«Кооперування й економічна доцільність розвитку кооперованих зв'язків»Скачати 340.23 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір340.23 Kb.
  1   2   3


КУРСОВА РОБОТА


по дисципліні «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

на тему:


«Кооперування й економічна доцільність
розвитку кооперованих зв'язків»
ЗМІСТ

КУРСОВА РОБОТА 1

ВВЕДЕННЯ 3

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КООПЕРУВАННЯ Й РОЗВИТКУ КООПЕРОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 5

1.1 Сутність спеціалізації й кооперування 5

1.2 Основні форми, показники спеціалізації й кооперування 8

1.3 Організаційні основи спеціалізації й кооперації 11

1.4 Планування спеціалізації й кооперування 17

2 АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ Й ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ КООПЕРОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 21

2.1 Ефективність і сфера інтересів підприємства 21

2.2 Економічна ефективність спеціалізації й кооперування 25

ВИСНОВКИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ 30

ЛІТЕРАТУРА 32ВВЕДЕННЯ

Курсова робота на тему: «Кооперування й економічна доцільність розвитку кооперованих зв'язків» обрана мною не випадково, тому як, є актуальним питанням для економіки будь-якої країни, у тому числі й нашої.

Ми адже не часто замислюємося про такі важливі економічні прийоми як спеціалізація й кооперування граючу важливу роль для економічної ефективності підприємства й економіки в цілому. На мій погляд, дарма, тому що спеціалізація виробництва це процес концентрації виробництва продукції, що володіє високим ступенем виробничої спільності до мінімально припустимого або оптимального розмірів. Спеціалізація виробництва розвивається в тому випадку, якщо до того з'являється об'єктивна необхідність, коли стає економічно доцільним застосовувати високопродуктивну техніку, прогресивну технологію й організацію виробництва. Отже, спеціалізація супроводжується концентрацією виробництва продукції, що володіє високим ступенем спільності виробництва.

Спеціалізація підприємства і його окремих виробничих підрозділів означає зосередження їхньої діяльності на випуску певної продукції або виконанні окремих видів робіт.

Науково-технічний прогрес веде до концентрації в одному продукті витрат праці працівників все більшої кількості спеціалізованих галузей, що ускладнює виробничі зв'язки й викликає розвиток кооперування.
Під кооперуванням розуміються планово-планово-організовані виробничі зв'язки між підприємствами, що спільно виготовляють який-небудь вид продукції. Будучи слідством розвитку спеціалізації, виробниче кооперування характеризується відносною сталістю й стабільністю зв'язків, строгим дотриманням технічних умов підприємств-суміжників.

У курсовій роботі розкриваються такі питання як: сутність, поняття, форми спеціалізації й кооперування, економічна ефективність цих явищ. Наведено приклади, що дають можливість побачити й зрозуміти важливість і необхідність цих явищ, а також розглянуті й інші немаловажні сторони даного питання.

В українській економіці при плановому господарстві був досягнутий високий рівень спеціалізації й кооперування виробництва. Однак затяжна економічна криза й тривалий спад промислового виробництва на фоні форсованого процесу приватизації привели до розпаду устояних міжрегіональних і міжгалузевих зв'язків у промисловості. Сформована ситуація привела до дефіциту продукції, виробництво якої було зосереджено на вузькоспеціалізованих підприємствах, що виявилися після розпаду єдиної економічної системи СРСР, багато підприємств, що втратилися, з одного боку, поставок комплектуючих виробів і напівфабрикатів з Росії й інших країн СНД, і з іншого боку - складальні підприємства, що втратили великі, України, що виступали як замовникі.

Тому можна сказати, що на даному етапі економіка України переживає перехід до ринкових відносин і питання про спеціалізацію й кооперування коштує досить гостро (тому що все, що «зруйнували» тепер потрібно відновлювати, а це не легко...). І на мій погляд, варто розглянути докладно поняття спеціалізації й кооперування.

Оптимальний рівень спеціалізації й кооперування виробництва є потужним чинником розвитку виробництва й підвищення його ефективності. Будь-яке відхилення від оптимуму – втрата для національної економіки.


1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КООПЕРУВАННЯ Й
РОЗВИТКУ КООПЕРОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

1.1 Сутність спеціалізації й кооперування


Спеціалізація промислового виробництва є ефективною формою суспільного поділу праці. Спеціалізація веде до підвищення однорідності виробництва, що означає посилення конструктивної і технологічної спільності продукції, що випускається, обмеження разнообразія вживаного устаткування і технологічних процесів, вихідних матеріалів, а також форм організації промислового виробництва.

Розрізняють спеціалізацію промисловості, підприємства, спеціалізацію усередині підприємства. Спеціалізація промисловості виражається в розщепленні існуючих галузей і створенні нових виробництв, що випускають певну продукцію, а також у поділі праці між підприємствами даної галузі.

Спеціалізація підприємства і його окремих виробничих підрозділів означає зосередження їхньої діяльності на випуску певної продукції або виконанні окремих видів робіт.

Напрямки спеціалізації:


  • створення або виділення галузей і підприємств, спеціалізованих на випуску певних готових виробів;

  • розчленовування процесу виготовлення продукту на ряд часткових процесів і концентрація на підприємствах відособленого виробництва окремих частин цього продукту;

  • виділення й створення самостійних підприємств і цехів по виконанню окремих технологічних операцій (стадій).

Науково-технічний прогрес веде до концентрації в одному продукті витрат праці працівників все більшої кількості спеціалізованих галузей, що ускладнює виробничі зв'язки й викликає розвиток кооперування. Під кооперуванням розуміються планово-організовані виробничі зв'язки між підприємствами, що спільно виготовляють який-небудь вид продукції. Будучи слідством розвитку спеціалізації, виробниче кооперування характеризується відносною сталістю й стабільністю зв'язків, строгим дотриманням технічних умов підприємств-суміжників.

Виробниче кооперування істотно відрізняється від матеріально-технічного забезпечення, що не випливає безпосередньо з форм спеціалізації й не завжди засновано на тривалих виробничих зв'язках. Якщо кооперування охоплює виробничі зв'язки по деталях, вузлах, агрегатах, напівфабрикатам, певним технологічним операціям, які здійснюються з конкретними підприємствами, то матеріально-технічне забезпечення містить у собі поставки сировини, матеріалів, палива, машин, устаткування й інших засобів виробництва будь-якому споживачеві.

У промисловості кооперовані зв'язки можуть різнитися по галузевій і територіальній ознаці. По галузевій ознаці розрізняють внутрішньогалузеве кооперування, коли виробничі зв'язки встановлюються між підприємствами однієї галузі, і міжгалузеве - якщо воно має місце між підприємствами різних галузей.

По територіальній ознаці кооперування ділиться: на всипне, коли виробничі зв'язки встановлюються між підприємствами одного економічного району, і міжрайонне - між підприємствами, розташованими в різних економічних районах країни.

Варто виділяти спеціалізацію допоміжних виробництв і спеціалізацію міжгалузевих, виробництв. Прикладом спеціалізації допоміжних виробництв є ремонтні заводи (фірми), а прикладом спеціалізації міжгалузевих виробництв - підприємства по випуску продукції запропастити призначення (колінчаті вали, редуктори, зубчасті колеса й т.д.).

Рівень виробничого кооперування характеризується наступними показниками:  • коефіцієнт кооперування, або питома вага покупних виробів і напівфабрикатів у загальному обсязі продукції галузі або підприємства;

  • кількість підприємств-суміжників, що беруть участь у виробництві продукції головного підприємства;

  • співвідношення об'ємів внутрірайонних і міжрайонних, внутріотраслівіх і міжгалузевих кооперованих постачань

  • частка предметного й технологічного (стадійного) кооперування в загальних кооперованих поставках;

  • середній радіус кооперування окремого підприємства й у цілому по галузі.

У спеціалізованому виробництві розділяють продукцію однорідну й профільну.

Однорідність продукції або виконуваної роботи визначається конструктивно-технологічними ознаками. Критеріями однорідності служать: на робочому місці - однакові деталеоперації, закріплені за ним; на ділянці й у цеху - аналогічні по технічних ознаках деталі, вузли, вироби або виконувані роботи; на підприємстві - виробу або роботи, конструктивно й технічно подібні між собою.

Профільна продукція - поняття більше широке й ставиться переважно до підприємств. Кожне підприємство створюється для виробництва певної продукції, що є для нього профільної.

У народному господарстві постійно виникають нові види виробництв, які виділяються в самостійні ділянки й виробничі одиниці. Наприклад, донедавна автомобільні, і тракторні двигуни виготовлялися на комплексних автомобільних і тракторних підприємствах. У цей час функціонує більше десяти спеціалізованих заводів з виробництва цих двигунів.

Кризові явища в економіці України висувають підвищені вимоги до ефективності виробництва. У сучасних умовах предметна спеціалізація не забезпечує підвищення ефективності виробництва й, отже, конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Через недостачу капіталовкладень неможливо в широких масштабах будівництво нових спеціалізованих підприємств. Росте протиріччя між неминучими в умовах ринкової економіки збільшенням і відновленням номенклатури продукції й обмежених коштів на створення нових підприємств. Перебороти це протиріччя можна, максимально розвиваючи по детальну спеціалізацію на основі малого підприємництва.


Каталог: Example
Example -> " Розробка програмного продукту для створення фото-мозаїк"
Example -> План виховної роботи у 10 класі
Example -> Учитель світової літератури Блажеєвська Т. О. Блажеєвська Т. О
Example -> Відділ освіти, молоді та спорту Куп’янської районної державної адміністрації
Example -> Календарно-тематичне планування з геометрії курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 10 класі на 2016 – 2017 навчальний рік
Example -> Поняття рівняння. Рівносильні рівняння

Скачати 340.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка