний рівеньТема. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

І. Я. ФРАНКО

Тестові завдання

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з теми; розвивати: вміння десятикласників аналізувати художні твори, виконувати тестові завдання різних рівнів, творчі здібності учнів; виховувати пошану: до творчої спадщини Каменяра, бажання учнів глибше вивчати творчість І. Я. Франка, самостійність та наполегливість у роботі.

Тип уроку: контролю та корекції знань, умінь, навичок.

Обладнання: зошити-посібники (для кожного учня): Олійник Л. Українська література. 10 клас. Академічний рівень. Тест-контроль. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. — С. 26–32.

Перебіг уроку


І. Визначення емоційної готовності учнів до уроку.

ІІ. Цілевизначення та планування. Оголошення теми та мети уроку.

  • Слово вчителя.

Упродовж декількох уроків ми працювали над творчістю І. Я. Франка. Сьогодні ж здійснимо контроль своїх знань, застосувавши здобуті знання, набуті уміння, свою креативність практично. Оцінимо результати своєї праці.

Контрольну роботу проведемо у формі тестових завдань різних рівнів. У такий спосіб розвиватимемо навички виконання тестових завдань різних типів, форм та рівнів.

Основними об’єктами сьогоднішнього тестового контролю будуть зміст творів І. Я. Франка, біографічні відомості про письменника, знання й розуміння (оцінка) а також аналіз його творів, літературного процесу, теоретико-літературних понять (термінів) тощо, уміння висловлювати власні думки у творчій роботі.

Працюючи над завданням, будьте максимально уважні й виважені у своїх думках і висловлюваннях.

Учні записують у зошити для контрольних робіт число, тему та вид контролю.


  • Пояснення методики виконання тестових завдань контрольної роботи.

Завдання початкового рівня (1–6) подано у формі тестових завдань закритого типу з однією правильною відповіддю, що в основному вимагають знання текстів вивчених творів. (За кожну правильну відповідь — 0,5 бала. Максимальна кількість — 3 бали).

Завдання середнього рівня (7) на встановлення відповідності, у формі запитань, що передбачають короткі відповіді (8, 9) — вимагають певних уявлень про зміст твору, умінь виділяти основні епізоди в сюжеті. (За кожну правильно встановлену відповідність — 0,33 бала: у сумі — 1 бал; ціна правильної відповіді на кожне із запитань — 1 бал: у сумі — 3 бали).

Завдання достатнього рівня (10, 11) — у формі тестових завдань відкритого типу — передбачають оволодіння матеріалом і навичками аналізу твору, вміння добирати аргументи на підтвердження висловлених міркувань (ціна кожної правильної вичерпної відповіді — 1,5 бала: у сумі — 3 бали).

Завдання високого рівня (12)відкритого типу творчого характеру. Передбачають вільне володіння матеріалом та навичками аналізу твору, висловлювання власних міркувань, здатність до оригінального виконання поданих завдань (Ціна виконаного творчого завдання — 3 бали).Отже, за умови правильних та вичерпних відповідей сума балів становитиме 12).

Успіхів вам!ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
(зошит-посібник: Олійник Л. Українська література. 10 клас. Академічний рівень. Тест-контроль. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. — С. 26–32.)

Варіант I

Початковий рівень


1. У Франковій бібліотеці часів його навчання у Дрогобицькій гімназії нараховувалось:

А 20;

Б 500;

В 1000;

Г 50.2. Перша збірка поезій І. Франка має назву:

А «Мій Ізмарагд»;

Б «Зів’яле листя»;

В «Баляди і розкази»;

Г «З вершин і низин».3. Наскрізь пройнята вірою автора у відродження єдиної соборної України поезія І. Франка:

А «Гімн»;

Б «Декадент»;

В «Розвивайся ти, високий дубе»;

Г «Сікстинська мадонна».4. Нерозділене кохання юнака, яке він щиро виповідає в образному монолозі, є провідним мотивом поезії:

А «Чого являєшся мені у сні?»;

Б «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»;

В «Тричі мені являлася любов»;

Г «Так, ти одна моя правдивая любов...».5. Вірш І. Франка «Гімн» має підназву:

А «За поступ, щастя, волю»;

Б «Замість пролога»;

В «Вічний революцйонер»;

Г «Розвидняющийся день».6. Поезія І. Франка «Чого являєшся мені у сні?» належить до збірки:

А «Мій Ізмарагд»;

Б «Зів’яле листя»;

В «Баляди і розкази»;

Г «З вершин і низин».


Середній рівень


7. Установіть відповідність між жанрами та назвами творів І. Я. Франка:

1 повість;

2 новела;

3 драма;

4 поема

А «Сойчине крило».

Б «Украдене щастя».

В «Мойсей».

Г «Розвивайся ти, високий дубе».

Д «Перехресні стежки».8. Запишіть назву поетичної збірки І. Франка, яка побачила світ 1887 року.

9. Запишіть назви збірок І. Франка у хронологічній послідовності їх виходу.

Достатній рівень


10. Схарактеризуйте ліричного героя поезії І. Франка «Гімн».

11. Розкрийте ідейно-художні особливості поеми І. Франка «Мойсей».

Високий рівень


12. Напишіть твір-мініатюру на тему Актуальність поеми «Мойсей» сьогодні.

Варіант II

Початковий рівень


1. Література, на думку І. Франка, має творитися на засадах:

А народності;

Б заборони порушувати загальнолюдські проблеми;

В оспівування краси;

Г показу не реального життя, а бажаного.2. В основі драми І. Франка «Украдене щастя» лежить:

А «Пісня про шандаря»;

Б «Пісня про рушник»;

В правдива історія з життя галичан;

Г розповідь очевидця.3. Поезія «Декадент» є поетичною відповіддю І. Франка:

А В. Щуратові; Б П. Кулішу;

В М. Павликові; Г Лесі Українці.4. У журналі «Друг» І. Франко працював разом з:

А В. Щуратом; Б М. Коцюбинським;

В М. Павликом; Г В. Стефаником.5. Боротьба освіченої людини за права знедоленого селянства, зображення соціальних та національних проблем Галичини кінця XIX ст. є темою:

А поеми І. Франка «Мойсей»;

Б повісті І. Франка «Перехресні стежки»;

В драми І. Франка «Украдене щастя»;

Г статті І. Франка «Література, її завдання і найважливіші ціхи».6. Збірку «З вершин і низин» відкриває поезія:

А «Гріє сонечко»; Б «Не забудь, не забудь»;

В «Журавлі»; Г «Гримить».


Середній рівень


7. Встановіть відповідність між назвами поезій І. Франка та цитатами з них:

1 «Сікстинська мадонна»;

2 «Чого являєшся мені у сні?»;

3 «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...»;

4 «Розвивайся ти, високий дубе...»

А «Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, Як я люблю тебе без тями, Як мучусь довгими ночами...»

Б «Так, ти богиня! Мати, райська роже, О глянь на мене з свої висоти!»

В «Тебе видаючи, любити мушу, Тебе кохаючи, загублю душу».

Г «Єднаймося, братаймося В това­риство чесне, Хай братерством, щирими трудами Вкраїна воскресне!»;

Д «Неси ж мене, коню, по чистому полю. Як вихор, що тутка гуляє, А чень утечу я від лютого болю, Що серце моє розриває».8. Запишіть назви творів І. Франка громадянської тематики.

9. Розкрийте основні мотиви лірики І. Франка.

Достатній рівень


10. Сформулюйте тему та ідею поезії І. Франка «Гімн». Визначте віршовий розмір поезії.

11. Проаналізуйте збірку І. Франка «Зів’яле листя», коментуючи її композицію, основні мотиви, образи.

Високий рівень


12. Складіть невелике висловлювання на тему Моє ставлення до головної героїні новели І. Франка «Сойчине крило». Чи заслуговує вона прощення?

ІІІ. Домашнє завдання та інструктаж до нього.

1. Підготувати усне висловлювання на тему «Чи захоплює мене постать Каменяра?», аргументуючи свою думку.2. Прочитати оповідання Б. Грінченка «Каторжна».
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка