Контрольна робота з теми «Односкладні речення»Дата конвертації11.03.2019
Розмір80.5 Kb.
#84423
ТипУрок
УРОК 8

Тема: Контрольна робота з теми «Односкладні речення».

навчальна: перевірити знання про односкладні речення, уміння використовувати їх у мовленні, оцінити рівень мовленнєвої грамотності, сформованої впродовж вивчення теми.

розвивальна: розвивати увагу, усне й писемне мовлення, логічне мислення школярів;

виховна: виховувати дисциплінованість, зібраність, цілеспрямованість; любов до природи рідного краю.Соціокультурна змістова лінія: Я і Батьківщина (природа рідного краю).

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень.

Методи і прийоми: тестування.

Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія: граматичні ознаки дієслова та іменника; синтаксис: головні та другорядні члени речення.

Міжпредметні зв’язки: література, природознавство.

Обладнання: картки із тестовими завданнями.

Хід урокуI. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку.


II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Ознайомлення з критеріями оцінювання контрольної роботи. Прове­дення інструктажу щодо виконання тестових завдань.


ІІІ. НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1Початковий рівень (правильна відповідь на питання 1-6 оцінюються по 0,5 бала)

1. Укажіть просте означено-особове речення:

а) Скільки цвіту з мене обтрусили, скільки яблук з ме­не продали! (Л.Костенко)

б) Неси ж мене, коню, по чистому полю, як вихор, що тут гуляє. (І. Франко)

в) Молюся, знову уповаю, і знову сльози виливаю, і думу тяжкую мою німим стінам передаю. (Т. Шевченко)

г) А там я поселю крилату, лелечу, клекітну сім'ю. (Д.Павличко)


2. Укажіть неозначено-особові речення:

а) І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом. (Т.Шевченко)

б) Усю худобу, звичайно, пасли на луках, на полях чи в лісах. (О. Воропай)

в) Спочатку наносять воском деталі орнаменту. (Р. Кобальчинська)

г) Загинеш, серденько, загинеш, мов ряст весною уночі (Т. Шевченко).
3. Укажіть безособові речення:

а) З усіх садів пахло нагрітою на сонці корою дерев, набубнявілими бруньками. (Є.Гуцало)

б) Люблю розкутість волі й риск, свист вітру і птахів досвітніх (В.Черепков).

в) Данилові можна перебрести, а Кузьці треба оббігати кружка по сухому. (Г.Тютюнник)

г) Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.
4. Визначте, якими з поданих форм може бути визначений головний член безособових речень:

а) прислівником (із зв'язкою або без неї);

б) дієслівними формами на -но, -то (із зв'язкою або без неї):

в) дієсловом дійсного способу теперішнього часу 3 особи множини.


5. Укажіть правильний варіант характеристики речення:

Шепталові дуже закортіло почути Степанів голос. (В.Дрозд)

а) односкладне, означено-особове;

б) односкладне, неозначено-особове;

в) односкладне, безособове.


6. Укажіть правильно виконаний синтаксичний розбір:

а) У ніч перед Новим роком двері хат не замикали. (Р.Кобальчинська)

Речення розпов., просте, пошир., односклад., озн.-особ. Присудок вираж. дієсловом у формі дійсн. способу мин. часу множини.

б) А то в якусь неділю серед звичних дитячих розваг почуєш раптом звуки гармошки, пісенні вигуки, парубоцьке висвистування. (А.Головко)

Речення розпов., просте, прошир., односклад., неозн.-особ. Присудок вираж. дієсловом у формі дійсн. способу майб. часу 2 особи однини.

в) Смутку не почулось у її словах. (Є.Гуцало)

Речення розпов., просте, пошир., односклад., безособ. Присудок вираж. особ. дієсловом, що має безособ. значення.

Середній рівень (правильна відповідь на питання 7-8 оцінюються по 1,5 бала)

7. Укажіть тип односкладного речення: Порятуйте красу у зерні, у стеблі, у росині. (О.Матушек) Наведіть власний приклад односкладного речення того ж типу.


8. Укажіть спосіб вираження головного члена в односкладному реченні: Крізь темний бір до ясних зір прорубую дороги. (Б.Лепкий)

Наведіть власний приклад речення із таким же способом вираження головного члена.


Достатній рівень (правильна відповідь на питання 9 оцінюється по 3 бали)

9. Зробіть повний синтаксичний розбір речення:Куди не глянеш, тихо, тільки вітер тихесенько шелестить і грається листям.
Високий рівень (правильна відповідь на питання 10 оцінюється по 3 бали)

10. Продовжте текст, який являє собою опис, використавши 5-6 називних речень.Гамірна міська вулиця.
Варіант 2

Початковий рівень (правильна відповідь на питання 1-6 оцінюються по 0,5 бала)

1. Укажіть означено-особові речення:

а) Не покидай мене, моя дитино, і отчого подвір'я джерело. (В. Бровченко)

б) Як виросту - збудую хату, на хаті колесо приб'ю. (Д. Павличко)

в) В зів'ялих листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю? (І. Франко)

г) Відчутно повертало на весну (О. Гончар).


2. Укажіть неозначено-особові речення:

а) Крашанки фарбувалися природними барвниками із трав, кори та ягід у червоний, жовтий, синій, зелений і золотистий кольори. (Р. Кобальчинська)

б) Купаюся в річці поміж лататтям (Г. Тютюнник).

в) Напередодні, у суботу, встановлювали гойдалки. (Р. Кобальчинська)

г) По всій Україні справжні коралі ще й тепер під назвою "доброго намиста" вважають великою цінністю. {О.Воропай)
3. Укажіть безособові речення:

а) Не беріть із зеленого лугу верби ні на жовті піски, ні на скелі... (О.Олесь)

б) Грибами-поганками пахне та давніми дощами. (Г.Тютюнник)

в) А ниви пахли хлібами, динями, кавунами. (Г.Тютюнник)

г) Вже почалось, мабуть, майбутнє.

4. Визначте, якими з поданих форм може бути визначений головний член безособових речень:

а) дієсловом наказового способу 1 або 2 особи однини);

б) дієсловом дійсного способу минулого часу множини;

в) прислівником (із зв'язкою або без неї).
5. Укажіть правильний варіант характеристики речення:

Але ж ніде так багато не розмовляли, як у крихітнім правлінськім табуні. (В.Дрозд)

а) односкладне, означено-особове;

б) односкладне, неозначено-особове;

в) односкладне, безособове.
6. Укажіть правильно виконаний синтаксичний розбір:

а) Ні дупла на клені не було, ні поживи якоїсь. (Є.Гуцало)

Речення розпов., просте, пошир., односклад., неозн.-особ. Присудок вираж. дієсловом у формі дійсн. способу мин. часу , сер. роду, однини.

б) Червона калино, чого в лузі гнешся? (І.Франко)

Речення розпов., просте, прошир., односклад., озн.-особ. Присудок вираж. дієсловом у формі дійсн. способу тепер, часу 2 особи однини.

в) У Великодню суботу готували крашанки, писанки. (Р. Кобальчинська)

Речення розпов., просте, пошир., односклад., безособ. Присудок вираж. дієсловом у формі дійсн. способу, мин. часу, множини.
Середній рівень (правильна відповідь на питання 7-8 оцінюються по 1,5 бала)

7. Укажіть у дужках тип односкладного речення:І нам робилося трохи сумно, проте ненадовго. (Г.Тютюнник) Наведіть власний приклад односкладного речення того ж типу.
8. Укажіть у дужках спосіб вираження головного члена в односкладному реченні: У сорок першому Макарових хлопців забрали на війну. (Г.Тютюнник)

Наведіть власний приклад речення із таким же способом вираження головного члена.


Достатній рівень (правильна відповідь на питання 9 оцінюється по 3 бали)

9. Зробіть повний синтаксичний розбір речення:Куди поспішати, коли так привольно тут молодій траві і крислатим росам.
Високий рівень (правильна відповідь на питання 10 оцінюється по 3 бали)

10. Продовжте текст, який являє собою опис, використавши 5-6 називних речень.Веселий весняний ранок.

Варіант 3Початковий рівень (правильна відповідь на питання 1-6 оцінюються по 0,5 бала)

1. Укажіть означено-особові речення:

а) Не минай з погордою і не смійсь, дитя! (І.Франко)

б) Все важче знаходити квіти, мед яких обіцяє бути цілющим (Л.Костенко).

в) Ще з юних літ мені відкрилась правда. (Л.Костенко)

г) Всі шляхи позамітало в полі. (Б.Грінченко)


2. Укажіть неозначено-особові речення:

а) Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі! (І.Франко)

б) Починали пастушити звичайно з семи років. (О.Воропай)

в) І мій народ, дорівняний до мене, уже ніхто не смів би одмовлять. (Л.Костенко)

г) Краю немає степу голубому (О.Олесь).
3. Укажіть безособові речення:

а) Мені дали козацьку корогву і привілеї з королівським іменем. (Л.Костенко)

б) По всіх рослинно-кліматичних зонах української землі можна зустріти представників родини хрестоцвітних.

в) Були полки і зброя розмаїта. (Л.Костенко)

г) Не беріть із зеленого лугу верби ні на жовті піски, ні на скелі... (О.Олесь)
4. Укажіть узагальнено-особові речення:

а) З вічка картоплі набереш восени повне відро бара­болі (О.Гончар).

б) Пихатий дурному брат.

в) Вовка ноги годують. г

г) Добре діло роби сміло.
5. Укажіть правильний варіант характеристики речення: Мені довго не прощали цього вчинку. (М.Мішенко)

а) односкладне, означено-особове;

б) односкладне, неозначено-особове;

в) односкладне, безособове.


6. Укажіть правильно виконаний синтаксичний розбір:

а) Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою. (Т.Шевченко)

Речення розпов., просте, пошир., односклад.. озн.-особ. Присудок вираж. дієсловом у формі наказ, способу 2 особи, однини.

б) Взимку та повесні Курінь відчинено з ранку до вечора і цілу ніч. (Г.Тютюнник)

Речення розпов., просте, прошир., односклад., безособ. Присудок вираж. дієслівною формою на -но, -то.

в) Настій з бджіл на трояндовій олії вживали для поліпшення росту волосся. (В. Приходченко) Речення розпов., просте, пошир., односклад., озн.-особ. Присудок вираж. дієсловом у формі

дійсн. способу, мин.часу, множини.
Середній рівень (правильна відповідь на питання 7-8 оцінюються по 1,5 бала)

7. Укажіть у дужках тип односкладного речення:Слід повернути народу мову в усій її красі. (А.Трубайчук) Наведіть власний приклад односкладного речення того ж типу.
8. Укажіть у дужках спосіб вираження головного члена в односкладному реченні: Вір своїм очам, а не чужим речам.

Наведіть власний приклад речення із таким же способом вираження головного члена.


Достатній рівень (правильна відповідь на питання 9 оцінюється по 3 бали)

9. Зробіть повний синтаксичний розбір речення:Що значить щастя, коли тремтиш за кожну тую мить...
Високий рівень (правильна відповідь на питання 10 оцінюється по 3 бали)

10. Продовжте текст, який являє собою опис, використавши 5-6 називних речень. Порожня кімната.


Варіант 4

Початковий рівень (правильна відповідь на питання 1-6 оцінюються по 0,5 бала)

1. Укажіть означено-особові речення:

а) Не раз у сні являється мені, о люба, образ твій такий чудовий. (І.Франко)

б) Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї над чистим ставом край села. (Т.Шевченко)

в) То була тиха ніч-чарівниця. (Леся Українка)

г) Збиралось на грозу (Л. Костенко).


2. Укажіть неозначено-особові речення:

а) Умивай же біле личко дрібними сльозами. (Т.Шевченко)

б) На Великдень всі вітали один одного писанками. (Р.Кобальчинська)

в) Після цього яйце фарбують у жовтий колір. (Р.Кобальчинська)

г) Ходімо швидко, бо вітри догонять (Г.Чубач).

3. Укажіть безособові речення:

а) З лози молодої ольшини роблять свистки. (О.Воропай)

б) Малим дітям часом набридає бути в полі. (О.Воропай)

в) Проте щось кликало сюди вогнисте створіння з гострою мордочкою й нащуленими вухами. (Є.Гуцало)

г) Їмо плоди із дерева незнання (Л.Костенко).


4. Укажіть узагальнено-особові речення:

а) За добро добром платять.

б) Нас запрошують до святково прибраного залу.

в) У селі побудували нову школу.

г) А для мужніх сердець не забракне у всесвіті бур (І. Стаднюк).
5. Укажіть правильний варіант характеристики речення:

Тим більше мені прагнулось забратись на самісіньку вершину. (Ю.Збанацький)

а) односкладне, означено-особове;

б) односкладне, неозначено-особове;

в) односкладне, безособове.
6. Укажіть правильно виконаний синтаксичний розбір:

а) Троянду називали "милосердною" квіткою завдяки властивостям вироблених з неї парфумів. (В.Приходченко)

Речення розпов., просте, пошир., односклад., озн.-особ. Присудок вираж. дієсловом у формі дійсн. способу мин. часу , множини.

б) Дурманом віяло з густих заростей. (Є.Гуцало)

Речення розпов., просте, прошир., односклад., безособ. Присудок вираж. особ. Дієсловом, що має безособ,значення.

в) Припливайте до колиски, лебеді, як мрії. (В. Симоненко)

Речення розпов., просте, пошир., односклад., озн.-особ. Присудок вираж. дієсловом у формі наказ, способу, 2 особи, множини.
Середній рівень (правильна відповідь на питання 7-8 оцінюються по 1,5 бала)

7. Укажіть у дужках тип односкладного речення: Послухаю цей дощ. (Л.Костенко)

Наведіть власний приклад односкладного речення того ж типу.
8. Укажіть у дужках спосіб вираження головного члена в односкладному реченні: Настю-Спасительку обвіяло якимсь крижаним вітром. (К.Мотрич)

Наведіть власний приклад речення із таким же способом вираження головного члена.


Достатній рівень (правильна відповідь на питання 9 оцінюється по 3 бали)

9. Зробіть повний синтаксичний розбір речення:Гадали навіть, що багато птахів відлітає зимувати на місяць.
Високий рівень (правильна відповідь на питання 10 оцінюється по 3 бали)

10. Продовжте текст, який являє собою опис, використавши 5-6 називних речень.Страшний темний ліс.
IV. ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗБІР ЗОШИТІВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
V. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ, ЩО ВИНИКЛИ В УЧНІВ ПІД ЧАС НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Повторити вивчений матеріал
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка