Координатор естs від факультету Титаренко Валентина Петрівна, декан факультету, доктор педагогічних наук, професор телСкачати 12.49 Mb.
Сторінка1/15
Дата конвертації09.09.2018
Розмір12.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Факультет технологій та дизайну

EUROPEAN CREDIT SYSTEM
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Б а к а л а в р а т :
Напрями підготовки: 6.010103 Технологічна освіта*

6.010104 Професійна освіта*
ОКР «Спеціаліст» :
Спеціальності: 7.01010301 Технологічна освіта*

7.01010401 Професійна освіта*
М а г і с т р а т у р а:
Спеціальності: 8.01010301 Технологічна освіта*

2013
ІІІ. ФАКУЛЬТЕТА. Загальний опис факультету

Факультет технологій та дизайну

вул. Остроградського, 2

м. Полтава

Україна

36003


тел. (05322) 7-20-94

е-mail: ftd-pdpu@ukr.net, ftd@inbox.ru.


1. Координатор ЕСТS від факультету Титаренко Валентина Петрівна, декан факультету, доктор педагогічних наук, професор (тел. (05322) 56-31-58, е-mail: ftd-pdpu@ukr.net, ftd@ inbox.ru).

З координатором особисто можна зв’язатися щоденно, окрім суботи та неділі, з 9 до 16 години за київським часом.

У разі відсутності координатора заміщує Савенко Ігор Васильович – заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент (тел. (05322) 56-31-58, е-mail: ftd-pdpu@ukr.net, ftd@ inbox.ru).

2. Структура факультету

2.1. Кафедра теорії та методики технологічної освіти

Кількість штатних працівників: 7

З них:


 • докторів наук, професорів – 1;

 • кандидатів наук, доцентів – 3;

 • викладачів без наукового ступеня – 3.

2.2. Кафедра виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності

Кількість штатних працівників: 7

З них:


 • докторів наук, професорів – 1;

 • кандидатів наук, доцентів – 2;

 • викладачів без наукового ступеня – 4.

2.3. Кафедра основ виробництва та дизайну

Кількість штатних працівників: 6

З них:


 • докторів наук, професорів – 1;

 • кандидатів наук, доцентів – 4;

 • викладачів без наукового ступеня – 1.

2.4. Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки

Кількість штатних працівників: 11

З них:


 • докторів наук, професорів – 1;

 • кандидатів наук, доцентів – 10;


3. Умови для навчання:

 • бібліотека та читальний зал №1:

 • 2 комп’ютерних класи;

 • безкоштовний безлімітний вихід в Інтернет;

 • кабінети: нарисної геометрії та креслення, теорії та методики технологічної освіти, гідравліки та теплотехніки, машинознавства, малюнку, безпеки життєдіяльності та охорони праці;

 • лабораторії: технології приготування страв, матеріалознавства швейних виробів, технології швейних виробів, декоративно-прикладної творчості, основи аграрного виробництва, технічної творчості, автомобіля, основ виробництва, різання матеріалів, технології конструкційних матеріалів, основ взаємозамінності та технічних вимірів;

 • майстерні: з обробки текстильних матеріалів, з ручної обробки металу, з механічної обробки металу, з ручної обробки деревини, з механічної обробки деревини.


4. Програми навчання

  • За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” із напряму підготовки:

 • технологічна освіта*: кваліфікація: вчитель технологій і креслення з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;

 • професійна освіта*: кваліфікація: викладач практичного навчання в галузі деревообробки з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;

 • професійна освіта*: кваліфікація: викладач практичного навчання в галузі легкої промисловості з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;

  • За освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальностей:

 • технологічна освіта*: спеціалізація: інформатика; кваліфікація: вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль) і креслення. Вчитель інформатики (зазначається в додатку до диплома) з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовки “Технологічна освіта”;

 • технологічна освіта*: спеціалізація: основи домашнього господарювання; кваліфікація: вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль) і креслення. Вчитель основ домашнього господарювання (зазначається в додатку до диплома) з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовки “Технологічна освіта”;

 • професійної освіти*: кваліфікація: інженер-педагог в галузі деревообробки з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовки “Професійна освіта”;

 • професійної освіти*: кваліфікація: інженер-педагог в галузі легкої промисловості з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовки “Професійна освіта”.

  • За освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” зі спеціальностей:

 • технологічна освіта*: кваліфікація: викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” або повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” з напряму підготовки, спеціальності “Технологічна освіта”.


5. Основні методи навчання: пояснювально-ілюстративні; репродуктивні; проблемного викладу; частково-пошукові (евристичні); дослідницькі; інтерактивні, а саме: діалог та полілог; виконання проектних завдань; професійний тренінг; ділові ігри; написання педагогічних творів-есе; розроблення таблиць, схем педагогічних явищ і процесів; обґрунтування науково-практичних моделей і проектів діяльності; театралізація знань, моделювання ситуацій; індивідуальний та груповий інтелектуальний штурм; складання програм власного особистісного самовдосконалення і професійного самотворення; розробка методичного портфоліо.

Основні способи оцінювання: поточний контроль, семестрові заліки та екзамени, захист індивідуального завдання, курсових робіт, комплексні (ректорські) контрольні роботи, державна атестація.
6. Шкала виставлення оцінок

Оцінка ECTS

Зміст оцінки

За 100-бальною шкалою

Національна шкала

Екзамен

Залік

A

Відмінно – відмінний рівень компетентностей з незначними недоліками, які не мають принципового значення

90 – 100 балів

відмінно

зараховано

B

Дуже добре – високий рівень компетентностей з деякими недоліками

83 – 89 балів

добре

C

Добре – добрий рівень компетентностей з деякими недоліками

75 – 82 балів

D

Задовільно – посередній рівень компетентностей з недоліками, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності

68 – 74 балів

задовільно

E

Достатньо – мінімальний рівень компетентностей, допустимий для подальшого навчання або професійної діяльності

60 – 67 балів

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень компетентностей, можливе повторне складання за умови належного самостійного доопрацювання

35 – 59 балів

незадовільно

не зараховано

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – дуже низький рівень компетентностей, необхідне повторне вивчення дисципліни

0 – 34 балів

Каталог: text -> educational services -> departments
departments -> European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 010201 Фізичне виховання
departments -> European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія
departments -> European credit system інформаційний пакет історичного факультету бакалаврат : Напрями підготовки: 020302 Історія
departments -> European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету магістратур а Спеціальності: 03010201 Психологія
departments -> Координатор естs від факультету Титаренко Валентина Петрівна, декан факультету, доктор педагогічних наук, професор тел
departments -> Природничого факультету
departments -> European credit system інформаційний пакет факультету філології та журналістики напрями підготовки: 010103. Філологія. Українська мова І література
departments -> European credit system інформаційний пакет фізико-математичного факультету бакалаврат : Напрями підготовки: 040201 Математика
departments -> European credit system інформаційний пакет фізико-математичного факультету напрями підготовки: 040201 Математика


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка