Кримінальне процесуальне право україни


Тема 1. Поняття, суть та завдання кримінального Провадження України. Предмет і система курсуСторінка2/20
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.35 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Тема 1. Поняття, суть та завдання кримінального Провадження України. Предмет і система курсу.


Поняття кримінального провадження та його історичні форми. Правосуддя, кримінальний процес і кримінальне провадження. Завдання кримінального провадження, його роль у державному механізмі контролю над злочинністю. Кримінально-процесуальна діяльність і процесуальні відносини. Система кримінального провадження. Стадії провадження.

Основні кримінально-процесуальні поняття. Механізм кримінально-процесуального регулювання. Кримінально-процесуальні правовідносини. Кримінально-процесуальні функції. Кримінально-процесуальна форма. Кримінально-процесуальні гарантії (правосуддя, прав особи). Співвідношення кримінально-процесуального права з іншими галузями права.

Кримінально-процесуальна доктрина (наука), її предмет, система і методи. Завдання кримінально-процесуальної науки та основні напрямки її розвитку. Кримінально-процесуальне право як навчальна дисципліна.

Тема 2. Кримінально-процесуальне Законодавство України і його джерела.


Поняття кримінально-процесуального права. Основні етапи розвитку кримінально-процесуального права в Україні. Реформування кримінально-процесуального права у незалежній Україні.

Джерела кримінально-процесуального права: Конституція України; чинні в Україні міжнародно-правові акти; закони України, Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК); рішення Конституційного Суду України. Рішення Європейського Суду з прав людини та їх преюдиційне значення для кримінального провадження. Підзаконні нормативні акти Президента України і уряду. Роль судової практики у вдосконаленні механізму кримінально-процесуального регулювання (постанови Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; рішення (висновки) Верховного Суду України, ухвалені в результаті перегляду ним рішень касаційної інстанції). Нормативні акти (інструкції, положення) керівників центральних правоохоронних органів та їх значення для кримінально-процесуальної діяльності. Аналогія права та її застосування у кримінальному провадженні.

Види і структура кримінально-процесуальних норм. Переконання, примус і відповідальність при застосуванні цих норм. Норми права і норми моралі в кримінально-процесуальній діяльності.

Чинність кримінально-процесуального закону в часі, просторі та щодо окремих осіб.


Тема 3. засади (Принципи) кримінального провадження України.


Поняття та значення засад кримінального провадження. Взаємозв’язок і взаємообумовленість засад кримінального провадження. Моральні засади кримінального судочинства.

Класифікація засад (принципів). Засади загальноправові, міжгалузеві, галузеві. Засади судоустрою і провадження (організаційні і функціональні). Здійснення правосуддя в кримінальних справах тільки судом. Незалежність та недоторканність суддів і підкорення їх тільки закону. Поєднання одноособовості та колегіальності складу суду.

Характеристика окремих принципів (засад) кримінального провадження. Конституційні засади провадження. Верховенство права, законність, рівність перед законом і судом (органом, що веде провадження). Засада презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. Охорона гідності і честі особи, яка попадає у сферу кримінального провадження. Недоторканність особи, її житла, права власності і приватного життя, таємниця спілкування. Свобода від самовикриття у вчиненні злочину та викриття членів сім’ї і близьких родичів. Свобода оскарження рішень і дій органів, що ведуть процес, та забезпечення доступу до правосуддя і обов’язковості судових рішень. Державна мова судочинства.

Міжгалузеві принципи судочинства. Публічність і диспозитивність. Повне, всебічне і об’єктивне дослідження обставин провадження для забезпечення встановлення об’єктивної істини. Вільна оцінка доказів за внутрішнім переконанням. Гласність (відкритість) судового розгляду та його повне фіксування технічними засобами. Змагальність сторін та свобода у наданні суду своїх доказів і доведення їх переконливості. Безпосередність і усність судового розгляду незмінним складом суду. Участь народу у здійсненні правосуддя через присяжних засідателів. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішень суду. Здійснення провадження у розумні строки. Засада процесуальної економії та її реалізація у кримінальному провадженні.

Забезпечення права на захист, підтримання прокурором публічного обвинувачення як галузеві засади судочинства.

Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження.


Поняття учасників кримінального провадження та їх класифікація.

Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне провадження. Суд, слідчий суддя як суб’єкти кримінального провадження, функції та повноваження.

Сторони провадження, коло суб’єктів, їх процесуальний статус. Сторона обвинувачення: прокурор (державний обвинувач), керівник органу досудового розслідування, слідчий, оперативні підрозділи, уповноважена службова особа (оперативного підрозділу, відповідальна за перебування затриманих) їх процесуальний статус.

Учасники кримінального провадження, які мають свій власний інтерес у ньому або представляють його у провадженні. Сторона захисту: підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий. Захисник підозрюваного і обвинуваченого, засудженого у кримінальному провадженні. Залучення захисника. Процесуальні права і обов’язки захисника.

Потерпілий, цивільний позивач і відповідач, представники потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача. Процесуальний статус вищеназваних учасників провадження. Законне представництво учасників у кримінальному провадженні: коло осіб, набуття статусу, процесуальні права та обов’язки.

Інші учасники кримінального провадження: заявник, свідок, перекладач, експерт, спеціаліст, понятий, секретар судового засідання, судовий розпорядник, представник служби у справах дітей та уповноваженого підрозділу органу національної поліції, поручитель, заставодавець.

Кримінально-процесуальний інститут відводів. Обставини, які виключають участь у кримінальному провадженні судді, присяжного, слідчого судді, прокурора, слідчого. Відвід спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання. Порядок вирішення заяви про відвід, процесуальні права учасників у такому провадженні.

Підстави для відводу захисника. Підстави для відводу представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.

Суб’єкти, які мають право на державний захист. Органи, що приймають рішення та забезпечують державний захист і безпеку суб’єктів кримінального процесу. Приводи і підстави для забезпечення безпеки. Заходи забезпечення безпеки і порядок прийняття рішення про застосування заходів безпеки.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка