Кримінальне процесуальне право україни



Сторінка12/20
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.35 Mb.
ТипПрограма
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
До теми 2.

 • Баулін О. Зворотня дія кримінального процесуального закону як гарантія прав людини у кримінальному провадженні / О.Баулін // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. - №4. – с. 1-9

 • Вовк І. Кримінально-процесуальна аналогія та інші правові категорії // Вісник Львівського національного. Серія юридична.- 2010. - № 50- С. 340–345

 • Вовк І. В. Теоретичні та прикладні проблеми застосування аналогії у кримінально-процесуальному праві України: автореферат... канд. юрид. наук, спец.: 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Вовк І. В. – К., 2012. – 19 с.

 • Волкотруб С. Дипломатичний імунітет у кримінальному судочинстві // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004 - №1-2

 • Волкотруб С.Г. Імунітет у кримінальному процесі України – Харків: „Консум” , 2005 (розділ 3).

 • Гейц С.О. Норми кримінально-процесуального права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.О. Гейц, Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с.

 • Гемай С. О. Актуальні питання дефініційних норм у новому Кримінально-процесуальному кодексі України / С. О. Гемай [Електронний ресурс] // Право і суспільство. - 2013. - № 1. - С. 153-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2013_1_29

 • Дроздов О. Конституція України як джерело кримінально-процесуального права України // Юстиніан. – 2007. - №7 – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2734

 • Дроздов О. М. До питання про правову природу рішень Конституційного Суду України // Проблеми законності. Вип. 56.- Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2002. - C.18-25.

 • Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права. – Харків, 2004.

 • Землянский П.Т. Уголовно-процессуальное законодательство в первые годы Советской власти (по материалам УССР) / П.Т. Землянский. – К. : Редакц.-изд.отдел Киевской науч.-исслед. лаборатории ВНИИ МВД СССР, 1972. – 306 с.

 • Землянська В.В. Кримінально-процесуальне законодавство Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії: автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01) / В.В. Землянська / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2002.–17 с.

 • Капліна О. Чи є рішення Конституційного Суду України «правовим маяком» у бурхливому морі реформування кримінального судочинства? // Право України. – 2013. - №11. – с. 12-21

 • Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права – Х.: Право, 2008. – 296с.

 • Карпов Н. Действие уголовно-процессуального закона Украины во времени [Електроний ресурс] Н. Карпов // Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журн. -2010.-№ 12. - С. 16-24. – Режим доступу: www.legeasiviata.in.ua/archive/2010/12/04.pdf

 • Коровайко О. І. Проблеми імплементації міжнародних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство України [Електронний ресурс] / О. І. Коровайко // Форум права. – 2016. – № 4. – С. 171–178. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2016_4_28.pdf.

 • Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України: Автореф. дис. ... канд. юр. Наук: спец. 12.00.09. – Київ, 2008. – с.19

 • Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. - М.: 1975.

 • Маляренко В. Кримінально-процесуальне законодавство України: питання становлення і розвитку // Право України . - 2003. - N9. - С. 3-15 

 • Малярчук Н.В. Правова природа і кримінально-процесуальне значення рішень Конституційного Суду України // Сучасні питання
  економіки і права. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип.1

 • Назаренко П.Г., Бараннік Р.В. Правовий статус іноземних громадян та особливості допиту дипломатичних осіб за кримінально-процесуальним законодавством України // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. - №11 – с.1-6

 • Назаров В.В. Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на вдосконалення стандартів обмеження конституційних прав людини // Європейські перспективи. - 2011. - №1. – с.81-86

 • Нор Н. В. Правова природа постанов Пленуму Верховного Суду України та їх роль в механізмі кримінально-процесуального регулювання // Вісник Львівського університету.-2007, вип.44.

 • Нор Н. Судова практика в механізмі кримінально-процесуального регулювання та форми її вираження // Вісник Львівського національного. Серія юридична.- 2008. - № 47- с.257–264

 • Омельченко О. Є. Джерела, які визначають порядок кримінального провадження [Електронний ресурс] / О. Є. Омельченко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2013. - № 2. - С. 32-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2013_2_8

 • Письменний Д.П. Удосконалення кримінального процесуального законодавства України: стан і перспективи // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - №2

 • Романюк Я. Судова правотворчість в умовах реформування правосуддя: постановка проблеми/ Я. Романюк // Право України. – 2016. - №10.- с.9-19

 • Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности / Под ред. В. М. Савицкого. М.: 1979, гл.1,3.

 • Тітко І.А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України. - Х.: Право, 2010. – 216с.

 • Толочко О. Європейські вимоги щодо гуманізації кримінального процесу України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №1. – С.57-61

 • Толочко О. Практика Європейського Суду з прав людини у механізмі кримінального процесуального регулювання // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. - №3. – с. 86-94

 • Узунова О.В. Міжнародні договори України як джерела кримінально-процесуального права України // Держава та регіони: Серія: Право, 2009 р., № 1 – с.96-100

 • Філатов В.М., Солодкий С.А. Застосування норм міжнародних договорів і рішень Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2004. № 7.

 • Чаюн М.Г., Кириченко Ю.М., Кидисюк Р.А. та ін. Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях і висновках (1997 – 2003 року). – К.: Атіка, 2003. (Передмова).

 • Щериця С. І. Поняття кримінального процесуального закону // Підприємництво, господарство і право. – 2013. - №2 – с. 36-40

 • Щериця С. І.Чинність кримінального процесуального закону : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Світлана Іванівна Щериця . – Київ, 2013 . – 19 с.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка